MÜSİAD GİK, Özel Eğitim Kurumları'nı tartıştı

MÜSİAD GİK, Özel Eğitim Kurumları'nı tartıştı
22 Eylül 2014 Pazartesi Saat 14:24 0

MÜSİAD Genel İdare Kurulu Toplantısı Bandırma’da ‘Özel Eğitim Kurumları’ Gündemiyle Toplandı. İdare Kurulu toplantısına MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet Ali Dündar ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 87. Genel İdare Kurulu’nu Bandırma ‘da ‘Eğitim’ sorunlarının tartışıldığı bir programla yapıyor. İki aylık periyotlarla farklı şehirlerde değişik bir gündemle gerçekleştirilen toplantıda hazırlanan rapor ilgili bakanlığa sunuluyor. Bu programın konuğu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’e de hazırlanan rapor sunuldu.

Bandarma’da yapılan genel idare kuruluna MÜSİAD Mardin şube Başkanı Mehmet Ali Dündar ile Başkan yardımcıları Mehmet Nurettin Kasap, Faruk Kılıç ile Mehmet Mert katıldı.

Genel İdare Kurulu’nun birinci oturumunda MÜSİAD tarafından hazırlanan raporun sunumu Uluslar arası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Develioğlu tarafından gerçekleştirildi. Yapılan müzakerelerin ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Bakan Yardımcısı Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı’nın son oniki yılda büyük reformlara imza attığını ve atmaya da devam edeceğini söyledi.

Akşam düzenlenen gala yemeğinde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Bandırma’nın kurtuluşu ve Milli Mücadelede atılan son kurşun günü olan 17 Eylül'den, 2 gün sonra burada olmanın bahtiyarlığına işaret ederek tüm gazi ve şehitleri rahmet ve minnetle andığı söyledi. Olpak, ‘Büyük MÜSİAD ailesi olarak, ülkemize duyduğumuz sevgi ve sorumluluğumuzun bir gereği olarak, çalışıyoruz, üretiyoruz.
Çünkü ülkemiz için söyleyecek sözümüz, hayata geçirecek projelerimiz var. Biz, Hazreti Ebubekir’in ticari ahlakını, Ahi Evran’ın öğütlerini ve bu coğrafyada hünerleri elleriyle toprağı karan, eşyayı insanların faydası için dönüştüren ustalardan ilham alan bir ticaret anlayışını, ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz ‘diye konuştu.

Genel ekonomik değerlendirme ile konuşmasını sürdüren Olpak, Geçtiğimiz yılı, Gezi olayları ile başlayıp, 17 ve 25 Aralık süreçleriyle içerde ve dışarda yaşanan olumsuz etkilere rağmen % 4,1 büyüme yakalayan bir ekonomimizin olduğunu, bu yılın ilk çeyreğinde de, ağır bir siyasi ortamda, yerel seçimlerin yoğun ve yıpratıcı gündemine rağmen %4,7 büyümenin önemli olduğunu belirtti.

Olpak ‘Ancak bu yılın 2. çeyrek büyümesi, beklentilerin altında, benim de anlamakta ve açıklamakta zorlandığım bir şekilde, %2,1 oranında gerçekleşti. Burada, büyümeyi 2013'ün son 2 çeyreğinde pozitif yönde etkileyen özel sektör yatırımlarının, 2014 2.çeyreğinde %4,1 düştüğünü görüyoruz ’şeklinde konuştu.

62. Hükümete destek verdiklerini ancak kendilerinden beklentilerinin de olduğunu vurgulayan Olpak, söz konusu beklentilerini başlıklar halinde şu şekilde dile getirdi:

‘Öncelikle yeni bir anayasının yapılması, hızlı ve adil işleyen bir hukuk devletinin işlemesi, kalkınmış bir Türkiye hedefi için eğitim reformunun yapılması, çözüm sürecinin tamamlanması, makro ekonomik politikaların daha fazla tabana yayılması, üretime-istihdama ve reel kesime daha fazla önem veren bir ekonomi yaklaşımıyla hareket edilerek ekonominin; faiz, borsa ve döviz üçgeninden kurtarılması, bürokrasi tıkanıklığını aşabilecek bir kamu personel reformunun hızla gerçekleşmesi gerekmektedir.’

Konuşmasının sonunda eğitim konusundaki görüşlerini de dile getiren Olpak, ‘Eğitim, hiç şüphesiz toplumların geleceğini belirler. Eğitim konusunda yaşadığımız sıkıntıların bir kısmı da, inanıyoruz ki, özel okulculuğun yaygınlaşması, devletin yükünün azaltılması ile mümkün olacaktır. Özel okullar, mevzuatı ve müfredatı, anlayışı ve işleyişi, teorisi ve pratiği ile “özel sektör ruhuna ve refleksine uygun hale getirilmeli; eğitim hizmetlerinde “daha iyiyi yakalamanın “örnek” ve “öncü” kurumları olmalıdır’ diyen Olpak, işadamların da sorumlu bir yatırımcı gibi davranmalarını istedi. MÜSİAD Başkanı Olpak, ‘İşadamları, sermaye sahipleri, özel okulculuğa, sadece bir “sektör yatırımı” gözüyle bakmamalı; kişisel, kurumsal ve toplumsal geleceğimiz açısından, farklı bir alanda, “stratejik bir yatırım” yaptığının bilincine varmalıdır’ dedi.

‘Yer altı kaynakları mı, eğitimli insan kaynağı mı’ önemli?

Daha sonra kürsüye gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, bugün beş saat boyunca MÜSİAD GİK’te eğitimi konuştuklarını ve bir STK’nın ülke için neler yapacağını bir kez daha görme imkanı yakaladığını ifade etti. Erdem, hazırlanan raporu çok beğendiğini ve bakanlık olarak istifade edeceklerini vurguladı. ‘Bir ülkenin yer altı kaynakları mı, yoksa eğitimli insan zenginliği mi önemlidir’ diye soran Erdem, Ortadoğu’da yer altı kaynakları çok zengin olduğu halde büyük sorunlar yaşayan ülkeleri hatırlatarak, bunlardan mahrum olduğu halde son derece müreffeh yaşayan ülkelerin bulunduğunu hatırlattı. Bu durumun da eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Erdem, Oniki yılda eğitime çok büyük yatırımlar yapıldığını, 55 milyar liralık bütçesi olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2002 yılında bütçesinin 7 milyar TL olduğunu hatırlattı.

MÜSİAD GİK toplantısına, Balıkesir Milletvekilleri Mehmet Cemal Öztaylan ve Ali Aydınoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bandırma Kaymakamı Ali Mantı, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ev sahibi Bandırma MÜSİAD Başkanı İhsan Turgut ve MÜSİAD Şube Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

MÜSİAD Eğitim Raporu’nda neler var?

MÜSİAD Eğitim ve Kültür Komisyonu tarafından ülkenin tüm bölgelerinden gelen bilgiler ışığında hazırlanan raporda ‘ ‘Örgün ve yaygın eğitimle ilgili tespitler, mesleki ve teknik eğitimin önemi, özel okulculuğun dünü, bugünü ve yarını çalıştay raporu’ başlıkları yer alıyor. Özel okulların kaydını yaptıkları ve okuttukları öğrenci sayısı oranında, mali ve idari yönden, devletin eğitim yükünü azaltmış olduğuna dikkat çekilerek, bina ve tesisleri, eğitim hizmetleri, destekleyici ve tamamlayıcı hizmetleri yatırım, üretim ve istihdam alanı oluşturarak çok yönlü “katma değer” ürettikleri ifade edildi. Özel okulların rekabet ortamı içinde tutunabilmek, büyüyüp gelişebilmek için ortaya koydukları performansla; eğitim hizmetlerine “özel sektör ruhu ”nu ve refleksini aşıladığını bunun da eğitim kalitesini artırdığı vurgulandı.

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili yapılan analizlerde ise, mesleki eğitim politika ve uygulamalarının oluşturulması ve yönlendirilmesinde kamunun rolünün yeniden gözden geçirilmesi karar alma süreçlerinin tarafların etkin şekilde katılacağı özgün mekanizmaların oluşturulmasının gerekliliği hatırlatılarak, toplum nezdinde meslek liselerinin düşük statülü okullar olduğu fikrinin özendirici politikalarla aşılmasına dikkat çekildi. Raporda, yabancı dil eğitiminin ‘kültür emperyalizmine dönüşmemesi gerektiğinin altı çizilerek ‘sadece yabancı dilde eğitimin’ de “Sömürge hukuku” anlayışının ve işleyişinin uzantısı olduğu vurgulandı. Kardeş ülke ve topluluklarının dilleri ve önem sırasına göre doğu dillerinin öğretilmesinin teşvik edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet Ali Dündar, MÜSİAD’ın eğitime verdiği desteğin Gik toplantısında net olarak ortaya konduğunu söyledi. Dündar ‘ Bandırma’da düzenlenen 87. Genel idare kurulumuzda eğitim konusunu masaya yatırdık. Eğitimde kat edilen mesafe ile yapılması gerekenler bu toplantıda geniş bir şekilde ele alındı. MÜSİAD Mardin Şubesi olarak bizlerde ilimizin eğitim alanındaki beklentilerini bu toplantı vesilesi ile bir rapor şeklinde bakanlığımıza sunduk. İlimizin özellikle derslik ihtiyacının olduğunu toplantıda Bakan yardımcımıza ileterek bu konuda desteklerini istedik. Özel eğitim kurumları başlıklı gündemimizde Mardin’de özel eğitim kurumu eksikliğini de detaylı bir şekilde anlattık. MÜSİAD Mardin üyesi bazı iş adamlarımızın bu konuda projelerinin olduğunu ve bakanlığımızın bu alanda destek vermesini talep ettik.’ dedi.

Öte yandan Türkiye’nin artık Osmanlı Coğrafyası ve İslam Dünyası başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine kendi dilini öğretme aşamasına geçmesi gerektiği kaydedildi. Özel eğitim kurumları ve mesleki eğitimin analiz edildiği rapor Milli Eğitim Bakanlığı’na sunuldu.


YORUMLAR :::

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

GÜNCEL HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

Başıboş köpekler korku salıyor

Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı [...]

1 gün önce...

Normalleşme takvimi iddiaları

Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısında gözle [...]

1 gün önce...

Virüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek

2008 ekonomik krizini bilen ve 'Doktor Kıyamet' la [...]

1 gün önce...

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mezarlıklara ziyaret yapılamadı

Her bayram arefesinde dolup taşan mezarlık ziyaret [...]

1 gün önce...

2. gününde de bayramı evde geçiriyorlar

Coronavirus (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 gün [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN