Abdestli Kapitalizm - Eren Erdem Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Abdestli Kapitalizm kimin eseri? Abdestli Kapitalizm kitabının yazarı kimdir? Abdestli Kapitalizm konusu ve anafikri nedir? Abdestli Kapitalizm kitabı ne anlatıyor? Abdestli Kapitalizm PDF indirme linki var mı? Abdestli Kapitalizm kitabının yazarı Eren Erdem kimdir? İşte Abdestli Kapitalizm kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Eren Erdem

Yayın Evi: Destek Yayınları

İSBN: 9786054607327

Sayfa Sayısı: 256

Abdestli Kapitalizm Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Abdestli Kapitalizm bir şirk dinidir. Çünkü şirk, kelime anlamı itibari ile 'bir mala iki kişinin sahip olması demektir.' Dolayısı ile Allah'ın, yani halkın malını gasp edenler, Kuran'ın diline göre şirk ehlidir.

Abdestli Kapitalizm, Allah ve Peygamber'e yalan isnad etmek sureti ile oluşturulan emperyalist bir ideolojidir. Bağlı olduğu odakların genel çıkarlarını koruma adına, dinin içeriğini tersyüz etme mücadelesi veren, sosyo-ekonomik bir hegemonyadır.

Abdestli Kapitalistler, mutlak dindarlık iddiası ile faaliyet yürütürler. Ancak bilinmelidir ki, Abdestli Kapitalizmin mimarı bizzat 'Haçlı Emperyalizmidir.'

Kuran verilerine bakıldığında, içerik ve pratiği açısından 'Şirk dini' saflarında yer alan 'Abdestli Kapitalizm', dinin toplumcu yüzünü katlederek, dini bir pusu kurma aracı haline getirenlerin ortak mesleğidir...

Bugün, Emperyalizm ile çelişmeyen bir İslam algısı egemen ise, bu tamamen 'Abdestli Kapitalizmin' eseridir. Çünkü, pratik düzlemde yaşama dikte ettiği din algısı, 'okumanın, sorgulamanın ve düşünmenin yasak olarak kabul edildiği' bağnaz bir putperestlikten ibarettir.

Dinin gerçeklerinin üzerini örtmek sureti ile oluşturulan bu bağnaz tahakküm, yine Hazreti Resul tarafından yıkılmış, ancak Kerbela harbi ve sonrasında 'Abdestli Kapitalistler' eliyle tekrar hegemonya haline dönüşmüştür...

Kuran'ın öncelikli bir emri olan 'infak/mal paylaşımı' emrinin üzerini örtmek sureti ile oluşturulan bu tahakkümle bina edilen din, nüsukların, şekillerin ve ataperest ezberlerin dinidir. 

Bu dinin mensupları şu ayetten bihaberdirler;

"...Sana neyi infak edeceklerini/dağıtacaklarını sorarlar; de ki; kazandıklarınızın ihtiyaçtan artanının tamamını..."

-Bakara Suresi 219. ayet-

(Tanıtım Bülteninden)

Abdestli Kapitalizm Alıntıları - Sözleri

 • Bugün din, cami içindeki vakitli ibadetler, kurban adına kesilen hayvanlar, çevresinde onca sefalet içinde insan varken hac için harcanan yüz binler, zekâtı verilip alınmış cipler, emperyalist müttefikler, açlık boy gösterirken dikilmiş camiler, huriler, gılmanlar, anlamı bilinmeden uygulanan ritüeller, kutsanan bezler, türbeler, hoca efendiler, risaleler, cüppeliler ve sarıklılar, katılım bankaları, faizsiz kazanç iddiaları, hilafet fetişistleri ise, bunun yegâne nedeni “afyon dini toplumlara entegre ederek, onları sömürme arzu ve hevasından ileri gelmektedir.”
 • İsyan, kötü bir şey değildir. İsyan, yıkmak , parçalamak, zarar vermek manasına da gelmez. İsyan; daha evvel de izah ettiğim gibi, pislikleri gün ışığına kavuşturarak, ilmi bir yol tutarak halk vicdanını aydınlatmaktır.
 • Ey Özgürlük! Gazetecilere, devrimcilere, kölelere, ezilenlere, horlanan-yitip gidenlere, mustazaf-alttakilere uğramayan o büyülü kelime!
 • İbrahim atamız, 3 büyük dinin atası değil, müslümanların atasıdır. Üç büyük din olarak ifade edilen ehli kitabın küfre sapmışları olarak göze çarpan Allah'ın kabul etmediği Yahudilik ve Hristiyanlığı kabul edilir kılmak dindarlık adına putperestliğin ta kendisidir.
 • Algıları körelmiş ve sürüleşmiş toplumun, kendilerinde var olan temel sorunların nedeni olan anlayışa hizmet edenlere olan bağlılıkları nedeniyle, algılarını körelten düşünsel ortam daha da güçlenmiştir.
 • Allah'ın mülkünü sahiplenerek, Allah'ın kullarını fakirleştirenler Kuran'ın dinine göre hırsızlardır. Yani, bugün saraylarda oturup şeriat ahkamı keserken, kapısının önünde sefalet içinde yaşayanlara "Allah versin!" diyen güruhun, hırsızın elini keserek şeriatı daim kılma sevdası, esasen kendisi için uygulanması gereken bir durumdur. Ancak bu güruh, dinin temelini dinamitleyen bir mülk algısı üretmiş ve Kuran'ın temel gerçeklerini bertaraf etmiştir.
 • • Dünyada 1 milyar insan açtır. • Bunun akabinde, dünyada dolanan paranın %78’ini, dünya nüfusunun %0,7’si kontrol etmektedir. • Dinmez savaşlar, silah ticareti, insanların bu sistem algısına karşı yükselteceği direnişi kırma adına, devletler eliyle piyasaya sürülen “uyuşturucu”, fuhuş ve fakirliğin getirdiği suçlardaki artış. • Birilerinin göbeği şişerken, diğerlerinin açlıktan ve hastalıktan ölüyor olması. İşte cahim budur.
 • Abdestli kapitalizm, insanlık tarihinin en eski dinlerinden biridir. Çünkü, insan sürekli olarak kutsallar kullanılarak aldatılmaya açık bir varlıktır. Bu bağlamda, ortaçağ feodalizmi en yakın örnektir ki, Kilise vahşeti “Haçlı emperyalizmini üretmiştir.” Emperyalizm, bu pratikte görmüştür ki, din olgusu “kitleler üzerinde egemenleşecek sömürü odaklarının” en önemli silahıdır. Ancak, hangi din diye sorarsanız, Karl Marx’ın şu tabirini kullanmak gerekir: afyon din.
 • Aydınlanmadan bahsetmek için karanlığı deneyimlemek gerekir. Karanlığı, haddince deneyimlemiş ruhların ürettiği aydınlanma, kalıcı ve esenleştiricidir
 • Emperyalizm, bu pratikte görmüştür ki, din olgusu "kitleler üzerinde egemenleşecek sömürü odaklarının" en önemli silahıdır.

Abdestli Kapitalizm İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Eren Erdem'in yazmış olduğu ABD'estli Kapitalizm bakış açımı oldukça değiştirdi. Beni kitapta etkileyen yer "Musa gittikten sonra altın buzağıya tapanlar ile Muhammed gittikten sonra mala tapanlar aynıdır." yeridir. Kitapta ayet ile açıklamalar olmuş. Bu da Sosyalizm'in İslam'a yakın olduğunu akla getiriyor. Müstağni olmamamızı Kurandan ve hadislerden örnek vererek bize sunmuş. Kitabın ön kapağında "Siz Allah'a dinini mi öğretiyorsunuz?" Hucurat 16. ayetten örnek vermiş. Kitap güzel, hoşuma gitti ama yazarın okuduğum ilk kitabı ve amacı nedir, samimi midir bilemiyorum. Okuyun arkadaşlar okuyun çok okuyun... (heotontimorumenos)

Eren erdem'i ilk defa okuyorum. Yazar bu kitabında ilgi ve âlâka duyduduğu sosyalizmin, İslam dini ile benzerliklerini anlatmaya çalışmış. Fakat islam dini zaten sosyal bir dindir. Yazar sanki bu yeni keşfedilmiş bir şey gibi anlatmış. Kuran ayetlerini sosyalizm içeren terimlerle, tanımlamalarla çevirisini yapmış. Bence bu doğru birşey değil. Bazı şeyleri çok abartmış, Kuran ayetlerini tamamen sosyalizm ideolojileri ve kuralları ile çarpıtmış. Mesela gayrimenkul sahibi olup bunu kiralayıp gelir elde etmeyi haram saymış. Buna riba demiştir. Bu kuran ayetlerini tamamen çarpıtmadır. Çünkü zekatını ödediğin her mal helâldir. Eğer cok mal sahibi olmak haram olsaydı, zekat vermenin bir anlamı olmazdı. Yazar Kuran' dan işine gelen ayetleri almış, kafasına göre çevirmiş ve hüküm vermiştir.Yine de okumakta fayda var, insanı din üzerine düşünmeye itiyor. (ismail erol)

Abdestli Kapitalizm PDF indirme linki var mı?

Eren Erdem - Abdestli Kapitalizm kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Abdestli Kapitalizm PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Eren Erdem Kimdir?

Eren Erdem İstanbul Fatih doğdu

ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra üniversite hayatına başladı. Üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda kalan erdem, 2000’li yılların başında Türkiye’de tartışılmaya başlayan “Kur’an odaklı İslam” düşüncesinin toplumsal tartışmalara dahil olması adına çalışmalar yaptı. Kurduğu “internet forum” siteleri üzerinden, “Kur’an ve Akıl Sempozyumu” gibi çalışmalar yaptı.

2008 yılında yaptığı araştırmaları kitaplaştırdı. İran’ın ve ekseriyetle 3. dünyanın ezilenlerinin önemli bir simgesine dönüşen Dr. Ali Şeriati’nin ilk olarak dile getirdiği “Abdestli Kapitalizm” kavramını kitaplaştırdı. Ve toplam 7 kitap yazdı.

Eren Erdem, kitap çalışmalarını sürdürmek ile birlikte, çok sayıda konferansa katıldı, birçok televizyon kanalında programlara katıldı, çok sayıda söyleşi yaptımıştır.

erdem Ulusal Kanal'da Ezber Bozanlar adlı programında da yer aldı.

Devrimci İslam düşüncesini teorik zeminde Türkiye toplumuna izah çalışmaları yürüten Erdem, 2012 yılında kurulmasına ön ayak olduğu ve Devrimci İslam’ın büyük şiarı Ebuzer Gıffari’nin son sürgün yerinin de adı olan Rebeze Kültür Evi’nde Cumartesi sohbetleri adı altında, Kur’an’ın zamana sözü, tarihsel perspektif, tarih felsefesi üzerine söyleşiler yapmaktadır.

Eren Erdem'in başlıca kitapları aşağıdadır;

- Gayya Karanlığından Kur’an Aydınlığına

- Abdestli Kapitalizm

- Nurjuvazi (Toplatılması istemiyle dava açıldı)

- İslam ve Kapitalizm

- Selman-ı Pak

- Şeytan Evliyaları

- Riya Tabirleri

- Devrimci Peygamber (Çok Yakında Çıkacak!)

Eren Erdem Kitapları - Eserleri

 • Devrim Ayetleri
 • Devrimci Peygamber
 • Abdestli Kapitalizm
 • Nurjuvazi
 • Selman-ı Pak
 • İç
 • Şeytan Evliyaları
 • Edebiyatçıların Kaleminden Atatürk
 • İktidarın Yolu
 • Diktatör Devirme Sanatı
 • Adalet Manifestosu
 • Gayya Kuyusu
 • Riya Tabirleri
 • Devrimci Peygamber

Eren Erdem Alıntıları - Sözleri

 • Özgür olmak ile özgürlüğe tapınmak aynı şey değildir. (İç)
 • Dikkat edelim, Kur'an'da bütün surelerinin başında "Besmele" vardır. Bir tek Tevbe Suresi'nin başında Besmele yoktur. Hatta bir çok insan bu durumdan ötürü "spekülasyonlar" kopartır durur. Bunun nedeni çok açıktır. Kur'an'ın 113 suresi hoşgörü, bir suresi de "horgörü" içerir. Yani yaptırımsal, sert bir dille eleştirilerin odaklandığı, hatta savaş çığlıklarının yükseldiği, onlara karşı merhametsizleşme alametlerinin ayyuka çıktığı bir suredir. Dolayısıyla "Besmele" yoktur. (Devrim Ayetleri)
 • ... "İkra/oku" emri, insanın kendisini okuması manasına gelir. (Devrim Ayetleri)
 • Tarih boyunca işgal ve sömürüye geçit vermeyen büyük halk yığınlarını bir arada tutan kültürel kodlar, genetik ruh ve toplumsal akıl; bireycilik adlı zehirle zehirlenerek, kültürel dinamiklerin tasfiyesi adına, sanayi devriminin ürettiği aygıtlar vasıtasıyla yeni dünya düzeni kurulmuştur. (Devrimci Peygamber)
 • Ölen her saatten yakın ve uzak atilerde muzafferen yaşayacak birkaç fikir yaratıyor. (Edebiyatçıların Kaleminden Atatürk)
 • “Aydınlanma adına ortaya konulan referanslar, skolastik düşünceye karşı hümanizmin saflarında yer alır gibi görünse de, hümanizmin tanımlanış biçimi,bireyselciliğin ve egoizmin gelişmesi dışında pozitif tek bir nitelik dahi katmamıştı hayata...” (Devrimci Peygamber)
 • Çünkü; yarattığımız toplum, ve medeniyet algısı; toprak ile aramıza ciddi mesafeler sokmuştur... Ki toprağa yabancılaşmak demek, kişinin öncelikle kendisine, akabinde kendi eliyle yarattığı topluma yabancılaşması demektir... (Nurjuvazi)
 • Vatan dediğimiz bir tek anadan doğmuş 15 milyon halkın en fedakar aşığı şüphe yok ki O’dur. (Edebiyatçıların Kaleminden Atatürk)
 • İdeoloji bir "ideali" benimsetir. Ve dünü, bugünü tanımlayarak yarınları tasarlar. Bilimsel olarak, "herkesin bir ideolojisi vardır." (İktidarın Yolu)
 • "Unutmak o kadar kolay mı sandın?" (Riya Tabirleri)
 • “Havarilerini yaratamayan İsa’nın yeri tımarhanedir.” | Cemil Meriç (Devrimci Peygamber)
 • Allah peygamberi, tüm insanlığa gönderildiğine göre, tüm insanlık ümmettir. (Devrim Ayetleri)
 • Düşünün, PKK ile HDP arasında bir yakınlık olduğu öteden beri ifade edilir. Diyelim ki böyle; HDP’nin %13 civarında oy alıp 80 milletvekiliyle TBMM’ye girdiği bir ortamda, hele hele seçime giderken PKK’nın terörü tırmandırması hangi makul mantıkla açıklanabilir? (Diktatör Devirme Sanatı)
 • İbrahim atamız, 3 büyük dinin atası değil, müslümanların atasıdır. Üç büyük din olarak ifade edilen ehli kitabın küfre sapmışları olarak göze çarpan Allah'ın kabul etmediği Yahudilik ve Hristiyanlığı kabul edilir kılmak dindarlık adına putperestliğin ta kendisidir. (Abdestli Kapitalizm)
 • Her karşı çıkış bir “vatan hainliği” olacaktır. Bu uğurda bilim insanları, akademisyenler, cezaevlerine doldurulacaktır. (İktidarın Yolu)
 • "Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk... Evet ölmeli! Ölmeden evvel ölmeli. Aşk için..." (Selman-ı Pak)
 • İlelebet yaşamak iste ki ilelebet yaşayasın! diyor ve bizi küçük değil büyük yaşatmak istiyor. (Edebiyatçıların Kaleminden Atatürk)
 • Size ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Sadece Türkiye’de olan bir dolandırıcılık sektörü var, bilirsiniz. Hırsız vatandaşı arıyor ve şöyle diyor: “Ben polisim/savcıyım, FETÖ/PKK/DHKP-C/IŞİD ile irtibatınız saptandı. Karakola gelir misiniz?” Vatandaş yanıtlıyor: “Nasıl olur?” Hırsız devam ediyor: “Aslında bu işi kapatabiliriz, şu kadar para verirseniz örteriz.” Peki vatandaş ne yapıyor? “Bu ülkede hukuk var canım, ne iltisakı, nasılsa aklanırım” diyerek telefonu hırsızın suratına mı kapatıyor? Yoksa, hırsızın istediği parayı verip dolandırılıyor mu? ... Çünkü bu ülkenin mahkemelerinde hukuk ve adalet olmadığını biliyor. Dünya’da böyle bir dolandırıcılık şekli yok! Sadece Türkiye’de var. ... Düşünün hırsızlar; hakim, savcı, polis kılığında dolandırıcılık yapıyor. İşte durum budur. (Adalet Manifestosu)
 • Mal yığan, vermeyenler karşısında tavizsiz biçimde, mustazaf(ezilen) direnişin safındaydı. Hatta kendisine teklif edilen büyük serveti de bu yaklaşım dahilinde reddetmişti. "Bir elime Güneş'i Bir elime Ay'ı verseniz, davamdan dönmem!" (Devrim Ayetleri)
 • Yalnız peşinen ifade edeyim. (Adalet Manifestosu)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle