İşyeri Kodları

Vergi Dairesi ve SGK kayıtlarına göre yeni işyeri açmak gerekli olan meslek kodları.

İŞKOLU KODU LİSTESİ (YENİ)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

KISIM BÖLÜM GRUP SINIF

A

TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK

01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

011 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

0111 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi

0112 Çeltik (kabuklu prinç) yetiştirilmesi

0113 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi

0114 Şeker kamışı yetiştirilmesi

0115 Tütün yetiştirilmesi

0116 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi

0119 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

012 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

0121 Üzüm yetiştirilmesi

0122 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi

0123 Turunçgillerin yetiştirilmesi

0124 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi

0125 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi

0126 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi

0127 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

0128 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

0129 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

013 Dikim için bitki yetiştirilmesi

0130 Dikim için bitki yetiştirilmesi

014 Hayvansal üretim

0141 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği

0142 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği

0143 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği

0144 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği

0145 Koyun ve keçi yetiştiriciliği

0146 Domuz yetiştiriciliği

0147 Kümes hayvanları yetiştiriciliği

0149 Diğer hayvan yetiştiriciliği

015 Karma çiftçilik

0150 Karma çiftçilik

016 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler

0161 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler

0162 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler

0163 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler

0164 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi

017 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri

0170 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri

02 Ormancılık ve tomrukçuluk

021 Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri

0210 Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri

022 Tomrukçuluk

0220 Tomrukçuluk

023 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması

0230 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması

024 Ormancılık için destekleyici faaliyetler

0240 Ormancılık için destekleyici faaliyetler

03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği

031 Balıkçılık

0311 Deniz balıkçılığı

0312 Tatlı su balıkçılığı

0319 Sünger avcılığı

032 Su ürünleri yetiştiriciliği

0321 Deniz ürünleri yetiştiriciliği

0322 Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği

B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

05 Kömür ve Linyit Çıkartılması

051 Taşkömürü madenciliği

0510 Taşkömürü madenciliği

052 Linyit madenciliği

0520 Linyit madenciliği

06 Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı

061 Ham Petrol çıkarımı

0610 Ham Petrol çıkarımı

062 Doğalgaz çıkarımı

0620 Doğalgaz çıkarımı

07 Metal Cevheri Madenciliği

071 Demir cevheri madenciliği

0710 Demir cevheri madenciliği

072 Demir dışı metal cevherlerin madenciliği

0721 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği

0729 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği

08 Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı

081 Kum, kil ve taş ocakçılığı

0811 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı

0812 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı

089 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı

0891 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği

0892 Turba çıkarımı ve briketlenmesi

0893 Tuz çıkarımı

0894 Deniz ve göllerde tuz çıkarımı

0895 Kaya tuzu ve diğer tuzların çıkarımı

0896 Alelümum maden arama işleri (Petrol ve tabii gaz

arama işleri hariç)

0897 Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, ayıklama işleri.

0899 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakcılığı

09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri

091 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler

0910 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler

099 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler

0990 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler

C

İMALAT

10 Gıda ürünlerinin imalatı

101 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı

1011 Etin işlenmesi ve saklanması

1012 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması

1013 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı

102 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması

1020 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması

103 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması

1031 Patatesin işlenmesi ve saklanması

1032 Sebze ve meyve suyu imalatı

1039 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması

104 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı

1041 Sıvı ve katı yağ imalatı

1042 Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı

105 Süt ürünleri imalatı

1051 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı

1052 Dondurma imalatı

106 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı

1061 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı

1062 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı

1063 Bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda maddeleri imalatı

107 Fırın ve unlu mamuller imalatı

1071 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı

1072 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı

1073 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı

108 Diğer gıda maddelerinin imalatı

1081 Şeker imalatı

1082 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı

1083 Kahve ve çayın işlenmesi

1084 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı

1085 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı

1086 Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı

1089 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı

109 Hazır hayvan yemleri imalatı

1091 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı

1092 Ev hayvanları için hazır yem imalatı

11 İçeceklerin imalatı

110 İçecek imalatı

1101 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması

1102 Üzümden şarap imalatı

1103 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı

1104 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı

1105 Bira imalatı

1106 Malt imalatı

1107 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi

12 Tütün ürünleri imalatı

120 Tütün ürünleri imalatı

1200 Tütün ürünleri imalatı

13 Tekstil ürünlerinin imalatı

131 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi

1310 Doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi

1311 Doğal ve sentetik yün elyafının hazırlanması ve eğrilmesi

1312 Doğal ve sentetik kamgarn elyafının hazırlanması ve eğrilmesi

1313 Doğal ve sentetik keten elyafının hazırlanması ve eğrilmesi

1314 Tarak döküntüsü dahil, ipek atılması ve işlenmesi; sentetik ya da yapay iplik elyafının atılması ve işlenmesi

1315 Dikiş ipliği imalatı

1319 Diğer tekstil elyaflarının hazırlanması ve eğrilmesi

132 Dokuma

1320 Pamuklu dokuma

1321 Yünlü dokuma

1322 Kamgarn dokuma

1323 İpekli dokuma

1324 Karışık iplik ve dokuma fabrikaları (herhangi bir maddeden %75 veya daha fazla nispette ihtiva eden dokumalar kendi gruplarında tasnif olunur.)

1329 Diğer dokumalar

133 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

1330 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

139 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı

1391 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı

1392 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı

1393 Halı ve kilim imalatı

1394 Halat, ip, sicim ve ağ imalatı

1395 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç

1396 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı

1399 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı

14 Giyim eşyalarının imalatı

141 Kürk hariç giyim eşyası imalatı

1411 Deri giyim eşyası imalatı

1412 İş giysisi imalatı

1413 Diğer dış giyim eşyaları imalatı

1414 İç giyim eşyası imalatı

1415 Şapka ve kaset imalatı

1416 Terziler (hususi dikişler)

1419 Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı

142 Kürkten eşya imalatı

1420 Kürkten eşya imalatı

143 Örme (Trikotaj) ve tığ işi ürünlerinin imalatı

1431 Örme (Trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı

1439 Örme (Trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı

15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

151 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı;kürkün işlenmesi ve boyanması

1511 Derinin tabaklanması ve işlenmesi

1512 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)

1513 Kürkün işlenmesi ve boyanması

1519 Çiğ deri kurutma ve bağırsak işleme yerleri ( sucuk bumbar hariç)

152 Ayakkabı, terlik vb imalatı

1520 Ayakkabı, terlik vb imalatı

16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı

161 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması

1610 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması

162 Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı

1621 Ahşap plaka ve levha imalatı

1622 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı

1623 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin

imalatı

1624 Ahşap konteyner imalatı

1625 Ağaç mantarı ürünleri imalatı; saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan ürünlerin imalatı

1629 Diğer ağaç ürünleri imalatı;

17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

171 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı

1711 Kağıt hamuru imalatı

1712 Kağıt ve mukavva imalatı

172 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı

1721 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı

1722 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı

1723 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı

1724 Duvar kağıdı imalatı

1729 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı

18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

181 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri

1811 Gazetelerin basımı

1812 Diğer matbaacılık

1813 Basım ve yayım öncesi hizmetler

1814 Ciltçilik ve ilgili hizmetler

1815 Diğer baskı ve hakkaklık işleri (tabaklar ve diğer eşya üzerine baskı, hakkaklık ve işleme yapılması gibi)

182 Kayıtlı medyanın çoğaltılması

1820 Kayıtlı medyanın çoğaltılması (ses, görüntü ve bilgisayar kaydı)

19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

191 Kok fırını ürünlerinin imalatı

1910 Kok fırını ürünlerinin imalatı

192 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

1920 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

201 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı

2011 Sanayi gazları imalatı

2012 Boya maddeleri ve pigment imalatı

2013 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı

2014 Diğer organik temel kimyasalların imalatı

2015 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı

2016 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı

2017 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı

202 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

2020 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

203 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı

2030 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı

204 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı

2041 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı

2042 Parfüm kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı

205 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı

2051 Patlayıcı madde imalatı

2052 Tutkal imalatı

2053 Uçucu yağların imalatı

2054 Her nevi mum imali

2055 Kibrit imali

2059 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı

206 Suni veya sentetik elyaf imalatı

2060 Suni veya sentetik elyaf imalatı

21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

211 Temel eczacılık ürünleri imalatı

2110 Temel eczacılık ürünleri imalatı

212 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı

2120 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı

22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

221 Kauçuk ürünlerin imalatı

2211 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi

2219 Diğer kauçuk ürünleri imalatı

222 Plastik ürünlerin imalatı

2221 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı

2222 Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı

2223 Plastik inşaat malzemesi imalatı

2229 Diğer plastik ürünlerin imalatı

23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

231 Cam ve cam ürünleri imalatı

2311 Düz cam imalatı

2312 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi

2313 Çukur cam imalatı

2314 Cam elyafı imalatı

2319 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı

cam eşyalar dahil)

232 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı

2320 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı

233 Kilden inşaat malzemeleri imalatı

2331 Seramikten karo ve kaldırım taşları imalatı

2332 Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı

234 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı

2341 Seramik ev ve süs eşyası imalatı

2342 Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı

2343 Seramik izolatörlerin ve izolasyon bağlantı

parçalarının imalatı

2344 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı

2349 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı

235 Çimento, kireç ve alçı imalatı

2351 Çimento imalatı

2352 Kireç ve alçı imalatı

2353 Alçı taşı istihracından ayrı olarak işletilen alçı tozu ve

alçıdan eşya imali.

236 Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı

2361 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı

2362 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı

2363 Hazır karma beton imalatı

2364 Toz harç imalatı

2365 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı

2369 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı

237 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi

2370 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi

239 Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

2391 Aşındırıcı ürünlerin imalatı

2399 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

24 Ana metal sanayii

241 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı

2410 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı

242 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı

2420 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı

243 Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı

2431 Barların soğuk çekilmesi

2432 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi

2433 Soğuk şekillendirme veya katlama

2434 Tellerin soğuk çekilmesi

244 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı

2441 Değerli metal üretimi

2442 Alüminyum üretilmesi

2443 Kurşun, çinko ve kalay üretimi

2444 Bakır üretilmesi

2445 Demir dışı diğer metallerin üretimi

2446 Nükleer yakıtların işlenmesi

245 Metal döküm sanayii

2451 Demir döküm

2452 Çelik dökümü

2453 Hafif metallerin dökümü

2454 Diğer demir dışı metallerin dökümü

25 Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı

251 Metal yapı malzemeleri imalatı

2511 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı

2512 Metal kapı ve pencere imalatı

252 Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı

2521 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç), sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı

2529 Metalden diğer tank, rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı

253 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)

2530 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)

254 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

2540 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı

255 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi

2550 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi

256 Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme

2561 Metallerin işlenmesi ve kaplanması

2562 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi

257 Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı

2571 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı

2572 Kilit ve menteşe imalatı

2573 El aletleri, takım tezgahları uçları, testere ağızları vb. imalatı

259 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

2591 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı

2592 Hafif metalden paketleme malzemeleri imalatı

2593 Tel ürünleri, zincirler ve yayların imalatı

2594 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı

2599 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

261 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı

2611 Elektronik bileşenlerin imalatı

2612 Yüklü elektronik kart imalatı

262 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı

2620 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı

263 İletişim ekipmanlarının imalatı

2630 İletişim ekipmanlarının imalatı

264 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı

2640 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı

265 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı

2651 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı

2652 Kol saatleri, masa ve duvar saatlerinin imalatı

266 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı

2660 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı

267 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı

2670 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı

268 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı

2680 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı

27 Elektrikli teçhizat imalatı

271 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı

2711 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı

2712 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı

272 Akümülatör ve pil imalatı

2720 Akümülatör ve pil imalatı

273 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı

2731 Fiber optik kabloların imalatı

2732 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı

2733 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı

274 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı

2740 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı

275 Ev aletleri imalatı

2751 Elektrikli ev aletlerinin imalatı

2752 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı

279 Diğer elektrikli donanımların imalatı

2790 Diğer elektrikli donanımların imalatı

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

281 Genel amaçlı makinelerin imalatı

2811 Motor ve türbin imalatı; uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç

2812 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı ( pompa ve kompresör imalatı)

2813 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı( Musluk ve vana imalatı)

2814 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı

2815 Diğer musluk ve vana imalatı

2816 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı

282 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı

2821 Fırın, ocak, soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı

2822 Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı

2823 Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)

2824 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı

2825 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç

2826 Montaj işleri ( imalat yapmaksızın makine ve tesisat montajı)

2827 Tornacılık ve tesviyecilik

2829 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı

283 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı

2830 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı

284 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı

2841 Metal işleme makinelerinin imalatı

2849 Diğer takım tezgahlarının imalatı

289 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

2891 Metalürji makineleri imalatı

2892 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı

2893 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı

2894 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan

makinelerin imalatı

2895 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin

imalatı

2896 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı

2899 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı

makinelerin imalatı

29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler

(yarı römork) imalatı

291 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

2910 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

292 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı;

treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork ) imalatı

2920 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı;

treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

293 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

2931 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik

donanımlarının imalatı

2932 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların

imalatı

30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı

301 Gemi ve tekne yapımı

3011 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası

3012 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı

302 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı

3020 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı

303 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı

3030 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı

304 Askeri savaş araçlarının imalatı

3040 Askeri savaş araçlarının imalatı

309 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının

imalatı

3091 Motosiklet imalatı

3092 Bisiklet ve engelli aracı imalatı

3099 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım

araçlarının imalatı

31 Mobilya imalatı

310 Mobilya imalatı

3101 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı

3102 Mutfak mobilyalarının imalatı

3103 Yatak imalatı

3104 Döşemecilik

3109 Diğer mobilyaların imalatı

32 Diğer imalatlar

321 Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı

3211 Madeni para basımı

3212 Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı

3213 İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatı

3219 Süs eşyaları imalatı

322 Müzik aletleri imalatı

3220 Müzik aletleri imalatı

323 Spor malzemeleri imalatı

3230 Spor malzemeleri imalatı

324 Oyun ve oyuncak imalatı

3240 Oyun ve oyuncak imalatı

325 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı

3250 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı

329 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar

3291 Süpürge ve fırça imalatı

3292 Mürekkepli ve kurşun kalemler, cetvel tahtası,

tampon vesair büro eşyası imalatı.

3293 Suni çiçekçilik, işlemecilik, sırmacılık ve bunlara

benzer tezyini mahiyette diğer el işleri.

3299 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

331 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve

ekipmanların onarımı

3311 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı

3312 Makinelerin onarımı

3313 Elektronik veya optik ekipmanların onarımı

3314 Elektrikli donanımların onarımı

3315 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı

3316 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı

3317 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı

3319 Diğer ekipmanların onarımı

332 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu

3320 Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu

D D

ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME

ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim

ve dağıtımı

351 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı

3511 Elektrik enerjisi üretimi

3512 Elektrik enerjisinin iletimi

3513 Elektrik enerjisinin dağıtımı

3514 Elektrik enerjisinin ticareti

352 Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların

dağıtımı

3521 Gaz imalatı

3522 Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı

3523 Ana şebeke üzerinden gaz ticareti

353 Buhar ve iklimlendirme temini

3530 Buhar ve iklimlendirme temini

E E

SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ

VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

36 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

360 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

3600 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

37 Kanalizasyon

370 Kanalizasyon

3700 Kanalizasyon

38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri;

maddelerin geri kazanımı

381 Atıkların toplanması

3811 Tehlikesiz atıkların toplanması

3812 Tehlikeli atıkların toplanması

382 Atıkların ıslahı ve bertarafı

3821 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi

3822 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi

383 Materyallerin geri kazanımı

3831 Hurdaların parçalara ayrılması

3832 Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı

39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi

hizmetleri

390 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi

hizmetleri

3900 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi

hizmetleri

3901 Bataklık kurutma işleri

F F

İNŞAAT

41 Bina inşaatı

411 İnşaat projelerinin geliştirilmesi

4110 İnşaat projelerinin geliştirilmesi

412 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı

4120 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı

42 Bina dışı yapıların inşaatı

421 Kara ve demir yollarının inşaatı

4211 Kara yolları ve otoyolların inşaatı

4212 Demir yolları ve metroların inşaatı (demiryolu tünel

ve yer altı inşaatı)

4213 Köprüler ve tünellerin inşaatı

4214 Demir yolu, tünel ve yer altı tamiratı

422 Hizmet projelerinin inşaatı

4221 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı

4222 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin

inşaatı

4223 Dekovil ve tranvay yolu inşaat ve tamiratı

429 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı

4291 Su projeleri inşaatı

4292 İskele, liman, mendirek inşaat ve tamiratı

4299 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara

ait projelerin inşaatı

43 Özel inşaat faaliyetleri

431 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması

4311 Yıkım

4312 Şantiyenin hazırlanması

4313 Test sondajı ve delme

432 Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı

faaliyetleri

4321 Elektrik tesisatı

4322 Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı

4323 Bina dışı elektrik, gaz, telgraf, telefon tesisatı ve

havai hat payplan inşaat, tamirat ve bakım işleri

4329 Diğer inşaat tesisatı

433 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi

4331 Sıva işleri

4332 Doğrama tesisatı

4333 Yer ve duvar kaplama

4334 Boya ve cam işleri

4339 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler

439 Diğer özel inşaat faaliyetleri

4391 Çatı işleri

4399 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat

faaliyetleri

G

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU

KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN

ONARIMI

45 Toptan ve perakende ticaret ve motorlu kara

taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı

451 Motorlu kara taşıtlarının ticareti

4511 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti

4519 Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti

452 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı

4520 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı

453 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının

ticareti

4531 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının

toptan ticareti

4532 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının

perakende ticareti

454 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti,

bakımı ve onarımı

4540 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti,

bakımı ve onarımı

46 Toptan ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletler

hariç

461 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan

toptan ticaret

4611 Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil

hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile

ilgili aracılar

4612 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve

endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar

4613 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili

aracılar

4614 Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava

taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar

4615 Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların

satışı ile ilgili aracılar

4616 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı

ile ilgili aracılar

4617 Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar

4618 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış

aracılar

4619 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar

462 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan

ticareti

4621 Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi

toptan ticareti

4622 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti

4623 Canlı hayvanların toptan ticareti

4624 Ham deri, post ve deri toptan ticareti

463 Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti

4631 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti

4632 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti

4633 Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı

yağların toptan ticareti

4634 İçecek toptan ticareti

4635 Tütün ürünlerinin toptan ticaretı

4636 Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti

4637 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti

4638 Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda

maddelerinin toptan ticareti

4639 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda,

içecek ve tütün toptan ticareti

464 Ev eşyalarının toptan ticareti

4641 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti

4642 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti

4643 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti

4644 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan

ticareti

4645 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti

4646 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti

4647 Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan

ticareti

4648 Saat ve mücevher toptan ticareti

4649 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti

465 Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan

ticareti

4651 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan

ticareti

4652 Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve

parçalarının toptan ticareti

466 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer

toptan ticaret

4661 Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve

parçalarının toptan ticareti

4662 Takım tezgahlarının toptan ticareti

4663 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin

toptan ticareti

4664 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü

makinelerinin toptan ticareti

4665 Büro mobilyalarının toptan ticareti

4666 Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti

4669 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti

467 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan

ticaret

4671 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin

toptan ticareti

4672 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti

4673 Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan

ticareti

4674 Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı

malzemelerinin toptan ticareti

4675 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti

4676 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti

4677 Atık ve hurda toptan ticareti

469 Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro

mobilyalarının toptan ticareti

4690 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan

ticaret

47 Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve

motosikletler hariç)

471 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki

perakende ticaret

4711 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda,

içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret

4719 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan

diğer perakende ticaret

472 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda,

içecek ve tütün perakende ticareti

4721 Belirli bir mala tahsis edilmiş Meyve ve sebze

perakende ticareti

4722 Belirli bir mala tahsis edilmiş Et ve et ürünlerinin

perakende ticareti

4723 Belirli bir mala tahsis edilmiş balık, kabuklu hayvanlar

ve yumuşakçaların perakende ticareti

4724 Belirli bir mala tahsis edilmiş ekmek, pastalar, unlu

mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti

4725 Belirli bir mala tahsis edilmiş içeceklerin perakende

ticareti

4726 Belirli bir mala tahsis edilmiş tütün ürünlerinin

perakende ticareti

4729 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer

gıda ürünlerinin perakende ticareti

473 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv

yakıtının perakende ticareti

4730 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv

yakıtının perakende ticareti

474 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve

iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende

ticareti

4741 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda

bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım

programlarının perakende ticareti

4742 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda

telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti

4743 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve

görüntü cihazlarının perakende ticareti

475 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev

eşyalarının perakende ticareti

4751 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil

ürünleri perakende ticareti

4752 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat,

boya ve cam perakende ticareti

4753 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim,

duvar ve yer kaplamalarının perakende ticareti

4754 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli

ev aletlerinin perakende ticareti

4759 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya,

aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının

perakende ticareti

476 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve

eğlence mallarının perakende ticareti

4761 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların

perakende ticareti

4762 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler

ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti

4763 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve

video kayıtlarının perakende ticareti

4764 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor

malzemelerinin perakende ticareti

4765 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve

oyuncakların perakende ticareti

477 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer

malların perakende ticareti

4771 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim

eşyalarının perakende ticareti

4772 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı

ve deri eşyaların perakende ticareti

4773 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık

ürünlerinin veya optik aletlerinin perakende ticareti

4774 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve

ortopedik ürünlerin perakende ticareti

4775 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik

ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti

4776 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki,

tohum, gübre, ev hayvanları ve ev hayvanları

yemleri perakende ticareti

4777 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve

mücevher perakende ticareti

4778 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni

malların perakende ticareti

4779 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende

ticaret

478 Tezgahlar ve Pazar yerleri vasıtası ile yapılan

perakende ticaret

4781 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve

tütün ürünleri perakende ticareti

4782 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim

eşyası ve ayakkabı perakende ticareti

4789 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların

perakende ticareti

479 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan

perakende ticaret

4791 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan

perakende ticaret

4799 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan

diğer perakende ticaret

H

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA

49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı

491 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı

4910 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı

492 Demiryolu ile yük taşımacılığı

4920 Demiryolu ile yük taşımacılığı

493 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı

4931 Kara taşımacılığı ile yapılan ve banliyö yolcu

taşımacılığı

4932 Taksi taşımacılığı

4933 Tünel işletmesi

4934 Hayvan arabaları ve hayvanlarla yapılan yük nakliyatı

4935 Teleferik işletmesi

4936 Şehir içi otobüs ve dolmuş taşımacılığı

4939 Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile

yapılan diğer yolcu taşımacılığı

494 Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri

4941 Karayolu ile yük taşımacılığı

4942 Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri

495 Boru hattı taşımacılığı

4950 Boru hattı taşımacılığı

50 Su yolu taşımacılığı

501 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı

5010 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı

5011 Gemi tahmil ve tahliye işleri (su üzerinde, iskele veya

rıhtımda)

5012 Kurtarma gemilerinde yapılan bütün işler.

5013 Dalgıç gemilerinde yapılan bütün işler.

5019 Motorlu ve motorsuz küçük deniz vasıtaları ile yüzer

vinçlerde yapılan diğer bütün işler

502 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı

5020 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı

503 İç sularda yolcu taşımacılığı

5030 İç sularda yolcu taşımacılığı

504 İç sularda yük taşımacılığı

5040 İç sularda yük taşımacılığı

51 Havayolu taşımacılığı

511 Havayolu ile yolcu taşımacılığı

5110 Havayolu ile yolcu taşımacılığı

512 Havayolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı

5121 Hava yolu ile yük taşımacılığı

5122 Uzay taşımacılığı

52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler

521 Depolama ve ambarlama

5210 Depolama ve ambarlama

5211 Uçaklarda yapılan bütün işler ( Havacılık kulüpleri

dahil)

522 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler

5221 Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri

5222 Suyolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri

5223 Havayolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri

5224 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri

5229 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler

53 Posta ve kurye faaliyetleri

531 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık

faaliyetleri

5310 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık

faaliyetleri

532 Diğer posta ve kurye faaliyetleri

5320 Diğer posta ve kurye faaliyetleri

I

KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ

FAALİYETLERİ

55 Konaklama

551 Oteller vb. konaklama yerleri

5510 Oteller ve benzer konaklama yerleri

552 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri

5520 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri

553 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi

treyler park hizmetleri

5530 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi

treyler park hizmetleri

559 Diğer konaklama yerleri

5590 Diğer konaklama yerleri

56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

561 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri

5610 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri

562 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering)

faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliyetleri

5621 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan

işletmelerin faaliyetleri

5629 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri

563 İçecek sunum hizmetleri

5630 İçecek sunum hizmetleri ve bilardo, bezik salonu

işletenler

J

BİLGİ VE İLETİŞİM

58 Yayımcılık faaliyetleri

581 Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer

yayımlama faaliyetleri

5811 Kitap yayımı

5812 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması

5813 Gazetelerin yayımlanması

5814 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması

5819 Diğer yayıncılık faaliyetleri

582 Yazılım programlarının yayımlanması

5821 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması

5829 Diğer yazılım programlarının yayımlanması

59 Sinema filmi, video ve televizyon programları

yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama

faaliyetleri

591 Sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri

5911 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım

faaliyetleri

5912 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim

sonrası faaliyetleri

5913 Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım

faaliyetleri

5914 Sinema filmi gösterim faaliyetleri

592 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri

5920 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri

60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri

601 Radyo yayıncılığı

6010 Radyo yayıncılığı

602 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı

6020 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri

61 Telekomünikasyon

611 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri

6110 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri

612 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri

6120 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri

613 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri

6130 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri

619 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri

6190 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili

faaliyetler

620 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili

faaliyetler

6201 Bilgisayar programlama faaliyetleri

6202 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri

6203 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri

6209 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

63 Bilgi hizmet faaliyetleri

631 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web

portalları

6311 Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler

6312 Web portalları

639 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri

6391 Haber ajanslarının faaliyetleri

6399 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet

faaliyetleri

K

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ

64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet

faaliyetleri

641 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri

6411 Merkez bankası faaliyetleri

6419 Diğer parasal aracılık faaliyetleri

642 Holding şirketlerinin faaliyetleri

6420 Holding şirketlerinin faaliyetleri

643 Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar

6430 Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar

649 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet

faaliyetleri

6491 Finansal kiralama

6492 Diğer kredi verme faaliyetleri

6499 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde

sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri

65 Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve

emeklilik fonları

651 Sigorta

6511 Hayat sigortası

6512 Hayat sigortası dışındaki sigortalar

652 Reasürans

6520 Reasürans

653 Emeklilik fonları

6530 Emeklilik fonları

66 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı

faaliyetler

661 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmetler

için yardımcı faaliyetler

6611 Finansal piyasaların yönetimi

6612 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı

6619 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler

için yardımcı diğer faaliyetler

662 Sigorta ve emeklilik onuna yardımcı faaliyetler

6621 Risk ve hasar değerlemesi

6622 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri

6629 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler

663 Fon yönetimi faaliyetleri

6630 Fon yönetimi faaliyetleri

L

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

68 Gayrimenkul faaliyetleri

681 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması

6810 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması

682 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması

6820 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya

verilmesi veya işletilmesi

683 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya

verilmesi veya işletilmesi

6831 Gayrimenkul acenteleri

6832 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak

gayrimenkulün yönetilmesi

M MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

69 Hukuki ve muhasebe faaliyetleri

691 Hukuk faaliyetleri

6910 Hukuk faaliyetleri

6911 Noterler

692 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi

müşavirliği

6920 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi

müşavirliği

70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık

faaliyetleri

701 İdare merkezi faaliyetleri

7010 İdare merkezi faaliyetleri

702 İdari danışmanlık faaliyetleri

7021 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri

7022 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri

71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene

ve analiz

711 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik

danışmanlık

7111 Mimarlık faaliyetleri

7112 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık

712 Teknik test ve analiz faaliyetleri

7120 Teknik test ve analiz faaliyetleri

72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

721 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve

deneysel geliştirme faaliyetleri

7211 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme

faaliyetleri

7219 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma

ve deneysel geliştirme faaliyetleri

722 Sosyal bilimler ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve

deneysel geliştirme faaliyetleri

7220 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve

deneysel geliştirme faaliyetleri

73 Reklamcılık ve pazar araştırması

731 Reklamcılık

7311 Reklam ajanslarının faaliyetleri

7312 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret

veya sözleşmeye dayalı olarak satışı

732 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri

7320 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri

74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

741 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri

7410 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri

742 Fotoğrafçılık faaliyetleri

7420 Fotoğrafçılık faaliyetleri

743 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri

7430 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri

749 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel

ve teknik faaliyetler

7490 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel

ve teknik faaliyetler

75 Veterinerlik hizmetleri

750 Veterinerlik hizmetleri

7500 Veterinerlik hizmetleri

N

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

77 Kiralama ve leasing faaliyetleri

771 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi

7711 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması ve

leasingi

7712 Kamyonların kiralanması ve leasingi

772 Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi

7721 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi

7722 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması

7729 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev

eşyalarının kiralanması ve leasingi

773 Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması

ve leasingi

7731 Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve

leasingi

7732 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve

teçhizatın kiralanması ve leasingi

7733 Büro makine ve ekipmanın (bilgisayarlar dahil)

kiralanması ve leasingi

7734 Su taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi

7735 Hava taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi

7739 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat

ve eşyaların kiralanması ve leasingi

774 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri

mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi

7740 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri

mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi

78 İstihdam faaliyetleri

781 İş bulma acentelerinin faaliyetleri

7810 İş bulma acentelerinin faaliyetleri

782 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri

7820 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri

783 Diğer insan kaynaklarının sağlanması

7830 Diğer insan kaynaklarının sağlanması

79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon

hizmetleri ile ilgili faaliyetler

791 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri

7911 Seyahat acentesi faaliyetleri

7912 Tur operatörü faaliyetleri

799 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler

7990 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler

80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri

801 Özel güvenlik faaliyetleri

8010 Özel güvenlik faaliyetleri

802 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri

8020 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri

803 Soruşturma faaliyetleri

8030 Soruşturma faaliyetleri

81 Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri

811 Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri

8110 Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri

812 Temizlik faaliyetleri

8121 Binaların genel temizliği

8122 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri

8129 Diğer temizlik faaliyetleri

813 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri

8130 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri

82 Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri

821 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri

8211 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri

8219 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro

destek hizmetleri

822 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri

8220 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri

823 Kongre ve ticari fuar organizasyonu

8230 Kongre ve ticari fuar organizasyonu

829 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet

faaliyetleri

8291 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri

8292 Paketleme faaliyetleri

8299 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek

hizmet faaliyetleri

O

EĞİTİM

85 Eğitim

851 Okul öncesi eğitim

8510 Okul öncesi eğitim

852 İlköğretim

8520 İlköğretim

853 Ortaöğretim

8531 Genel ortaöğretim

8532 Teknik ve mesleki orta öğretim

854 Yükseköğretim hizmetleri

8541 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan

eğitim

8542 Yükseköğretim

855 Diğer eğitim

8551 Sporlar ve eğlence eğitimi

8552 Kültürel eğitim

8553 Sürücü kursu faaliyetleri

8559 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim

856 Eğitimi destekleyici faaliyetler

8560 Eğitimi destekleyici faaliyetler

P

İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET

FAALİYETLERİ

86 İnsan sağlığı hizmetleri

861 Hastahane hizmetleri

8610 Hastahane hizmetleri

862 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri

8621 Genel hekimlik uygulama faaliyetleri

8622 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri

8623 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri

869 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler

8690 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler

87 Yatılı bakım faaliyetleri

871 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri

8710 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri

872 Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde

bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri

8720 Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde

bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri

873 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım

faaliyetleri

8730 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım

faaliyetleri

879 Diğer yatılı bakım faaliyetleri

8790 Diğer yatılı bakım faaliyetleri

88 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler

881 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer

sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler

8810 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer

sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler

889 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal

hizmetler

8891 Çocuk bakım (kreş, vb.) faaliyetleri

8899 Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer

sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri

Q

KÜLTÜR, SANAT EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR

90 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence

faaliyetleri

900 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence

faaliyetleri

9001 Gösteri sanatları ( Tiyatro, opera gösterimi ve

konserler)

9002 Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler

9003 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri

9004 Sanat tesislerinin işletilmesi

91 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel

faaliyetler

910 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel

faaliyetler

9101 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri

9102 Müzelerin faaliyetleri

9103 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin

işletilmesi

9104 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma altındaki

alanlarla ilgili faaliyetler

92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri

920 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri

9200 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri

93 Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri

931 Spor faaliyetleri

9311 Spor tesislerinin işletilmesi

9312 Spor kulüplerinin faaliyetleri

9313 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları

9319 Diğer spor faaliyetleri

932 Eğlence ve dinlence faaliyetleri

9321 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri

9322 Pavyon, bar, gazino, dansing, diskotek, kulüp, çay

bahçesi işletme faaliyetleri

9329 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri

R

DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ

94 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri

941 İş , işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri

9411 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri

9412 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri

942 Sendika faaliyetleri

9420 Sendika faaliyetleri

949 Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri

9491 Dini kuruluşların faaliyetleri

9492 Siyasi kuruluşların faaliyetleri

9499 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan

kuruluşların faaliyetleri

95 Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı

951 Bilgisayarların iletişim araç ve gereçlerinin onarımı

9511 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı

9512 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı

952 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı

9521 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı

9522 Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin

onarımı

9523 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı

9524 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı

9525 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı

9529 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev

eşyalarının onarımı

96 Diğer hizmet faaliyetleri

960 Diğer hizmet faaliyetleri

9601 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması, kuru

temizlenmesi

9602 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri

9603 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler

9604 Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve

benzeri yerlerin faaliyetleri

9605 Baca ve cam temizleyicileri, haşerat, itlaf ve

dezenfeksiyon işleri )

9606 Halı yıkama ve temizleme işleri

9609 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet

faaliyetleri

S

HANE HALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANE HALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE ÜRETİM FAALİYETLERİ

97 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri

970 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri

9700 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri

98 Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler

981 Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar

9810 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar ( Yurt dışında çalışanların eşleri)

982 Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler

9820 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler

T

ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ

99 Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri

990 Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri

9900 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle