'İptal Yetmez, Bu Ahlaksızlar Mardin`den Gitmeli'

'İptal Yetmez, Bu Ahlaksızlar Mardin`den Gitmeli'
17 Nisan 2014 Perşembe Saat 15:54 13

Mardin Artuklu Üniversitesinde bu gün (17 Nisan 2014)’te bir rezalet yaşanacaktı.

M.Müfit Yaray / haber-yorum
Mimarlık Bölümü, "Hastalıktan Hak Talebine -Eşcinselliğin Adlandırılışının Anlamlandırılışının Seyri" konulu bir panel yapacaktı. Ancak çıkan haberler, duyarlı STK’lar ve Mardin’in Müslüman halkının tepkileri şükürler olsun Mardin’in isminin bu çirkin olayla tarihe geçmesine engel oldu.

Her şey Eşcinselliği savunan görüşleriyle bilinen ve sapık eşcinsel dergilerde yayınlanan yazılarıyla tanınan Yrd. Doç. Dr. Levent Şentürk’ün geçtiğimiz sene Mardin Artuklu Üniversitesine gelmesiyle başladı.

Levent Şentürk bir mimar. Mimarlık üzerine eğitim almış ve güya mimarlık fakültesinde mimarlıkla ilgili öğretim görevlisi. İsminin önünde Yrd. Doç. Dr. Gibi uzun bir unvan var. Ancak Levent Şentürk’ün faaliyetlerine baktığımızda bu unvanını ve mimarlık fakültesindeki öğretim görevlisi kimliğini kullanarak bam başka alanlardaki sapık görüşlerini öğrencilere aktarmak konusundaki çabalarıyla tanınıyor. Her şeyden önce söyleyelim ki Levent Şentürk bu uzun unvanı eşcinsellik gibi sapık görüşler üzerine yaptığı akademik çalışmalarla almamasına rağmen bu unvanını eşcinselliği meşrulaştırma ile ilgili faaliyetlerinde kullanıyor. Bu da ikiyüzlülüğün ta kendisidir. Şentürk’ün her şeyden önce bir eşcinsel olup olmadığını ve Kaos GL eşcinseller derneğinin kurucularından Ali Erol ile olan ilişkisini öğrencilerine ve kamuoyuna açıklaması gerekir. Şentürk’ün gittiği her üniversitede eşcinsel Ali Erol için ortamı hazırlayıp, öğrencilerini zehirlemeleri için onu eşcinsellikle ilgili konferans vermeye davet eden, sonra da bunu büyük bir başarı gibi eşcinsellerin dergilerinde anlatmasının sırrı nedir? Levent Şentürk bir eşcinsel olup olmadığı konusunu açıkça ilan etme cesareti göstermese bile, eşcinsel örgüt ve derneklerle olan yakın ilişkisini saklama ihtiyacı duymayacak kadar da pervasız. Nitekim kendisi Kaos GL gibi Türkiye’de on beş yıldır eşcinsel hareketin yayın organı olan bir dergide yazılar yazıyor ve onların hakları(!) için mücadele veriyor.
2010’da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Mimarlık Tarihi ve Kuramı anabilim dalında öğretim üyesi olan Şentürk, burada yaptığı bilimsel çalışmalardan çok “farklı mimari sitilleri” eşcinsellikle izah etmeye çalışan saçma sapan teorileri ve kendisinin öncülüğünde bu Üniversitede yapılan eşcinselleri meşrulaştırma faaliyetleriyle hep gündeme geldi.

Örneğin 6 Nisan 2011’de Osman Gazi Üniversitesinde kendisinin öncülüğünde yapılan eşcinsellik temalı konferansı bakın sonra yine kendisi Eşcinsellerin yayın organı olan Kaos GL’ sitesinde 13 ve 26 Nisan 2011 tarihli yazılarında nasıl övüne övüne anlatıyor.

“Mimarlık bölümünün neredeyse otuz yılı bulan tarihi boyunca ilk kez eşcinsellik temalı bir konferans yapılmış olması, sessizce gerçekleşen bir devrim niteliğindeydi.”

“Bahar döneminin ilk konferansında Kaos GL’yi ağırladık. Kaos GL’nin gelişi, bölümümüzün tarihi açısından sessiz sedasız gerçekleşen bir ilk sayılabilir. Kaos GL, on beş yıldır eşcinsel hareket için mücadele vermekte. Toplumda eşcinsellerin de bulunduğunu, şiddetle görmezden gelindiklerini, oysa eşcinsel hareketin heteroseksüelleri de özgürleştireceğini savunan Kaos GL, bu alanda Türkiye’nin en uzun soluklu ve kaliteli yayını olmaya devam ediyor.
Yine “Bütün bireysel tercihler, başkalarının hayatına yönelik bir şiddet üretmediği müddetçe anayasal hak olmalı ve anayasa tarafından güvence altına alınmalıdır.” diyerek eşcinsellerin sapıklıklarının Anayasal güvence altına alınmasını isteyecek kadar ileri giden Şentürk bakın aynı yazısında Atalay Göçer’in dilinden başta öğrencileri olmak üzere toplumu nasıl Eşcinselliğe teşvik ediyor.

“Toplumumuzda hâlâ yaygın olarak eşcinsel aşk kimi dinsel ve geleneksel tabu alanları tarafından dışlanıp lanetlenmeye devam ediyor. Sözgelimi eşcinselliğin büyük bir günah, tanrıtanımazlık, sapkınlık olduğu kolayca dile getiriliyor. Eşcinselliğin, bunun da ötesinde, tıbbi bir bozukluk, giderilmesi gereken bir rahatsızlık, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğu da ilk elde dile getirilen asılsız ifadeler arasında. Kuşkusuz eşcinsel olmak ne suç, ne de hastalık; daha çok bireysel hak ve özgürlük alanındaki bir durumdan başka bir şey değil.”

İşte bu sapık görüşleri savunan adam, hayret ki bir öğretim görevlisi ve malesef 2013’den beri Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümünde görev yapmakta. Levent Şentürk Osman Gazi Üniversitesinde eşcinsellerin haklarını(!) mimari dehasıyla(!) bilimsel teoriler adı altında haykırırken kendince sesiz bir devrim yapıyordu, ama hakikatte Osman Gazinin kemiklerini sızlatıyordu. Tabi ona göre Osman Gazi gibi “gericiler” ve onların duyguları çok önemli değildi.

Eskiler “huylu huyundan vaz geçmez” demişler. Levent Şentürk de huyundan vazgeçmedi ve şimdi Mardin Artuklu’da Öğretim Görevlisi. Kendisince aynı sesiz, çirkin devrimini(!) bu sefer Mardin’de yapacaktı. Tabir caizse “Müslüman mahallesinde salyangoz satacaktı”. Sonra da çıkıp övüne övüne Mardin gibi “gerici” bir yerde tabuları yıktım ve Eşcinselliği haykırdım diyecekti. Hem de Mardin gibi dini duyguları kuvvetli ve muhafazakâr bir halka karşı ve bütün Müslümanlar için kutsal olan Kutlu Doğum haftasında, insanları tahrik edercesine. Hatırlanacağı gibi daha önce de Aziz Nesin ve beraberlerindekiler Sivas’ta halkı dini duyguları açısından tahrik etmiş ve bunun sonu çok korkunç olmuştu.

Bu çirkin olayın diğer bir boyut uda kuşkusuz bir devlet üniversitesinde Hükümet ve YÖK’ün nasıl oluyor da bu tür sapıkların faaliyetlerine göz yumduğudur. Hükümet ve YÖK bireysel özgürlükler adına birilerinin kalkıp ta bütün toplumu zehirleyecek faaliyetlere girişmesi ve bunu devletin kendilerine sağladığı olanakları ve akademik unvanları kullanarak yapması karşısında sadece sessizce seyretmekle mi yetinecek? Mimarlık fakültesinde eşcinselliğin işi ne diye kimse soramıyor mu bunlara? Mardin Artuklu Üniversitesinin rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY bir taraftan Kadir gecesi mesajları yayınlarken diğer taraftan Üniversitesinin adının böyle bir saçmalığa alet edilmesine neden ilk başta izin verdi, göz yumdu. Acaba kendisinin de bu eşcinsellerle duygusal bir bağı var mıdır? Mardin ilinin ve halkının dini duygularını ve inançlarını bildiği halde sayın rektörün bu provaktif konferansa son güne kadar izin vermesi onu çıkabilecek bütün olayların tek sorumlusu yapmıyor muydu? Sayın rektör bu nedenle çıkabilecek olayların hesabını verebilecek miydi?

Neyse ki son anda bile olsa Mardin Artuklu Üniversitesinin rektörü Sayın Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY yaptığı hatanın farkına vardı ve bu çirkin konferansı iptal ederek, hem kendi isminin, hem de üniversitenin isminin tarihe kara bir leke olarak geçmesini önledi. Ancak elbette bu yeterli değil. Sayın Rektörün Mardin Artuklu Üniversitesinin adını tüm Türkiye’ye bu çirkin faaliyetle duyuran ve bu işin öncülüğünü yapan mimarlık fakültesi öğretim görevlisi Levent Şentürk’ün sözleşmesini acilen iptal ederek Mardin’den kovması gerekir.

Ve en önemlisi başta konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak bu çirkin olayı Türkiye gündemine taşıyan Mardin DOST Der olmak üzere, olay karşısında sessizce beklemeyip Üniversite yetkililerine tepkilerini ortaya koyan Mardin’in bütün duyarlı Müslüman halkına Teşekkür etmek lazım. Gelecek zamanda Şentürk gibilerin bu çirkin faaliyetlerini Mardin’de ve bütün Türkiye’de sergilemeye devam edip etmemeleri açısından zan edersem Mardin halkının gösterdiği bu tepki son derece önemliydi. Eğer zamanında Şentürk ve sapık ekibi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinde bu çirkin faaliyetlerini sergilerken Eskişehirli Osman Gazi torunları seslerini yükseltebilseydiler bu gün onlar Mardin’de de bu işi yapmaya kalkışamazlardı. Ama şükürler olsun Salahaddin Eyyubi’nin torunları onlara bu sefer izin vermediler. Ancak Mardinliler bununla yetinmemeli ve bu sapık öğretim Görevlisi Mardin’den gidinceye kadar yasal tepkilerini göstererek üniversite, YÖK ve Hükümet nezdinde tepkilerini ortaya koymaya devam etmelidirler. Unutmayalım Namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkları sürece hep onların sesini duyacağız.


YORUMLAR :::

 1. mardinlimuhammed
  11 Temmuz 2014 Cuma Saat 09:25 CEVAPLA
  Yazıklar olsun.Yorum yapanların çoğu maalesef eşcinsel sapıklık etkinliğinin iptal edilmesini eleştiriyor.İnşaallah bu sapık düşünceyi savunanlar Mardinli değil.Sapık Mardinli istemiyoruz.
 2. Genel Ahlaksız
  21 Nisan 2014 Pazartesi Saat 17:03 CEVAPLA
  Bu yazıyı yazanlar nefret suçu işlemiş, açıkça hedef göstermiştir. Her yıl yüzlerce eşcinsel ve trans bireyin öldürüldüğü bir ülkede yaşıyor olmaktan mı cesaret alıyorsunuz? Yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyorum.
 3. ahmeti
  18 Nisan 2014 Cuma Saat 16:53 CEVAPLA
  ARKADAŞLAR, MESELE ANLAŞILMADI HERHALDE. ÇAĞRILAN KİŞİ BU KONUDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMIŞ BİRİ DEĞİL. EŞCİNSELLERE AİT BİR DERNEĞİN YÖNETİCİSİ. YANİ KONU HAKKINDA BİLİMSEL BİR SUNUM YAPMAYA GELMİYOR. KONUYLA İLGİLİ PROPAGANDA YAPMAYA GELİYOR. ASIL MESELE DE BU.
 4. mehmet
  18 Nisan 2014 Cuma Saat 15:33 CEVAPLA
  Bu ahlaksızlara cevap verecek yorum yokmu? Bunlar resmen sapıtmışlar.
 5. Amma ve lakin
  18 Nisan 2014 Cuma Saat 14:05 CEVAPLA
  Lût kavminin helak olma hastalığını savunanlar karşı görüştekileri GERİci olarak yaftalıyorlar. Ne tezat değil mi!?
 6. BİLİNEN SENARYO
  18 Nisan 2014 Cuma Saat 10:14 CEVAPLA
  Cemil İpekçi'nin Kasımiye medresesinde düzenlediği defile için Böyle bir linç daha önce de Vali Hasan Duruer'e de yapılmıştı. Sanki Mardin'de din elden gidiyordu. Meğerse Hasan Duruer yolsuzluk yapanların,çarpık imardan nemalanan çıkarcıların kovanına çomak sokmuştu. Onların yüzlerine siz imar hırsızlarına hakkımı helal etmem dedi. eh her zaman olduğu gibi din kullanılır bu insanların şahsi çıkarları için.Mide bulandırıcı
 7. Ahmet
  18 Nisan 2014 Cuma Saat 10:06 CEVAPLA
  kınıyorum kınıyorum kınıyorum kınıyorum kınıyorum kınıyorum kınıyorum kınıyorum bu yazi kaldırıp Özür dileninceye kadar kınıyorum sizi . buda yetmez bu gerici sığ düşünceniz olduğu sürece yine kınıyorum sizi. sizin gibi insanlar keşke olmasaydı hiç .
 8. BU NE SAÇMALIK
  18 Nisan 2014 Cuma Saat 01:50 CEVAPLA
  böyle bir yazıyı neye itafen yazıyorsunuz eşcinsellerin toplumdaki varlığını yok sayamaz üniversiteleri bu gerici fikirlere terk edemezsiniz. yaptığınız düpedüz dini kullanarak insanlar üzerinde etki yaratıp feodal toplum yaratmak ve dinci gericiliği dayatmaktır bu yüzden ülkenin karanlığısınız. ben o öğretim görevlisinin yerinde olsam yada mardinli olsam bu sitenin haberlerine yazılarına itane etmem. kendinizi küçük düşürmekten vazgeçin.!!
 9. Ayşe
  18 Nisan 2014 Cuma Saat 01:31 CEVAPLA
  Mardin'e ve Mardinlilere bu tür haberleri hiç yakıştıramıyorum. Unutmayın, bugün kısıtladığınız özgürlüklere yarın siz muhtaç olacaksınız.
 10. Melih
  17 Nisan 2014 Perşembe Saat 23:38 CEVAPLA
  Üniversiteyi mi kapatalım? Yobaz ve her şeye ön yargılı bakan ötekileştirici zihiniyetinizin yaratacağı kasvetli dünyada mı yaşayalım? bu konferansa homofobik korkularınız yüzünden verdiğiniz tepkinin yarısını keşke imar yolsuzluklarına, mardin'in tahrip edilmiş dokusuna, yalana, riyaya sırf iktidara yaltaklanarak vicdanını herkesin arzına sunmuş zihniyete ve kişilere verseydiniz.
 11. dara mardin
  17 Nisan 2014 Perşembe Saat 22:17 CEVAPLA
  yaptığınız şey açıkça hedef göstermedir.Mardinlife bu haberlerle Mardinde popülariteni belki artırırsın ama Mardin'e çok büyük zarar veriyorsun.Yani bu eşcinsellik panelini iptal ettirme üzerinden övünüyorsan gazetecilik anlayışınız sakat kusura bakmayın...
 12. ne yapmaya çalışıyorsunuz!
  17 Nisan 2014 Perşembe Saat 20:11 CEVAPLA
  sözde çoğulluğun şehri mardin de bunu mu kaldıramadınız! bu şehirde sadece müslümanlar yaşamıyor tekrar hatırlayın! sizin amacınız üniversitenin adını karalamak! müslümanlık deyip buna sığınmayın bari!
 13. memet
  17 Nisan 2014 Perşembe Saat 18:21 CEVAPLA
  Güzel bir şey artık çocuklar kendi okullarında okuyacak

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

BASINDA MARDİN HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

Mardinli İşadamından Beşiktaş'a 1 milyonluk bağış

İstanbul'da ikamet eden Mardinli İş İnsanı Umut Ta [...]

16 saat önce...

Bu fotoğrafa rağmen virüse yakalandılar

Bir kişi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ko [...]

1 gün önce...

Mısırcı Ömer'den Sağlık Bakanına ve sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Mardin'de mısırcı Ömer olarak bilinen Ömer Gözal, [...]

1 gün önce...

2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsalında dün gece ila [...]

1 gün önce...

Arazi anlaşmazlığında baba-oğul öldü, 6 kişi yaralandı

Arazi anlaşmazlığı kavgasında tüfekle vurulan baba [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN