Mardin Barosundan Kayyum Açıklaması

Mardin barosu yaptığı basın açıklaması ile Mardin'de ataması yapılan kayyumlarla ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu.

Yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19 Ağustos 2019 tarihinde Mardin Büyükşehir, 18 Ekim’de Nusaybin, 4 Kasım’da Kızıltepe Belediyeleri’ne kayyum atandıktan sonra, son olarak 15 Kasım 2019 tarihinde de Derik, Mazıdağı ve Savur belediye başkanları gözaltına alınmış, ertesi gün de yerlerine ilçe kaymakamları kayyum olarak atanmışlardır. Böylelikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde siyasal iktidarın büyükşehir belediyesi dâhil Mardin’de kaybettiği bütün belediyelere yine siyasal iktidar tarafından idarî bir tasarrufla kayyum atanmış oldu.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmaları hukuk devleti ilkesine, halk iradesine ve demokrasiye vurulmuş büyük bir darbedir. Aynı zamanda anayasanın 67. maddesinde belirtilen seçme-seçilme hakkının açık ihlalidir. Anayasanın 127. maddesinde, ‘’Mahalli idarelerin seçilmiş organların, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.’’ denilmektedir. Ancak, yerlerine kayyum atanan belediye başkanları hakkında görevlerinden kaynaklanan bir soruşturma veya kovuşturmanın mevcudiyeti kamuoyuna yansımamıştır. Görevlerinden kaynaklanan bir soruşturma veya kovuşturmanın varlığı halinde bile, belediye meclisinin kendi içinden belediye başkanlığına vekâlet edecek kişiyi seçme imkânı varken, belediye meclislerinin fiili olarak feshedilip belediye başkanlarının yerlerine vali ve ilçe kaymakamlarının kayyum olarak atanması yapılan hukuksuzluğu daha da ağırlaştırmaktadır. Hukuki temelden yoksun, somut delillere dayanmayan ve görev suçu ile ilgili olmayan söz konusu soruşturma ve kovuşturmaların kayyum ataması için yapıldığı açıktır.

Demokrasinin en temel şartı seçmen iradesini tanımaktır. Elzem olan, hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı bir devlet ve toplum kültürü haline getirmek, barış ve demokrasiyi tesis etmek ve seçmen iradesini yok sayan bu uygulamalara son vermektir.

Mardin Barosu olarak; halk iradesini tanımamak anlamına gelen, toplumsal barışa, hukuk devleti ilkesine ve demokrasiye ağır hasar veren, anayasaya aykırı bu uygulamaya son verilip, seçilmiş belediye başkanlarının derhal görevlerine iade edilmeleri çağrısında bulunuyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

YORUMLAR

  • Bir Belediye Başkanı dağdan emir alıyorsa teröre hizmet ediyorsa Belediye bütçesini halka değil de teröre ve huzur bozmaya kullanıyorsa Devlet tabiki seyirci kalamaz zira bölge halkı çok çekti yeter artık

    Ey barolar bu hdp den ne çektik hiç dusudunuzmu.

Yorum Ekle