Evrensel Ahlak Eksenli Toplumsal Yaşam

Muhammed Dağ


[email protected]

Evrensel Ahlak Eksenli Toplumsal Yaşam

29 Mayıs 2019 Çarşamba Saat 11:50

              Birey, dünyaya geldiği toplumda geçerli “ahlaki değerleri” ilk olarak ailesi aracılığıyla öğrenir. Bu öğrenme süreci oldukça uzun olmakla beraber aile yaşamı, okul yaşamı, iş yaşamı, gibi alanlarda “edinilen/öğrenilen” kural ve değerlerle “birey”, toplumun bir parçası olarak yaşamına devam eder. Her ne kadar toplumların beslendiği kültürleri farklı olsa da bütün toplumlar tarafından kabul gören değerler, “evrensel ahlaki değerler” olarak tanımlanmaktadır.

            Evrensel ahlak, bireyin temel haklarını korumasının yanında toplumsal yaşamı da düzenleyen yazısız kurallar olması nedeniyle oldukça önemlidir. Birey, toplumsal ilişkilerinde bu ahlak kurallarına uygun davrandığı sürece toplumsal yaşam alanlarında kabul görür. Aksi takdirde “sosyal dışlama” yolu ile toplumdan izole bir yaşam sürdürmek zorunda kalır. Söz konusu bu ceza, toplumu oluşturan bireylerin sanki el ve ağız birliği etmişçesine verdiği bir ceza olmakla birlikte bu ceza yasal yaptırımlardan daha güçlü ve caydırıcıdır. Bundan dolayı, bireyler kendi yaşamları ile ilgili kararları verirken kendi iradeleri ile beraber “toplumsal değerlerleri” de göz önünde bulundururlar. Verilen karar nedeniyle diğer bireylerin etkilenmesi söz konusu ise özgürlük alanına dikkat edilmelidir. Çünkü özgürlük alanının sınırı diğer bireyin/bireylerin özgürlüklerinin başladığı sınırdır.

            “Özel mülkiyet” kavramının ortaya çıkması ile beraber hukuk kurallarının oluşmaya başlaması, dinin toplum yaşamında önemli bir hale gelmesi, demokrasi ve demokrasi kavramlarının yayılması ve giderek güçlenmesi, sendikalaşma ve sınıfsal mücadeleler, ulus devletlerin kurulması ve anayasal gelişmeler, “evrensel ahlak” kavramının oluşmasında önemli etkenlerdir. Bu nedenle toplumsal yaşamda ahlak kavramı ya da “ahlaki davranış” olarak yapılan nitelendirmeler, bireye ve topluma olan etkisi göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Söz konusu ahlaki değerin kazandırılma aşamasında “inanç” önemli olmakla beraber ailenin ve eğitimcilerin rolü de oldukça etkilidir. Çünkü birey, birçok kuralı, değeri ve davranışı “sosyal öğrenme” yoluyla öğrenir. Bu kapsamda aileye ve özellikle eğitimcilere önemli bir görevin düştüğü çok açıktır. Özellikle bireyin eğitiminde “empati”, “hoşgörü” ve “farklılıklara saygı” kavramlarının kazandırılması öncelikli olmalıdır. Her üç kavram, evrensel ahlaki değerler arasında önemli bir yer tutar.

            Günümüzde birçok toplumda çeşitli nedenlerden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Bu toplumlarda geçerli “iç hukuk kuralları” sorunların çözüm noktasında yetersiz kaldığı için bu sorunlar aşılamamaktadır. Sorunlar, çözül(e)mediği için birey ve toplum bundan zarar görmektedir. Birçok sorunun çözümünde “empati”, “hoşgörü” ve “farklılıklara saygı” eksenli bakış açısının temele alındığı bir yaklaşım gösterilmesi çözüm açısından oldukça önemlidir. Çünkü toplumsal sorunların temelinde “saygı duymama”, “ötekileştirme” ve “temel insani hakları yok sayma” kaynaklı olduğunu söylemek mümkündür. Etnik kimlik, inanç, dünya görüşü, cinsiyet ve politik tercihlerin farklı olması, her bireyin farklı kişiliğinin olmasının doğal sonucu olarak görülmeli ve bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bütün politik yönetimlerin de söz konusu bu farklılıklara eşit yaklaşması, yapıcı ve birleştirici bir dilin kullanılması sorunların çözümü noktasında ciddi katkılar sağlayacaktır.

            İçerisinde bulunduğumuz bilgi çağı olarak nitelendirilen sanayi sonrası dönemde “birey” kavramı ön plana çıkmaktadır. Bireylerin “bilgi ve bilinç düzeyleri” yükseldikçe “temel insani haklar” bakımından daha fazla hak talep etmektedirler. Bu, bireyin özgürlük alanını genişletmek istemesiyle ilgili ve haklı bir durumdur. Çünkü birey, hem içerisinde bulunduğu toplumun bir parçası hem de sahip olduğu ve ortaya koyduğu irade açısından, toplumdan bağımsız bir varlık konumundadır. Bundan dolayı toplumsal yaşama aykırı olmayan ve diğer bireylerin özgürlük alanını ihlal etmeyen haklar talep etmesi oldukça doğal bir süreçtir. Devlet yönetimlerinin, bireylerin bu masum ve haklı taleplerini karşılamaları “demokratik ilkeler” açısından bir gerekliliktir. Bu noktada toplumsal yaşamda etkili olan demokratik bütün bileşenler -siyasi partiler, medya, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sendikalar- “demokratik bir toplum” ve “daha yaşanılır bir dünya” için birlikte hareket etmelidir. Bu bileşenler, olabildiğince daha çok bireyin, “yönetim sürecine” ve “karar alma” mekanizmalarına etkin katılımını sağlayarak geniş tabanlı bir temsili de sağlamalıdır. Bu, birlikte ve ortak bir amaç için hareket etme bilinci, daha yaşanılır bir dünya için bir zorunluluktur. 

           

 

                                                                                                                      


YORUMLAR :::

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

DİĞER YAZILARI :::

Hepsini Gör
# YAZI TARİH
1. Aydın(lık) Sorunsalı 03 Temmuz 2019 Çarşamba Saat 10:25
2. Kadın Üzerinden Edebiyat Yapmak 08 Haziran 2019 Cumartesi Saat 14:04
3. Medya, Eğitim ve Çocuk Üçlemesi 29 Nisan 2019 Pazartesi Saat 12:11
4. Kent Kültürü, Kentlilik ve Kentleşme 12 Eylül 2018 Çarşamba Saat 11:32
5. Eğitimde Profesyonel Yöneticilik Nasıl Olmalı? 11 Ağustos 2018 Cumartesi Saat 17:16
6. İlkokul ve Ortaokulların Donatım Malzemesi Sorunu 26 Şubat 2018 Pazartesi Saat 09:32
7. Fırsat Eşitliği Açısından Merkezi Sınavlar 21 Eylül 2017 Perşembe Saat 13:02
8. Sosyolojik Açıdan Ölüm, Taziye ve Taziye Yemeği Üzerine 28 Haziran 2017 Çarşamba Saat 12:12
9. Kişiye Özel Hukuk ya da Herkes İçin Adalet 22 Haziran 2017 Perşembe Saat 14:53
10. Üçüncü Bin Yıl ve Yerel Yönetişim 13 Kasım 2016 Pazar Saat 17:44

YORUMLANANLAR :::

Okul bodrumunu üretim merkezine çevirdiler

Derik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü ö [...]

1 gün önce...

10 günde teslim olan sayısı 11'e yükseldi

Mardin'de 2 terörist daha teslim oldu, son 10 günd [...]

1 gün önce...

Kızıltepe’de Yetim ve Öksüzler Derneği Kuruldu

Kızıltepe'de yetim ve öksüzlerin ihtiyaç ve sorunl [...]

1 gün önce...

Hırsızlar duvarı delip DEDAŞ şubesine girdi

Kızıltepe'de hırsızlar bir binanın duvarını delip [...]

1 gün önce...

Zeki İpekşen, güven tazeledi

AK Parti Mardin Ömerli İlçe Başkanlığına Mehmet Ze [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN