2022 AGİ belli oldu mu? Evli, bekar, çocuklu AGİ ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı saat 11:00 itibarıyla başladı. 2022 yılında asgari ücrete uygulanacak zam miktarının görüşüldüğü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla beraber 2022 AGİ zammı da araştırılmaya başladı. Peki, 2022 AGİ belli oldu mu? Evli, bekar, çocuklu AGİ ne kadar olacak?

EKONOMİ

Asgari ücret zammından etkilenen ödeneklerden biri de AGİ. 2022 Aralık ayında gerçekleştirilen Asgari ücret görüşmelerinde 2021 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı en düşük 268,31, en yüksek 456, 12 lira olarak belirlenmişti.

AGİ 2022 NE KADAR OLACAK?

AGİ zammı, asgari ücret artışının gerçekleşmesi ile beraber belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin asgari ücret açıklamasında, ‘İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz.’ dedi.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

YÜZDE 30'LUK BİR ARTIŞ BEKLENİYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini ifade ederken zam konusunda beklentiler de yükseldi. Ağır basan yüzde 30'luk artış senaryosuna göre asgari ücret brüt 4650 lira olurken çalışanın eline 3673 lira geçecek.

Asgari ücretle birlikte birçok ödeme kalemi de değişecek. Çalışanların medeni hali, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre AGİ, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı da aynı oranda artacak. Asgari ücret zammı yaşlılık aylığından isteğe bağlı sigortalılığa, doğum, askerlik borçlanmasından sağlık sigortası primine kadar her alanda artışı da beraberinde getirecek.

AGİ'DE DE ARTIŞ SAĞLANACAK

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek.

AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.

İŞÇİ VE MEMURUN AGİ’Sİ ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENİYOR

Ücretle çalışan tüm işçi ve memurların asgari geçim indirimi (AGİ) asgari ücrete göre belirleniyor. Bunların sayısı 3.1 milyonu memur, 16.3 milyonu işçi olmak üzere 19.4 milyon kişiyi buluyor. Şu an bekâr bir çalışan için aylık 268,31 TL olan AGİ tutarı, eşi çalışmayan 3 çocuklu kişilerde 456,13 TL’ye kadar çıkıyor. Asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak işçi ve memurların her ay yararlanmakta oldukları AGİ tutarı da artırılacak.

ASGARİ ÜCRETTEN 752 TL KESİNTİ YAPILIYOR

Brüt asgari ücretten yüzde 14 oranında sigorta primi işçi payı, yüzde 1 işsizlik sigortası primi işçi payı, yüzde 15 oranında gelir vergisi, binde 7.59 oranında da damga vergisi kesiliyor. Buna göre, 3577.50 TL’lik mevcut brüt asgari ücretten 500,85 TL sigorta primi, 35,78 TL işsizlik sigortası primi, 456,13 TL gelir vergisi, 27,15 TL damga vergisi kesintisi yapılıyor. Gelir vergisinin 268,31 TL’si asgari geçim indirimi (AGİ) olarak iade ediliyor. Böylece, bekâr asgari ücretli işçiden her ay 187.82 TL vergi alınıyor. Toplam kesinti tutarı 751,60 TL’ye ulaşıyor.

Eşi çalışmayan üç çocuklu veya eşi çalışan 5 çocuklu asgari ücretliler yılın ilk sekiz ayında vergi ödemiyorlar. Bunların ödemeleri gereken vergiler AGİ yoluyla iade ediliyor.

Asgari ücretten yapılan kesintiler
Brüt asgari ücret 3577,50
Sigorta primi (%14) 500,85
İşsizlik sig. Primi (% 1) 35,78
Gelir vergisi 187,82
Asgari geçim indirimi 268,31
Damga vergisi (%0,759) 27,15
İşçi kesintileri toplamı 751,60
Net asgari ücret 2825,90
   
İşveren sigorta primi %15,5) 554,51
İşveren işsizlik sig. Primi (%2) 71,55
İşveren kesintileri toplamı 626,06
İşverene toplam maliyet 4203,56

AGİ NEDİR?

AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.

Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.

2021 AGİ ÜCRETLERİ

İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre 2021 AGİ tablosu:

Bekar : 2021 YILI 268,31
Evli eşi çalışmayan: 2021 YILI 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 2021 YILI 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 2021 YILI 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu: 2021 YILI 456,12 TL


Evli eşi çalışan: 2021 YILI 268,31 TYL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 2021 YILI 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 2021 YILI 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 2021 YILI 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 2021 YILI 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 2021 YILI 456,12 TL

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle