Şeran, Muhtarların Görüşüne başvurulmalı

Şeran, Muhtarların Görüşüne başvurulmalı
14 Kasım 2016 Pazartesi Saat 19:34 0

Kızıltepe Muhtarlar Derneği Başkanı Güneydoğu Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Teşkilat Başkanı Hatip Şeran


Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Teşkilat Başkanı Hatip Şeran Büyükşehir yasasında yapılacak değişiklikler öncesi Muhtarlardan görüş alınması gerektiğini söyledi.Kızıltepe Muhtarlar Derneği ile Güneydoğu Muhtarlar Federasyonu Başkanlığı görevlerini de yürüten Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Teşkilat Başkanı Hatip Şeran, Geçtiğimiz günlerde Bakanlar kurulunda gündeme gelen Büyükşehir belediye yasasında değişikliği ile ilgili olarak yayınladığı yazılı açıklamada konuyla ilgili şu görüşleri savundu;

“ Geçtiğimiz günlerde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet sözcüsü Sayın Numan Kurtulmuş, Büyükşehir yasa değişikliğinin toplantıda konuşulduğunu ifade etti. Nasıl bir değişiklik yapılacağını henüz bizlerde bilmiyoruz. Ancak eğer Büyükşehir yasasında bir değişiklik yapılacaksa yerel yönetimlerin en uç kolu olan muhtarlık müessesesinin de bu değişiklik kapsamı içinde değerlendirilmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Mahalle yönetimlerinin temel sorunu kamu yönetimi sistemi içerisindeki yerini belirsizliğidir. Mahalle yönetimleri merkezi idarenin mahalle ölçeğinde uç birimi gibi çalışmakta kendine verilen yasal görevleriyle birlikte hizmetlerin yürütülmesinde merkezi yönetime ve yerel yönetime yardımcı olmaktadır. Kent yönetim sisteminin temelinde, "hizmetlerde etkinlik" ve "demokratik katılımın" ve “sorumluluk” ilkelerinin yürürlüğünün sağlanması için gerekli koşulların yaratılması önem taşımaktadır. Günümüzde demokratik yerel yönetimlerden beklenen, sadece seçime iştirak eden belde halkının diğer katılım yollarını da kullanarak kent yönetiminin içinde yer almasına izin vermek değil, aynı zamanda heterojen yapıya sahip kent halkının seçilenler eliyle temsil edilebilmesi ve meclis içinde de demokratik yapılanmanın en geniş anlamıyla gerçekleştirilebilmesidir.” İfadelerini kullanan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Teşkilat Başkanı Şeran şöyle devam etti,

“Mevcut Belediye kanunun 13 maddesi ’’Hemşerilik Hukuku’’ başlığı altında düzenlenen hemşehrilerin hak ve borçları çağdaş ilkelerin üzeri küllenmiş olan düzenlemeleri kapsadığı düşünüldüğünde, tarihsel-geleneksel dinamikleriyle mahallenin günümüz toplumunda işlevini sürdürebilecek kazanımları bulunduğu yeni ve çağdaş yapılanmayı amaçlayan hukuki-örgütsel düzenlemelerin bir an önce gerçekleşmesidir. Buna bağlı muhtarlık kurumunun Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesiyle olan karşılıklı çalışma yapısı daha da güçlendirilmelidir. Genel/Yerel Muhtarlık ilişkisinin yeniden dizayn edilmesi, muhtarlığın mahalle ölçeğinde Belediyenin yürüttüğü kimi hizmetlerin gözetleyicisi- denetleyicisi olması, kimi işlemlerin başka bir kuruma gerek kalmadan muhtarlıkta tamamlanabilmesi, örneğin, nüfus müdürlüklerine gitmeden kayıt işlemlerinin muhtarlıktan yapılabilmesi gibi, vatandaşa ilave bir yük getiren değil, aksine kurumları onlara yaklaştırarak ve tek bir işlemde bitirilebilecek olanları muhtarlıkta bitirmeye imkan veren akılcı düzenlemeler yapılabilir. Bugün baktığımızda muhtarlar, Sosyal yardımlaşma Mütevelli heyetleri içinde bir köy ve bir mahalle muhtarı olmak üzere, İnsan Hakları kurullarında, Emlak Takdir Komisyonunda hatta bir sivil toplum örgütünün delege seçimlerinde sandık kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Bu yetkiler katılımcılığı ortak akla dayanan uzlaşmacılığı ve kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma, dayanışma, saydamlık, hesap sorma, hesap verme ve yerinden yönetim ilkelerini ön plana almaya önemli bir güç oluşturdukları ortadadır Mahalle önce kendi içinde iletişim ağlarını, bir anlamda ortak yaşamı ortak yönetime dönüştürücü iç bağlantılarını kurmak zorundadır. Halkın yerel karar ve denetim süreçlerine katılması için mahalle ölçeğinde mekanizmalar yaratılması gerekmektedir. Bu mekanizmalar, sokak, site, blok, kadın, genç, yaşlı, emekli, çalışan vb. gibi hem mekânsal, hem de durumsal özelliklerin sistematiği üzerine inşa edilebilir. Mahalleler belediye sınırları içinde güçlerini birleştirerek mahalle birlikleri oluşturabilir, kent üst yönetimleri karşısında kararları belirleyici konum kazanabilirler. Bunun için mahallenin ortak yararlarını belirlemek, bunları dile getirme stratejilerini saptamak için düzenli olarak belirli yer ve zamanlarda mahalle halkını olabildiğince doğrudan katılımla bir araya getirebilmek, müzakere toplantıları organize edebilmek önem taşımaktadır. Mahalle muhtarlarının, belediyelerin stratejik plan yapım süreçlerinde, ihtisas komisyonlarında, meclis toplantılarında, mahallelerine ilişkin görüş ve yaklaşımları iletebilmeleri ve belediyenin, mahalleleri ilgilendiren konularda, ilgili mahalle yönetimlerini muhatap alma zorunluluğu yasal hale getirilebilir. Belediye Meclisi kararlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesi, meclis gündeminin önceden mahalle halkına duyurulması ve sakinlerin toplantıları izlemeye davet edilmesi, kent yönetimine ve yaşamına bilinçli katılım imkânı sağlayabilir.” Diyen Şeran son olarak şunları söyledi:

İnsanların mahallelerinden kente doğru kamusal ilgi alanları gelişir. Mikro sorunları, makro düzeylerle karşılaştırabilme imkânı bulunabilir. Mahalle yönetiminin üst düzeydeki belediye yönetimiyle yakın temas içinde bilgi ve görüş alışverişinde bulunması ve karar süreçlerine mahallelerin etkin katılımının sağlanması mevzuatta düzenlenebilir. Mahallenin, merkezi ve yerel işlevleri birlikte yürüten özgün konumunu sürdürmesi öngörülmelidir. Bununla birlikte, mahallenin demokratik yerel yaşamın yapı taşı olan bilinçli vatandaşlardan müteşekkil bir kolektif yaşam alanı olarak tasarlanması gerekmektedir. Bu nedenle mahalle, politik temsiliyete dayalı bir yönetim yapısı değil, ortak yaşam algısının, bir arada yaşamanın gerektirdiği şekilde olması gerekir.


YORUMLAR :::

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

GÜNCEL HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

Mardin Ovası'nda ikinci ürün mısır ekilmez ise neler olur?

Kızıltepe Hububatçılar Derneği Başkanı Mehmet Şeri [...]

1 gün önce...

Amelelikten otel sahipliğine ulaşan başarı hikayesi

Mardin'in susuz, elektriksiz, okulsuz bir mezrası [...]

9 saat önce...

DEDAŞ Hakkında hakkında suç duyurusunda bulundu

Nusaybin ilçesinde, "Kaçak elektrik" kullandığı ge [...]

9 saat önce...

Büro Memur Sen, Srebrenitsa Soykırımı'nı Unutmadı!

Büro Memur Sen Mardin Şube Başkanı Ümit Unat, Sreb [...]

1 gün önce...

Coronayla ilgili doğru bilinen 6 yanlış

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN