Türk'den, Büyükşehir için sıradışı projeler

Türk'den, Büyükşehir için sıradışı projeler
02 Aralık 2013 Pazartesi Saat 21:33 4

BDP'den Mardin için Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Newroz Türk, kazanması halinde hayata geçireceği projeleri açıkladı.

AK Partili aday adaylarının projelerinden sonra BDP'nin de büyükşehire aday olan aday adayları projelerini bir bir açıklamaya başladılar.

BDP'den neden aday olduğunu açıklayan Türk, "Partimizin temel ideolojisi olan demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü paradigma çerçevesinde halkımızın bütün sorunlarına çözüm üretmek ve özgür, demokratik, yerel yönetim anlayışını hakim kılmak istiyoruz. 35 yıllık siyasi hayatım boyunca edindiğim tecrübe, bilgi ve becerileri partimizin disiplini ve ahlakı çevresinde halkımızın hizmetine sokup siz değerli halkımıza hizmet etmek istiyorum. Mardin’imizin çok ciddi altyapı, üstyapı, ulaşım, sağlık ve ekolojik alanlarda sorunlarının olduğunu biliyoruz, bu sorunlara çok hızlı, pratik ve kalıcı çözümler getireceğiz. Özelikle son otuz yıldır, Kürdistan coğrafyası üzerinde, yıkıcı bir savaş teknolojisi kullanılması sonucu, Kürdistan’ın ekolojik doğası tahrip ve talan edilmiştir. Biz bu çarpıklığı gidermek için; ormanlarımız ve köylerimiz üzerinde uygulanan tahribatı ve çarpıklığı halkımızla beraber giderip köy ve kent ormanları oluşturacağız. Ayrıca köylerimizde organik tarım ve hayvancılığı teşvik edecek ve destekleyeceğiz. Kürdistan’a özgü yabani yaşamın barınabileceği Kürdistan özgür, doğal yaşam parkını kuracağız. Özgürlüğe, eşitliğe, demokrasiye dayalı ahlaki bir topluma giden yol, kadın eksenli bir yaşamı yeniden kurmaktan geçer. Bizde kadınlarımızın öz iradesine dayalı özgür kadın merkezleri inşa edeceğiz. Kentimizde aşırı büyümüş, betonsu yapılaşmayı reddedip yaşanılabilir büyüklükte, iklim ve coğrafyayla uyumlu ekolojik konut ve ekolojik kent projelerimizi hayata geçireceğiz. Toplumda gittikçe artan, gençliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden, önemli bir sosyal sorun olmaya başlayan madde bağımlılığına karşı, uyuşturucuyla mücadele ve rehabilitasyon merkezleri inşa edeceğiz. Gençliğimizin, kültürel ve sanatsal anlamda kendini geliştirebileceği gençlik kültür merkezleri kuracağız. Tarih ve kültür şehri, dillerin ve dinlerin diyarı kentimizi ve coğrafyamızı tüm dünyaya tanıtacak, dünyadaki tüm inanç ve kültürleri buluşturacak inanç ve kültürleri tanıma ve tanıtma festivalleri düzenleyeceğiz. Devletin, yetersiz kaldığı ve sermayenin ticarileştirdiği özel hastane mantığına karşı halkımızın en temel ve kutsal ihtiyacı olan sağlık ihtiyacını, kuracağımız alternatif tıp merkezleri ile gidereceğiz. Yoksullukla mücadelede de en etkili politikaları hayata geçireceğiz. Ve daha nice projelerle siz değerli halkımızın, hizmetinde olacağız. Kentimizde yaşayan bütün yurttaşlarımızı, söz ve karar sahibi yapacağız. Yerinden yönetim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini doğrundan demokrasi perspektifi ile bütünleştireceğiz. Belediyelerimizin mali politikalarından hizmet kalitesine, istihdam politikasından stratejik hedeflerine kadar her konuda, halkımızı bilgilendirip sürece en etkili şekilde katılımını sağlayacağız."ifadelerini kullandı.

Amacının, "Doğrudan demokrasi perspektifiyle özgür demokratik yerel yönetimlerle demokratik özerkliğin inşasının bir parçası olmak."olduğunu söyleyen Türk, hedeflerini ise şu şekilde açıkladı:
"İçinde hiç bir anlam barındırmayan, tüm kapılarını daha karlı yaşama açan, insanın demir kafes altına alınmasına ve yaşam katili endüstriyalizm canavarlarına açmış kapitalist kent anlayışına karşı, Siz değerli halkımızla beraber demokratik ekolojik özgür bir kent inşa etmek."

Kazanması halinde hayata geçireceği projeleri bir bir anlatan Türk, projelerini ise şu şekilde sıraladı:
Özgür Kadın Merkezleri ve Yaşam AlanlarıÖzgürlüğe, eşitliğe, demokrasiye dayalı ahlaki bir topluma giden yol, kadın eksenli bir yaşamı yeniden kurmaktan geçer. Toplumda kadın özgür irade kazandıkça, kendisini örgütledikçe, kadın eksenli yaşam, zihniyet ve toplumsallaşma geliştikçe toplumsal yaşam daha anlamlı olacaktır. Biz de kadınlarımızın kendi özgür iradeleriyle, örgütlenip kurumlaşmaları için her türlü desteği vereceğiz. Özgür toplum kadın eksenli yaşamdan geçer şiarıyla, kadınlarımızın özgürce örgütlenip kendilerini ifade edebilecekleri Özgür Kadın Merkezlerini kuracağız. Bu merkezlerimizde; Kadın ve Çocuk Sağlık Merkezleri, Kadın Bilim Merkezleri, Kadın Siyaset Akademisi, Özgür Kadın Köyü ve Özgür Kadın Parklarını her ilçemize kuracağız.
Ayrıca Kadınların ekonomik alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve istihdam alanları oluşturabilecekleri; özgür kadın kooperatifleri de kuracağız.

Kurdistan Bilim Ve Teknoloji MerkeziGünümüz Kapitalist çağın bilim yöntemi ve bu temelde oluşan bilimler, sermayenin tekelinde olup, Yönteminden içeriğine kadar bilim dünyası hem sistemin en büyük inşa gücü, hem de meşruiyetini sağlayan ve koruyan güç haline gelmiştir. İnsanlık belki de hiçbir çağda olduğu kadar bilimin hâkim sistemle bütünleşmesine tanık olmamıştır. Bu nedenle mevcut bilim ve teknoloji, iktidara bağlanmış ve sermaye için karlı bir alana dönüşmüştür. Bizde kapitalizmin meşrutiyetini sağlayan pozitivist bilimi reddedip, bilimi ve tekniği, sermayenin tekelinden çıkarıp her türlü bilimsel ve teknolojik araştırmaların yapılabileceği KURDİSTAN BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ Nİ kurup halkımızın ve bilim insanlarımız hizmetine sunacağız.

Kurdistan Özgür Doğal Yaşam Parkı

Bölgemizde yaşanan çatışmalı süreçlerde Kurdistan’ın doğası tahrip ve talan edilmiş, bazı canlıların nesli tükenmiş, bazıları ise tükenme noktasına gelmiştir. Bizler kuracağımız Kurdistan Özgür Doğal Yaşam Parkıyla tahrip ve talan edilen doğayı ve canlı yaşamı tekrar kazandırıp bölgemizin ekolojik yaşam döngüsünü canlandırmak istiyoruz. Kurdistan Özgür Doğal Yaşam Parkında Kurdistan coğrafyasına özgü yabani yaşamın barınabileceği ve çeşitlenebileceği, nesli tehlike altında bulunan türlerin tespit edildiği, korunduğu, tanıtıldığı, ve hayvanlar konusunda araştırmaların yapıldığı ekolojik bir park inşa edeceğiz.

Kurdistan Tarımsal Araştırma Geliştirme Ve Destekleme Merkezi

İnsan toplumunun asli unsuru, varlık aracı olan tarım, endüstri karşısında büyük yıkım yaşamaktadır. On beş bin yıldır insanlığı var eden bu kutsal faaliyet bugün kendi haline bırakılmıştır. Kâr-sermaye güdümlü endüstrinin tarım alanına girmesi sanıldığı gibi seri üretim, bol üretim imkânı olarak yorumlanamaz. Toprak, tarım herhangi bir üretim aracı ve ilişkisi değildir; toplumun ayrılmaz, oynanmaz varlık parçalarıdır. İnsan toplumu ağırlıklı olarak toprak ve tarım üzerinden inşa edilmiştir. Onu bu mekânlardan ve üretimden koparmak, varlığına yönelik en büyük darbeye maruz bırakmaktır. Kanser gibi büyüyen kent gerçeği, daha şimdiden bu tehlikeyi bütün çıplaklığıyla sergilemeye başlamıştır. Şehirsiz köy-tarım mümkündür, ama köysüz ve tarımsız şehir mümkün değildir. Bizde tarih boyunca çok sayıda toplumu doyuran, neolitik topluma on beş bin yıldır analık eden Mezopotamya ovalarında tarımsal toprakların eko-endüstri ilkesi de göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi sağlamak ve bu verimli topraklarda ekolojik temel de organik tarımı esas alacak ve konuda her türlü araştırmanın yapılabileceği KURDİSTAN TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ve DESTEKLEME MERKEZİ ni kurup çiftçilerimizin ve halkımızın hizmetine sunacağız.

İnanç ve Kültürleri Tanıma ve Tanıtma FestivaliBizler inanç ve kültürümüzü tüm dünyaya tanıtıp dünyadaki bütün inanç ve kültürleri bir araya getirmeyi amaçladığımız bu festivallerle, dünyadaki bütün inanç ve kültürler arasında bir köprü kurmak istiyoruz. Bu festivallerde kuracağımız sağlam ve köklü dostluklarla Ortadoğu ve dünya barışına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Afetlerle Mücadele MerkeziVan'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem, sermayenin kâr hırsıyla yükselttiği binaların bir bir çökmesiyle doğal bir afetten toplumsal bir felakete dönüştü. Yıkılan binaların altında kalan yüzlerce insan öldü, binin üzerinde insan yaralandı, binlerce insan evsiz ve barksız kaldı. En üst yetkililerin "depreme karşı hazırlıklıyız" şeklindeki sayısız demecinin boş laftan öteye gitmediği bir kez daha apaçık ortaya çıktı. Sermaye devletinin depremle ilgili kurduğu uzun isimli kurumların depreme ve doğal afetlere karşı maalesef en ufak bir hazırlıktan yoksun olduğu acı biçimde bir kere daha ortaya çıktı. Biz yaşanılabilecek afetlerde kendimizi devletin vicdanına teslim edemeyiz, bunun en acı örneğini Van depreminde hep beraber yaşadık. İlimizde ve Kürdistan coğrafyasında yaşanacak afetlere müdahale ve afet sonrası krizleri (acil barınma, acil beslenme ve sağlık hizmetleri) çözebilmek için halkımız, demokratik kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle beraber kendi bünyemizde afetlere müdahale birimini kuracağız. Bu çerçevede yapacaklarımız şunlardır; halkımızın acil barınma ihtiyacını karşılayabilmek için çadır ve prefabrik evler hazır bulundurulacaktır. Afetlerde acil beslenme ihtiyacını karşılamak için gıda ve malzeme deposu kurulacaktır. Sağlık hizmetlerini gidermek için mobil sağlık araçları hazır bulundurulacaktır.

Alternatif Alış Veriş Merkezleri ve Halk PazarlarıKentimizde mahalle ve sokak aralarına gelişigüzel kurulan semt pazarları hem araç hem de yaya trafiğini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca Semt pazarlarında açıkta satılmakta olan süt, süt ürünleri, yumurta ve balık gibi besinsel değeri yüksek olan gıdalar, uygun şartlarda muhafaza edilmemektedir. Biz de her ilçemizde ürünlerin sağlık kurallarına uygun olarak satışa sunulabileceği; kapalı ve düzenli halk pazarları inşa edeceğiz. Kuracağımız bu halk pazarlarında satış yeri, çevre ve alt yapı gibi düzenlemeleri yaparak araç ve yaya trafiğini rahatlatacağız. Ayrıca halkımız kışın yağmur, yazın ise kavurucu sıcaklardan etkilenmeden rahat ve sağlıklı bir şekilde alışverişlerini yapacaklar.

Alternatif Enerji Kaynakları Evi ve Ekolojik Eğitim MerkeziFosil kaynaklarla dünyamız hızlı bir şekilde kirletilmekte ve dünyamız gün geçtikçe yaşanmaz bir hale gelmektedir. Bu olumsuz sonuçların önüne geçmek ve dünyamızı yaşanılabilir bir konuma getirebilmek için çevre dostu kaynakların kullanımının artırılması gerekmektedir. Dünyada büyük bir enerji potansiyeline sahip yenilenebilir enerji kaynaklarından mümkün olduğunca faydalanmak enerji geleceğimiz açısından ciddi bir önem arz etmektedir. Fosil kaynakların doğaya zarar vermesi ve tükenir kaynaklar olması nedeniyle tükenmez ve temiz kaynaklara yönelmek zorunlu bir hale gelmiştir. Bizde kuracağımız Alternatif Enerji Kaynakları ve Ekoloji Eğitim Merkezlerinde doğayla uyumlu güneş ve rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarının gelişmesi için her türlü imkan ve desteği sunacağız. Bölgemizde her alanda alternatif enerji kaynaklarından faydalanabilmek için gerekli alt yapıyı kuracağız. Kollektif doğa bilincini geliştirebilmek için ekoloji eğitim merkezleri kuracağız.

Alternatif Oto ParklarHer geçen gün hızla artan araç sayısı ve çarpık kentleşme pek çok soruna sebep olmaktadır. Bunlardan bir tanesi de park halinde olan araçların park etme gereksinimi sonucu ortaya çıkan otopark sorunudur. Bizde bu sorunlara kalıcı çözümler getirip her ilçemize otopark sorununu bitirecek alternatif otoparklar ( çok katlı, yer altı vb )inşa edeceğiz.

Alternatif Tıp MerkezleriSağlık hakkı herkesin en temel haklarının başında gelmektedir. Türkiye’de mevcut sağlık sistemi büyük ölçüde kamunun ve özel sermayenin egemenliğindedir. Devlet Hastaneleri, hastaların kuyruklarda süründüğü bir işkence haneye dönmüş durumdadır. Devletin tüm vatandaşları kapsayan donanımlı ve ücretsiz sağlık hizmeti sunması gerekirken, zengin fakir gözetmeksizin halktan muayene ücreti adı altında ücret almaktadır. Ayrıca birer ticarethane olarak inşa edilen, hastaların meta olarak görülüp gereksiz işlemlere tabi tutulduğu özel hastaneler de sadece parası olanın faydalanabileceği yerler olmuştur. Birey ve toplumun sağlık haklarının korunması için gereken önlemlerin alınması devletin asli yükümlülüğüdür. Ancak; devlet ve özel sermaye sağlık hizmetlerini ticari bir faaliyet alanına dönüştürmüştür. Biz ise sağlık alanındaki hizmetlerin koşulsuz şekilde topluma sunulması gerektiğinin bilincindeyiz. Devletin yetersiz kaldığı ve sermayenin ticarethaneleri haline gelen özel hastane mantığına karşı halkımızın en temel ve kutsal ihtiyacı olan sağlık ihtiyacını, her ilçemize kuracağımız alternatif tıp merkezleri ile gidereceğiz. Tıp merkezlerimiz demokratik, şeffaf, çalışanların emeğine saygılı, herkese eşit, ücretsiz, bilimsel hizmet veren yerler olacaktır.

Botanik BahçelerBotanik bahçeler; otsu ve odunsu bitkilerin bir araya toplanıp etiketlendiği, nesli tehlike altında bulunan bitki türlerinin tespit edildiği, korunduğu, tanıtıldığı ve bitkiler konusunda araştırmaların yapıldığı dinlenme ve eğlenme imkanları sunan, bulunduğu kent, bölge veya ülkeye prestij kazandıran bir nevi canlı bitki müzeleridir. Botanik bahçeler sadece bulunduğu bölge veya ülke bitkilerinin toplandığı açık hava müzeleri olmayıp; bulunduğu coğrafyadaki benzer ekolojik şartlara sahip alanların bitkilerinde sergilendiği uluslar arası bahçe koleksiyonlarıdır. Bu bağlamda tür çeşitliliğinin tespit edilmesi ve bahçelerde koruma altına alınması özellikle doğanın ve insanoğlunun geleceği açısından son derece önem kazanmaktadır. Botanik bahçeleri bilimsel, eğitsel ve rekreasyonel işlevleri yerine getirirler. Özellikle botanik biliminin gelişimine katkı sağlarlar. Ayrıca, eczacılık, alternatif tıp, ziraat-yetiştiricilik gibi alanlarda bilimsel materyal sağlama işlevleri de vardır. Bölgemizde botanik bahçeleri oluşturulması ile ilgili çalışmalar henüz istenilen seviyede olmayıp yeterli sayıda botanik bahçesine sahip değiliz. Bununla beraber yazılı tarihin ve uygarlığın başladığı Mezopotamya’da şimdiye kadar bölgesel biyoçeşitliğin tanıtıldığı, korunma altına alındığı geniş çaplı bahçelerin olmaması oldukça üzüntü vericidir. Botanik bahçeleri, bölgemizin sahip olduğu bitkisel zenginliğin tespit edilip korunup, gelecek nesillere aktarması açısından önemli bir görevi de üstleneceklerdir. Biz de her ilçemize, en uygun alanı belirleyip botanik bahçelerimizi kuracağız.

Büyük ve Yeni Mezarlıklarİşlevleri ve kutsallıkları ile dokunulmaz alanlar olan mezarlıklar, yoğun yapılaşma alanları içinde kaybolmamalı önemini yitirmemelidir. Mezarlık alanlarının planlamasında büyüklüğün ve yerinin belirlenmesi kent için çok önemlidir. Çünkü, bu alanların planlanmasında diğer birçok faktör dışında, beşeri ve doğal coğrafi özellikleri de önemlidir. Bölgemizde bulunan mezarlıkların görsel açıdan daha estetik bir duruma getirilmesi, bu mekanlara insanların daha fazla ilgi göstermesi ve yeşil alan olarak önemini kavramalarının sağlanması açısından çok önemlidir. Bir mezarlık alanının planlanmasında diğer birçok faktör dışında, beşeri ve doğal coğrafi özelliklerin de dikkate alınması gerekir. Bizde kuracağımız büyük mezarlık sahalarında etkin bir planlanma yapacağız. Mezarlıklarımızda İdare, dini personel için hizmet binaları, bireysel ihtiyaçların karşılanacağı eklentiler, otopark ve demirci, taşçı gibi kullanımlar için ayrılmış alanlar yer alacaktır. Mezarlıklarda ayrıca güneş enerjisi ile aydınlatma sistemi kurulacak, peyzaj düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmaları ile çevre güzelleştirilecek.

Çok Amaçlı Köy Kültür MerkeziMardin de bulunan tüm köylerimize nüfuslarına göre köy kültür merkezleri inşa edeceğiz. Bu kültür merkezlerinde kütüphane, internet, çay ocağı, basketbol ve voleybol sahası, çocuk oyun alanları, kültürfizik aletleri, oturma bankları yeşil alan yer alacaktır. Köy merkezlerimizin aydınlatmaları güneş enerjisi ile yapılacaktır. Köy kültür merkezlerinde her köyden her yıl dönüşümlü olarak bir kişi istihdam edilecektir.

Ekolojik Kent ve Ekolojik KonutEkolojik kent ve konut projelerimiz kapitalist kent anlayışına karşı bir alternatif olup bölgemiz ve dünyamız için prototip olacaktır. Ekolojik kent ve konutlarımız kendi enerjisini üretecek kapasitede olacaktır. Bunun için öncelikle alternatif enerji kaynakları tercih edilecektir. Ekolojik kentimizin tüm elektriği kurulacak güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden elde edilecektir. Yapılacak kent ve konutlarımız halk ile el ele yapılacaktır. Ekolojik dengeye zarar verecek hiçbir malzeme kullanılmayacaktır. Ekolojik kentimizde her şey geri dönüşüme tabii tutulacak, su ve atık sistemleri ekolojik olacak ve dönüşüme tabi tutulacaktır. Tüm atıklar çeşitlerine göre kaynağında ayrılacak, sınıflandırılıp yeniden değerlendirilecektir. Ova kesiminde kalan bölgelerimizde kerpiç konutlar, dağ kısmında kalan bölgelerimizde doğadan toplanacak olan taşlardan konutlar inşa edilecek, ekolojik kentimiz tamamen ağaçlandırılacaktır. Yerel kültürümüzü de kentimiz içinde yaşatacağız. Bireyciliğe karşı demokratik, ahlaki ve politik bir toplumsallık geliştireceğiz. Organik yöntemlerle kentimiz kendi sebze ve meyvesini üretecek kapasitede olacaktır. Ekolojik kent ve konutlarımızda evi olmayan yurttaşlarımıza öncelik verilecektir.

Ekolojik Temelli Çocuk ParklarıGünümüzde pek çok çevresel problemi beraberinde getiren kapitalizm ve hızlı kentleşme, çocuklara oyun alanı bırakmamış ve oyuncak kavramını da metalaştırıp olumsuz bir değişim ve çeşitlilik içerisine girilmesinde etken olmuştur. Kentlerde dış mekan oyun alanlarının yokluğu veya ölçek olarak yetersizliği, oyun araçları tercihlerinin çocukların motor gelişimlerine göre değerlendirilmeyişi ve üretilen oyun araçlarının çocukların hayal güçlerini sınırlandırıcı yapıda olması, oyunla elde edilecek kazanımlara ulaşılmasını engellemektedir.
Ekolojik temelli çocuk oyun alanları, çocukların gelişimi için önemli olmasının yanı sıra,kent yeşil alanları açısından da önemlidir. Günümüzde çocuk oyun alanları yapımı için uygulanan yöntemle tasarımı yapılacak alan genellikle doğal yapısından uzaklaştırılmakta ve tahrip edilmektedir. Bu durum hem zaman hem maddi yönden büyük kayba sebep olmaktadır. Ekolojik temelli çocuk oyun alanlarının tasarımında; ilk önce oyun alanı olabilecek bozulmamış doğal alanlar tespit edilecektir.
Doğaya zarar vermeden küçük müdahaleler ile kullanıcı ihtiyaçlarına göre oyun elemanı olabilecek alanlar tespit edilip, park-bahçe müdürlükleri, çocuk psikologları, doğa eğitimcileri, ekolojistler, mühendisler, eğitimciler, demokratik sivil toplum örgütleri, peyzaj mimarları gibi farklı meslek disiplinlerinin ortak çalışmaları ile ekolojik temelli çocuk oyun alanlarımızın tasarımı yapılacaktır.

Engellilere Hizmet ve Destek MerkezleriKentimizde yaşayan engelli yurttaşlarımızın eğitim, sağlık, ulaşımdan; spor, kültür ve sanat faaliyetlerine kadar her alanda yaşadıkları bütün zorlukları ortadan kaldırmak ve engellilerimizin yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için her türlü faaliyeti yürüteceğiz. Bu kapsamda her ilçemize engelli destek ve hizmet merkezleri kuracağız. Ayrıca Engelli yurttaşlarımızı düşünülmeden kurulmuş olan çarpık kent düzenini en kısa sürede yurttaşlarımızın rahat edebileceği ortamlara dönüştüreceğiz.

Köy Alt Yapı ve Sağlık HizmetleriKöylerin yol, su ve kanalizasyon işleri öncelikli projeler arasında olup bir an önce bitirilmesi hedeflenecektir. Köy meydanlarını parke taşlarıyla döşeyip gerekli düzenlemeleri yapacağız. Köy içi aydınlatmalar kuracağımız güneş enerjisi panelleri ile giderceğiz. Ayrıca köylerimizde halkımızın sağlık ihtiyacını gidermek için gezici sağlık hizmetleri götüreceğiz.

Köy ve Kent Ormanları Son otuz yıldır Kürdistan coğrafyası üzerinde yıkıcı bir savaş teknolojisi kullanılması sonucunda Kürdistan doğası tahrip ve talan edilmiştir. Yaklaşık 4 bin köyümüz boşaltılmış, yakılmış ve ormanlarımız barbarca yok edilmiştir. Halkımız ve coğrafyamız devletin uyguladığı bu yıkıcı savaş politikalarından dolayı köylerinden mahrum edilmiş ormanların güzelliğinden ve faydalarından mahrum bırakılmıştır. Biz de, halkımızla beraber bu ormanlarımız ve köylerimiz üzerinde uygulanan tahribatı giderip köy ve kent ormanları oluşturacağız. Ormanlarımıza bölgemizin iklim ve doğa şartlarına çabuk uyum sağlayan ve az suya ihtiyaç duyan ağaçlar dikilecektir. Ormanlarımızda ekolojik yaşam döngüsünün kurulması için çaba sarf edip; ormanlarımızı yangın, ağaç kesimi vb tehlikelere karşı korumak için her türlü tedbiri alacağız.

Kültür ve Sanat Merkezleri Günümüz kültür-sanat anlayışı baştan aşağıya ticarileşmiş, metalaşmış, sermayeleşmiştir. Başlı başına dev tekelci kapitalist bir sanayi haline gelmiştir. Dünya müzik, sinema, gösteri sanatları; kitap, festival, kültür-sanat organizasyonlarının her biri az sayıda emperyalist tekelin denetimindedir. Biz de Kapitalist kültür-sanatın sermayeye dayalı üretim biçimine karşı, halkımızın sosyal, kültürel ve sanatsal olarak örgütlenebileceği kültür sanat merkezleri kuracağız. Bu merkezleri inşa ederken sanatçılarımızın, aydınlarımızın, gençlerimizin kadınlarımızın bütün halkımızın talepleri doğrultusunda, demokratik kitle örgütleriyle ortaklaşıp hareket edeceğiz. Yerel sanatçılarımız ve kültür sanata ilgi duyan yurttaşlarımızla beraber koordineli çalışmalar yürüteceğiz. Kültürel ve sanatsal faaliyetlere halkımızın bireysel ve toplu olarak aktif katılımını sağlayacak çalışmalar organize edeceğiz. Mardin’de yaşayan bütün halklar ve kültürlere eşit mesafede yaklaşıp bu kültürlerin gelişmesi için her türlü desteği sunacağız. Kültür ve Sanat merkezlerimizde, kaybolmaya yüz tutmuş yerel kültür ve dillerin korunmasını sağlayıp geliştirilmeleri için çalışmalar yürüteceğiz. Kültür ve sanat merkezlerimizde; müzik, tiyatro, sinema, folklor, edebiyat, bilim, felsefe, ekoloji, resim vb atölyeler kurulacaktır.

Mahalle Kreşleri ve Çocuk Oyun EvleriOkul öncesi yaş grubundaki çocukların bakımı ve eğitiminde, oldukça geri durumdayız. Mevcut çocuk bakımı ve eğitim hizmetlerinden sınırlı sayıdaki ailelerin çocukları yararlanabilmektedir. Özellikle bölgemizde çocuk bakımı büyük ölçüde kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın üzerine yıkılmaktadır. Yaygın ve ücretsiz bakım hizmeti sunulmadığı için, kadınlarımızın siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşama katılması zorlaşmakta, yaşam seçenekleri daralmaktadır. Küçük kardeşlerine bakması beklenen kız çocuklarımızın da eğitimleri aksamaktadır. Biz de bu eksikliği gidermek kadınlarımızın siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşama katılmasını sağlamak amacıyla; çocuklarımızın gün boyunca barınabilecekleri ve düzenli beslenebilecekleri, rahatlıkla oyun oynayabilecekleri ücretsiz mahalle kreşleri ve çocuk oyun evlerini kurup halkımızın hizmetine sunacağız.

Merkezi Spor AlanlarıSpor, vücudun organik direnicini artıran, fizyolojik kapasitesini geliştiren, bu kapasiteyi koruyan ve devam ettiren bir uğraştır. Spor yapmadan sürdürülen yaşamda vücut sistemlerinin faaliyetleri geriler, ruhsal bunalımlar başlar, boş zamanlardaki kötümser tutum ve davranışlar ön plana çıkar, bu davranışlar da kötü alışkanlıklara zemin hazırlar. Sistemli, yaşa uygun ve sürekli spor yaparak, sağlıklı, zinde ve güçlü kalmak, yüksek moral ile yaşamak mümkündür. Biz de halkımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını güçlendirmek, yeteneklerini geliştirmek için spor tesisleri inşa etmeyi planlıyoruz. Halkımızın bu tesislerden yararlanmalarını ve spor etkinliklerine aktif olarak katılımlarını sağlayıp halkımızın sosyal yaşam kalitesini yükseltilmeyi amaçlamaktayız. Her ilçemize kuracağımız spor komplekslerinde; kapalı ve açık yüzme havuzları, spor salonu, küçük çim saha, koşu parkurları, tenis kortları vb gibi alanlar inşa edeceğiz.

Mezopotamya Tarih ve Kültür MüzesiMüzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak; bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Mezopotamya, coğrafi konumunun ve geçmiş yüzlerce kuşağın kültür birikiminin sonucu olarak tarihsel zenginliğe sahip bir bölgedir. Böylesine zengin bir kültürel birikimi korumak, daha iyi bir bugün ve gelecek kurmak için demokratik, katılımcı bir kurumlaşmayı öngören, sadece eşya odaklı olmayıp; tarihi, kültürel ve arkeolojik çalışmaların da yapılabileceği Mezopotamya Tarih ve Kültürler Müzesini inşa edeceğiz.

Muhtar EviÖzellikle bölgemizde muhtarlarla halk arasında ciddi bir iletişim problemi yaşanmaktadır. Bu sorun nedeniyle halkımız ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Temel amacımız her mahalleye bir muhtar evi inşa ederek hem halkımızın hem de muhtarlarımızın var olan sıkıntılarını ortadan kaldırmaktır.

Organik Hayvan ÇiftliğiOrganik yemlerle beslenilen, genetik yapısı değiştirilmemiş, çevreye, iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı hayvanlarla her türlü et, süt, peynir çeşitleri ve hayvansal ürünlerin doğal yollarla üretileceği organik hayvan çiftliğimizi kurup halkımızın hizmetine sunacağız. Çiftliğimizin elektrik ihtiyacı güneş panellerinden karşılanacak, yetiştirilen hayvanlar hareket alanları kısıtlanmayan koşullarda tutulacaktır, hayvanların yem ihtiyacı organik tarım çalışmaları yöntemiyle kendine yeten ve kimyasal katkı maddesi bulunmayan modeller üzerinden gerçekleştirilecektir.

Organik Tarım ve HayvancılıkSon yüzyılda bitkisel ve hayvansal üretimde verimi artırmak amacıyla kullanılan kimyasal girdiler; toprağı, suyu ve havayı kirletmekte; insan sağlığını her geçen gün daha çok tehdit etmektedir. Uygulanan bu yanlış yöntemler topraklarımızın gün geçtikçe verimsizleşerek çoraklaşmasına sebep olmakta, bu da çevre ve insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Biz de tarımsal alanda kirliliğe yol açan kimyasal gübre uygulamalarına karşı etkin bir mücadele içinde olacağız. Köylerimizde organik tarım ve hayvancılığı destekleyip teşvik edeceğiz. Organik üretim yapan yurttaşlarımızın ürünlerinin satış ve ulaşımı konusunda da her türlü desteği sunup, ayrıca kentlerimizde kuracağımız alternatif halk pazarlarında halkımıza ulaştıracağız.

Özgür Gençlik MerkezleriGençlerimize, sosyal beceri kazandırma, problem çözme, kendi öz güvenlerini geliştirme yolundaki becerilerini arttıracak mekanlar ve doğru adresler yaratmak zorundayız. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan çocuklarımızı ve gençlerimizi, sokaklardan, kahve köşelerinden, oyun salonlarından kurtaracak projeleri hayata geçirmeyi kutsal bir görev sayıyoruz. Bu doğrultuda her ilçemizde Özgür Gençlik merkezlerini oluşturarak bu merkezlerimizin bünyesinde; müzik, tiyatro, resim, satranç, fotoğraf, müzik, kısa film, edebiyat atölyeleri kurulacaktır. Gençlerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirerek, kültür ve sanat alanında gelişimine katkıda bulunarak onları kültür sanat üreticileri haline getireceğiz.

Özgür Gençlik KooperatifleriGençlerimizi sosyo -ekonomik yaşama katabilmek, komünal ve kolektif yaşam biçimini geliştirmek için köylerimiz ve kentlerimizde gençlerimizle beraber özgür gençlik kooperatiflerini inşa edeceğiz. Köylerimizde gençlerimizle beraber kuracağımız tarımsal kooperatifler geliştireceğiz. Kentlerimiz de ise gençlerimizle beraber atölyeler kuracağız.

Özgür Öğrenci YurtlarıÜniversite öğrencilerimizin, karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri barınma sorunudur. Kentimize şehir dışından üniversite okumaya gelen öğrencilerimiz, bu sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Devlet yurtlarının yetersizliği ve konut kiralarının yüksek olması nedeniyle öğrencilerimiz mağdur olmaktadır. Biz de bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve öğrencilerimizin temel ihtiyacı olan barınma sorununu gidermek amacıyla Özgür Öğrenci Yurtları inşa edeceğiz. Bu yurtlarda, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere aktif katılımını sağlayacak; kendilerini daha rahat ifade edecekleri özgür ortamlar yaratacağız
.
Uyuşturucuyla Mücadele Ve Rehabilitasyon KöyüMadde bağımlılığı, toplumda gittikçe artan, geleceğimizi tehdit eden önemli bir sosyal sorun olmaya başlamıştır. Son dönemde bölgemizde uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili olaylar artmaya başlamıştır. Çeşitli yollarla uyuşturucu maddelerin gençlerimize ulaştığı ve onların hayatlarının kararttığı bilinmektedir. Bölgemizde bulunan kurumların ve halkın bu duruma sessiz kalması sadece kötü niyetli odakların çalışmalarını kolaylaştırmaktadır. Evde, sokakta, kahvede, okulda nerdeyse hayatın her alanına rahatlıkla ulaşan uyuşturucu maddelerden korunmak sessiz kalmakla değil mücadele etmekle olur. Sevdiklerimizden biri bu zehrin tuzağına düşünce değil toplumsal bir sorumluluk olarak bu mücadeleye katılmalıyız. Temel amacımız gençlerin madde kullanmaya başlamasını önlemek ve bu konuda aileleri ve halkımızı bilgilendirmek olacaktır. Toplumun her kesimini önemli ölçüde ilgilendiren madde bağımlılığından özellikle gençlerimizi uzak tutmaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken, ön yargısız bir tutum içinde olacağız. Uyuşturucu ile mücadele de, bireyleri mutsuzluktan korumak en temel hedef olacaktır. Madde kullanımı ile ilgili gereksiz kaygı ve ön yargılardan kurtulmak, gençlerimizi kendilerine güvenen bireyler olarak yetiştirmek zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak yapabileceğimiz en önemli mücadele yöntemimiz olacaktır. Bunları yaparken demokratik sivil toplum örgütleriyle onların sağlık sendikalarıyla ve bütün halkımızın desteğiyle yapacağız. İnşa edeceğimiz uyuşturucu ya karşı mücadele ve rehabilitasyon merkezimiz de, ihtiyaç olacak en teknik cihazlar bulundurulacaktır. Rehabilitasyon merkezlerimiz kuracağımız köy tipi merkezler olacaktır. Gençlerimizi dört duvar içinde değil, ekolojik ortamda tedavi edeceğiz.

Hedeflediğimiz Diğer Projeler-Rojava’daki belediyelerimizle ortaklaşıp, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda ortak projeler geliştireceğiz. Rojava devrimi ve Rojava halkı için gereken bütün desteği sunacağız.
-Kentimizde turizmin gelişimine katkıda bulunmak için turizm festivalleri düzenleyeceğiz. Bu kapsamda kentimizde bulunan otellerin yüzde beş kapasitelerini otellerden talep ederek her ay bir ilin çeşitli kesimlerini kentimize davet edeceğiz. Kentimizin tanıtımına katkıda bulunacağız.
-Kentimizde katı atık geri dönüşüm programını oluşturacağız. Bu program kapsamında kentimizin gerekli yerlerine katı atık geri dönüşüm kutuları konarak, halkımızın atıklarını türlerine göre bu kutulara atmaları sağlanacaktır. Bu atıklar geri dönüşüm merkezlerinde tekrar kullanıma kazandırılacaktır. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi için çeşitli eğitim programları düzenleyeceğiz.
-Kentimizin ulaşım alt yapısını düzenleyip, hızlı, güvenilir ve ucuz bir toplu taşıma sistemi kuracağız.
-Mardin kalesi ve Kızıltepe ilçesindeki tepemizi halkın ve turizmin kullanımına açmak ve şehir merkezlerinde kalan askeri alanları şehir dışına taşımak için gerekli bütün çalışmaları yapacağız.
-Kentimizde bulunun bütün sebze ve meyve hallerinin daha sağlıklı koşullarda hizmet vermeleri için gerekli bütün çalışmaları yapacağız.
-Çevre ve hayvan sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında bir hayvan tedavi merkezi inşa edeceğiz.
Kentimizin işlek yerlerine ve halkın ihtiyacı baz alınarak caddelere uygun aralıklarla ücretsiz umumi tuvaletler yapılacaktır.
-Kızıltepe ilçesinde ipek yolu üzerinde geçen ağır vasıtaların geçeceği bir alt geçit inşa edip şehrin yaya ve araç trafiğini rahatlatacağız."

Newroz Türk kimdir?
1961 yılında Mardin’in Derik ilçesinde doğdum. Gençliğimin ilk yılları olan 1978 yılında Kürt özgürlük mücadelesine aktif olarak katıldım. 1991 yılında Halkın Emek Partisinde İstanbul Kadıköy ilçe başkanlığı ve İstanbul il saymanlığı görevini yaptım. HEP kapatılınca Demokrasi Partisinde Parti Meclis üyeliği görevini yürüttüm. Daha sonraki yıllarda HADEP, DEHAP, DTP VE BDP de çeşitli görevlerde siyasi hayatım devam etti. En son Barış ve Demokrasi Partisinde halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütürken partimize yönelik başlatılan KCK operasyonları kapsamında tutuklanıp on ay Diyarbakır D tipi cezaevinde kaldım.


YORUMLAR :::

 1. A.Hamit
  05 Aralık 2013 Perşembe Saat 09:50 CEVAPLA
  özgür gençlik yurtları,özgür geçlik merkezleri.özgür gençlik kooparatifleri,gibi hedeflediğiniz bu projelerinizden ne amaçladığınız belli.Bunları görmeyen göze kör,duymayan kulak sağır olmalı.
  Özgürlüğü her vesile ile dile getirenler;seçim dönemlerin de halkın iradesine ,tehditlerle baskı koymaya çalışanların.özgürlük kelimesine ne kadar saygılı olduklarını göstermiyormu?
 2. Kızıltepelii
  04 Aralık 2013 Çarşamba Saat 18:57 CEVAPLA
  Ak parti adayı bugün belli oldu..Bugün açıklandı M. Vejdi kahraman oldu..Böylece ak partiye geçmiş olsun...bdp yi de şimdiden tebrik ediyorum...
 3. HAKTAN
  02 Aralık 2013 Pazartesi Saat 23:17 CEVAPLA
  ser xerebe

Yorum Yaz GİRİŞ YAP

POLİTİKA HABERLERİ :::

YORUMLANANLAR :::

Büyükşehir'de bugün de üç kişi görevden alındı

Mardin Büyükşehir Belediyesinde devam eden teftişl [...]

1 gün önce...

3 milyon TL'lik Zarar; yetkililerden tahsil edilecek

Mardin’in tarihi ve kültürel dokusunu bozduğu gere [...]

1 gün önce...

Görevden alınan yönetici sayısı 7'yi buldu

Mardin Büyükşehir Belediyesini teftiş eden müfetti [...]

1 gün önce...

HDP, DEDAŞ'ın devletleştirilmesini istedi

HDP Milletvekili Ayşe Sürücü, DEDAŞ’ın devletin sa [...]

15 saat önce...

Flaş Gelişme Bakan Soylu, Mardin'e geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin'e sürpriz bi [...]

1 gün önce...

MARDİNLİFE TV CANLI YAYIN