Yaz Kur’an kursları 17 Haziran’da başlıyor

Her sene milyonlarca çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrendiği "Yaz Kur'an kursları", 17 Haziran 2019 Pazartesi günü aralarında Mardin'deki camilerin de bulunduğu 90 bini aşkın cami ile binlerce Kur'an kursunda açılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, cami ve Kur'an kurslarında görev yapan personel, "Yaz Kur'an Kursları"na gelen çocuklara tecvitli Kur'an-ı Kerim eğitimi, kısa sure ve dualarla birlikte beş vakit namazın nasıl kılındığını ile ilgili eğitim verecek.

Yaz Kur'an kurslarına gelen öğrencilere yönelik her yıl ihtiyaca göre yeni programlar geliştiren Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygula Esasları"nı yayınladı.

Buna göre 2019 Yaz Kur'an Kursları 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 8 hafta boyunca devam edecek.

Çocuklarını Yaz Kur'an Kurslarına kaydettirmek isteyen veliler, camiler ve müftülüklere başvurabilecek.

Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim faaliyetleri

2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygula Esaslarına göre, yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi esasına dayalı olarak yürütülecek. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacak.

Yaz Kur’an kurslarında yatılı eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik yatılı eğitim verecek yaz Kur’an kursları açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimine devam eden ancak Diyanetin 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim almamış olan öğrencilerden isteklilerin yaz Kur’an kursunda eğitim almaları yönünde çalışmalar yapılacak.

Mevsimlik işçilerin çocuklarının yaz Kur’an kursu faaliyetlerinden faydalanması amacıyla söz konusu işçilerin bulunduğu yerlerde yaz Kur’an kursu açılacak.

Mültecilerin bulunduğu illerde mülteci çocukların yaz Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar yapılacak.

Kayıt işlemleri ve görevlendirmeler ile ilgili hususlar

Yaz Kur’an kurslarının açılışı, öğrencilerin kayıt işlemleri ve eğitim-öğretim hizmetleri; ilgili yönetmelik, yönerge, 2019 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları ve Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS) / Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi (EHYS)’deki talimatlara uygun olarak yapılacak.

Yaz Kur’an kurslarının/sınıflarının açılışı, öğretici ve öğrenci kayıt işlemleri DİBBYS/EHYS aracılığı ile yapılacak.

İl/ilçe müftülüğü, yaz Kur’an kurslarında talep olması durumunda, öğrenci sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs açacak.

Yaz Kur’an kurslarında görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya %40 engelli olduğunu gösterir belge istenecek, bu belge Kayıt Dilekçesine eklenerek kursta/camide muhafaza edilecek.

Eğitim-Öğretim programları ve materyalleri

Yaz Kur’an kurslarında Başkanlıkça hazırlanan 8 hafta günde 3 saatten oluşan "Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programları" uygulanacak.

Yaz Kur’an kurslarında yatılı eğitim verilmesi durumunda; Başkanlıkça hazırlanan "Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı (Yatılı)" uygulanacak.

Yaz Kur’an kurslarında yaş grupları dikkate alınarak Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır. Daha önceki yıllarda yaz Kur’an kursuna gelmiş öğrencilere Başkanlıkça ücretsiz olarak verilen ve öğrencilerin elinde bulunan kitap ve materyaller tekrar verilmeyecek.

Eğitim-Öğretimin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik faaliyetler

Yaz Kur’an kurslarında ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularına ağırlık verilecek.

İşlenecek olan derslerde şu hususlara dikkat edilecek:

Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi, birlik, beraberlik konulu âyetler mealleri ile birlikte okunacak ve dinimizin kardeşlik, birlik, beraberlik ve vatan sevgisi anlayışı çocuklara kazandırılmaya çalışılacaktır. Derslerde Hz. Peygamber’in konuyla ilgili hadislerine yer verilecektir. Dini bilgiler dersinde ibadetlerin kardeşlik, birlik ve beraberliğimize katkısına vurgu yapılacak.

Ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularının öğrencilere kazandırılması amacıyla drama, piyes vb. etkinlikler ile şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecek.

Yaz Kur’an kursları hizmet içi eğitim seminerleri

Yaz Kur’an kurslarının daha etkin ve verimli olması amacıyla Yaz Kur’an kurslarında görev alacak kadrolu, sözleşmeli ve geçici öğreticilere mahallinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenecek. Bu hususta il/ilçe müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır. İl/ilçe müftülüklerince mahallinde yapılacak olan Yaz Kur’an Kursları hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde ise şu hususlara dikkat edilecek:

4-6 yaş grubu kur’an kursları fiziki mekân ve donanım şartları

4-6 yaş grubu çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlanan ortamların çocukların eğitim kalitesini yükselttiği ve onlara olumlu davranış özellikleri kazandırmada etkili olduğu tespit edildi. Bu sebeple Başkanlıkça 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının fiziki mekânlarında bulunması gereken nitelikler yeniden değerlendirilerek belirlendi.

Bu itibarla; 4-6 yaş grubu Kur’an kursu mekânlarının belirlenmesinde, donanım malzemelerinin seçilmesinde ve tefrişatının yapılmasında aşağıdaki kriterlere riayet edilecek.

4-6 yaş grubu sınıflara 48 ayını tamamlayan ve 72 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılacak.

Taleplerin çok olması halinde öncelik okula başlama yaşına en yakın olup daha önce 4-6 yaş Kur’an kursu eğitimi almamış olanlara verilecek.

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle