Af ve Mağfiretin Bol Olduğu Bir Gece

                           AF ve MAĞRİFETİN BOL OLDUĞU BİR GECE

              Allah’ü Teala cc. Biz kulları affetmek,doğru kullarına daha da fazla merhamet ve güzellik bağışlamak için öyle zamanlar,günler,geceler yaratmış ki,O’na ne kadar şükür etsek karşılığını ödeyemeyiz.Huzuruna başımız dik,alnımız açık ve güler yüz ile çıkabilmemiz için,yapmamız gerekenler belli olmasına rağmen,ola ki,yanlışımızın affı, günahlarımızın bağışı ve layık birer kul olmak, bir ibadete karşı binlercesini kazanmak için bu gibi zamanları çok iyi değerlendirmemiz gerekir.işte bu zamanların bir tanesi de şu anda içinde bulunduğumuz mübarek Kadir Gecesi’dir.İçinde öyle mübarek olaylar cereyan etmiştir ki,anlatmakla bitmez,yazmakla bile ifade edilmez.Öyle ise içerisinde bir çok sırlar olan bu geceyi ibadet,tövbe ve dualarla geçirmek biz Müslümanlara ilaç gibi elzemdir.

           Ramazan ayının 27. Gecesi İslam aleminin Kadir Gecesi olarak bildiği ve ihya ettiği Mübarek bir zaman dilimidir.Bu gece hayırlarla dolu olayların meydana geldiği bir gecedir.Kadir gecesi, gecelerin en feyizli ve bereketlisi olarak bilinir.Bu gecede yapılan ibadetlerin bin aylık ibadetlerden daha hayırlı olduğu, Kur’an-ı Kerim’de zikredilmiştir.Bu gece çok değerli bir gece olması hasebiyle Kur’an-ı Kerim’de müstakil bir Sure-i Kadir tahsis edilmiş ve bu gecede Kur’ın-ı Kerim inmeye başlamıştır.

1-Gerçekten biz onu kadir gecesinde indirdik.2-Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? 3-Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4-Onda Melekler ve Ruh Rablerinin izni ile her türlü iş için iner de iner. 5-O, tan yeri ağarıncaya kadar bir selamettir…(Kadir Suresi)

         Bu sürede neyin indirildiği açık bir şekilde bildirilmemekle beraber indirilen şeyin Kur’an-ı Kerim olduğunu Bakara Süresinin 85.ayetinden anlayabiliyoruz.”Kur’an, Ramazan ayında indirildi.” Ayrıca Duha süresinde de “ Biz onu mübarek bir gecede indirdik” buyurarak bu gecenin Kadir Gecesi olduğunu ve indirilen şeyin de Kur’an-ı Kerim olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır.Kur’an-ı Kerim Cebrail vasıtasıyla Ayet ve Süreler şeklinde Peygamber Efendimiz (sav)’e 23 senede getirildiği ve indirildiği geceye de Kadir Gecesi ismi verildiği ifade edilir.Bir rivayete göre de Kadir Gecesi denmesinin sebebi, kimin başına ne gelecekse bu gecede takdir edilmiş olduğundan bu ismi almıştır.(Ğaybı Allah bilir..?

       Bu gecenin ramazan ayında olduğu kesin olmakla beraber, hangi gün ve gece olduğu kesin değildir.Ramazan ayının 27. Gecesinde olduğu hakkında rivayetler vardır.Peygamber Efendimiz (sav) den rivayet edilen şu hadisi şerifde: “ Ashabım, siz Kadir Gecesi’ni  ramazan ayının son on (10) gününde arayınız.Kadir Gecesi ya Ramazandan dokuz (9) gece kala, yahut yedi (7) gece kala,yahut da beş gece kaladır.”Buyurarak bu gecenin hangi günde olduğunu kesin bir şekilde bildirmemiş ancak, Ramazan ayının son on (10) gecesinin tek gecelerinden biri olduğu rivayet edilir.Böylece her gecenin ihya edilmesi gerektiğine işaret edilmiştir.Yapılan rivayetlerde  Peygember  Efemdimiz (sav) Ramazan ayının son on (10) gününde itikafa girdiği hususundadır.

Allah’u Teala (cc) bizleri ibadete  teşvik etmek için, bazı hayırları zaman içinde gizlemiştir ki, devamlı o ibadeti yapalım da, o en hayırlı anı yakalayalım amacıdır.Mesela: Cuma gününde duaların kabul olduğu  bir saat vardır ki,hangi saat olduğu bildirilmemiştir.Amaç o gün devamlı dua etmek amacını taşımaktadır.Değerli kardeşlerim,Rabbimizin dualarımıza ihtiyacı olduğundan değil,bizim dualarımızın kabulüne ihtiyacımız  vardır.Lütfen bunun farkında olalım.Kıyamet ve Ecel vaktini bildirmemiş ki, devamlı o anları düşünüp hatırlayarak hazırlıklı olalım.İnsanoğlunun hazırlıklı olduğu bir işi başarması zor olmayacak,aksine hazırlıksız olduğu şeyin sonucunda perişan olacağı aşikardır.

           Peygamber efendimiz (sav) Ramazan  gecelerinde daha çok  ibadet eder, daha çok Kur’an okurdu.Rivayete göre de, Kur’an okuduğu zaman rahmet ayeti geçince mağfiret ister,azap ayeti geçince de Allah’a sığınırdı.Hz.Aişe validemiz Resulullah’a soruyor. “Ya Resulullah, Kadir Gecesine rastlarsam ne diyeyim?” Peygamber Efendimiz de şöyle cevap verir. “Allahumme inneke afuvvun Tuhibbulafve fa’fu anni.Yani Allah’ım sen affedicisin,affetmeyi seversin beni de affet.” Diye dua et buyurmuştur.

           Değerli kardeşlerim.Mübarek Ramazan ayının gün ve gecelerinde bol bol Kur’an okumalıyız. Kur’an’ın ahlakı ile ahlaklanmaya çalışmalıyız.Kur’an’ın gönderiliş amacına uygun olarak hareket etmeliyiz.Hiç bir şey için geç kalmış değildir insanoğlu.Tövbe,istiğfar etmek,iyilik yapmak,kötülükten alıkoymak affedici olmak,akrabalarını ziyaret etmek,insanların derdi ile dertlenip sevinçlerine ortak olmak bizim ana gayemiz olmalıdır.Bir gülümsemenin dahi sadaka kabul edildiği,sadakanın da kaza ve belayı def ettiğini hiçbir zaman unutmamalıyız.İki nefes arası zamana bakar insan hayatı,bunu hiçbir şekilde aklımızdan çıkarmamalıyız.Müslümanlar özellikle bu ramazan ayında ellerini Allah’u Teala’ya doğru açmalı ve zalimlerin,Müslümanların aleyhinde kurdukları tuzakları bozması için dua etmeliyiz.İnsanlık için, huzur,bereket,birlik ve beraberlik için, dileklerin makul ve mantıklı olması şartıyla samimi olarak istemeliyiz.Bu ayda verilecek Zekat’ın “fisebilillah” şıkkına büyük bir işlerlik kazandırılmalı ve bunun gereksiz yerlere değil,ihtiyaç olunan,gerekli  yerlere ulaşması  sağlanmalıdır.

          Kıymetli Müslümanlar…2022 yılı Ramazan ayının 27. Gecesi’ne kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun.Ramazan ayında Şeytanlar bağlanır,nice kullar azat edilir.3-4 gün sonra,bunun tersi mi olur bilmem ama,kötülüklerin daha fazla olacağı ve fıtrat itibarıyla insanın bu yöne meyilli olduğu bilinir.Rabbim kötülüklere yönelmekten muhafaza eylesin.İyilik ve doğrulukta ısrar edilirse bu davranışlar alışkanlık kazanır.iyilik te,kötülükte bulaşıcıdır.Gerisi herkesin malumudur.Öyleyse, bu geceyi ihya etmek demek, bize ulaşan Hakkın mesajına kulak vermek anlamına geliyor demektir. Layıkıyla ihya edilirse karşılığı da ona göre feyz,bereket,huzur ve mutluluk olacaktır.Yazıyı şu mübarek Peygamberimiz (sav) in hadisi ile sonlandıralım.” Kim Kadir Gecesinde,bu gecenin kıymet ve büyüklüğüne inanarak,Allah rızası ve o gecenin sevabını ümit ederek ibadetle ihya ederse küçük günahları afolunur.” Kırmayın “Gönül Kapısı” nı,tamir edecek usta çok az bir zamandan geçiyoruz…..

Geceniz mübarek,dualarınız makbul ve Allah’ın affını kazanmış aziz kullar zümresinde  olursunuz inşallah…Kalın sağlıcakla.

 

 

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle