Aşiretlerle ilgili ilk harita

Mardin'de 40 Aşiret var Aşiretlerle ilgili ilk harita
23 Temmuz 2019 Salı Saat 22:09 74

TÜRKİYE'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşamın her alanında etkili olan aşiretler ile ilgili ilk kez bir harita ortaya çıkarıldı.

Aşiret; büyük bir türdeşlik gösteren, birçok sülaleden oluşan, yapısındaki aileler arasında köken, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluk, oymaktır. Türkiye'nin özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gün geçtikçe azalan bir eğilim gösterse de halen aşiret sistemi bazı ailelerde varlığını sürdürmektedir. Başlıca bir reisten ve reisin yardımcılarından oluşan aile topluluğu genellikle diğer aşiretlere karşı kendi bölgelerini koruma adına oluşmuştur. Günümüz Türkiye'sinde aşiretler genellikle ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde varlıklarını sürdürmektedir. Fakat göçler nedeniyle bu aşiret bireyleri başta büyük şehirler olmak üzere ülkenin genelinde ikamet etmektedirler.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da zamanında sosyal denge aşiret sistemi üzerine kurulmuştur. Bu toplulukların büyük çoğunluğu sunni inanca bağlı

olmakla beraber Alevi inanç sistemini benimsemiş ve aynı coğrafyada asırlarca birlikte

yaşamış Türk ve Kürt topluluklardır. Her iki kesim inanç, ibadet, dil ve adetlerindeki

farklılıklara rağmen İslam çatısı altında beraberce yaşamlarını günümüzde de

sürdürmektedirler. Anadolu tarihi boyunca özellikle Osmanlı Devleti zamanında Doğu

ve Güneydoğu’daki aşiretlere büyük önem verilerek aşiretlerin örgütlenmeleri ve

bulundukları toprakları devlet destekli idare etmeleri sağlandı. Ayrıca yine bu dönemde

konar-göçer durumunda yaşamlarını sürdüren toplulukların yerleşik hayata geçmeleri

sağlanarak hem onların iskânına zemin hazırlandı hem de devlet bunların bulundukları

yerlerin emniyet, asayiş ve ekonomik idaresini kendilerine bırakarak bir nevi rahat

yaşam ortamı sundu. Böylece asırlarca devlete bağlı bir şekilde huzur ve güven içinde

yaşamlarını sürdürdüler


Diyarbakır eski Milletvekili ve gazetemiz yazarlarından Altan Tan'ın, 20 yıllık bir çalışma ve araştırma ile yazdığı, 'Turabidin'den Berriye'ye Aşiretler - Dinler - Diller - Kültürler' adlı kitapta, yazar İbrahim Halil Baran ile Mardin'in Aşiretler haritası çizildi. Haritada, sadece Mardin bölgesinde 40 aşiretin yaşadığı ortaya çıktı.


Kitap, konu ile ilgili ulaşılan Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice, İngilizce, Fransızca ve Almanca tüm yazı, belge ve kitapların incelenmesi ve sözlü aktarımla günümüze taşınan bölge tarihi ile oluşturuldu.

Altan Tan'ın yazar İbrahim Halil Baran ile birlikte, elde edilen bilgiler ve belgelere göre çizdiği haritada Mardin bölgesinde aralarında Barava, Surguçi, Dereveri, Kose, Tat, Erbani, Kika, Xelecan, Daqori, Qelendara, Omeriya, Mahalmi, Eliki, Dasika, Dermemka, Hesar, Kercaz, Memika, Hesena, Dorika, Ernas, Memika gibi 40 aşiretin halen yaşadığı belirtildi.

Kitap, konu ile ilgili ulaşılan Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice, İngilizce, Fransızca ve Almanca tüm yazı, belge ve kitapların incelenmesi ve sözlü aktarımla günümüze taşınan bölge tarihi ile oluşturuldu.

40 AŞİRET HALA AYAKTA
Altan Tan'ın yazar İbrahim Halil Baran ile birlikte, elde edilen bilgiler ve belgelere göre çizdiği haritada Mardin bölgesinde aralarında Barava, Surguçi, Dereveri, Kose, Tat, Erbani, Kika, Xelecan, Daqori, Qelendara, Omeriya, Mahalmi, Eliki, Dasika, Dermemka, Hesar, Kercaz, Memika, Hesena, Dorika, Ernas (Arnas), Memika gibi 40 aşiretin halen yaşadığı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN AŞİRET: ERNAS (ARNAS)

Haritadaki aşiretler arasında yer alan Ernas (Arnas) Aşireti, ilk avukatlar, ünlü bilim adamları gibi Türkiye'ye nam salan isimler çıkardı.

Dekşuri Aşireti'nin bir kolu olan Ernas Aşireti Midyat'ın Kuzey doğusunda yerleşik. Doğusunda Dermemmıka, batısında Mahalmi, güneyinde Midyat, kuzeyinde is Kercoz aşireti var. Aşirette Süryani ve Kürt karışık. Aşiretteki Kürtler müslüman. Ernas Aşireti'nin Merkezi eski bir Süryani köyü olan Arnas.

Ernas Aşireti'nin liderleri Mala Temir ile onların akrabaları olan Mala Mıhemedé Şéro'dur. Ailenin Cizre ile Şırnak arasındaki Kasrık Boğazı civarından geldikleri ve aslen Batuvan Aşireti'ne mensup oldukları söylenir.AŞİRETİN DOĞUŞU

Cizre tarafından gelerek Arnas ile Aynvert Köyü arasında Kurré Dağı'na çadır kuran 5 kardeşe Heverké ağaları ile kavgalı olan Arnas Süryanileri "Hafirlik" (Koruculuk) teklifinde bulunur. Teklifi kabul eden aile Arnas'a yerleşince Botan Miri'nin Heverké'deki temsilcisi ile aralarında tartışma çıkar ve 5 kardeşten biri öldürülür. Ancak buna rağmen aile Arnas'a yerleşir.

EN GÜÇLÜ DÖNEM

Ernas ağaları en güçlü dönemlerine Mıhemedé Şéro döneminde ulaşırlar. Tahminen 1830'lu yıllarda Mıhemedé Şéro, Botan Miri'nin Midyat'ta oturan temsilcisi Hacıké Abbasé'ye vergi vermeyi reddeder ve Hacıké Abbasé'yi Midyat'tan Cizre'ye kovar.

Botan Miri, kuvvetleri ile birlikte Mıhemedé Şéro'nun üzerine yürür. Mıhemedé Şéro teslim olmaz. Keferzota ve Aynkaf Şéxleri araya girerek Béxt(Aman) verirler. İkna olup mevzisinden çıkınca Mir onu yakalatarak Cizre'ye götürür. 3 yıl Cizre Dergulé'de kalan Mıhemedé Şéro bu arada Cizreli bir kadınla evlenir. Bu kadından Şemdin adında bir oğlu olur.

(Şemdin'in torunları hala Zaho'da ikamet ediyor ve Silivani Aşireti'nde 13 köyleri var. Liderleri Ferhat ve Ziraat Mühendisi Ziyat ağalıklarını yapıyor. Mıhemedé Şéro Keferzéli Mala İsmailé Verdé'lerin damadıydı. Karısı 1.İsmail'in kız kardeşiydi. Mıhemedé Şéro'nun kız kardeşi'de 1. İsmail ile evliydi. (İsmailé Verdé'nin Dedesi)

MİR'E İSYAN EDER, ALNINDAN TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLÜR

Mıhemedé Şéro Mir'le anlaşarak Arnas'a geri döndükten sonra tekrar Mir'e isyan eder. Askerleri ile Arnas'a hücum eder. Botan Miri'nin adamlarından Saduné Nuhé Gergeri, Mıhemedé Şéro'yu Salhé ile Midyat arasında uzaktan tek kurşunla alnından vurarak öldürür. Mıhemedé Şéro'nun cenazesini oğlu Heybet, savaş alanından kaçırarak Midyat'a götürür ve Nerhoz Mezarlığı'na defneder.

OSMANE TEMIR DÖNEMİ

Botan Miri, Mıhemedé Şéro'nun çocuklarını Cizre'ye götürür. 7 Yıl Cizre'de Degulé'de kalırlar. Aşiretin başsız kaldığı bu dönemde Mala Ahmo'dan Temırké ağa olur. Bu durum Osmané Temır'ın hoşuna gitmez. Diğer aile liderlerini toplar ve ağalığı önce onlara teklif eder, lakin hiçbiri buna yanaşmaz.

Hepsine Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirerek kendi adına söz alır. O tarihlerde Süryanilerin Lideri Kerimo adında biridir. Osmané Temır Rişal adında ünlü atının karnının yara olduğunu beyan ederek baytarlıktan anlayan Kerimo'yu ata bakması için çağırır. Osmané Temır'ın kardeşi Sarohan Kerimo'yu ahırda öldürür. (Bazıları Kerimoyu daha önce Mıhemedé Şéro'nun öldürdüğünü söylüyorlar.)

Osmané Temır ile Temırké, süryanilerin bir bayram günü kilisede karşılaşırlar. Uzun boylu olan Temırké Osmané Temır'ı omzundan, ondan kısa olan Osmané Temır ise Temırké'yi karnından hançerle yaralar. Temırké aldığı yara ile ölür. Olayda Temırké'nin babası da öldürülür.

Ağa olan Osmané Temır, bir müddet sonra Cizre Miri'ne vergi vermeyince Mir tekrar Arnas'ı kuşatarak Osman­, Levend ve Sarohan adlı 3 kardeşi Cizre'ye götürür. Bir müddet sonra (3 yıl sonra olduğu rivayet edilir) serbest bırakılırlar.

KERCOZ AĞASI'NIN KIZI İLE İZDİVAÇ

Mahalmi beyleri, Kercoz ve Ömeryan ağaları Osmané Temır'i desteklerler. Aynı tarihlerde oldukça yaşlanmış olan Kercoz ağası Hasané Şemdin, Êrdé köyünün süryani liderini araya koyarak kızını Osmané Temır ile evlendirmek ister. Osmané Temır, Hasan Şemdin'in kızı Şehriban ile evlenir. Osmané Temır 1880'de Şemdinli'de isyan eden Şeyh Ubeydullah'ı destekler. Osmané Temır bir kızını Alıka Ağası Heşterekli Cımo ile, bir kızını Mizizex ağası Xelefé Cırco ile evlendirir.

İSTANBUL'A SÜRGÜN

Osmané Temır ve Aynkaf'lı Şéğ İbrahim Hamidi (Şéğ İbrahim Şeyh Fethullah'ın babasıdır. Şéğ Fetullah Batman eski milletvekili Ataullah Hamidi'nin dedesidir.) İstanbul'a sürgün edilirler ve burada 4 yıl sürgünde kalırlar. Sürgünden döndükten sonra Kercoz ağası Hasan Şemdin'in oğlu İsmail, yaşlı babasına isyan ederek Ramanlıları Kercoz'a getirir. Hasan Şemdin damadı Osmané Temır'dan yardım isteyince Osmané Temır adamları ile Kercoz'a saldırır. Osmané Temır'ın oğlu Kercoz'da Hasan ağayı (Hasan Şemdin değil) öldürür. Onlar da Osmané Temır'ın oğulları Süleyman ve Hasan'ı öldürürler.

OSMANE TEMIR, KERCOZ'DAN ÇIKMAK İSTEMEZ

Diğer bir oğlu Muhammed Salih ise (Avukat Abdullah Timur'un babası) 3 kurşunla yaralanır.
İsmail'i alt ederek Ramanlıları Kercoz'dan çıkaran Osmané Temır Kercoz'dan çıkmak istemez. Araya giren Aynkaflı Şeğ İbrahim Hamidi "Keko İstanbul'da sürgünde iken sen bana '7 oğlum sana feda olsun' diyordun. Benim hatrım için Kercoz'dan çık" deyince Osmané Temır Şeğ İbrahim'i kırmayarak isteğini kabul eder. Ancak İsmail'in Kercoz'a gelmesi ve babası Hasan Şemdin'in elini öperek özür dilemesi şartını öne sürer. İsmail kaçtığı Kercoz'a geri dönerek babasının elini öpüp özür diler.

Dıfne'den Arnas'a kadar olan köyler Osmané Temır'a bağlanır. Osmané Temır oğullarını bu köylere yerleştirir. Aynkaflı Şeğ İbrahim Hamidi Osmané Temır'a o tarihlerde bölgede pek bulunmayan bir sac soba hediye getirir. Osmané Temır'dan sonra yerine oğlu Muhammed Salih (1878- 1934) geçer.

Muhammed Salih, Ağaoğlu Abdulkerim'i 1919 yılında 160 adamı ile birlikte İngilizlere karşı savaşan Süleymaniyeli Şeğ Mahmud Berzenci'nin yardımına gönderir.
3 kez sürgüne gönderilen Muhammed Salih ilk seferinde Burdur'a ikincisinde Trabzon'a (1926) üçüncüsünde ise Aydın Söke'ye gönderilir. Avukat Abdullah Timur Atalarını M.Salih-­Osman ­Temır­-Bahe-­İskan olarak saymaktadır.

Aşiret kavramının toplumsal yapı içerisinde önemli bir yeri vardır. Aşiret

kavramı aynı soydan gelen kişilerin oluşturduğu bir yapı inancı üzerine

kurulmuştur. Bu inancın temelinde ise, birlikte yaşama ve mevcut toprakların ve

varlıkların başka ailelerin eline geçmesini engellemek mantığı yatmaktadır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sosyal denge aşiret ya da diğer adıyla oymak

sistemi üzerine kurulmuştur. Bu toplulukların büyük çoğunluğu sunni inanca

bağlı olmakla beraber Alevi inanç sistemini benimsemiş ve aynı coğrafyada

asırlarca birlikte yaşamış Türk ve Kürt topluluklardır. Her iki kesim inanç,

ibadet, dil ve adetlerindeki farklılıklara rağmen İslam çatısı altında beraberce

yaşamlarını günümüzde de sürdürmektedirler. Anadolu tarihi boyunca özellikle

Osmanlı Devleti zamanında Doğu ve Güneydoğu’daki aşiretlere büyük önem

verilerek aşiretlerin örgütlenmeleri ve bulundukları toprakları devlet destekli

idare etmeleri sağlanmıştır. Örneğin, Yavuz Sultan Selim Osmanlı sarayında

hizmet eden ve nüfuzlu bir Kürt olan danışmanı İdris Bitlisî’yi Kürt aşiret

reislerini Safeviler’e karşı örgütlemesi için göndermiştir (Uzunçarşılı, 2003;

274-275). Bitlisî en az yirmi aşiretin bağlılığını kazanmayı başarmıştır. Onun bu

çabası Diyarbakır ve çevresinin kolayca Osmanlı topraklarına katılmasına yardım etmiştir (Özoğlu, 2005: 68). Ayrıca yine bu dönemde konar-göçer durumunda yaşamlarını sürdüren toplulukların yerleşik hayata geçmeleri sağlanarak

hem onların iskânına zemin hazırlanmış hem de devlet bunların bulundukları

yerlerin emniyet, asayiş ve ekonomik idaresini kendilerine bırakarak bir nevi

rahat yaşam ortamı sunmuştur. Böylece asırlarca devlete bağlı bir şekilde huzur

ve güven içinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

Aşireti oluşturan ve birkaç aileden oluşan her bir kola “oymak” veya

“cemaat” denirdi. Her oymağın başında onun yönetiminden sorumlu olan bir

“oymakbaşı” veya “kethüda” bulunurdu. Oymaklar, bir boyun ya da oymağın

içerisinde nüfusun kalabalıklaşması veya aynı grup içerisinde nüfus, kuvvet ve

feraset bakımından iki şahsın türeyerek birbirlerini çekememeleri neticesinde

meydana gelmiştir. Bundan dolayı, yeni oluşumlar yani oymaklar, genellikle,

buna sebep olan şahısların adlarıyla anılmıştır (Çakar, 2013; 115).

Osmanlı devletinin yıkılışına kadar Osmanlı yöneticilerinin gözü daima

Kürt aşiretlerinin üzerinde olmuş ve hiçbir zaman bir Kürt emirliğinin ortaya

çıkmasına izin vermemişlerdir. Bunun yerine özellikle Abdülhamit döneminde

(1876-1909) Kürt aşiret kuvvetleri Osmanlı ordusuna eklenmiş ve Kürtlerin ileri

gelenleri rahatlıkla yönlendirilebilecekleri İstanbul’a yerleştirilmişlerdir. Kürt

Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi 423

Uluslararası Palu Sempozyumu Bildiriler Kitabı

aşiret kuvvetleri “Hamidiye Alayları” adı altında örgütlenmişler (Keskin, 2007:

69) ve bu kuvvetler 1912-13 Balkan Savaşlarına kadar kullanılmışlardır. Sultan

Abdülhamit ayrıca ismi sonradan Diyarbekir olarak değiştirilen ve Kürdistan

olarak bilinen bölgede kalan küçük aşiret liderlerini eğitmek ve belli bir

dereceye kadar yönlendirmek için Aşiret Mektepleri kurmuştur (Özoğlu, 2005:

89).

Aşiretlerde Sosyal Hayat

Aşiretler konar-göçer bir hayat yaşarlardı. Dolayısıyla her zaman beraber

yaşamaktaydılar. Yaz ve kışları farklı alanlarda yaşamlarını sürdüren aşiretler

genellikle hayvancılıkla ve kendilerine yetecek kadar da tarımla geçimlerini

sağlarlardı (Tabakoğlu, 2003: 84-85). Bu insanlar için zaman kavramı mevsimlerdi. Mekan anlayışları ise sınırsız denilebilecek kadar genişti. Ancak

konakladıkları yerler açısından düşünüldüğünde aşağı yukarı aynı yerler

olduğundan bunları yarı göçebe olarak da adlandırmak mümkün olabilir. Osmanlı devletinin kuruluşuna kadar bu konar-göçer sistem devam etmiştir. Osmanlı’dan sonra da aynı uygulamanın devam ettiğini görüyoruz. Osmanlı

Devletinde, konar-göçerlerin göç sırasında yerleşik aşiretlerin arazilerine zarar

verdikleri ve aralarındaki sürtüşmelerin devlete kadar duyulup devlet müdahalesi ile karşılaştıkları da bilinmektedir. Bu iki kesim arasındaki çekişmeler

uzun yıllar devam edip gitmiştir (Tabakoğlu, 2003. 85). Osmanlı tarımını

geliştirmek ve geniş arazilerini değerlendirmek için bu konar-göçer aşiretlerden

faydalanmıştır. Bu amaçla onları uygun bölgelere yerleştirerek buraları koruma

altına almak ve tarım yapmaları şartıyla bazı vergilerden muaf tutmuştur

(Halaçoğlu, 2007:129). Konar-göçer aşiretler Anadolu’nun genellikle Batı,

Güney ve Güneydoğu bölgelerinde bulunmaktaydı. Anadolu’nun orta kesimlerindekiler ise genellikle yerleşik bir hayat sürmekteydiler (Çay, 1986: 13-19).

Arşiv belgelerinden anlaşıldığına göre Osmanlı Devleti aşiretlerin iskanına

önem vermiş ve aşiretler arasındaki düzeni sağlayabilmek için azami gayret

göstermiştir. Ayrıca, aşiretlerin yerleştirilmesi sırasında aşiret reislerinin şehir

ve kasabalara yerleştirilmesine özen göstermiştir. Bu durumun aşiretleri daha

kolay kontrol etmek için olduğu anlaşılmaktadır (Karpat, 2003: 19).

Sosyal dengenin aşiret sistemi üzerine kurulduğu Doğu ve Güneydoğu

Anadolu’da aşiretlerin çoğu Sunni inanca bağlı olmakla beraber Alevi

aşiretlerinde oldukça yoğun bir şekilde bölgede varlıklarını sürdürdükleri

tarihsel bir gerçektir. Sunni aşiretlerin tamamına yakını etimolojik olarak Kürt

kökenli iken Alevi aşiretlerde aynı oranda Türkmen kökenlidirler. Ancak az

sayıda da olsa Kürt kökenli Alevi aşiretlerde vardır. Alevi ve Sunni aşiretler

arasında büyük oranda dil ve kültür farklılığı bulunmaktadır. Maraş, Antep,

Adıyaman dolaylarında oturan Alevi aşiretlerin dağınıklığına ve azınlıkta

kalmalarına karşın Alevi aşiretlerin büyük çoğunluğu Malatya, Sivas, Erzincan,

Tunceli, Bingöl, Varto ve Hınıs dolaylarında bulunmaktadırlar. 
YORUMLAR :::

 1. ESO EMİK (VURALLAR)
  21 Ekim 2020 Çarşamba Saat 09:39 CEVAPLA
  MARDİN'DEKİ EN BÜYÜK AŞİRETLERE SAHİP OLAN İLÇEMİZ DERİK'TİR AMA DERİK'Lİ OLMAMA RAĞMEN DERİK'TEKİ EN BÜYÜK AŞİRETİ BİLMİYORUM.
 2. ahmet
  07 Ağustos 2020 Cuma Saat 14:52 CEVAPLA
  Kur'an-ı Kerim'in 102.Suresi olan Tekasür suresini okuyalım derim.
 3. Yezdan
  01 Mayıs 2020 Cuma Saat 05:53 CEVAPLA
  Xelilan aşireti Kürt mü Arap mı bilgisi olan varsa sevinirim eski Hdp milletvekili Orhan Doğanın aşireti olan şimdiden teşekkürler
 4. A
  06 Mart 2020 Cuma Saat 01:32 CEVAPLA
  Bu zamanda evine ekmek götüren kişi en büyük erkeklik odur herkes gösterişe bir son versin onlar boş işler.
 5. Gümüş’lerden
  21 Ocak 2020 Salı Saat 05:59 CEVAPLA
  Herkes önüne geleni yazmışta mardinde gelipte görün en büyük hangisiymiş - mardinli gümüş ailesinden
 6. RECEBO
  21 Aralık 2019 Cumartesi Saat 21:27 CEVAPLA
  BEYT RECEBO !!!!!!
 7. Sinem tuna
  19 Kasım 2019 Salı Saat 22:21 CEVAPLA
  Kaymaz ve gümüş aşiretleri soyadı olarak kendi aşiret adlarını mı kullanıyorlar yoksa başka soyadı mı bilen var mı
 8. özkan
  24 Ekim 2019 Perşembe Saat 02:37 CEVAPLA
  Diyanet, süleymanci, milli görüş....sorulmayacak.
 9. Merdin
  13 Eylül 2019 Cuma Saat 14:20 CEVAPLA
  En buyuk Aşiret meșkina aşireti dır arastirin goglede yazin belediye baskanlari valiler milletvekileri tarim bakanlari mili eğitim mudurleri hepsi meșkina asiretinden dir meșkina aşiretin tarihine ait kitap bille var osmanliya yardim eden meșkina aşireti dir üstelik kürt partilerine destek veren ve direnen meșkina aşireti dir üstelik bu durumda meșkina aşiretin devlet tarafindan savaş acmis ve köylerini yakmistir bunu tüm mardinliler biliyor
 10. mala kadıro
  25 Temmuz 2019 Perşembe Saat 13:35 CEVAPLA
  mardinin en güçlü aşireti daşi aşiretidir bunu herkes kabul edecek
 11. Hayal kurmayın
  24 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 18:26 CEVAPLA
  En büyük aşiret Devlettir
 12. Şeği aşiret
  24 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 15:20 CEVAPLA
  Dünyada sözü gecen en büyük ve mardinin en büyük aşiretleri ŞEĞİ VE SEYİT AŞİRETLERİDİR
 13. XYZ
  24 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 14:57 CEVAPLA
  HABER BİR KERE YANLIŞ.ANILAN AŞİRET KİTAP YAZARININ BULUNDUĞU AŞİRET.HABER YANLI OLUNCA YORUM YAZANLAR DA YANLIŞ YORUMDA BULUNUYOR.VE NEYAZIKKKİ YAZILAN YORUMLAR BELLİ BİR SÜRE SONRA YORUMCULAR ARASINDA KIRICILAŞMAYA BAŞLIYOR.BENCE BU HABERİ YA KALDIRIN YADA OBJEKTİF BİR ŞEKİLDE VERİN.ÇÜNKÜ VERİLEN AŞİRETLER MARDİNİN BİR BÖLÜMÜNÜ ANLATIYOR.MARDİNİN ÖNEMLİ BİR KISMI YOK.MESELA ÖNEMLİ ÇATI AŞİRET DÜMILLİ AŞİRETİ YAZILMAMIŞ.HARİTADA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER VAR.
  • OMERİ BİLO
   29 Ağustos 2019 Perşembe Saat 14:05 CEVAPLA
   Omeri asiretinin 146 tane köyü var buyukluk kimde?
 14. gıli gıli
  24 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 13:12 CEVAPLA
  en büyük aşiret gıli gıli aşiretidir mensubu en az takribi 500-600bindir.
 15. Hakikat
  24 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 12:46 CEVAPLA
  ŞUNU İYİ BİLİN Kİ HİÇ BİRİNİZ BÜYÜK DEĞİLSİNİZ!! İCRAAT YAZMIŞ ÇOĞU KİŞİ. İCRAATLARI SOKAKTA KAVGA ETMEK TOPLANIP ADAM VURMAK ŞÖYLE SATAŞMAK BÖYLE BÜYÜKLENMEK. KENDİ KAVMİNİN MİLLİYETÇİSİ OLMAK HARAMDIR. HAKSIZ OLUP OLMADIĞINA BAKMADAN KENDİ KAVMİNE MENDUB OLDUĞU İÇİN BİRİNE SIRT ÇIKMAK HARAMDIR. BÜYÜK OLAN ALLAH'TIR. SİZLER İSE SADECE ZERRESİNİZ KARDEŞLERİM.
 16. SİNKİ (SİNKAN)
  24 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 11:43 CEVAPLA
  BÜYÜKLÜK,NE KALABALIK OLMAKTA, NE ÇOK KÖY,NE ÇOK PARA,NE ÇOK TOPRAK VE NEDE ÇOK BİLMİŞLİKTEDİR,SEDECE VE SADECE BÜYÜKLÜK TAKVADADIR.TAKVA VE İMAN YOKSA HERKES ALLAH KATINDA ZAVALLI VE EN ALT DERECEDEDİR.ALLAH KATINDA BÜYÜK OLAN TAKVASI OLANLARDIR.EL CEZERİ.
  • mehelmi
   19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 15:13 CEVAPLA
   BU kadar net. Ellerine sağlık. Yetenek ve liyakat konuşulacağına neler konuşuluyor.
 17. Mrd47
  24 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 11:10 CEVAPLA
  Deriya Meşkina yani Meşkini nerde
 18. Abdullah yiğit
  19 Mayıs 2019 Pazar Saat 13:26 CEVAPLA
  Arkadaşlar bölgemiz çok nezih ve gerek kan bağı olsun gerek insanlarıyla oldun çok güçlü ve köklü bir bölgedir. Herkes kendine göre büyüktür aşiretn büyüğü küçüğü olmaz herkes kardeştir ve yüzyıllarca böyle devam etmiştir. Herkes herkesten kız alıp vermiştir. Daha derinlere inilirse zaten herkes akraba eş dost
 19. Kayahan demir
  19 Nisan 2019 Cuma Saat 17:26 CEVAPLA
  En büyük aşiret ERBANİ esireti
 20. Erdal çelik
  09 Şubat 2019 Cumartesi Saat 22:06 CEVAPLA
  Burda yazdığınız büyük aşiretler hepsi bizim gulamlığımızı yapıyordu .
 21. Meşkini
  01 Şubat 2019 Cuma Saat 00:58 CEVAPLA
  Mardini en büyük aşiretlerin den biri bizi MEŞKİNİ
 22. Mehmet
  09 Ekim 2018 Salı Saat 07:37 CEVAPLA
  Gümüş ailesi nerden çıktı. Ne alaka. Biri oturmuş, farklı adlarla bir sürü yorum yazmış. Ama üslup hep aynı. Kalabalık görünmeye çalışıyor
  • Recep
   14 Ocak 2019 Pazartesi Saat 05:54 CEVAPLA
   Birader araştırmadan yanlış kokusmayın gümüşleri Google de değil sokaklarda şehir merkezlerinde aşarıştırın...
 23. aziz47
  28 Ağustos 2018 Salı Saat 18:28 CEVAPLA
  en büyük özmen aşiretidir
 24. RECEBO
  19 Ağustos 2018 Pazar Saat 13:24 CEVAPLA
  EN BUYUK ASİRET KABALA DIR HERKES RAHAT OLSUN MARDINDE SORUN KABALA RECEBO AŞİRETİ
  • Mala recebo
   24 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 11:29 CEVAPLA
   Eşım aynık
 25. Ahmet Kaya
  30 Mayıs 2018 Çarşamba Saat 19:05 CEVAPLA
  Bir Kabalali Olarak Şimdiye Kadar dışardan İcraat Görmedik En Güçlü Aşireti Kabala Bu Kadar İcraatınız Olunca Tartışırız Ve Selam
 26. Recepoglu
  30 Mayıs 2018 Çarşamba Saat 18:52 CEVAPLA
  Kabaladan Daha Fazla İcraatı varmı Kimsenin En Büyük Biziz
 27. Derviş bey
  29 Aralık 2017 Cuma Saat 10:01 CEVAPLA
  Hepinize yazıklar olsun.bu zamanda hala geridesiniz.elalem icatlar peşinde siz neyin peşindesiniz.
 28. Baba
  28 Aralık 2017 Perşembe Saat 21:22 CEVAPLA
  En büyük xurs asiretidir hüküm onlara aittir
  • S.a
   18 Ocak 2020 Cumartesi Saat 05:39 CEVAPLA
   Xurs omeriyan aşiretine mensuptur xurs aşireti diye bişey yok git büyüklerine sor öğren öyle yorum yap
 29. Melle Hadî
  26 Kasım 2017 Pazar Saat 01:33 CEVAPLA
  Iate biz hep bundan kaybettik.En buyuk benim kavgasi.Ya hepiniz en buyuksunuz yeter ki birlik olalim
 30. Omeri
  24 Kasım 2017 Cuma Saat 20:33 CEVAPLA
  En büyük aşiret omeriyan aşiretidir googlede yazın bakın
  • hoja
   21 Haziran 2018 Perşembe Saat 10:26 CEVAPLA
   Bu aşiret nereden gelmiştir? Bitlis Hizan Bölgesine gelmiş midir? Bu bölgede yaşayan zeydiniler ömeri olduklarını ve cizre tarafından geldiklerini söylüyorlar? ilgisi var mıdır
 31. Serkan
  19 Nisan 2017 Çarşamba Saat 00:09 CEVAPLA
  MARDİNİN EN BÜYÜK AŞİRETİ GÜMÜŞ AŞİRETİDİR NUFÜS OLARAK TA AİLE OLARAK TA GÜÇLÜ OLARAK TA EN BÜYÜK AŞİRET GÜMÜŞ AİLESİDİR HERKEZ İŞİNE GELENİ YAZIYO BU SANAL ALEMDE ... {GÜMÜŞLER}
  • Meşkini
   01 Şubat 2019 Cuma Saat 01:00 CEVAPLA
   Fazla büyük konuşma icrat gelekiyor
  • Meşkini
   01 Şubat 2019 Cuma Saat 01:00 CEVAPLA
   Fazla büyük konuşma icrat gelekiyor
 32. ali KARAHAN
  11 Mart 2017 Cumartesi Saat 15:20 CEVAPLA
  en büyük aşiret kesinlikle KİKAN aşiretidir. kanıtımız ise mardin de 150 suriyede 160 köyümüzün olmasıdır. daha büyük varsa yazın...
  • Ali Aslan
   18 Mayıs 2017 Perşembe Saat 16:18 CEVAPLA
   NUFÜS SONUCUNA BAK KARDEŞİM TOPAM SAYI ÖNEMLİ OLAN MARDİNDE SURİYEDE 20 KİŞİLİK 10 KİŞİLİK KÖYLERDE VAR GÜMÜŞ LER EN KALABALIK AŞİRETTİR DOĞURUYA DOGRU
  • Önder
   03 Mayıs 2017 Çarşamba Saat 02:15 CEVAPLA
   Benim SOYADIM GÜMÜŞ DEĞİL AMA O AŞİRET O AİLE HAKKETEN ÇOK BÜYÜK BİR AİLE.
   • Zhrky
    03 Temmuz 2018 Salı Saat 00:32
    Yani gerçekten aşiretler hala var mı böyle berdel falan hala oluyor mu ya
 33. Kadir
  22 Şubat 2017 Çarşamba Saat 11:29 CEVAPLA
  Bunu herkes öyle bilsin mardin ileri gelen aşiret yalım köy (dayşi) kimsenin kendini büyütmesine gerek yok kimin ne oldugunu cok iyi bilenlerdeniz.Batıda ve herhangi bir yerde mardin denildigi zaman akla ilk gelen aşiretir.
 34. Mustafa
  17 Ocak 2017 Salı Saat 17:27 CEVAPLA
  Hepiniz bi yorum yapmissiniz. Elbet birisi maddi olarak nufus olarak silah olarak gucludur. Sonuc olarak bu topraklarda yasiyoruz farkli inanclarimiz olabilir amma oz u muzde hepimiz kardesiz hepimiz biriz
 35. sefa aksoy
  27 Aralık 2016 Salı Saat 03:06 CEVAPLA
  En buyuk fafi asireti asiret reisi haci bahri bilen bilio
  • Serhat
   19 Nisan 2017 Çarşamba Saat 00:00 CEVAPLA
   Çeyrek ailelere aşiret diyorlar
  • leyle melek
   31 Mart 2017 Cuma Saat 13:39 CEVAPLA
   Niye cok büyük asiretlermi bunlar
  • Mami
   29 Aralık 2016 Perşembe Saat 15:47 CEVAPLA
   Kaç kişisiniz siz ?
 36. ERBANİİ
  26 Kasım 2016 Cumartesi Saat 22:53 CEVAPLA
  En büyük ERBANİ asiretidirrrr masaleee
  • ÖMERİİİ
   14 Mayıs 2017 Pazar Saat 01:23 CEVAPLA
   En Büyük Aşirett Ömeriya Dırr
   ,
   • Ferhat
    23 Haziran 2018 Cumartesi Saat 23:15
    En büyük aşiret ERBANİİ aşiretidir
 37. TAHA
  20 Ekim 2016 Perşembe Saat 18:57 CEVAPLA
  HANİ DEMEM O Kİ PARAYSA PARA , GÜÇ İSE GÜÇ , SİLAHSA SİLAH , KANSA KAN , CANSA CAN HEPSİ BİZDE MENFAATSİZ VE SINIRSIZ . BİZDE BU MEMLEKETTE KÖKÜ UZUN BİR KAN BAĞI , AYNI KULVARLARDA HAYAT BULAN DOSTLUK BAĞI VARDIR . BİZ VE BİZİM GİBİ KÖKLÜ VE GÜÇLÜ AİLELER , DOSTLARIYLA ZİRVEDE HANCIDIR . DİĞERLERİ İSE ZİRVEYE ÇIKMAYA ÇALIŞAN YOLCU BİLE OLAMAZLAR. !! GÜMÜŞ'LER
 38. AHMET ACAR
  13 Ekim 2016 Perşembe Saat 18:55 CEVAPLA
  BURDA EN DOGRUSU MARDİNLİ GÜMÜŞ AİLESİDİR Bİ BU GERÇEK..
  BİRDE KAYMAZ AİLESİ AMA BİLDİĞİM KADARIYLA BU IKI AİLE ÇOK YAKIN AKRABAĞLARMIŞ.. BUNU HERKEZ BİLİYO AMA HERKEZ KENDİ İŞİNE GELENİ YAZIYO.
  BU İKİ AİLE HARİCİ DİĞERLERİ ÇEKİRDEK AİLE KALIYO.
  • TARIK
   17 Ekim 2016 Pazartesi Saat 17:38 CEVAPLA
   SONUNA KADAR DOĞRU BU AŞİRETLER EN KALABALIK EN BÜYÜK AŞİRETLERDİR SADECE KENDİLERİNİ BELLİ ETMİYORLAR REKLAM OLMASINLAR DİYE..
  • ALİ
   15 Ekim 2016 Cumartesi Saat 19:30 CEVAPLA
   EN DOĞRUSU SENİN DEDİĞİN AHMET.. BU İKİ AİLE EN BÜYÜK AŞİRET'TİR GERİLERİ BU İKİ AİLENİN YANINDA ÇEKİRDEK KALIYO.
 39. Mehmet
  05 Ekim 2016 Çarşamba Saat 19:32 CEVAPLA
  MARDİNİN EN BÜYÜK AŞİRETİ BAŞKA GÜMÜŞ AİLESİ OLMAK ÜZERE KAYMAZ AİLESİDİR DE... GERÇEK BU HERKEZ ELİNE Bİ KLAVYE ALMIŞ SAĞA SOLA GİDİYO ASIL GERÇEK BU DUR...
  • Gülce
   03 Mart 2018 Cumartesi Saat 23:30 CEVAPLA
   Kaymaz ailesi hakkinda bilgi verir miisniz?
 40. SÜLEYMAN
  23 Eylül 2016 Cuma Saat 16:07 CEVAPLA
  herkez işine gelen aşireti yazmış ama gerek yok yinede bizi bilen bilir MARDİNLİ GÜMÜŞ AİLESİ..
  • MEHMET
   13 Ekim 2016 Perşembe Saat 18:57 CEVAPLA
   GÜMÜŞLER ZİRVEDE OLAN Bİ AŞİRET..
   • Hamido
    09 Ekim 2018 Salı Saat 08:45
    Gümüşler aşiret değildir, ailedir. Kaymazlar da öyle
 41. isime gerek yok bilen bilir.
  20 Eylül 2016 Salı Saat 19:12 CEVAPLA
  mardinin en büyük aşireti GÜMÜŞ AİLESİ VE KAYMAZ AİLESİDİR.. HERKES ELİNE ALMIS Bİ KLAVYE SAĞA SOLA GİDİYO EN BÜYÜK AŞİRETİ BUNLARDIR..
  • malik
   23 Eylül 2016 Cuma Saat 16:10 CEVAPLA
   evet çok doğru o aileler çok kalabalıklar yüz binlerce kişiler o kadar kalabalıklarki adamlar birbirini tanımıyor o bu iki ailede bu memleketlerin hepsinden daha güçlü ve zirvede olan aileler
 42. musa göktaş
  19 Ağustos 2015 Çarşamba Saat 23:04 CEVAPLA
  yoğ loo en büyük kikan-xelecan
  • apo Göktaş
   14 Eylül 2017 Perşembe Saat 00:39 CEVAPLA
   Apè Musa çawayı
 43. MuhammedOmeri
  25 Mart 2015 Çarşamba Saat 15:20 CEVAPLA
  Maşallah OMERİ Yanı benim aşiretim büyük HERKES ANLASIN MARDİNİN EN BÜYÜK AŞİRETİ OMERİ AŞİRETİDİR
  • Hafize
   26 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 15:16 CEVAPLA
   Ama neden kadinlara söz hakkı verilmiyor peki?
   Tamamen meraktan soruyorum
 44. Lokman acar halaxli
  06 Ocak 2015 Salı Saat 04:50 CEVAPLA
  aşiretle ilgili yazilanlar yanlişlar var
 45. Memet
  05 Ocak 2015 Pazartesi Saat 00:44 CEVAPLA
  Maşallah omeri aşireti en büyüklerden ;)
 46. vahap akdoğan
  04 Ocak 2015 Pazar Saat 23:29 CEVAPLA
  korro aşiretini yazmamışlar işlerine gelenleri yazmışlar

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

GÜNCEL HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

Kızıltepe’de inşaatı tamamlanan 7 okul eğitim-öğretime açıldı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet [...]

20 saat önce...

işte rakamlar Korona denetimlerine takılanlara cezai işlem yapılıyor

Mardin genelinde denetim ekipleri koronavirüs salg [...]

1 gün önce...

Otobüs Terminali'nde Koronavirüs Tedbirleri Denetimi

Vali Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığınca 81 il [...]

1 gün önce...

Büyükşehir'den Çocuklara Özel Merkez

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başka [...]

1 gün önce...

İHH'lı Gençler Doğadan bir ton çöp topladı

Mardin Genç İHH tarafından organize edilen etkinli [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN