İhvan Ne Demek? İhvan nedir ne anlama gelir? İhvan Kime Denir?

Dilimizde çokça kullanılan Arapça kökenli olan 'İhvan' kelimesi ne anlama gelmektedir?

BİLGİ SAYFASI İLİM/İRFAN
PAYLAŞ:

İhvan: Yakın arkadaşlar, samimî dostlar, kardeşler. Bir topluluğa, tarikata vb. mensup olanlar anlamlarına gelmektedir.

İHVAN KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Hazret-i Âişe (r.a):

“Allah Rasûlü’nün ameli, hafif ve devamlı yağan sağanak yağmur gibiydi.” buyurmuştur. (Buhârî, Savm, 64; Müslim, Müsâfirîn, 217)

Merhum pederim Mûsâ Efendi de evlâtlarına şu hususlara dikkat etmeyi tavsiye ederdi:

Mürşid yahut ihvan sohbetlerine devam etmek.

Yâ Rabbî! Sen’in ulvî yolunda gece gündüz hizmet edip Dîn-i Mübîn’i lâyık-ı vechile yaşamaya gayret gösteren

Mevlânâ Hâlid Hazretleri’nin sadır iklîminden bizlere ve bütün ihvan-ı dîne hisseler nasîb eyle! Âmîn!..

Hazret-i Gücdüvânî bu ihvanına dönüp:

“–Biz de kalblerimizdeki zünnârı çıkaralım!” buyurdular.

Kalbdeki zünnâr, kibir, gurur, hased, cimrilik ve kıskançlık gibi gönle girmiş olan kötü ahlâktır.

Cüneyd-i Bağdâdî -kuddise sirruh-

Allâh ile sohbet, yâni O’nunla berâber olmak, güzel bir edeb, heybet ve murâkabe hâlinin devâmıyla;

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile sohbet, O’nun sünnetine ve siyerine ittibâ ile;

Evliyâullâh ile sohbet, ihtirâm ve hizmet ile;

Ehl ü iyâl ile sohbet, güzel ahlâk ile;

İhvan ile sohbet, devamlı güleryüzlü olmak ve onları sevindirmekle;

Avâm ile sohbet ise, duâ ve merhamet ile olur.

Enes bin Mâlik (r.a) buyurur:

“Rasûlullah (s.a.v) ihvanından (din kardeşlerinden) birini üç gün göremezse, onu sorardı. Uzaktaysa onun için duâ eder, evindeyse ziyâret eder, hasta ise şifâ dilerdi.” (Heysemî, II, 295)

Tasavvufta “yol kardeşliği” demek olan “ihvanlık” da; Allâh’a giden yolda yardımlaşmayı, dînî ve mânevî meselelerde birbirini desteklemeyi, kardeşinin eksikliğini telâfî etmeyi ve onun dert ortağı olmayı ifâde eder ki bu, İslâm kardeşliğinin çok ince ve derin bir hassâsiyetle yaşanmasıdır.

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle