"Kadın ve çocuk ölümleri araştırılsın"

Mardin HDP Milletvekili Gülser Yıldırım, 7 Haziran’dan beri bölgede yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerle beraber başta kadın ve çocuklar olmak üzere yaşanan sivil ölümlerin araştırılması için TBMM’ye araştırma önergesi sundu.

POLİTİKA
PAYLAŞ:
HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım; Çatışmalı süreçte kadınların yaşadıkları hakikatin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını talep etti.
Yıldırım, TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde şu ifadelere yer verdi:
Kürtlere yönelik topyekûn savaş politikalarını yeniden ve yoğunluğunu arttırarak devreye koyan iktidar, ne yasal ne de anayasal hiçbir hukuka dayanmayan sokağa çıkma yasakları adı altında başta yaşam hakkı olmak üzere en temel insan haklarını ihlal etmekte, yaşam ve hakikati bir bütün olarak katletmektedir.
14 günü bulabilen aralıksız sokağa çıkma yasakları ile birlikte yeni bir devlet şiddeti geleneği oluşturulmakta, 1990’lı yılları fersah fersah geride bırakmaktadır. Nusaybin, Cizre, Silopi ve Sur başta olmak üzere Kürt kentlerinde hendekler bahane edilerek Kürt halkı cezalandırılmakta, kadın iradesi ve özgürlük mücadelesi hedef alınmaktadır.
Erkek egemen kurgunun ürünü olan savaş ve militarizm yükseldikçe bunun en vurucu ve yakıcı halini kadınlar deneyimlemektedir. Kürt meselesinin çözümüne yönelik politikasızlık ve çatışmacı ortam, bir yandan kadının çok boyutlu ezilmişliğini derinleştirirken bir yandan da kadın iradesi ve özgürlük mücadelesi hedef alınmaktadır. Yürütülen kirli savaşın bir parçası ve aracı olarak devletin güçleri tarafından kadınlara yönelik keyfiyetçi öldürme, cinsel şiddet ve işkence sistematik hale gelmiş, savaşın kadınlar üzerindeki etkisinin farkına varmanın aciliyeti giderek artmıştır.

HDP olarak halkla dayanışmak amacıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilçelerde bulunuyoruz. Sokağa çıkma yasakları olmak üzere bölgede yaşananları görgü tanıklarının anlatımlarından, basından ve hak temelli örgütlerin yayınladıkları raporlardan yakinen takip etmekteyiz. Buradan hareketle devreye konulan savaş neticesinde Suruç ve Ankara Barış Katliamında 38 olmak üzere toplam 65 sivil kadın kurşunların, roketatarların, bombaların hedefi olduğunu kaydetti.

Öldürülen kadınların faillerinin cezasız kalmaması gerektiğine vurgu yapan Milletvekili Yıldırım; Meclis başkanlığına verdiği önergesini şu ifadelerle tamamladı: “Bütüncül olarak kadın ölümlerinin standartlaşmasına ve olağanlaşmasına sebep olmakta, kadına karşı şiddetle mücadeleye ket vurmaktadır. Türkiye başta CEDAW (BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) ve İstanbul Sözleşmesi olmak üzere imzaladığı birçok sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekte, dahası göz göre göre ihlal etmekte beis görmemektedir. Şimdiye kadar sivil katliamlara ilişkin yapılan resmi açıklamalarda, ölümler ya inkâr edilmiş ya da çatışma ve sakağa çıkma yasakları gerekçesiyle meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Faillerin tespitine ve yargılamasına dönük ise tek bir yasal işlem yapılmamıştır. Hukukun ve hakikatin ilkeleri altüst edilmiştir. Siyasi, hukuki ve ahlaki bir sorumluluk gereği, devlet güçleri tarafından gerçekleştirilen başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivil ölümlerinin engellemesi ve çatışmalı süreçte kadınların yaşadıkları hakikatin ortaya çıkarılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. “

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle