SGK’da devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldı

SGK’da devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldı
16 Mayıs 2017 Salı Saat 22:01 1

SGK İl Müdürü Abdulkerim Şahin, hafta dolayısıyla yaptığı açıklamada, vatandaşların sosyal güvenlik kurumuna daha kolay ve hızlı ulaşımına yönelik çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla basın açıklaması yapan Sosyal Güvenlik Kurumu Mardin İl Müdürü Abdulkerim Şahin, 25 yaş altı gençlerin genel sağlık sigortası prim borçlarının silindiğini hatırlattı.
11-17 Mayıs tarihlerinde kutlanan “Sosyal Güvenlik Haftası” dolayısıyla SGK Mardin il binasında basın toplantısı düzenlendi.
Şahin, hafta dolayısıyla yap-tığı açıklamada, vatandaşların sosyal güvenlik kurumuna daha kolay ve hızlı ulaşımına yönelik çalışmalarını hızlandırdıklarını bildirdi.
“Sosyal Güvenlik Haftası”na yüzde yüzü kapsayan bir genel sağlık sigortası ile girmenin gururunu yaşadıklarını belirten Şahin, "25 yaş altı gençlerimizin genel sağlık sigortası prim borçları silindi. Er ve erbaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınması sağlandı. Emekliye promosyon imkanı sağlandı." ifadelerini kullandı.
“Alo 170” ihbar hattı üzerin-den vatandaşlara hizmet sunulduğunu aktaran Şahin, sosyal güvenlik kurum-larında kadın ve engelli vatandaşların istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık yapıldığını kaydetti.
Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Sosyal Güvenlik Kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, vatandaşlarımızı hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl tüm yurtta 16 Mayıs'ı içine alan haftanın "Sosyal Güvenlik Haftası" olarak kutlanması Yönetim Kurulumuzun 12.02.2009 tarihli ve 2009/73 sayılı kararı ile belirlenmiştir. 2009 yılı 11-17 Mayıs Haftasından başlayarak sosyal güvenlik haftası kutlanmaya başlanmıştır.
Sosyal Güvenlik Haftası boyunca Sosyal Güvenlik Kurumunun 11 yıllık süreçte kat ettiği mesafeleri, yapılan düzenlemeleri, Kurumumuzun faaliyetleri, son dönemde hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız kesimlere yönelik yaptığımız iyileştirmeleri sizlerle ve vatandaşlarımızla paylaşacağız.
Çalışmalarımız, Kurumuzun hizmet kalitesini arttırma gayreti içe-risinde olacak şekilde vatandaşlarımı-zın hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşmasına yönelik imkanlar sağlama mücadelesi şeklinde devam etmekte-dir. İl Müdürlüklerimiz, Kurumumu-zun taşra teşkilatını oluşturmakta olup vatandaşlarımız için yerinden çözüm hizmetleri sunmaktadır. Vatandaşları-mızca cevaplanan memnuniyet anket-lerinde, Çalışma Bakanlığımız ve bağlı ilgili kuruluşlarına artan güven ve memnuniyet oranları da, bu hizmeti yerine getirmedeki gayretimizin somut meyveleridir.

HİZMETLERDEN MEMNUNİYET
TÜİK Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, %67,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 yılı sonuçlarına göre 9,2 puan artış ile en fazla memnuniyet artışının olduğu Kurum oldu. Memnuniyet düzeyinin % 100 e ulaşması için her türlü çalışma ve fedakarlığı göstermeye devam edeceğimiz hususunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına yapılanma getirilmiş olup 6770 sayılı kanunla bu kapsamda yapılandırılan borçların taksitlerinin son ödeme tarihleri 4 ay daha ertelenmiştir. Bu erteleme ile vadesi geçmiş taksitlerin 31 Mayıs 2017'ye kadar ödenmesi şartıyla yapılandırmalar geçerli sayılmıştır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için taksitlerin son ödeme tarihine özen göstermeleri gerekmektedir.
Sigortalıların ihtiyaçlarına yerinde hizmet veren, kolay erişilebilir bir sosyal güvenlik amacıyla; yurdun dört bir yanında sosyal güvenlik merkezleri açıldı ve açılmaya da devam edildi.

E-DEVLET HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRILDI
Sosyal güvenlikte sunulan hizmetleri, teknolojiye taşıyarak, e-devlet portalında en fazla hizmet sunan Kurum olarak dünyada öncü seviyeyi yakaladık.
E-Devlet Kapısı'nın amacı, kamu kurumlarının e-Devlet hizmet-lerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına güvenli, tek noktadan ve etkin şekilde sunmaktır. Hali hazırda Kurumumuzun e-Devlet kapısı üzerin-de genel sağlık sigortası, emeklilik, sigorta ve diğer hizmetler alanında toplam 59 uygulaması bulunmaktadır.

ALO-170 VASITASIYLA VATANDAŞLARA HİZMET SUNULMAYA DEVAM EDİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 hattı 7 farklı şehirde ( Karaman, Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt) 910 çalışan ile vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bağımsız firma (GENAR) tarafından 3-14 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılan memnuniyet anketinde, ALO 170 sektör ortalamasının üzerinde (%82) yüksek vatandaş memnuniyeti sağlanmıştır.

MİLLİ SEFERBERLİK PROJESİ
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında gazilerimizden emeklilerimize, tıbbi malzeme kullanan vatandaşlardan işverenlere kadar saha ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Lise ve üniversite mezunlarına ilave 2 yıl sağlık hizmeti sağlandı. 25 yaş altı gençlerimizin genel sağlık sigortası prim borçları silindi. Kısmi süreli çalışan sigorta-lılarımızın genel sağlık sigortalılık durumlarına yönelik düzenleme yapıldı, Er ve erbaşların genel sağlık sigortası kapsamına alınması sağlandı. Genel sağlık sigortası sisteminde re-form yapılarak tek kademe uygulaması ve prim oranının düşürülmesi sağlandı.
Birikmiş borcu olan genel sağlık sigortalılarına yönelik kolaylıklar sağlandı. Emekliye promosyon imkânı sağlandı. Tüm memur emeklilerinin 30 yıl üstü hizmet sürelerine ikramiye ödenmesi sağlandı. Yurtdışı provizyon aktivasyon ve sağlık sistemi (yupass) kapsamındaki ülke sayısı artırıldı
Kayıt dışı istihdam ile mücadelemiz kararlılıkla devam etti.Yapılandırma-dan yararlanan sigortalılara/hak sahiplerine kredi ile emeklilik imkânı sağlandı. Blokeli veya hareketsiz nitelikte sigortalı/emekli aylık veya ödemelerin iadesinde kolaylık sağlandı
Köy ve mahalle muhtarlarının primleri devlet tarafından ödenmeye başlandı
4/B kapsamındaki (bağ-kur) beş puan-lık indirim teşviki getirildi.Esnaf ahilik sandığıı kurulmasına yönelik düzenle-me yapıldı. Prime esas kazanç üst sı-nırı yükseltildi. İşverenlerimizin ve sigortalılarımızın prim borçlarına yö-nelik ödeme kolaylığı (yapılandırma) getirildi .Yapılandırma taksit ödeme süresi uzatıldı. Terör ve afet nedenle-riyle işverenlerin yükümlülüklerin er-telenmesi sağlandı. İlave 6 puan teşvik uygulaması kapsamı genişletildi.İş-verenlerimize asgari ücret desteği sağlandı

İŞVERENLERİMİZE PRİM ERTELEME İMKÂNI SAĞLANDI
Yapılan düzenleme ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primlerin süresinde ödenmiş sayılmaları sağlanmıştır. Böylelikle işverenlerin üzerindeki prim yükünün belli süreler için azaltılması ve ötelenmesi amaçlanmıştır.

TEŞVİKLERDEN YARARLANMA-YA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME YAPILDI
İşyerinde kayıt dışı veya sahte sigortalı tespit edilmesi halinde mevcut durumda işverenler bir yıl süreyle istihdam teşviklerinden yararlanamamaktaydılar. Yapılan düzenleme ile kayıt dışılık tespit edilmesi halinde birinci tespitte bir ay süreyle, ilk tespitten itibaren üç yıl içinde yapılan tespitlerde ise bir yıl süreyle teşviklerden yararlanamaması şeklinde esneklik sağlanmıştır. Ayrıca, 5 kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1'ini aşmayan sayıda, kayıt dışılık tespit edilmesi halinde de, teşviklerden yararlanmaya devam edilecektir.
Kurumumuz dijital platformda ve sosyal ağlar da son derece aktif bir hizmet vermektedir. Web sayfamızda güncel gelişmeler anlık olarak verilmekte, hizmete ilişkin duyuruların yanı sıra tescil ve prim bilgileri, sigortalılık bilgileri, emeklilik hizmetlerine ilişkin bir çok uygulama bu ekrandan sunulmaktadır. Sigortalılarımız ve işverenlerimiz, işlemlerinin çoğunu internet ortamında gerçekleştirebilmektedir.
Modern Dünyanın her türlü iletişim araçlarına entegre olmuş bir şekilde başta sosyal medya araçları olmak üzere sınırsız bir erişim imkanıyla sosyal güvenlik hizmetini sürdürüyoruz.
Alo 170 hattı ile de, vatandaşlarımızın kurum hizmetlerine ilişkin tüm sorularına cevap verilmeye devam edilmektedir. Merkezimizi arayan işitme engelli vatandaşlarımıza dahi hizmet verilmektedir. Merkezlerimizde özellikle kadın ve engelli istihdamı noktasında pozitif ayrımcılıklar yapılmaktadır.
Sigortalılarımız tüm kurum hizmetlerinin aksayan yada sabote edilmek istenen işlemleri için bilgilendirme hattımızı bir ihbar hattı olarak da kullanabilmektedirler.
Özellikle son dönemde sıklıkla rastlanan; sahte işyeri, sahte sigortalılık ve kayıtdışı istihdam şikayetleri hızlıca değerlendirilerek herhangi bir mağduriyet oluşmasına engel olunmaya çalışılmaktadır.
Bu haliyle Alo 170, ülkemizin en hızlı geri dönüş sağlayan ve çözüm üreten bilgi edinme uygulamasıdır.
Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, Sosyal Güvenlik haftasına, ülkemizin neredeyse %100'ünü kapsayan bir Genel Sağlık Sigortası ile girmiş olmakla gurur duyuyoruz.
Kapsam ve derinlik bakımından, herhangi bir sağlık sigorta paketi ile karşılaştırılması mümkün bile olamayacak kadar geniş olan Kurumumuz hizmetleri bir çok Avrupa ülkesinde verilen hizmetlerden daha kalitelidir.
11 inci yılını dolduran Kurumumuz, geleceğe; daha kaliteli ve gelişen teknoloji ile yarışan bir sağlık hizmeti finansman paketi ve daha etkin bir sigortacılık hizmeti ile girecektir.
Katettiğimiz mesafelerle övünmek yerine bu husustaki takdiri vatandaşlarımıza bırakan bir yönetim anlayışı ile hep daha iyisini sağlamanın gayretinde olacağız.
Özellikle, reformcu karakteri ile Kurumumuza ve Bakanlığımıza yeni bir soluk kazandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın imzası ile yapacağımız iyileştirmeler yarının Sosyal Güvence Modelinin temellerini oluşturacaktır.
Sosyal Güvenlikte ikinci faz çalışmaları ile çalışanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza Sosyal Güvenlik Haftalarımızda müjdeler vermeye devam edeceğiz.”YORUMLAR :::

  1. Mardinli
    16 Mayıs 2017 Salı Saat 22:51 CEVAPLA
    Anlat anlat heyecanlı oluyor.Sen inanıyorsan bu söylediklerine,

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

EKONOMİ HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram [...]

1 gün önce...

HDP: İkinci Tura Kalmazsak Muharrem İnce'yi Destekleriz

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşk [...]

1 gün önce...

Kamışlı'ya Çıkan Bir Tünel Daha Bulundu

Nusaybin ilçesinden Suriye’nin Kamışlı kenti [...]

1 gün önce...

Hüda Par: Halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz

HÜDA PAR Mardin Milletvekili aday adayı Mahmut K [...]

1 gün önce...

Mukabele sünnetine yoğun ilgi

Ramazan ayıyla başlayan mukabele sünnetini ihya [...]

1 gün önce...