Ramazan'da Okunacak Sureler Nelerdir? Ramazan'da Okunan Sureler ve İsimleri

Ramazan ayı Kuran ayıdır. Bu ayda okunan her sayfa Kuran normal zamanda okunandan sevabı daha fazladır. Peki Ramazan'da okunacak sureler nelerdir? İşte Ramazan ayında okunması tavsiye edilen sureler...

DİNİ HABERLER
PAYLAŞ:

Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Peygamberimiz bu aydan söz ederken, "Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluştur." buyurmuştur.

"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an indirildiği aydır." buyuruluyor. Ramazanı diğer kamerî aylardan üstün kılan özelliklerin başında, insanlık için bir hidâyet rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmesi ve inmeye başlamış olmasıdır. Kuran'ın indiği bu ayda işte Ramazan'da okunacak sureler...

RAMAZAN'DA OKUNAN SURELER

Berat Kandili'nde Rahmet-i İlâhî'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.

Ramazan Ayında Okunacak Sureler:

Ramazan ayında okunması tavsiye edilen sureler...

 1. Fatiha-i Şerife
 2. Ayet'ül-Kürsî
 3. Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)
 4. Yasin Suresi
 5. Tebareke Suresi
 6. Amme yani Nebe Suresi
 7. İhlas-ı Şerif
 8. Felak Sûresi
 9. Nâs Sûresi gibi surelerin okunması tavsiye edilmiştir. Bu surelerle diğer sureleride okumanız daha hayırlıdır.

Fazla'dan okunması tavsiye edilen, hayra hayır katacak diğer sureler:

 • Rahman Suresi
 • Fetih Suresi
 • Vakıa Suresi (fakirlik ve bol rızık için)
 • Amenerrasulü
 • İnşirah Suresi
 • Hüvallahüllezi
 • Kıyamet Suresi
 • Cuma

Yasin ,Tebareke (Mülk), Amme (Nebe) ,Fetih ,Cuma ve Kıyamet Sureleri (Berat Gecesi Okunacak Sureler Dinle)

Yasin, Rahman, Vakıa, Mülk Suresi Muhteşem Okuyuşlar (Berat Gecesi Okunacak Sureler Dinle)

RAMAZAN’DA OKUNACAK DUALAR ZİKİRLER TESBİHLER

Dualar ve zikirler her gün yapılması tavsiye edilen ibadetlerdir. Ramazan'da yapılması daha faziletlidir. İşte Ramazan ayının rahmet ve bereketinden istifa etmemizi sağlayacak, hadislerdede okunması tavsiye edilen dualar ve zikirler...

Ramazan'da Okunması Tavsiye Edilen Peygamberimizin Okuduğu Dualar

Peygamberimiz'in (s.a.v) Okuduğu Dua:

“Allah’ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et.” (İbn Huzeyme, Dua, No:751; Hâkim, No: 1838, I, 499)

Peygamberimiz'in (s.a.v) Okuduğu Dua:

“Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.” (Müslim, Zikir 72)

Peygamberimiz'in (s.a.v) Okuduğu Dua:

“Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)Peygamberimiz'in (s.a.v) Okuduğu Dua:

“Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.” (Müslim, Zikir 35)

Peygamberimiz'in (s.a.v) Okuduğu Dua:

“Allahım! Senden beni doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyâz ederim.” (Müslim, Zikir 78)

Peygamberimiz'in (s.a.v) Okuduğu Dua:

“Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1878)

Peygamberimiz'in (s.a.v) Okuduğu Tövbe Duaları

İbn-i Ömer -ra şöyle rivayet eder: “Biz, Efendimiz’in (SAV)'in bir mecliste yüz defa: Rabbiğfirli ve tub aleyye inneke entettevvabüürrahim. «Allâh’ım! Beni bağışla ve tevbemi kabûl buyur! Çünkü Sen tevbeleri çok kabûl eden ve çok merhamet edensin.» dediğini sayardık.” (Ebû Dâvûd, Vitir, 26/1516; Tirmizî, Deavât, 38/3434)

Ebû Hüreyre (ra) da şöyle der: “Efendimiz’den daha çok 'Estağfirullahe ve etubü ileyhi "Allâh’a istiğfâr eder ve O’na tevbe ederim!» diyen başka birini görmedim." (Nesâî, Kübrâ, IX, 171; İbn-i Hibbân, Sahîh, III, 207/928)

Peygamber Efendimiz’in (SAV)'in tövbe duası:

(Allahümme inneke afüvvün kerimün tühıbbül afve feğfü anni-Ey Rabbim! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, ben günahkar kulunu da affet!) Buhari; Tecrid-i Sarih Tercümesi.

Peygamber Efendimiz’in (SAV)'in en çok tekrarladığı dua:

Peygamberimiz (SAV)'in zevcesi Hz. Aişe’ye (ra): “Resulullah vefatından önce en çok hangi duayı yapardı?” diye sordum. O da: “Daha çok şu duayı yapardı.” dedi: سُبْحاَ نَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِ ەِ اَسْتَغْفِرُ اللّهِ وَ اَتُوبُ اِلَیْهْ “” (Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahi ve etübü ileyh- Allahım seni hamdinle tesbih ederim, mağfiretini diler, günahlarıma tevbe ederim.) Buhari; Sahih-i Buhari / Tefsir, Nasr.

Ramazan'da Okunacak Zikirler ve Tesbihler

İşte Ramazan'da okunması tavsiye edilen ve Peygamberimizin'de okuduğu zikirler...

“Her kim günde yüz kere «Sübhânallâhi ve bihamdihi» “Allah’ı hamd ile tesbih ederim” derse o kimsenin hataları deniz köpüğü kadar da olsa dökülür, yâni mağfiret olunur.” (Buhârî, Deavât, 65)

“İki kelime vardır ki Rahman Teâlâ’ya sevgili, lisanda hafif, mîzanda da ağırdırlar. Bunlar: Sübhânallâhi ve bihamdihi sübhânallâhi'l azîm. Anlamı: Allah’ı hamd ile tesbîh ederim, büyük Allah’ı tesbîh ederim.» kelimeleridir.” (Buhârî, Deavât, 65)

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. (Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak Allah’ın tevfik ve yardımıyladır.»)

ZİKRİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Ramazan ayı, dinimizce yüce ve kutsal kabul edilmiş mübarek bir aydır. Kutsiyeti ve fazileti Kur’an ve sünnetle sabit olan Ramazan ayı zamanda on bir ayın sultanı olarak kabul edilmektedir.

Feyiz ve bereketlerle, af ve mağfiretlerle dolu olan sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplum hayatında yoğunluk kazandığı, ibadet hayatımızın zenginleştiği Ramazan ayı, peygamber efendimizin ifadesi ile “evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş” olan bir aydır.

Ramazan ayı, kalplerin dirildiği, gönüllerin aydınlanıp coştuğu, nefislerin kırıldığı, insani vasıfların tekrar hatırlandığı manevi yaşamı dolu olan bir aydır.

Bu anlamda Ramazan ayı Allah’ın biz müminlere sunduğu büyük bir ihsanı ve nimetidir.

Çünkü dini hayatımızda önemli bir yeri olan Ramazan ayını, diğer aylardan ayıran ve daha faziletli ve üstün kılan bir takım özellikler ve manevi güzellikler vardır.

Pek çok manevi sonuçlara sebep olan bu özellikler ve güzellikleri şöyle sıralayabiliriz:

1-İnsanlığı, içine düştüğü vahşet karanlıklarından çıkarıp aydınlığa kavuşturan Kerim kitabımız Kur’an bu ayda indirilmiştir. Şüphesiz Ramazanın diğer aylara ve zaman dilimlerine oranla dini ve sosyal hayatımızda büyük bir önemi ve yeri vardır.

Bu aya kıymet kazandıran en önemli hadise, Hz. Peygamberin en büyük mucizesi, dünya ve ahiret saadetine götüren, en güvenilir kılavuz olan Kur’an’ın bu ayda indirilmeye başlanmış olmasıdır.

İnsanlığın ufuklarını karartmış olan bilgisizlik, delalet ve vahşet bulutları, bu ayda sevgili peygamberimizin şahsında bütün insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajlarıyla dağılmış, cehaletin yerini bilgi, haksızlığın yerini adalet ve düşmanlığın yerini de sevgi ve barış almıştır. Yüce Mevla’mız Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirildiği şöyle beyanbuyurur:

 “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.” (Bakara suresi 2/185)

Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim ayıdır. Kalplere nur, gönüllere şifa, müminlere rahmet ve bütün insanlığa hidayet olan Kur’an-ı Kerim bu ay içerisinde bulunan Kadir Gecesinde indirilmiştir.

Beşeriyetin ufkunda batmayan bir güneş gibi doğan bu yüce kitap, dünya durdukça da insanlığı aydınlatmaya devam edecektir.

2-Allah’ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği, yaratılmışların en şereflisi, Allah’ın en sevgili kulu, insanlığın yüksek ve en mükemmel ahlak örneği, peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (SAV)’ e peygamberlik görevi bu mübarek ayda verilmiştir.

O’na bu kutsal görevin verildiği Ramazan ayı, hiç şüphesiz insanlık için bir dönüm noktası olmuştur. İnsanlar bu peygamber sayesinde karanlıktan aydınlığa kavuşmuştur.

3-Bin aydan hayırlı olan “Kadir gecesi” bu ayın içinde yer almaktadır. İdrak edilmesi halinde bin yıl nafile ibadetten hayırlı olan kadir gecesi yine bu mübarek ayda yer almaktadır:

 “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir suresi 97/2)

4-İslam’ın beş erkânından biri olan ve müminleri kötülüklerden arındırıp manevi anlamda temizleyen oruç, bu ayda tutulmaktadır.

5-Ramazan ayında cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Nitekim sevgili peygamberimiz bunu şöyle bildirmektedir: “Ramazan ayı girince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur.”

 Söz konusu bu hadis-i şerifte şu vurgulanmak istenmiştir. Ramazan ayında mümin kendisini cennete götürecek ibadetler ve iyi işler yaptığı için cennet kapıları ona açılmış, kendisini cehenneme sürükleyecek kötülüklerden uzaklaştığı için de cehennem kapıları onun için kapanmış olacaktır.

Yine bu ayda mümin, nefsinin kötü arzularına ve şeytanın isteklerine uymayacağı için, şeytan zincire vurulmuş gibi olacağından artık oruçluyu aldatamayacak ve ona olumsuz bir etki yapamayacaktır.

Hz. Peygamber ramazan ayı girerken ashabına hitap ederek ramazan ayının kutsiyet ve faziletini şöyle belirtmiştir:

Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize bastı, o ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır.

Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleyin ibadet yapmayı nafile kıldı.

O ayda bir farz işleyen diğer aylarda yetmiş farz işlemiş gibi sevap alır. O, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. O, yardımlaşma ayıdır. O ayda müminin rızkı bollaştırılır. O ayda kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Aynı zamanda oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. O öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden ateşinden kurtuluştur

Evet, ramazan ayı manevi hayatımızda seçkin yeri ve değeri olan bir zaman dilimidir.

Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol bir aydır. Bu ayın gelmesi ile iyilikler çoğalır, kötülükler azalır, yoksullara ve düşenlere yardım elleri uzanır, Hem de yapılan hayır ve hasenatın diğer aylara nazaran kat kat sevapları ve mükâfatı söz konusudur.

Ramazan ayı, hac ibadeti hariç İslam’ın beş erkânından dördünü eda ettiğimiz ve ibadetlerle süslediğimiz müstesna bir zaman dilimidir.

Ramazan ayı, her yönüyle birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının nazariyeden fiiliyata döküldüğü ve daha da güçlenerek pekiştiği bir aydır. Bu ayda farz namazlara ilaveten kılınan teravih namazlarında, dünyevi makam, mevki ve maddi farklılıklar cami dışında bırakılarak zengin- fakir, amir-memur, işçi- işveren, hoca- talebe, ihtiyar-genç. Bütün insanlar aynı safta omuz omuza durmaktadırlar. İşte bu yakınlık, farklı toplum katmanlarını birbirine yaklaştırır. Onlar arasında bulunan kin, husumet ve dargınlıkları izale eder. Aralarında sevgi ve saygı bağlarını güçlendirir.

Resul-i Ekrem Efendimiz ( sav )’in şu veciz sözü, bu mübarek ayın ulviyetini ve kutsiyetini en güzel bir şekilde ifade itmektedir. “Ümmetim Ramazan’ın faziletini tam olarak bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi.”

Şehr-i Ramazanın hanelerimize bolluk ve bereket, aile efradımıza sıhhat ve afiyet, beldelerimize huzur ve sükunet  ülkemize barış ve emniyet getirmesi niyazı ile Ramazan-ı Şerifiniz Mübarek olsun.

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle