Aşiretlerle ilgili ilk harita: Mardin'de 40 Aşiret var

Aşiretlerle ilgili ilk harita: Mardin'de 40 Aşiret var
04 Ocak 2015 Pazar Saat 22:09 52

TÜRKİYE'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşamın her alanında etkili olan aşiretler ile ilgili ilk kez bir harita ortaya çıkarıldı.

Diyarbakır eski Milletvekili ve gazetemiz yazarlarından Altan Tan'ın, 20 yıllık bir çalışma ve araştırma ile yazdığı, 'Turabidin'den Berriye'ye Aşiretler - Dinler - Diller - Kültürler' adlı kitapta, yazar İbrahim Halil Baran ile Mardin'in Aşiretler haritası çizildi. Haritada, sadece Mardin bölgesinde 40 aşiretin yaşadığı ortaya çıktı.

Kitap, konu ile ilgili ulaşılan Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice, İngilizce, Fransızca ve Almanca tüm yazı, belge ve kitapların incelenmesi ve sözlü aktarımla günümüze taşınan bölge tarihi ile oluşturuldu.

Altan Tan'ın yazar İbrahim Halil Baran ile birlikte, elde edilen bilgiler ve belgelere göre çizdiği haritada Mardin bölgesinde aralarında Barava, Surguçi, Dereveri, Kose, Tat, Erbani, Kika, Xelecan, Daqori, Qelendara, Omeriya, Mahalmi, Eliki, Dasika, Dermemka, Hesar, Kercaz, Memika, Hesena, Dorika, Ernas, Memika gibi 40 aşiretin halen yaşadığı belirtildi.

Kitap, konu ile ilgili ulaşılan Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice, İngilizce, Fransızca ve Almanca tüm yazı, belge ve kitapların incelenmesi ve sözlü aktarımla günümüze taşınan bölge tarihi ile oluşturuldu.

40 AŞİRET HALA AYAKTA
Altan Tan'ın yazar İbrahim Halil Baran ile birlikte, elde edilen bilgiler ve belgelere göre çizdiği haritada Mardin bölgesinde aralarında Barava, Surguçi, Dereveri, Kose, Tat, Erbani, Kika, Xelecan, Daqori, Qelendara, Omeriya, Mahalmi, Eliki, Dasika, Dermemka, Hesar, Kercaz, Memika, Hesena, Dorika, Ernas (Arnas), Memika gibi 40 aşiretin halen yaşadığı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN AŞİRET: ERNAS (ARNAS)

Haritadaki aşiretler arasında yer alan Ernas (Arnas) Aşireti, ilk avukatlar, ünlü bilim adamları gibi Türkiye'ye nam salan isimler çıkardı.

Dekşuri Aşireti'nin bir kolu olan Ernas Aşireti Midyat'ın Kuzey doğusunda yerleşik. Doğusunda Dermemmıka, batısında Mahalmi, güneyinde Midyat, kuzeyinde is Kercoz aşireti var. Aşirette Süryani ve Kürt karışık. Aşiretteki Kürtler müslüman. Ernas Aşireti'nin Merkezi eski bir Süryani köyü olan Arnas.

Ernas Aşireti'nin liderleri Mala Temir ile onların akrabaları olan Mala Mıhemedé Şéro'dur. Ailenin Cizre ile Şırnak arasındaki Kasrık Boğazı civarından geldikleri ve aslen Batuvan Aşireti'ne mensup oldukları söylenir.AŞİRETİN DOĞUŞU

Cizre tarafından gelerek Arnas ile Aynvert Köyü arasında Kurré Dağı'na çadır kuran 5 kardeşe Heverké ağaları ile kavgalı olan Arnas Süryanileri "Hafirlik" (Koruculuk) teklifinde bulunur. Teklifi kabul eden aile Arnas'a yerleşince Botan Miri'nin Heverké'deki temsilcisi ile aralarında tartışma çıkar ve 5 kardeşten biri öldürülür. Ancak buna rağmen aile Arnas'a yerleşir.

EN GÜÇLÜ DÖNEM

Ernas ağaları en güçlü dönemlerine Mıhemedé Şéro döneminde ulaşırlar. Tahminen 1830'lu
yıllarda Mıhemedé Şéro, Botan Miri'nin Midyat'ta oturan temsilcisi Hacıké Abbasé'ye vergi vermeyi reddeder ve Hacıké Abbasé'yi Midyat'tan Cizre'ye kovar.

Botan Miri, kuvvetleri ile birlikte Mıhemedé Şéro'nun üzerine yürür. Mıhemedé Şéro teslim olmaz. Keferzota ve Aynkaf Şéxleri araya girerek Béxt(Aman) verirler. İkna olup mevzisinden çıkınca Mir onu yakalatarak Cizre'ye götürür. 3 yıl Cizre Dergulé'de kalan Mıhemedé Şéro bu arada Cizreli bir kadınla evlenir. Bu kadından Şemdin adında bir oğlu olur.

(Şemdin'in torunları hala Zaho'da ikamet ediyor ve Silivani Aşireti'nde 13 köyleri var. Liderleri Ferhat ve Ziraat Mühendisi Ziyat ağalıklarını yapıyor. Mıhemedé Şéro Keferzéli Mala İsmailé Verdé'lerin damadıydı. Karısı 1.İsmail'in kız kardeşiydi. Mıhemedé Şéro'nun kız kardeşi'de 1. İsmail ile evliydi. (İsmailé Verdé'nin Dedesi)

MİR'E İSYAN EDER, ALNINDAN TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLÜR

Mıhemedé Şéro Mir'le anlaşarak Arnas'a geri döndükten sonra tekrar Mir'e isyan eder. Askerleri ile Arnas'a hücum eder. Botan Miri'nin adamlarından Saduné Nuhé Gergeri, Mıhemedé Şéro'yu Salhé ile Midyat arasında uzaktan tek kurşunla alnından vurarak öldürür. Mıhemedé Şéro'nun cenazesini oğlu Heybet, savaş alanından kaçırarak Midyat'a götürür ve Nerhoz Mezarlığı'na defneder.

OSMANE TEMIR DÖNEMİ

Botan Miri, Mıhemedé Şéro'nun çocuklarını Cizre'ye götürür. 7 Yıl Cizre'de Degulé'de kalırlar. Aşiretin başsız kaldığı bu dönemde Mala Ahmo'dan Temırké ağa olur. Bu durum Osmané Temır'ın hoşuna gitmez. Diğer aile liderlerini toplar ve ağalığı önce onlara teklif eder, lakin hiçbiri buna yanaşmaz.

Hepsine Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirerek kendi adına söz alır. O tarihlerde Süryanilerin Lideri Kerimo adında biridir. Osmané Temır Rişal adında ünlü atının karnının yara olduğunu beyan ederek baytarlıktan anlayan Kerimo'yu ata bakması için çağırır. Osmané Temır'ın kardeşi Sarohan Kerimo'yu ahırda öldürür. (Bazıları Kerimoyu daha önce Mıhemedé Şéro'nun öldürdüğünü söylüyorlar.)

Osmané Temır ile Temırké, süryanilerin bir bayram günü kilisede karşılaşırlar. Uzun boylu olan Temırké Osmané Temır'ı omzundan, ondan kısa olan Osmané Temır ise Temırké'yi karnından hançerle yaralar. Temırké aldığı yara ile ölür. Olayda Temırké'nin babası da öldürülür.

Ağa olan Osmané Temır, bir müddet sonra Cizre Miri'ne vergi vermeyince Mir tekrar Arnas'ı kuşatarak Osman­, Levend ve Sarohan adlı 3 kardeşi Cizre'ye götürür. Bir müddet sonra (3 yıl sonra olduğu rivayet edilir) serbest bırakılırlar.

KERCOZ AĞASI'NIN KIZI İLE İZDİVAÇ

Mahalmi beyleri, Kercoz ve Ömeryan ağaları Osmané Temır'i desteklerler. Aynı tarihlerde oldukça yaşlanmış olan Kercoz ağası Hasané Şemdin, Êrdé köyünün süryani liderini araya koyarak kızını Osmané Temır ile evlendirmek ister. Osmané Temır, Hasan Şemdin'in kızı Şehriban ile evlenir. Osmané Temır 1880'de Şemdinli'de isyan eden Şeyh Ubeydullah'ı destekler. Osmané Temır bir kızını Alıka Ağası Heşterekli Cımo ile, bir kızını Mizizex ağası Xelefé Cırco ile evlendirir.

İSTANBUL'A SÜRGÜN

Osmané Temır ve Aynkaf'lı Şéğ İbrahim Hamidi (Şéğ İbrahim Şeğ Fetullah'ın babasıdır. Şéğ Fetullah Batman eski milletvekili Ataullah Hamidi'nin dedesidir.) İstanbul'a sürgün edilirler ve burada 4 yıl sürgünde kalırlar. Sürgünden döndükten sonra Kercoz ağası Hasan Şemdin'in oğlu İsmail, yaşlı babasına isyan ederek Ramanlıları Kercoz'a getirir. Hasan Şemdin damadı Osmané Temır'dan yardım isteyince Osmané Temır adamları ile Kercoz'a saldırır. Osmané Temır'ın oğlu Kercoz'da Hasan ağayı (Hasan Şemdin değil) öldürür. Onlar da Osmané Temır'ın oğulları Süleyman ve Hasan'ı öldürürler.

OSMANE TEMIR, KERCOZ'DAN ÇIKMAK İSTEMEZ

Diğer bir oğlu Muhammed Salih ise (Avukat Abdullah Timur'un babası) 3 kurşunla yaralanır.
İsmail'i alt ederek Ramanlıları Kercoz'dan çıkaran Osmané Temır Kercoz'dan çıkmak istemez. Araya giren Aynkaflı Şeğ İbrahim Hamidi "Keko İstanbul'da sürgünde iken sen bana '7 oğlum sana feda olsun' diyordun. Benim hatrım için Kercoz'dan çık" deyince Osmané Temır Şeğ İbrahim'i kırmayarak isteğini kabul eder. Ancak İsmail'in Kercoz'a gelmesi ve babası Hasan Şemdin'in elini öperek özür dilemesi şartını öne sürer. İsmail kaçtığı Kercoz'a geri dönerek babasının elini öpüp özür diler.

Dıfne'den Arnas'a kadar olan köyler Osmané Temır'a bağlanır. Osmané Temır oğullarını bu köylere yerleştirir. Aynkaflı Şeğ İbrahim Hamidi Osmané Temır'a o tarihlerde bölgede pek bulunmayan bir sac soba hediye getirir. Osmané Temır'dan sonra yerine oğlu Muhammed Salih (1878- 1934) geçer.

Muhammed Salih, Ağaoğlu Abdulkerim'i 1919 yılında 160 adamı ile birlikte İngilizlere karşı
savaşan Süleymaniyeli Şeğ Mahmud Berzenci'nin yardımına gönderir.

3 kez sürgüne gönderilen Muhammed Salih ilk seferinde Burdur'a ikincisinde Trabzon'a (1926) üçüncüsünde ise Aydın Söke'ye gönderilir. Avukat Abdullah Timur Atalarını
M.Salih-­Osman­Temır­-Bahe-­İskan olarak saymaktadır.YORUMLAR :::

 1. Abdullah yiğit
  19 Mayıs 2019 Pazar Saat 13:26 CEVAPLA
  Arkadaşlar bölgemiz çok nezih ve gerek kan bağı olsun gerek insanlarıyla oldun çok güçlü ve köklü bir bölgedir. Herkes kendine göre büyüktür aşiretn büyüğü küçüğü olmaz herkes kardeştir ve yüzyıllarca böyle devam etmiştir. Herkes herkesten kız alıp vermiştir. Daha derinlere inilirse zaten herkes akraba eş dost
 2. Kayahan demir
  19 Nisan 2019 Cuma Saat 17:26 CEVAPLA
  En büyük aşiret ERBANİ esireti
 3. Erdal çelik
  09 Şubat 2019 Cumartesi Saat 22:06 CEVAPLA
  Burda yazdığınız büyük aşiretler hepsi bizim gulamlığımızı yapıyordu .
 4. Meşkini
  01 Şubat 2019 Cuma Saat 00:58 CEVAPLA
  Mardini en büyük aşiretlerin den biri bizi MEŞKİNİ
 5. Mehmet
  09 Ekim 2018 Salı Saat 07:37 CEVAPLA
  Gümüş ailesi nerden çıktı. Ne alaka. Biri oturmuş, farklı adlarla bir sürü yorum yazmış. Ama üslup hep aynı. Kalabalık görünmeye çalışıyor
  • Recep
   14 Ocak 2019 Pazartesi Saat 05:54 CEVAPLA
   Birader araştırmadan yanlış kokusmayın gümüşleri Google de değil sokaklarda şehir merkezlerinde aşarıştırın...
 6. aziz47
  28 Ağustos 2018 Salı Saat 18:28 CEVAPLA
  en büyük özmen aşiretidir
 7. RECEBO
  19 Ağustos 2018 Pazar Saat 13:24 CEVAPLA
  EN BUYUK ASİRET KABALA DIR HERKES RAHAT OLSUN MARDINDE SORUN KABALA RECEBO AŞİRETİ
 8. Ahmet Kaya
  30 Mayıs 2018 Çarşamba Saat 19:05 CEVAPLA
  Bir Kabalali Olarak Şimdiye Kadar dışardan İcraat Görmedik En Güçlü Aşireti Kabala Bu Kadar İcraatınız Olunca Tartışırız Ve Selam
 9. Recepoglu
  30 Mayıs 2018 Çarşamba Saat 18:52 CEVAPLA
  Kabaladan Daha Fazla İcraatı varmı Kimsenin En Büyük Biziz
 10. Derviş bey
  29 Aralık 2017 Cuma Saat 10:01 CEVAPLA
  Hepinize yazıklar olsun.bu zamanda hala geridesiniz.elalem icatlar peşinde siz neyin peşindesiniz.
 11. Baba
  28 Aralık 2017 Perşembe Saat 21:22 CEVAPLA
  En büyük xurs asiretidir hüküm onlara aittir
 12. Melle Hadî
  26 Kasım 2017 Pazar Saat 01:33 CEVAPLA
  Iate biz hep bundan kaybettik.En buyuk benim kavgasi.Ya hepiniz en buyuksunuz yeter ki birlik olalim
 13. Omeri
  24 Kasım 2017 Cuma Saat 20:33 CEVAPLA
  En büyük aşiret omeriyan aşiretidir googlede yazın bakın
  • hoja
   21 Haziran 2018 Perşembe Saat 10:26 CEVAPLA
   Bu aşiret nereden gelmiştir? Bitlis Hizan Bölgesine gelmiş midir? Bu bölgede yaşayan zeydiniler ömeri olduklarını ve cizre tarafından geldiklerini söylüyorlar? ilgisi var mıdır
 14. Serkan
  19 Nisan 2017 Çarşamba Saat 00:09 CEVAPLA
  MARDİNİN EN BÜYÜK AŞİRETİ GÜMÜŞ AŞİRETİDİR NUFÜS OLARAK TA AİLE OLARAK TA GÜÇLÜ OLARAK TA EN BÜYÜK AŞİRET GÜMÜŞ AİLESİDİR HERKEZ İŞİNE GELENİ YAZIYO BU SANAL ALEMDE ... {GÜMÜŞLER}
  • Meşkini
   01 Şubat 2019 Cuma Saat 01:00 CEVAPLA
   Fazla büyük konuşma icrat gelekiyor
  • Meşkini
   01 Şubat 2019 Cuma Saat 01:00 CEVAPLA
   Fazla büyük konuşma icrat gelekiyor
 15. ali KARAHAN
  11 Mart 2017 Cumartesi Saat 15:20 CEVAPLA
  en büyük aşiret kesinlikle KİKAN aşiretidir. kanıtımız ise mardin de 150 suriyede 160 köyümüzün olmasıdır. daha büyük varsa yazın...
  • Ali Aslan
   18 Mayıs 2017 Perşembe Saat 16:18 CEVAPLA
   NUFÜS SONUCUNA BAK KARDEŞİM TOPAM SAYI ÖNEMLİ OLAN MARDİNDE SURİYEDE 20 KİŞİLİK 10 KİŞİLİK KÖYLERDE VAR GÜMÜŞ LER EN KALABALIK AŞİRETTİR DOĞURUYA DOGRU
  • Önder
   03 Mayıs 2017 Çarşamba Saat 02:15 CEVAPLA
   Benim SOYADIM GÜMÜŞ DEĞİL AMA O AŞİRET O AİLE HAKKETEN ÇOK BÜYÜK BİR AİLE.
   • Zhrky
    03 Temmuz 2018 Salı Saat 00:32
    Yani gerçekten aşiretler hala var mı böyle berdel falan hala oluyor mu ya
 16. Kadir
  22 Şubat 2017 Çarşamba Saat 11:29 CEVAPLA
  Bunu herkes öyle bilsin mardin ileri gelen aşiret yalım köy (dayşi) kimsenin kendini büyütmesine gerek yok kimin ne oldugunu cok iyi bilenlerdeniz.Batıda ve herhangi bir yerde mardin denildigi zaman akla ilk gelen aşiretir.
 17. Mustafa
  17 Ocak 2017 Salı Saat 17:27 CEVAPLA
  Hepiniz bi yorum yapmissiniz. Elbet birisi maddi olarak nufus olarak silah olarak gucludur. Sonuc olarak bu topraklarda yasiyoruz farkli inanclarimiz olabilir amma oz u muzde hepimiz kardesiz hepimiz biriz
 18. sefa aksoy
  27 Aralık 2016 Salı Saat 03:06 CEVAPLA
  En buyuk fafi asireti asiret reisi haci bahri bilen bilio
  • Serhat
   19 Nisan 2017 Çarşamba Saat 00:00 CEVAPLA
   Çeyrek ailelere aşiret diyorlar
  • leyle melek
   31 Mart 2017 Cuma Saat 13:39 CEVAPLA
   Niye cok büyük asiretlermi bunlar
  • Mami
   29 Aralık 2016 Perşembe Saat 15:47 CEVAPLA
   Kaç kişisiniz siz ?
 19. ERBANİİ
  26 Kasım 2016 Cumartesi Saat 22:53 CEVAPLA
  En büyük ERBANİ asiretidirrrr masaleee
  • ÖMERİİİ
   14 Mayıs 2017 Pazar Saat 01:23 CEVAPLA
   En Büyük Aşirett Ömeriya Dırr
   ,
   • Ferhat
    23 Haziran 2018 Cumartesi Saat 23:15
    En büyük aşiret ERBANİİ aşiretidir
 20. TAHA
  20 Ekim 2016 Perşembe Saat 18:57 CEVAPLA
  HANİ DEMEM O Kİ PARAYSA PARA , GÜÇ İSE GÜÇ , SİLAHSA SİLAH , KANSA KAN , CANSA CAN HEPSİ BİZDE MENFAATSİZ VE SINIRSIZ . BİZDE BU MEMLEKETTE KÖKÜ UZUN BİR KAN BAĞI , AYNI KULVARLARDA HAYAT BULAN DOSTLUK BAĞI VARDIR . BİZ VE BİZİM GİBİ KÖKLÜ VE GÜÇLÜ AİLELER , DOSTLARIYLA ZİRVEDE HANCIDIR . DİĞERLERİ İSE ZİRVEYE ÇIKMAYA ÇALIŞAN YOLCU BİLE OLAMAZLAR. !! GÜMÜŞ'LER
 21. AHMET ACAR
  13 Ekim 2016 Perşembe Saat 18:55 CEVAPLA
  BURDA EN DOGRUSU MARDİNLİ GÜMÜŞ AİLESİDİR Bİ BU GERÇEK..
  BİRDE KAYMAZ AİLESİ AMA BİLDİĞİM KADARIYLA BU IKI AİLE ÇOK YAKIN AKRABAĞLARMIŞ.. BUNU HERKEZ BİLİYO AMA HERKEZ KENDİ İŞİNE GELENİ YAZIYO.
  BU İKİ AİLE HARİCİ DİĞERLERİ ÇEKİRDEK AİLE KALIYO.
  • TARIK
   17 Ekim 2016 Pazartesi Saat 17:38 CEVAPLA
   SONUNA KADAR DOĞRU BU AŞİRETLER EN KALABALIK EN BÜYÜK AŞİRETLERDİR SADECE KENDİLERİNİ BELLİ ETMİYORLAR REKLAM OLMASINLAR DİYE..
  • ALİ
   15 Ekim 2016 Cumartesi Saat 19:30 CEVAPLA
   EN DOĞRUSU SENİN DEDİĞİN AHMET.. BU İKİ AİLE EN BÜYÜK AŞİRET'TİR GERİLERİ BU İKİ AİLENİN YANINDA ÇEKİRDEK KALIYO.
 22. Mehmet
  05 Ekim 2016 Çarşamba Saat 19:32 CEVAPLA
  MARDİNİN EN BÜYÜK AŞİRETİ BAŞKA GÜMÜŞ AİLESİ OLMAK ÜZERE KAYMAZ AİLESİDİR DE... GERÇEK BU HERKEZ ELİNE Bİ KLAVYE ALMIŞ SAĞA SOLA GİDİYO ASIL GERÇEK BU DUR...
  • Gülce
   03 Mart 2018 Cumartesi Saat 23:30 CEVAPLA
   Kaymaz ailesi hakkinda bilgi verir miisniz?
 23. SÜLEYMAN
  23 Eylül 2016 Cuma Saat 16:07 CEVAPLA
  herkez işine gelen aşireti yazmış ama gerek yok yinede bizi bilen bilir MARDİNLİ GÜMÜŞ AİLESİ..
  • MEHMET
   13 Ekim 2016 Perşembe Saat 18:57 CEVAPLA
   GÜMÜŞLER ZİRVEDE OLAN Bİ AŞİRET..
   • Hamido
    09 Ekim 2018 Salı Saat 08:45
    Gümüşler aşiret değildir, ailedir. Kaymazlar da öyle
 24. isime gerek yok bilen bilir.
  20 Eylül 2016 Salı Saat 19:12 CEVAPLA
  mardinin en büyük aşireti GÜMÜŞ AİLESİ VE KAYMAZ AİLESİDİR.. HERKES ELİNE ALMIS Bİ KLAVYE SAĞA SOLA GİDİYO EN BÜYÜK AŞİRETİ BUNLARDIR..
  • malik
   23 Eylül 2016 Cuma Saat 16:10 CEVAPLA
   evet çok doğru o aileler çok kalabalıklar yüz binlerce kişiler o kadar kalabalıklarki adamlar birbirini tanımıyor o bu iki ailede bu memleketlerin hepsinden daha güçlü ve zirvede olan aileler
 25. musa göktaş
  19 Ağustos 2015 Çarşamba Saat 23:04 CEVAPLA
  yoğ loo en büyük kikan-xelecan
  • apo Göktaş
   14 Eylül 2017 Perşembe Saat 00:39 CEVAPLA
   Apè Musa çawayı
 26. MuhammedOmeri
  25 Mart 2015 Çarşamba Saat 15:20 CEVAPLA
  Maşallah OMERİ Yanı benim aşiretim büyük HERKES ANLASIN MARDİNİN EN BÜYÜK AŞİRETİ OMERİ AŞİRETİDİR
 27. Lokman acar halaxli
  06 Ocak 2015 Salı Saat 04:50 CEVAPLA
  aşiretle ilgili yazilanlar yanlişlar var
 28. Memet
  05 Ocak 2015 Pazartesi Saat 00:44 CEVAPLA
  Maşallah omeri aşireti en büyüklerden ;)
 29. vahap akdoğan
  04 Ocak 2015 Pazar Saat 23:29 CEVAPLA
  korro aşiretini yazmamışlar işlerine gelenleri yazmışlar

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

GÜNCEL HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

AK Parti'den Mursi Açıklaması

AK Parti Mardin İl Başkanlığınca, Mısır'ın ilk seç [...]

1 gün önce...

Vatandaş, gramla bile altın alamaz hale geldi

Altın fiyatlarının sürekli değişmesiyle iş yapamaz [...]

15 saat önce...

Kürt olduğum için dışlandım diye paylaşım yapıp, intihar etti!

İstanbul Havalimanı'nda İGA'ya bağlı bir güvenlik [...]

1 gün önce...

Drone destekli kaçakçılık operasyonu!!!

Nusaybin ilçesinde "drone" destekli düzenlenen kaç [...]

1 gün önce...

Mursi için üç dilde dua ve açıklama

Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indi [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN


YAZARLAR :::

Bütün Yazarlar