Eğitim-Sen’den Atama tepkisi

Eğitim-Sen’den Atama tepkisi
22 Ağustos 2014 Cuma Saat 18:20 3

Okul yöneticilerinin görevlendirilmesi ile ilgili bir basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Mardin Şube Başkanı Hamdullah Yıldırım, atamalara tepki gösterdi.

Sendika binasında bir açıklama yapan Yıldırım, “Ey milli Eğitim Müdürleri, Ey Milli Eğitim Şube müdürleri unutmayınız ki bundan sonra sizinle her karşılaştığımızda alnınızdaki utanç lekesini size hatırlatacağız. İhtirasları uğruna, diz çöktürmek uğruna, yiğidi vurup, yerine geçme adına yaptığınız bu puanlama sisteminin utancında boğulacaksınız.”diyerek tepki gösterdi.
10 Haziran 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” sonrasında Türkiye çapında bütün eğitim kurumlarında 4 yılı dolduran eğitim yöneticilerinin yöneticilerin görevlerinin, puanlamaya dayalı olarak yapılacak değerlendirme sonucuna göre yerlerine yenilerinin atanması ile birlikte sona erdiğini hatırlatan Yıldırım, “Eğitim yöneticileri değerlendirme formuna göre, ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri 100 üzerinden toplamda en az 60 puan vererek tek belirleyen olmuştur. Öğrenci meclisi bulunmayan veya bulunmakla birlikte öğrenci meclisi başkanı değerlendirme yapabilme ehliyetine sahip olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü eğitim kurumu (anaokulu, ilkokul ve zihin engelliler özel eğitim kurumu) müdürlerinin değerlendirmesinde ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri 100 üzerinden toplamda 65 puan; okul aile birliği ile öğrenci meclisi bulunmayan eğitim kurumu müdürlerinin değerlendirmesinde, ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri 100 üzerinden toplamda 70 puan; öğretmeni, okul aile birliği ve öğrencisi bulunmayan eğitim kurumu müdürlerinin değerlendirmesinde, ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri 100 üzerinden toplamda 100 puan verecektir. Bu durum ilçe milli eğitim ve şube müdürlerinin okul müdürlerini tek belirleyen haline getirmiştir.”dedi.
Söz konusu değerlendirme puanları, eğitim kurumu müdürleri ile neredeyse tek bir gün çalışmamış, eğitim kurumu müdürünü hiç tanımayan, büyük bölümü geçtiğimiz eğitim öğretim yılı sonunda “siyaseten” atanmış ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri tarafından da verildiğini iddia eden Yıldırım, açıklamasında ayrıca şunları söyledi:
“Yönetmelikte, en kıdemli ve en kıdemsiz öğretmenin okul müdürü ile en az altı ay çalışmış olması gerektiğine ilişkin bağlayıcı bir kural olmasına rağmen ilçe milli eğitim müdürü ile şube müdürleri için böyle bir süre koşulu konulmamış olması, eğitim yöneticileri değerlendirme formunun göstermelik olarak uygulandığının kanıtıdır. Eğitim yöneticileri değerlendirme sonuçları sonucunda görevden alınan, görev süresi uzatılan ve yeni atanan okul müdürlerine baktığımızda, bugüne kadar görülmemiş yaygınlıkta, tarihin en büyük tasfiye operasyonu ve siyasal kadrolaşma girişimi ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Türkiye çapında başta Eğitim Sen üyesi okul müdürleri olmak üzere, yandaş sendika üyesi olmayan okul müdürlerinin çok büyük bir bölümü görevden alınmış, beklenildiği gibi yandaş sendikanın üyelerine alan açılmıştır.”
Eğitim-Sen üyelerinin önemli bir bölümüne 75’in altında puanlar verilerek bulundukları eğitim kurumlarında görev yapmalarının engellendiğini vurgulayan Yıldırım, “Bazı üyelerimize dalga geçer gibi 74 puan verilirken, yandaş sendika üyelerine yüksek puanlar verilmiştir. İller genelinde yapılan değerlendirme sonuçlarına bakıldığında özellikle Eğitim Sen üyesi okul müdürlerinin tek tek belirlenerek görevlerine son verilmiş olması ve çok az sayıda üyemizin müdürlüğe devam edecek olması, eğitim yöneticilerine yönelik olarak yapılan değerlendirmenin ne kadar “objektif” olduğunu gözler önüne sermektedir. Değerlendirme sürecinde üyelerimize ve yandaş olmayan diğer sendika üyelerine yönelik “sendika değiştirme” yönünde tekliflerde hatta şantajlarda bulunarak baskı uygulanmıştır. Kimi eğitim kurumu müdürleri bu baskılara boyun eğmek durumunda kalmıştır. Baskıyla üyelerimizi sendika değiştirmeye zorlayan ve yandaş sendika üyesi olan kimi eğitim kurumu müdürlerinin yüksek puanlar aldıklarını sendikamız tarafından tespit edilmiştir.”diye konuştu.
Başından sonuna siyasal kadrolaşma operasyonu olarak gerçekleştirilen eğitim yöneticilerinin değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi uygulamaları, hukuktan, adaletten ve objektiflikten tamamen uzak, adrese teslim görevlendirmeler yapılarak hayata geçirildiğini savunan Yıldırım, “Siyasi iktidarın en temel hukuk kurallarını çiğneyerek uyguladığı yönetici atama girişimleri birer birer yargıdan dönmektedir. Bu durum Türkiye genelinde yapılan ve dün açıklanan müdür atamalarında da benzer bir şekilde gerçekleşmiştir. Şube müdürlerinin atamaları üzerindeki şaibe bulutları daha dağılmadan, eğitim kurumu müdürlerinin atanmasında tek belirleyen olan MEB’in söz konusu tasfiye operasyonuna karşı sendikamız gerekli hukuksal girişimleri başlatmıştır. Eğitim müdürlerinin değerlendirilmesi ile ilgili şaibelerin ve adaletsizliklerin ortaya çıkması için eğitim kurumu müdürlerinin tamamının aldıkları puanlar şeffaf bir şekilde yayınlanmayarak gizlenme yoluna gidilmiştir. Sisteme giren her eğitim yöneticisi yalnızca kendisine verilen toplam puanı görmektedir. İlçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinin verdiği puanları görememektedir. Milli eğitim müdürlükleri, yaptıklarının ve verdikleri puanların arkasında iseler, adil ve hakkaniyete uygun davrandıklarını düşünüyorsa, değerlendirme ve puanlama sonuçlarını şeffaf bir şekilde açıklamalıdır. Açıklanacak sonuçlar, eğitim yöneticilerine yöneticilik başarılarına göre ya da siyasi tercihlere göre değerlendirme yapılıp yapılmadığını gösterecektir.”ifadelerini kullandı.
Eğitim-Sen olarak kurulduğu günden bugüne eğitim yöneticilerinin Bakanlık tarafından siyasi tercihlere göre belirlenmesi ve atanmasına karşı çıktıklarını anlatan Yıldırım, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim yöneticilerinin siyasi iradenin belirlediği idari makamlar tarafından belirlenmesi konusunda neden bu kadar ısrarcı olduğu, dün açıklanan değerlendirme sonuçları ile bir kez daha görülmüştür. Sendikamız objektiflikten ve hakkaniyetten uzak bir şekilde yapılan değerlendirmeler sonucunda görevleri sona erdirilen Eğitim Sen üyesi okul müdürlerine verilen puanların iptaline karar verilmesi istemiyle dava hazırlıklarına başlamıştır. Eğitim Sen olarak, somut hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadan, tamamen soyut ve politik değerlendirmelerle düşük puanlar verilerek üyelerimizin yöneticilik görevine son verilmesine asla seyirci kalmayacak, bu konuda her tür hukuksal ve örgütsel mücadeleyi yürütecektir. Başta üyelerimiz olmak üzere, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”şeklinde konuştu.YORUMLAR :::

 1. Öğretmen
  25 Ağustos 2014 Pazartesi Saat 10:12 CEVAPLA
  Yaw he, he

  Zaten hep size yapılıyor yapılanlar, mağdur edebiyatı yapma yoluyla ezikliğinizle baş etmeye çalışmanız en önemli stratejiniz… Yapılan atamalarla ilgili süreci bile net bir şekilde ortaya koyamıyor, sizin üyelerinize yapılanın aynısının diğer sendikaların üyelerine de yapıldığını görmüyorsunuz. Görmediğiniz gibi onlara bu konuda saldırıp duruyorsunuz. Amacınız konu ile ilgili eğitim camiasını tatmin edecek insanca bir çözüm istemek değil, başı kesik tavuk gibi meydanlarda başıboş koşturup içinizden sirayet eden pislikleri etrafınızdakilere sıçratıp onlara bu pisliklerinizi bulaştırmaktır. İçinde bulunduğunuz fikri ve ahlaki yoksunlukla üç maymunu oynamaya devam edeceğiniz muhakkak ki sizin şu 4 aşamalı eylem planınızdan haberiniz bile yok.
  1- (Demokrasi havarisi kesilen bir camia olduğunuzu iddia etmenize rağmen) Gizli el, büyük abi, baba veya her ne ise bu meretin, emretti mi hemen harekete geç, -inanmıyorsanız, sendika başkanlarınızı kim seçiyor diye bir sorun kendinize-
  2- (insan hakları ve adaletten dem vurup durmanıza rağmen) Hedefin kim olduğu önemli değil yeter ki gizli el işaret etsin, deli fişek gibi saldır, -inanmıyorsanız sizin gibi düşünmeyen insanlara yaptıklarınızı insan hakları ve adalet açısından değerlendirin.-
  3- Hiçbir şey ortaya koymuyorsan bir şeyler yapan, inşa edenlere saldır ki sesin çıksın –inanmıyorsanız yetkili sendika ve genel sendika olduğunuz dönemlerde özlük haklarına ilişkin kazanımlarınız ve yaptıklarınıza bakın, bir de her fırsatta üstteki açıklamalara benzer deli saçmalıklarına da-
  4- (Fikri ve ahlaki yoksunluğu örtmek ve gizli elin haklılığını ortaya koymak için) yaptıklarına sımsıkı sarıl, işi bireyselliğe dök, sizden olmayan her şahıs, sizin gibi düşünmeyen her fert saldırganlığınızdan, acizliğinizin hışmından bireysel olarak nasibini alsın.
 2. murat danış
  22 Ağustos 2014 Cuma Saat 22:14 CEVAPLA
  Allah kimsenin hakkını kimse de bırakmasın diyeceğim ama Bunlarda hak, hukuk,Allah inancı yok. Her şeyi göstermelik yapıyorlar. Son zamanlarda paralelcilerden kurtulalım diye işlerini dine uzak insanlarla yapıyorlar.Allah her şeye kadirdir, her şeyi bilen ve görendir.
 3. LİSTE
  22 Ağustos 2014 Cuma Saat 19:00 CEVAPLA
  Liste yayınlansın görelim.Yoksa listeyi yayımlamaya niyetleri yok mu?O zamn iş size düşüyor.

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

EĞİTİM HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

Çelik: Vali Yaman'a sahip çıkmak Mardinlilerin görevidir!

Kanaat Önderi İşadamı Süleyman Çelik, bir hentbol [...]

1 gün önce...

Demirkaya: Halk Kütüphanesi inşasına bu yıl başlanacak

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Kız [...]

1 gün önce...

PKK'ya ağır bir darbe daha

Mardin’de bir haftadan beri Bagok kırsalında devam [...]

1 gün önce...

Eşeklere çarpmamak için Kaza yaptılar

Midyat ilçesinde yola çıkan 3 eşeğe çarpan otomobi [...]

1 gün önce...

Mardin İl Ticaret Müdürlüğü görevine yeni atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Mardin'in de bul [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN