İŞTE Değişen Yeni 2021 KDV Oranları listesi / % 18'den %8''e %1'e Değişen Son KDV Oranları

Bazı Hizmet Sektörlerinde yeni KDV Oranları belli oldu. İşte 2021 yılı içinde değişen yeni KDV oranları...

EKONOMİ
PAYLAŞ:

Resmi Gazetenin yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı hizmetlerde Katma Değer Vergisi oranları değişmiştir.

Değişiklik yürürlüğe girmiş olup, yeni belirlenen oranlar yıl sonuna kadar uygulanacaktır.

Hizmet Çeşidi Eski KDV Oranı % Yeni Kdv Oranı %
İşyeri kiralama hizmeti, 18 8
Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, 18 8
Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, 18 8
Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, 18 8
Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, 18 8
Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, 18 8
Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri, 18 8
Halı ve kilim yıkama hizmetleri, 18 8
Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 18 8
Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 18 8
Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 18 8
Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 18 8
Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 18 8
Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç) 18 8
Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 18 8
Müzik aletlerinin bakım ve onarımı 18 8
Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, 18 8
Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 18 8
Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç), 18 8
KDV Ekli II Sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER “ Bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme – içme hizmetleri ve Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar da verilen hizmetler ( Bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), 18 8
Yolcu taşımacılığı hizmetleri, 18 8
Süs bitkileri ile çiçek teslimleri 18 8
Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretler 8 1
KDV Ekli II Sayılı listenin“B ) DİĞER MAL VE HİZMETLER “ Bölümünün 24 üncü sırası YEME, İÇME HİZMETLERİ: Kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler. (Bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), 8 1
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri 8 1

2021 Yılı KDV (Katma Değer Vergisi) Oranları (KDV Md.28)

2021 KDV Oranları

KDV ORANLARINI BELİRLEYEN BAKANLAR KURULU KARARINA GÖRE;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,    % 18 

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,  % 1 

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8 olarak tespit edilmiştir. 

(2) (2011/2604 sayılı Kararname ile değişen sıra. Yürürlük: 27/12/2011) (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanır.

(3) (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.

(4) Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

(5) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “kullanılmış” deyimi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade eder

(6) (2017/9759 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 03/02/2017) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı, uygulanır.

Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi 

MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ 6-  (3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici madde; Yürürlük: 31.07.2020) 31/05/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil); 23.12.2020 Gün ve 31343 Sayılı Resmi Gazete 

AŞAĞIDAKI BAZI HİZMET TESLİMLERİNE 31/05/2021 TARİHİNE KADAR % 8 ORANIN KDV UYGULANIR.

a) İşyeri kiralama hizmeti,

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

p) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri,

için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır

31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil);

a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’’ bölümünün 16 ncı sırasında yer alan giriş ücretleri,

b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri,

c) Ekli ll sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri,

İçin 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı (%8) uygulanır

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı (%8) uygulanır. 

30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 01.09.2020 ile 30.06.2021 tarihleri arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için KDV oranı %1’e düşürülmüştür.

Üniversite ve yüksek okullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 ve 30 Haziran 2021 arasında (bu tarihler dahil) uygulanacak katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8- (3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen geçici madde; Yürürlük: 23.12.2020) (1) Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı (% 1) uygulanır.

2021 Yılı KDV Oranları listesi için tıklayınız...

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle