@Dönüşüme Hazır mıyız?

10 Aralık 2019 Salı Saat 12:01

01/01/2020 Tarihinden İtibaren Elektronik Ortamda Fatura, Arşiv Fatura Ve Defter Uygulamalarına Geçme Zorunluluğu Başlıyor.

19/10/2019 tarihinde yayımlanan VUK 509 Sıra Nolu Genel Tebliği ve 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği uyarınca, 01/01/2020 Tarihinden itibaren E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu başlayacaktır.

01/01/2020 Tarihinden itibaren zorunlu olarak E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamalarına geçeceğiz. Peki Ülke olarak bu uygulamaya geçmeye hazır mıyız? Özellikle bizim bölgemizdeki çoğu firmanın kurumsal olmaması, muhasebe departmanlarının olmaması nedeniyle, bu geçişe hazır olmadıkları görülüyor. Bu nedenle, e uygulamalarına geçiş zorunluluğunun ileri bir tarihe, en az bir yıl süre ile ertelenmesi faydalı olacaktır.

Kimler E-Fatura’ya Geçmek Zorunda;

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

·         Brüt satış hasılatı 2018 veya müteakip hesap dönemlerde 5 Milyon tl ve üzeri olan mükelleflerde;

o   Brüt satış hasılatı 5 Milyon tl şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 01/07/2020 tarihinden itibaren,

o   2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

 

e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.

Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.

Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Peki E-Fatura Nasıl Kesilir?

·         www.efatura.gov.tr internet adresindeki e-Fatura Portalı aracılığıyla ücretsiz e-Fatura hazırlayabilirsiniz. Faturaları, internet sitesine girerek manual olarak düzenlersiniz. Bu portal Maliye’nin, sistemi tanıtmak ve yaygınlaştırmak için fatura adedi yüksek olmayan işletmelere sunduğu bir çözüm.

·         Maliyet tarafından yetkilendirilmiş özel entegratörlerden biri aracılığıyla e-Fatura oluşturabilirsiniz. Sisteminize ek donanım ve yazılım almanıza gerek yoktur.

 

Sonuç olarak; Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün fatura, defter ve belgeleri elektronik ortama aktarmak istiyor. Bunun temel sebebi, hem elektronik ortak kontrolü ele almak, hem de sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımının önüne geçmektir.

Firmalarımızda son dönemlerde yaşanan küresel ekonomik krizlerle boğuşurken, bir yandan elektronik ortamda belge düzenleme, yani e.dönüşüm’e geçmek zorundadırlar. Kurumsal Şirketler dışındaki firmalar, bu teknik alt yapıya sahip olmadıkları için zorlanacaklar ve yüklü miktardaki cezai işlemlerle karşı karşıya kalabilirler. Elektronik ortamda, e-fatura, e-Arşiv Fatura ve E-Defter düzenlememenin ceza tutarları çok yüksektir.

E.Dönüşüm sürecince, cezai müeyyidelerle karşılaşmamak ve son mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgilenmek için, mutlaka firmaların Mali Müşavirleri ve Yeminli Mali Müşavirleri ile irtibata geçmeleri ve bu konularda bilgi almaları gerekmektedir. Çünkü, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler bu konularda ciddi eğitimler aldılar. Kısaca, e.dönüşüm için gerekli eğitim ve alt yapıya sahiptirler.

Tüm firmalarımıza bol kazançlı ve başarılı çalışmalar dilerim.

 

Mehmet Nurullah BUDAK

    Yeminli Mali Müşavir

 

 

 


YORUMLAR :::

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

DİĞER YAZILARI :::

Hepsini Gör
# YAZI TARİH
1. Mardin’deki Sivil Toplum Kuruluşları’nın Gücü 02 Ekim 2019 Çarşamba Saat 13:42

YORUMLANANLAR :::

Sulama tankerine çarpan kurye vefat etti

Kızıltepe refüjdeki ağaçları sulayan belediye araz [...]

20 saat önce...

DEDAŞ Hakkında hakkında suç duyurusunda bulundu

Nusaybin ilçesinde, "Kaçak elektrik" kullandığı ge [...]

1 gün önce...

Amelelikten otel sahipliğine ulaşan başarı hikayesi

Mardin'in susuz, elektriksiz, okulsuz bir mezrası [...]

1 gün önce...

Miroğlu: Bakanlar kurulu'ndan müjdeli haberi bekleyeceğiz!

Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanl [...]

13 saat önce...

Mahkeme maske cezasını iptal etti: Devletin günde 3 maske vermesi lazım

Maske takmadığı için ceza yazılan kişinin cezası m [...]

11 saat önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN