LYS başvuru formu 2016 nereden alınır nasıl doldurulur?

LYS başvuruları başladı LYS başvuru formu 2016 nereden alınır nasıl doldurulur?
01 Nisan 2016 Cuma Saat 09:31 2

LYS başvuru formu 2016 nereden alınacak? LYS başvuru formu nasıl doldurulur? sorularını anlatımlı tablolarla sizler için derledik. LYS başvuru formu 2016 ÖSYM uyarıları ve diğer detaylar..

Lisans Yerleştirme Sınavı-LYS'ye başvurucak adaylar için geri sayım bitti. LYS 2016 başvuruları başladı. 

Peki LYS başvuru formu nereden alınacak? LYS 2016 başvuru formu nasıl doldurulur, nelere dikkat etmek gerekir? 

İşte detaylar...

LYS BAŞVURU FORMU NEREDEN ALINACAK?

LYS başvuru formu 2016 öğrencilerin eğitim gördükleri okulların müdürlüklerinden ve ÖSYM Sınav Başvuru Merkezleri'nden temin edilebilecek. LYS'ye internet üzerinden başvuru yapmak isteyen adaylar ise LYS başvuru formunu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ais.osym.gov.tr'den doldurabilecek ve çıktısını alabilecekler.

2016-ÖSYS ADAY BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR?

Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir.

Form, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.

DİKKAT! Aday Başvuru Formu'ndaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından tümüyle aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar sonradan düzeltilmez. Yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili olarak adayın itirazları dikkate alınmaz.

Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır. ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili bilgilerin mutlaka güncel ve doğru olması gerekmektedir.

LYS BAŞVURU FORMU 2016 NASIL DOLDURULUR ÖRNEK TABLO

LYS başvuru formu nasıl doldurulur 2016 örnek tablo


1. T.C. KİMLİK NUMARASI
-  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
-T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı
Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
- T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu veya uyruğu olmayan adaylar bu alana, T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır. MERNİS’ten YU Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Y.U.
numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir“Belge Kodu” edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti
karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir. Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Y.U. numarası edinme formunu doldurarak edindikleri
“Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını alacaklardır.
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI

6. DOĞUM TARİHİ

 7. CİNSİYETİ
 8. DOĞUM YERİ
 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
- T.C. uyruklular ile
uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, “T.C.” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
-Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri/SaklıTutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Mavi Kartlı” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
- Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular, “Bulgaristan'dan göç” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular,
“KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Uyruğundan biri T.C. olan KKTC uyruklular “T.C.” seçeneğini işaretlemelidir.
-KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.
- Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir (Sadece bu seçeneği işaretleyen yabancı uyruklu adayların Türkiye’deki yükseköğretim
programlarına yerleştirme işlemleri ÖSYS kapsamı dışındadır. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar
doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumları tarafından yapılmaktadır.).
- Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veiş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 Sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar “2527 Sayılı Kanun
Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir. 
- Birden fazla uyruğu olan adaylar, bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebileceklerdir ancak, diğer uyruk
bilgilerinin sisteme işlenebilmesi için değişikliğe esas belgelerini dilekçe ekinde Merkezimize
göndermelidir.
11. YAZIŞMA ADRESİ
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, ADRES bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar,
ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
12. TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ

11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.

ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.
14. OKUL ADI VE KODU
15. OKUL TÜRÜ VE KODU
16. ALAN ADI VE KODU
17. DAL ADI VE NO
18. OKUL NUMARASI
19. İLGİLİ ORTAÖĞRETİM KURUMUNA KAYIT TARİHİ

Bu alana, ilgili ortaöğretim kurumuna kayıt olunan tarih yazılacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo-3A ve Tablo-3B1 kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.
20. MEZUNİYET TARİHİ
21. NOT SİSTEMİ
22. DİPLOMA NOTU/PUANI
14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. ve 22. bilgi alanlarına, 2015-2016 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar okul adı, okul türü, alan adı, dal adı ve kodları, okul numarası ile kayıt tarihi bilgilerini yazacak; mezuniyet tarihi, not sistemi ve diploma notu alanlarını boş bırakacaklardır. Mezun durumda olan adaylar ise bu alanların tümünü dolduracaklardır. MEB e-okulda eğitim bilgisi olmayan adaylardan 2007 ve sonrasında bir ortaöğretim kurumundan mezun  olanların (KKTC okulları dâhil) mezuniyet belgelerinde diploma notlarının 100’lük sisteme dönüştürülmüş olarak yazılı olması ve 100’lük sisteme dönüştürülmüş olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Okulunuzun kodunu, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde ÖSYS başvuru bilgileri içinde yer alan “Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı”ndan öğrenebilirsiniz. Okul türü, alan/dal bilgilerinizi Tablo 6 ve
Tablo 7’den bularak ilgili alanlara yazınız. Bazı illerde birbirinin aynı ya da benzer adlar ile ortaöğretim kurumları bulunduğuna dikkat ediniz, okul kodunuzun sınav merkezi tercihinizi ve sınavsız geçiş için tercih işlemlerinde METEB bölgenizi de etkileyeceğini göz önünde bulundurunuz. Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarına “Diğer” yazacaklardır. Ancak, “Diğer” yazan
adaylar, belirli tür, alan/dallara tanınan ayrıcalıklardan yararlanamazlar.YORUMLAR :::

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

EĞİTİM HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

HÜDA PAR: Köylülerin su ve elektrik sorunu çözüme kavuşmalı!

Kızıltepe ve Derik ilçelerine bağlı 40’ı aşkın kır [...]

1 gün önce...

TMMOB, taşınmazların satışına itiraz etti

Mardin Büyükşehir Belediyesinin satışa çıkardığı t [...]

1 gün önce...

Mardin'de 50 türbinli rüzgar santrali kurulacak

Mardin’de RES projesi kapsamında 50 adet rüzgar tü [...]

1 gün önce...

Hayaldi gerçek oldu! Tayvan'a satışlar başladı

Derik ilçesinde, üretilen ve 2019'da İngiltere'de [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN