Öğrencilerin Niçin şiddete başvurduğu araştırma konusu oldu

Mardin’de İl Milli Eğitim bünyesindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Artuklu ilçesinde öğrenciler arasında yapılan araştırma sonucu hazırlanan “Şiddet Eğilim Ölçeği”raporu yayınlandı.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından RAM Müdürü Ramazan Balinan başkanlığında Psikoloji Danışmanları Lokman Yardımcı, Davut Erdoğan, Yılmaz Dalgıç ve Önder Çakır üç okulda 300 öğrenci üzerinde yapılan raporda ilginç sonuçlar orta çıktı. Raporda değerlendirmelerin yanında şiddete karşı bazı çözüm önerileri de sunuldu.
İşte O Rapor:
Son günlerde Mardin’de meydana gelen şiddet olaylarının sebepleri ve çözüm önerilerini belirlemek amacıyla Artuklu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde pilot olarak seçilen Okay Yaşar Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi ve Artuklu Anadolu Lisesi olmak üzere 3 okulda örneklem yöntemiyle seçilen 9-10-11-12. sınıflarda eğitim gören toplamda 300 öğrenciye 20 maddeden oluşan ‘Şiddet Eğilim Ölçeği’ uygulandı.
Örneklem yöntemiyle seçilen 300 öğrencinin; 131’i (%43,7) kız öğrencilerden, 169’u (%56,3) ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Orta öğretim kademesindeki her sınıf düzeyinden 75’er öğrenci seçildi.
Öğrencilere uygulanan “Şiddet Eğilim Ölçeğinden” elde edilen puanlar irdelendiğinde; kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (0,001). Testten elde edilecek maksimum puan 80‘dir. Kız öğrencilerin ortalama puanı 40.15, erkek öğrencilerin ortalama puanı ise 43.67 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak anlamlı olan fark erkeklerin lehinedir.
Sınıf düzeyleri ile ölçekten elde edilen toplam puanlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (0,246).
Ölçekte işaretlenen maddeler irdelendiğinde ön plana çıkan 5 madde gözümüze çarpmaktadır, bu maddeler sırasıyla;
1- 7. Madde - Hak Etmiş Olanlara Layık Oldukları Ceza Verilmelidir. % 82,3 (247 öğrenci)
2- 12.Madde – İnsan Çevreden Gelen Tehditlere Daima Hazır Olmalıdır. % 71.3 (214 öğrenci)
3- 1. Madde-Hoşuma Gitmeyen Bir Olayla Karşılaştığımda Hemen Sinirlenirim. % 57 (170 öğrenci)
4- 4. Madde- Duygusal ya da Fiziksel Olarak Rahatsız Edildiğimde Fiziksel Olarak Karşılık Verme İsteği Duyarım. % 45 (135 öğrenci)
5- 2.Madde- Doğru Olduğuna İnandığım Konularda Eleştirilmek Beni Sinirlendirir. % 45 (135 öğrenci)


Öğrencilerin işaretlediği maddeler değerlendirildiğinde;
1- 7. Madde - Hak Etmiş Olanlara Layık Oldukları Ceza Verilmelidir maddesi öğrenciler tarafından 4 puan üzerinden ortalama 3,41 ile en yüksek puanlanan madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu maddenin işaretlenmesinde; ergenlik döneminin de etkisiyle oluşan adalet, demokrasi ve eşitlik gibi ideallerin yaşadığı çevredeki gerçeklerle uyuşmadığı algısının etkisi olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında bu maddenin yüksek puanlanması aile, okul ve çevrede verilen formal ve ya informal eğitim süreçlerinde ceza olgusunun disiplin yöntemi olarak ön planda olduğunu kanıtlar niteliktedir. Yaptıkları hatalar, rehabilite edici yaklaşımlar yerine ceza koyucu yaklaşımlarla karşılanan çocuklarda; öğrendikleri bu stratejilerin, sorunlu davranış gösteren diğer kişilere de uygulanması gerektiği algısının bulunduğu düşünülmüştür.
2- 12.Madde – İnsan Çevreden Gelen Tehditlere Daima Hazır Olmalıdır maddesi öğrenciler tarafından 4 puan üzerinden ortalama 3.05 puan ile ikinci en yüksek puanlanan madde olmuştur. Bu maddeye verilen puanlar irdelendiğinde erkek öğrenci ortalamasının (3.15) kız öğrenci ortalamasından (2.99) fazla olduğu göze çarpmaktadır. Ata erkil ve geleneksel aile yapısının erkek çocuklarına yükledikleri, daima kavgaya hazır olma dürtüsünün tesiri olduğu düşünülmüştür. Bununla beraber önemli bir ihtiyaç olan güven veren huzurlu ortam algısının öğrencilerde bulunmadığını göstermektedir.
3- 1. Madde-Hoşuma Gitmeyen Bir Olayla Karşılaştığımda Hemen Sinirlenirim maddesi (2,75) irdelendiğinde ölçeği işaretleyenlerin lise öğrencisi yani ergen olmaları duygu kontrolü ve soğukkanlı olma duygu durumunun ölçülülük temelinde kontrolünü sağlayamadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum art niyetli insanların oluşturmak istediği kaos ortamında beklenen en önemli fırsat olarak değerlendirilebilir.
4- 4. Madde- Duygusal ya da Fiziksel Olarak Rahatsız Edildiğimde Fiziksel Olarak Karşılık Verme İsteği Duyarım maddesi (2,31) irdelendiğinde ise şiddete eğilimin, yanlışa yanlışla karşılık verme dürtüsünün hâkim olduğu ve ön plana çıktığı, sağlıklı düşünme ve empati algısının ise çok zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Bu madde de yukarda belirttiğimiz gibi suiistimale açık bir hususun olduğunu göz önüne sermektedir.
5- 2. Madde- Doğru Olduğuna İnandığım Konularda Eleştirilmek Beni Sinirlendirir maddesi (2,30) irdelendiğinde ise yine eleştiri eşiğinin çok düşük olduğu ve ergenlerdeki kendi doğrusunun tek doğru olduğu düşüncesinin ağır bastığı ve akranlarından gelen başka fikirlere ise tahammülsüzlüğün olduğu anlaşılmaktadır.
Çözüm Önerileri;
1- Ebeveynler ve öğretmenler olarak; öğrencilerinizi ve çocuklarınızı anlamak ve onları dinlemek için zaman ayırın. Onları düşünceli, içine kapanık ve gergin oldukları dönemlerde özellikle empatik cümlelerle onları konuşturmaya ve kendilerini size açmaları hususunda güven vermeye çalışın. (Birkaç gündür canının sıkkın olduğunu seziyorum, konuşmak istersen dinlemek isterim gibi. )
2- Ebeveynler ve öğretmenler olarak karşınızdakilerin ergen olduğunu unutmadan; onlara akıl vermek ve suçlamaktan kaçının. Duruşunuzla, davranışlarınız ve düşüncelerinizle örnek ve yol gösterici olun. ‘Sen’ dili suçlayıcı ve güven kırıcı bir dildir, onun yerine ‘Ben’ veya ‘Biz’ diye hitap etmeye çalışın. Bu tarz yaklaşım karşıdaki bireyde samimi ve içtenlik yaratacağından kendisini size yakın hissedip, varsa bir problemi size açılmak konusunda ciddi bir mesafe kat etmiş olursunuz.
3- Ebeveynler ve öğretmenler olarak kendi düşüncelerinize değil çocuğunuzun veya öğrencinizin düşüncelerine odaklanın. Onları konuşturun, bu onlara değer verdiğinizi ve problemi konusunda yardımcı olmak istediğiniz algısı oluşturacaktır, bu tarzda yaklaşım çocuğunuzun veya öğrencinizin size güven duymasını sağlayacak olup çözümü dışarıda yanlış arkadaş gruplarında aramasına da bu vesileyle engel olmuş olursunuz.
4- Okul idareleri, rehberlik servisleri ve öğretmenler olarak; her sene RAM olarak size gönderdiğimiz çerçeve programlarına okul, öğrenci ve veli profilleri göz önüne alınarak şiddeti önleyici etkinliklere ağırlık verilmesi, okullarda şiddeti önlemeye yönelik müdahale gruplarının oluşturulması ve aktif bir şekilde çalışması, okul şiddet eylem planlarınızın her sene güncellenerek el birliğiyle öğrencilerinizin ihtiyacına göre uygulana bilir hale getirilmesinin sağlanması ve uygulanması, öğrencilerimizi şiddetten, sokaktan ve olumsuz davranışlardan uzaklaştıracaktır.
5- Okul idareleri ve aileler disiplin kurallarını adil ve istikrarlı bir biçimde uygulamalıdır. Her çocuk önce ailesinden seçtiği kişileri, daha sonra okul ortamına girdiğinde etkilendiği öğretmenini ya da arkadaşlarını model olarak alır. İdareci ve öğretmenler gerek davranışlarıyla gerekse de tutulumlarıyla öğrencilere olumlu model olmalıdır.
6- Okul ortamında sosyal etkinlikler etkin ve yaygın olarak kullanılmalıdır. Bugün okul bahçesinde oynayacak top, konuşacak insan bulamayan öğrencinin enerjisi yarın şiddete yönelik davranışlarla, kavgalarla ve silahlarla su yüzüne çıkacaktır. Dolayısıyla okul sadece ders içi etkinlikler değil ders dışı etkinliklere de imkân sağlamalıdır.
7- Kamu hizmeti veren diğer paydaşların ( Valilik, Kaymakamlık, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğünün) gençlerin daha dengeli bir gelişme sağlamaları adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli işbirliği ve koordinasyon halinde olmaları ve gerektiğinde her türlü desteği sağlamaları daha etkin ve faydalı çalışmalar yapılmasına olanak sağlayacaktır.
8- Okul idareleri, rehberlik servisleri, öğretmenler ve veliler olarak; çocuğun şiddet davranışlarından uzaklaşarak uyumlu, üreten bir değer olarak geleceğe hazırlanması “insanı merkeze, çocuğu odağa” alan bir aile ve toplum düzeninde gerçekleşebilir. Bu hayat düzeni ancak insan, aile ve toplum tasavvuru bir ülkede ortaya çıkabilir.

YORUMLAR

 • Bence gayet iyi bir araştırma olmuş arkadaşları tebrik ediyorum..

  Baştakiler kavga etmezse öğrenciler de kavga etmez. Şiddete bulaşanların öğrencilere kötü örnek olmaktan başka verebileceği hiç bir şeyleri yoktur.

  Balık baştan kokar. Ayrıca öğrenciler söylenen lafları değil davranışları bilinç altına kaydederek yetişiyor. Mardin milli eğitim il müdürü geldiğinden beri başta yardımcıları ile olmak üzere kavgadan başka bir şey yapmamıştı. Okul müdürlerini görevden almak için az mı kavga yapıldı.

  zamanlaması iyi olmuş, inşallah bundan sonra Mardin'imizde şiddet olayları yaşanmaz. teşekkürler mardin ram

  inşaallah işe yarar da bundan sonra düzelirler

  Mardin Milli Eğitimden böyle çalışmaların devamını bekliyoruz

  Çocukluklarındandır, büyütmeye gerek yok

  güzel bir araştırma konusu olmuş emeği geçenlerin eline sağlık.

Yorum Ekle