Danıştay onay verdi, MEB itiraz etti.

Danıştay onay verdi, MEB itiraz etti.
22 Temmuz 2013 Pazartesi Saat 12:36 2

Ve Abdurrahman Dilipak Haklı çıktı.Danıştay, 28 Şubatta ihraç edilen başörtülü öğretmen için göreve iade kararı verdi ama buna itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığı yasağın sürmesini talep etti

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yıllarca görev yapan Bürokratlar; Abdurrahman Dilipak’ın geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı ve AK Parti'yi uyardığı iki yazısını haklı çıkardı.

Dilipak yazısında şöyle diyordu: Keşke, para, kadın ve koltuk ihtirası olanlardan uzak tutabilseniz insanları.. Milletvekili yaparken, belediye başkanı yaparken, yönetici olarak atarken bu kriterlere öncelik verebilseniz..

Bu işin hacısı-hocası yok.. Bir de kimi göreve getirirseniz getirin, üzerilerinden gözünüzü eksik etmemeniz gerek.

işin ehli insanlar seçilmeli

Ak Parti, göreve getirdikleri ile görevde tuttuklarını iyi seçmeli ,iyi analiz etmeli ve gerçekten gelenekten gelenleri tercih etmeli ,yoksa en küçük bir sarsıntıda ve kaos ortamında; bunlar,  Ak partiye savaş açabilirler ve bulundukları güçlü konumları ile pozisyon değiştirebilirler. Son gezi olayları, ANAP ile DYP partilerin durumları ortadadır.Bunun için Milli Eğitim Bakanlığında en küçük birim olan şube müdürlüğünden tutunda; en büyük birim olan Müsteşara kadar olan kadrolara; kalite kokan, ahlaklı, paracı olmayan,işin ehli durumunda ve geleneksel tabandan gelip en ufak bir sarsıntıda konum değiştirerek kendini satmayan insanlara ihtiyaç vardır. 

Danıştay onay verdi MEB bürokratı İtiraz etti.

28 Şubat sürecinde başörtülü öğretmene yapılan ihraç, 12 yıl sonra Danıştay’dan döndü. Danıştay, öğretmenin meslekten ihracını oybirliğiyle hukuksuz buldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk Müşavirliği, binlerce başörtülü öğretmen için emsal nitelikteki kararın, "Anayasa’nın Başlangıç bölümündeki Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlılığa ve laiklik ilkesine" atıfta bulunarak "karar düzeltme" yoluyla bozulmasını talep etti. Böylece yıllardır başörtüsünden dolayı mağdur olduğunu iddia eden AKP’nin bir bakanlığı, başörtülü öğretmene verilen cezayı savunarak mesleğine dönmesine karşı çıktı.


Hüseyin Özkaya'nın Taraf'taki haberine göre, Samsun’un Vezirköprü İlçesi’ndeki Gazi Pansiyonlu İlköğretim Okulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan G.D. hakkında Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda düzenlenen raporda, G.D.’nin derslere başörtülü girmek suretiyle Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne uymadığı, ideolojik amaçlarla kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozduğundan bahisle 657 sayılı Kanun’un 125/E-a maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarılması teklif edildi. MEB Yüksek Disiplin Kurulu, 1 Ağustos 2001 tarihinde teklifi kabul ederek, öğretmenin memurluktan ihracına karar verdi.

Bunun üzerine G.D., Samsun İdare Mahkemesi’ne işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Mahkeme işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Danıştay G.D.’yi haklı buldu

G.D. ardından Danıştay’da temyize gitti. Temyiz talebi, Danıştay 12. Dairesi’nce 21 Kasım 2012 tarihinde kabul edilerek yerel mahkemenin kararı bozuldu. Oybirliği ile alınan kararda şu ifadeler yer aldı:
"Davacının derslere başörtülü olarak girmek şeklindeki fiili, çalıştığı kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozucu nitelikte bulunmadığı gibi, ideolojik ve siyasi amaçlarla yapıldığı da ortaya konulamamıştır. Bu hâliyle davacının eyleminin, anılan kanun hükmündeki suç tanımına uymadığı, diğer bir ifadeyle, 657 sayılı Kanun’un 125/E-a maddesiyle örtüşmediği ve disiplin hukukunda yer alan tipiklik şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davacıya isnad edilen fiilin sübuta erdiği gerekçesiyle davanın reddi yolunda İdare Mahkemesince verilen kararda ise hukuki isabet görülmemiştir."

MEB, karara itiraz etti

Ancak MEB, nisan ayında “karar düzeltme” yoluyla kararın incelenerek bozulmasını talep etti.
Danıştay 12. Dairesi’ne sunulmak üzere yazılan ve MEB Hukuk Müşaviri Harun Kaman imzasını taşıyan itirazda, "1982 Anayasası’nın Başlangıç Bölümünde Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlılık ve laiklik ilke olarak benimsenmiş, 2. maddesinde de Türkiye Cumhuriyeti’nin, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi. MEB talebinde, kılık kıyafetle ilgili bazı kanun ve genelgelere de atıf yapılarak özetle şöyle dendi:

"Soruşturma raporunda; davacı öğretmenin Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ni ihlal ettiği ve bu tutumunu sürdürdüğü belirtilerek, disiplin yönünden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-a maddesi uyarınca ‘Devlet Memurluğundan Çıkarma’ cezası ile cezalandırılması önerisi getirilmiştir... Görevi esnasında yönetmeliğe uymadığı soruşturma sonucunda sabit olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-a maddesi uyarınca memurluktan çıkarma ile cezalandırılması işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerden dolayı karar düzeltme talebimizin kabulü ile bozma kararının kaldırılarak ilk derece mahkeme kararının onanmasına, karar verilmesini arz ederim."

657 sayılı Kanun’un 125. maddesinin "e" bendinde "Devlet memurluğundan çıkarma" cezasını gerektiren fiil ve haller düzenleniyor. Bendin "a" fıkrasında şöyle deniliyor:

"İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak."

KAYNAK: Mardin life Haber Analiz...YORUMLAR :::

  1. İsmet
    24 Temmuz 2013 Çarşamba Saat 09:07 CEVAPLA
    Tam 12 yıl mağduriyet sonrası. Adalet 12 yıl sonra nihayet tecelli edecek, Müslüman bacımız işine kavuşacak, mağduriyeti aşılacak. Fakat Müslümanların oyuyla iş başına gelen Hükümetin bir yerlere atadıkları adaleti engelleyecekler. Bu dışı Müslümanları Allahım bildiği gibi yapsın.
  2. Şeyhmus
    23 Temmuz 2013 Salı Saat 09:16 CEVAPLA
    MEB ne yaptığını biliyor mu ki! Her davaya sonuna kadar itiraza şartlanmışlar. Neyin ne olduğuna bakmıyorlar. "MEB'e dava açmışsa düşman taraftadır" mantığı var.

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

GÜNCEL HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

Normalleşme takvimi iddiaları

Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısında gözle [...]

1 gün önce...

Tarihi çarşı ve sokaklarda tarihi sessizlik

Coronavirus tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan [...]

1 gün önce...

Depremde evi hasar gören vatandaşa devletin şefkatli eli uzatıldı

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen de [...]

1 gün önce...

Piknik alanındaki tesiste yangın çıktı

Nusaybin ilçesinde Beyazsu piknik alanlarındaki bi [...]

1 gün önce...

Tabiat parkındaki Şelale'de koronavirüs sessizliği

Derik ilçesinde bulunan, 'Türkiye'nin 223'üncü tab [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN