Mardin ABMAR

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Ar-Ge merkezleri arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak 


Mardin ilinin Proje Haritasını çıkartmak ve ihtiyaç analizini gerçekleştirmek ve ihtiyaç analizi doğrultusunda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler geliştirerek yol haritasını belirlemek. 


Mardin Valiliği bünyesinde kurumsal kapasitenin artırılması için AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmek 


AB müktesebatına ve Ulusal kalkınma planlarına uygun, valilik ana ve bağlı birimlerinde kapasite oluşturmak ve geliştirmek 


İlgili kuruluşlarca ilan edilen ulusal ve uluslararası proje teklif çağrılarını il genelinde ilgili kurumlara duyurmak. 


Mardin ilinde bulunan Kamu, kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek ve sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların,  ilin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve sosyal dengelerin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla projeler üretebilmesini teşvik, bilgilendirme, tanıtım, rehberlik, bilgi kaynaklarına ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık yapmak, 

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle