2022 Haziran ayında hastane randevuları iptal mi edildi? Yarın hangi şehirlerde, hastanelerde grev var?

TTB'nin başlattığı, sağlık meslek örgütlerinin destek verdiği etkinlikler çerçevesinde 5-6, 17-18-19, 26-27 Mayıs tarihlerinde, hekimler ve sağlık çalışanları hak ettikleri ücretler ve çalışma koşullarına, sağlıkta şiddete karşın etkin yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak sorunlarının çözümüne dikkat çekmek için grev yapacaklarını duyuruldu. Peki Doktorlar neden iş bırakıyor? Hekimlerin şikayetleri neler, neden grev yapıyor? Doktorlar ne istiyor, talepleri ne? Sağlık yönetmeliğine ne değişecek? Doktorlar yarın çalışıyor mu, bugün çalışıyor mu? 5-6, 17-18-19, 26-27 Mayıs hastane randevuları iptal mi? Hangi şehirlerde, hastanelerde grev var? İşte merak edilen doktor grevleri hakkındaki ayrıntılar...

GÜNCEL SAĞLIK

Türkiye'de son dönemde doktorlar yaşadıkları sıkıntılarla gündemde. TTB ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Şubat ayında grev kararı aldı. 

TTB'nin başlattığı, sağlık meslek örgütlerinin destek verdiği etkinlikler çerçevesinde 5-6, 17-18-19, 26-27 Mayıs tarihlerinde, hekimler ve sağlık çalışanları hak ettikleri ücretler ve çalışma koşullarına, sağlıkta şiddete karşın etkin yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak sorunlarının çözümüne dikkat çekmek için grev yapacaklarını duyuruldu. 

Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirecek şekilde revize edilmesini talep eden doktorlar, Şubat ve Mart ayı boyunca farklı günlerde iş bırakma eylemi yapmışlardı. Taleplerin karşılanmaması halinde Mayıs ayında da eylem düzenleneceklerini açıklamışlardı.

Peki Hekimlerin şikayetleri neler? Doktorlar neden grev yapıyor? Doktorlar ne istiyor, talepleri ne? Sağlık yönetmeliğine ne değişecek? Doktorlar yarın çalışıyor mu, bugün çalışıyor mu? Doktorlar iş mi bıraktı?

İşte Sağlık çalışanları ve personellerinin grevleri hakkında merak edilenler...

1 Mayıs açıklaması

Hekimsen tarafından sosyal medya hesalarından son yapılan paylaşımda, "Hekimlere 5 aydır verilen eksik vaatler bile yerine getirilmemiştir. 5,6 Mayıs'ta iş bırakıyoruz. Gerekli düzenlemeler derhal yapılmadığı takdirde eylemlerimiz artarak devam edecektir." bu ifadelere yerle birlikte paylaşılan metinde şöyle denildi:

İş BIRAKMA EYLEMİ KARAR METNİ

Hekimsen Sendikası, kurulduğu günden beri başta hekimlerin hakları ve ideal bir sağlık sistemi için mücadele etmektedir. Bu bağlamda talep ve projelerini sağlık Bakanlığına iletmiştir. Bu süre içinde zaruri sayılabilecek talepleri de görmezden gelinmiş olması nedeniyle Mayıs ayı içinde iş bırakma eylemi kararı almıştır. Ayrıntili bilgi 22.04.2022 tarihinde web sitemizde verilmiştir.

Tamamını sayamayacağımız sağlık sistemimizdeki hata ve eksikliklerin düzeltilmesi, haklarımızın verilmesi ve ideal bir sağlık sistemi oluşturmak için Hekimsen Sendikası 5-6, 17-18, 26-27/05/2022 tarihlerinde iş bırakma eylemi kararı almıştir. Buna göre üyelerimizce Acil Servis ve Poliklinikleri, Doğum Salonu, COVID, Onkoloji, Hematoloji Poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç tüm sağlık kurumlarında iş bırakma eylemi yapılması Yönetim Kurulumuzca karar altına alınmıştır.

COVID tanı, tedavi, filyasyon ve servislerinde çalışanlar, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabilirler. Tüm poliklinik hizmeti verenler, kurumlarında acil icapçı bulunması şartıyla, eyleme katılacaklardır. Aile sağlığı merkezleri esnek mesai dahil iş bırakma eylemine katılacaktır. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triyajlı hastalarda tedavi ise sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. 17-18, 26-27/05/2022 tarihlerinde yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacak, sağlık kurul raporları verilmeyecektir. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DOKTORLAR GREVDE Mİ?

Eyleme ilişkin 18 Şubat 2022 tarihinde yazılı açıklama yapan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, 30 Haziran 2021 tarihli Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde aile hekimliğinde görev alan sağlık çalışanlarının aleyhine düzenlemeler bulunduğunu; bu yönetmelikle “çalışma şartlarının ağırlaştırılmasının dışında, fesih işlemlerinin kolaylaştırıldığını, iş yükünün artmasına karşın ödemelerin azalarak, iş güvencesinin ortadan kalktığını belirtti.

Söz konusu yönetmeliğin bir “cezalandırma yönetmeliği” görünümünde olduğu ifade eden Uğur, Genel Sağlık-İş’in tüm sağlık emekçileri adına taleplerini şöyle sıraladı:

- 06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin, nam-ı diğer “ceza yönetmeliğinin” geri çekilmesi veya yönetmeliğin, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirecek, işyeri barışı getirecek şekilde revize edilmesi.

- Sağlıkta şiddeti azaltabilecek nitelikte etkin ve caydırıcı bir “Sağlıkta Şiddet Yasası.”

- Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödemelerinin yeniden değerlendirilerek, ekonomik şartlar kapsamında artırılması.

- Tüm sağlık emekçileri için fedakarlığın karşılığı olan bir ödeme ve rahat bir emeklilik.

Bu taleplerle ilgili sağlık emekçilerinin öneminin bir kez daha anlaşılabilmesi, farkındalık yaratabilmek ve taleplerin karşılık bulabilmesi için 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapılacağı açıklandı. Bu 2 gün boyunca eylemlerin; diyaliz hastaları, acil hastalar, kanser hastaları, gebeler, yoğun bakım hastalarının bakımının aksatılmayacağı; diğer hastalara da nöbet seviyesinde sağlık hizmeti verilecek biçimde gerçekleştirileceği açıklandı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇLIK SINIRINDA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLİYOR”

Anka haber ajansına konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet sorununa dikkat çekerek, sağlık çalışanlarının, sağlıkta şiddetin azalması için farkındalık oluşturulmasını, caydırıcı ceza hükümleri içeren kanun maddeleri ihdas edilmesini senelerdir özlemle beklendiğini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının gösterdikleri fedakarlığın karşılığını alamadığını kaydeden Uğur, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmemesi ve taleplerin karşılanmaması durumunda 5-6, 17-18, 26-27 Mayıs’ta yeniden iş bırakacaklarını duyurdu.

HASTANELER YARIN (5-6, 17-18, 26-27 Mayıs) AÇIK MI?

Söz konusu taleplerle ilgili farkındalık yaratabilmek ve taleplerin karşılık bulabilmesi, sağlık emekçilerinin öneminin bir kez daha anlaşılabilmesi için 5-6, 17-18, 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağı belirtildi.

Belirtilen gün boyunca eylemlerin; acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımını aksatmayacak; diğer hastalara da nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek şekilde gerçekleştirileceği duyuruldu.

DOKTORLAR NEDEN GREVDE?

TTB’nin başlattığı, sağlık meslek örgütlerinin destek verdiği etkinlikler çerçevesinde 8 Şubat Salı günü “Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam” sloganı ile grev etkinliği yapılacak. Bir günlük grev ile hekimler ve sağlık çalışanları, hak ettikleri ücretler ve çalışma koşullarına, sağlıkta şiddete karşın etkin yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak sorunlarının çözümüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.

TTB’den yapılan açıklamada, “Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)REV’idir” denilerek grev süresince vatandaşların mağdur olmaması için alınacak önlemler ve verilecek hizmetleri duyurdu.

“VATANDAŞLARIMIZA POLİKLİNİKLERE GELMEMELERİNİ ÖNERİYORUZ”

Bir televizyon programına katılan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, 8 Şubat günü vatandaşların polikliniklere gelmemeleri çağrısında bulundu.

“İstifalar ve göçlerin çok artması, 5 dakikada 1 muayenelerin artık çekilmez olması, özel hastanelerde patronların ciro baskıları, iş yeri hekimlerinin iş yeri sahiplerinin dediklerini yapmak zorunda kalmaları ve gerçek ücretleri yapmak zorunda kalmaları… Bütün bunların sonunda aralık ayında bir iyileştirme yapılacağı söylenmişti. Bunu da Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı çok rencide edici bir şekilde söylemişti Yasa teklifi bütün partilerin desteğiyle çıktı ama geri çekildi ve bir daha da gündeme gelmedi. Biz bunun yetersiz olduğunu söyledik. Hekimlerin bir kısmını ilgilendiriyordu, diğer sağlık çalışanlarına bir katkı sağlamıyordu. Biz bunun daha da genişletilmesini beklerken hiç gündeme getirilmedi” dedi.

Yarın için hastaları uyaran Prof. Dr. Saip, “Diyaliz hastaları, kanser hastaları, acil çocuk, acil gebe ve acil hastalar ve yatan hastalar dışında polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz” dedi.

TTB'nin talepleri neler?

Peki doktorlar ne istiyor? TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut bu soruyu DW Türkçe'ye şöyle yanıtladı:

"Öncelikli talebimiz toplum sağlığının korunmasına yönelik birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir. Bunun dışında Covid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır, illiyet bağı aranmaksızın bir yasa yapılmalıdır. Sağlıkta caydırıcı bir şiddet yasası çıkartılmalıdır. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde en az yüzde 150'lik bir iyileştirme yapılmalıdır, aksi takdirde yurt dışına göç engellenemiyor."

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut

Bunların yanında TTB'nin internet sitesinde ise "ek göstergelerin yükseltilmesi, angarya çalışmanın kaldırılması, sağlık hizmetlerinde reçete ücretinin iptal edilmesi, liyakatsız atamaların durdurulması, özel sağlık kuruluşlarında güvencesiz çalışmaya son verilmesi" gibi talepler yer alıyor.

"Bir ayda 197 doktor yurt dışına gitti"

Prof. Vedat Bulut, tüm bu sorunlar nedeniyle Ocak ayında 197 doktorun yurt dışına göç ettiğini, bunun bir rekor olduğunu söyledi. Bulut, "En nitelikli olanlar, yabancı dil bilenler gidiyor. Geçtiğimiz yılın tamamında bu sayı bin 405'ti. 12 ay böyle devam ederse 2 bin 500 doktor Türkiye'den ayrılmış olacak. Gidenler diğer arkadaşlarına yol gösterdiği için sayı katlanarak artıyor. Bu politikalarla Türkiye'de kimseyi tutamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Yurt dışına gitmek isteyen hekimlerin TTB'den iyi hâl belgesi aldığını kaydeden Bulut, sayılara bu şekilde ulaştıklarını söyledi.

Prof. Bulut, TTB'nin 8 Şubat'taki grevine aralarında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Diş Hekimleri Birliği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Psikologlar Derneği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık-İş, Dev Sağlık-İş, Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu'nun da yer aldığı 20'ye yakın örgütün katılacağını aktardı.

Aile hekimleri ne istiyor?

Bir başka grev çağrısı ise Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan 17-18 Şubat tarihleri için geldi. Türkiye'de yaklaşık 30 bin aile hekimi bulunurken AHEF, 75 il derneğinin federasyonu konumunda. AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay, taleplerini DW Türkçe'ye anlatırken çalışma koşullarındaki zorlukların altını çizdi:

Doktorlar neden Türkiye’den Almanya'ya göç ediyor?

"Biz uzun yıllardır hakkımızda bir yönetmelik bekliyorduk. 30 Haziran 2021'de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği çıkarıldı. Ancak bu, 'ceza' yönetmeliği oldu. Örneğin entegre hastanelerde çalışan aile hekimleri iki yıllık sözleşme döneminde, mazeretli bile olsa beş kez nöbete gitmezse sözleşmesi feshedilecek. Ayrıca aile hekimlerinin sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağına il sağlık müdürlüğünün kurduğu komisyonlarca karar verilecek."

Balbay, bu uygulamanın kötü niyetli yöneticilerin mobbingine yol açabileceği gerekçesiyle "kabul edilemez" olduğunu savundu. Devletin aile sağlık merkezlerine yaptığı cari gider ödemelerinin enflasyonun altında ezildiğini söyleyen Balbay, "Bu yüzden aile sağlık merkezlerinde 15-20 bin kişi işsiz kalabilir" şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddet ortak şikayet

Dr. Balbay, bunların yanında sağlıkta şiddetin de önemli bir sorun olduğunu dile getirdi.Sağlıkta etkin bir şiddet yasasının çıkmasını istediklerini ifade eden Dr. Balbay, bu konuda atılmış bir adım olmadığından şikayet etti. Her gün aile sağlığı merkezleri ve Türkiye'nin dört bir yanından şiddet haberleri geldiğini vurgulayan Dr. Balbay, "Tek tesellimiz hekim arkadaşlarımıza bir şey olmaması. Saldırganlara mevcut yasa maddeleriyle hiçbir şey yapılamıyor. Ya serbest bırakılıyorlar ya da belli bir süre sonra çok az ceza alıyorlar" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın bu şikayetleri duymadığını ve olumlu bir adım atmadığını söyleyen Dr. Balbay, grev kararını bu yüzden aldıklarını ifade etti.

YARIN HASTANE VE POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

5 Mayıs Perşembe, 6 Mayıs Cuma, 17 Mayıs Perşembe, 18 Mayıs Cuma, 26 Mayıs Perşembe, 27 Mayıs Cuma günü, Acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, yoğun bakım ve yatan hastalara verilenler dışındaki tüm hizmetler duracak.

* Covid-19 veya Covid-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek.

* Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacak. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecek.

* Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecek.

* Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecek.

YORUMLAR

  • Doktorların ve tüm çalışanların grev hakkı tabii ki var Ama greve gideceklerini çalıştıkları hastanelere vakitlice bildirmeyip, randevulu hastalara haber verilmeden greve gitmeleri yasal olmamalı. Her iş yerinde çalışan bir kişi işe gelmeyeceğini, mazeretini vakitlice bildirmek zorunda. Doktorlar grev haklarını, zaten zorluk yaşayan hastalarını, muayene randevusu iptal edilmeden yapıyorsa, her şeyden önce insan olarak doğru davranmamıştır. Ayrıca bin bir zorlukla hasta haliyle randevusuna gelen hastanın 'Hizmet alma hakkını gasp ederek' kendisinin hak araması ne kadar etik, ahlaki bir davranıştır? 4 saatlik yoldan 86 yaşındaki annemi hastane randevusuna götürmek için başka şehre gidiyorum. Zavallı kadını zorlukla polikliniğe ulaştırıyorum. Orada bize 'bu gün doktorlar grevde, hizmet veremiyoruz!' deniyor! Neden önceden telefonuma bilgi verilmiyor? diye başhekimliğe sorunca 'doktorlar grevleri ses getirsin diye yönetime de önceden haber vermeden yapıyorlar' bilgisi bana veriliyor. Bu mu Hipokrat yeminine sadakat ve hak arama? Benim ve hasta anneme eziyet çektirerek , haklarımı gasp ederek mi doktorlar hak aramaya çalışıyor? Bunda bir yanlışlık yok mu Türk Tabibler Birliği Yetkilileri!??????

    Tabibler birliğinin dolduruluşuyla doktorların bu eyleme katıldığını düşünüyorum bu şartları beğenmiyorsanız memnun kalacağınız devletlere gidin bizi daha fazla mağdur etmeyin

Yorum Ekle