Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi gün, hangi tarihte? Kadir Gecesi'nin ibadetleri, duaları

Kadir Gecesi ne zaman? 11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte İslam dünyasında bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'in indiği gece ve 80 yıldan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir suresinin Türkçe meali nedir? Peki, bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi ne zaman? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi 2021 Kadir Gecesi tarihi...

GÜNCEL
PAYLAŞ:

Kadir Gecesi, 2021 Ramazan Ayı'nın 26. günün 27. gününe bağlayan gece çeşitli ibadetler ve dualar ile idrak edilecek. Kur'an'da "bin aydan daha hayırlı gece" olarak anılan Kadir Gecesi için tüm İslam aleminde geri sayım başladı.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.

KADİR GECESİNİ RAMAZAN’IN HER GECESİNDE ARAMALIYIZ

Kadir gecesini ihya etmek istiyorsak onu Ramazan'ın her gününde aramalıyız, bunu yapamıyorsak son on günde arayıp idrak etmeliyiz, bunu da yapamıyorsak en azından yirmi yedinci gece başta olmak üzere yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi dokuz gibi tekli gecelerde Kadir gecesini arayıp bulmalı ve yaşamalıyız.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir gecesi; Yüce Mevla’nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.” buyurduğu müstesna bir gecedir.

Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

HADİSLERDE KADİR GECESİ

Konuyla ilgili hadislere baktığımızda Peygamber Efendimiz'in (aleyhissalatu vesselam) Ramazan'ın son on gününe ayrı bir önem verip itikâf ile geçirerek Kadir gecesini bu günlerde aradığını ve sahabelere Kadir gecesini bu on günde ve özellikle de tek sayılı günlerde aramayı tavsiye ettiğini (Buhari-Müslim) görmekteyiz.

Bununla beraber Hz Aişe'nin Peygamber Efendimiz'e (aleyhissalatu vesselam) “Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem o gece ne söyleyeyim” dediğini, (Tirmizi) Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselam)’ın “Bana Kadir gecesi gösterildi ama unutturuldum” dediğini, sahabenin rüyasının Kadir gecesinin son yedi geceden birinde olduğu yönünde olduğunu (Sahih-i Müslim) görmekteyiz.

Bütün bunlar, Kadir gecesinin belli bir gece olmadığını ancak bu gecenin hangi gece olduğunu arayıp bulmanın imkân dâhilinde olduğunu göstermektedir.

KADİR GECESİ DUALARI

Kadir Gecesi, Ramazan ayının manevi ikliminde bir ay süren feyizli ve yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki tesirlerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanmak için sunulan bulunmaz bir fırsat gecesidir. İşte bu anlamlı gecede okunacak dualar;

EY BİZLERİ VARLIĞA ERDİREN ALLAHIM;
Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

“Kadir gecesinde üç defa lâilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer.” buyuruldu.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılınmalı.

Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

Hz. Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:

"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum.

Rasûlüllah (s.a.s):

"- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Kur'ân'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan 3)

KADİR SURESİ TÜKÇE MEALİ

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

  • Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1﴿
  • Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! ﴾2﴿
  • Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. ﴾3﴿
  • Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. ﴾4﴿
  • Gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ﴾5﴿ (DİYANET MEALİ)

Kadir Suresi Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

  1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
  2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
  3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
  4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
  5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

KADİR SURESİ HAKKINDA BİLGİ

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.

Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle