2022 Kız İsteme Duası / Söz Kesme Duası / Nişan Duası / Gerdek Gecesi Duası

Müslüman toplumlarda birbirini seven gençlerin evlilik kararı almalarının ardından en heyecanlı süreç de evlilik yolundaki serüven de kız isteme töreni ile başlıyor. Erkek tarafının kız evine gelerek kız isteme merasiminde kız isteme sözlerinin söylenmeye başladığı anda okunan dua önemlidir. Kahveler içilmeden okunan duadan sonra damat adayı kayınbabasının elini, gelin ise kaynanasının elini öper.

İLİM/İRFAN DUALAR

Bütün geleneklerde evlilik yolunda atılan ciddi adımlardan biri de ilk önce isteme, sonra sözlenme ya da nişandır. Peki bu gibi söz, nişan merasimlerinde okunan dualar neler?

İşte Kız İsteme, Söz ve Nişan duası ile Arapça okunuşu...

         Hayatlarını birleştrme kararı alan çiflerin ilk defa ailelerle beraber iş ciddiyete bindirdiği söz ve nişan merasimler her iki taraf içinde en özel anlardan biridir. Kız isteme, söz ya da nişan merasimler evliliğe giden yol da çok önemli bir dönüm noktası olduğu için oldukça öneml bir niyazdır.

         Mardin Life Editörünün derlediği bilgilere göre bir kızı (veya kadını) ailesinden istemeye gelen kişinin söze Allah’a hamd ederek başlaması ve Peygamberimiz (s.a.v.)’e salât ve selâm etmesi müstahaptır. Daha sonra;

Okunuşu:

“Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”

Anlamı:

“Şahadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur; O’nun ortağı yoktur ve şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (s.a.s.) O’nun kulu ve elçisidir”

sözleriyle açılış yapmalı ve

“falanca kadını veya falanca kadının kızı falancayı, falancaya istemeye geldim”

gibi ifadelerle geliş sebebini anlatmalıdır.

Dünür gitmede her yörenin kendine özgü örf ve âdetleri, konuşma şekilleri vardır.

Genel ahlâk kurallarına ve İslâmî usullere aykırı olmamak üzere bu tür değişik uygulamalarda dînen bir sakınca yoktur. Ancak her işte olduğu gibi, kız istemede de söze Allah’a “hamd” ve Resûlüne “salâvat” ile başlamak İslâmî bir gelenektir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.), bu uygulamayı şöyle ifade etmiştir:

“Herhangi bir iş ki, Allah’a hamd ile başlamazsa, sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. ”

(Ebû Davud, Edeb, 21; İbn Mâce, Nikâh, 19)

        Allah (c.c)'un rızasına uygun şeklde hayırlı bir evlilik yapmak isteyen kimselerin evleneceği kişilere dikkat ederek öncelikle ahlaklarının daha sonra dengi olup olmadıklarına dikkat edilmelidir. 

        Gönüllere tertemz düşünceler yerleştirilmiş ve dinimizin önerdiği şekilde br evlilik için bolca dua edilmelidir.

        Kız istemede, Söz keserken ya da nişanda dua etmek sünnet davranışlardandır. İstendiği gibi edilebilen duaların dışında kesin olarak şu dua okunmalı diye Arapça bir dua yoktur.

İşte en güzel Söz ve nişan duası!

Söz ya da nişan merasiminde okunacak olan nişan duası aile büyüğü tarafından okunur. Büyük alimler, nişanlanacak olan kimselerin bu duaları kendi içlerinden de okumalarının faziletl olabileceğini söylüyor. Nişanlanacak olan kadın ile erkeğin birbirine karşı sevgi ve sayısı artar.

Nişanlılık evresinde aileler arasında oluşabilecek olumsuz tartışmaların önüne çıkmasını engeller.

Allah (c.c)'un izniyle evlenecek çift, kaza beladan korunur.

Evllk niyetnde olan kadın ile erkeğin maddi problemlernn kısa zamanda halledlmesine vesile olabilir.

NİŞAN YÜZÜKLERİ TAKILDIKTAN SONRA OKUNABİLECEK DUA:

 • Ya Rabb! Nişan yüzükler takılan ve evliliğe ilk adımı atan bu iki genc kardeşimizi her zaman mutlu eyle.
 • Akıllarından saygıyı, Kalplerinden sevgiyi eksik etme;
 • Ya Rabb Evlilik yolunda karşılaşacakları her türlü sıkıntıyı kolaylıkla aşmalarını nasp eyle,
 • Yuvalarına bolluk ve bereket ihsan eyle,
 • Aileler arasındaki birlik ve beraberliği, kardeşlik ve dostluğu, saygı ve sevgiyi kat kat arttır Allah’ım.
 • Bu gençlerimiz ve cümlemizi iki cihanda aziz eyle. (EL-FATİHA)

NİŞAN DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU:

 • Elhamdü lillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve harremessifah.
 • Vessalatü vesselamü ala resulina Muhammedinillezi beyyene-l-harame ve-l-mubah ve ala Alihi ve Eshabi-hillezine hüm ehlüssalahi velfelah.
 • Kale Resulullah, "En-nikahü sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni" sadaka Resulullah.
 • Bismillahi ve ala sünnet-i resulillah.
 • Allahümmecal hazel akte meymunen mubareken vecal beyne-hüma ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tecal beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firara.
 • Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il müminine . Ve beyne Aliyyin ve Fatıma-tez-zehra. Allahümme ati le-hüma evladen salihan ve ömren tavilen ve rızkan vasian.
 • Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayünin vecalna lil müttekine imama.
 • Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.
 • Sübhane rabbike rabbilızzeti amma yesıfun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbilalemin.

Duanın Türkçe Anlamı:

Ruhları birbirine uyumlu yaratan, nikahı helal kılıp nikahsız ilişkileri haram kılan Allah'a hamdolsun.

Haram ve helali açıklayan Hz. Muhammed'e, salih kullardan olup kurtuluşa eren ailesine ve ashabına da salat ve selam olsun.

Alllah'ın Elçisi Şöyle buyurmuştur: 

"Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir." 

Allahın adıyla ve Elçisinin sünnetine uygun olarak bu hayırlı işe başlarız.

Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.

Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hz. Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle. Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” 

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, ğüzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabından koru. 

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. 

loading...

YORUMLAR

 • kiz isteme yuzük duası var mı

Yorum Ekle