Allah'ın 99 İsminin Anlamı ve Okunuşu - Esmaül Hüsna İsimleri ve Türkçe Anlamları

Anlam bakımından en güzel isimler manasına gelen Esmaül Hüsna'nın içerisinde Allah'ın 99 ismi bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de de yer alan Allah'ın 99 isminin her birinin ayrı ayrı anlamı vardır. Bu isimlerin anlamlarını bilmek ve öğrenmenin faziletleri oldukça çoktur. Allah resulü Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerinde belirttiği üzere çok önemlidir. Esmaül Hüsna hakkında bilgiler İslami birçok kaynakta da yer almaktadır. İşte sizler için Allah'ın 99 İsmi, anlamları ve Türkçe okunuşu için hazırlamış olduğumuz içeriğimize göz atabilirsiniz...

DİNİ HABERLER

Esmaül Hüsna köken itibari ile Arapça kökenlidir.

En güzel isimler anlamına gelen Esmaül Hüsna Allah'ın birbirinden güzel 99 ismini belirtmektedir.

Esmaül Hüsna'da eşi benzeri olmayan, tek olan ve sonsuz güce sahip olan Allah'ın özellikleri yer verilmiştir.

Ayrıca Allah'ın 99 isminin içeriğinde hepsinin birbirinden farklı faziletleri de bulunmaktadır.

Esmaül Hüsna Ne Demek?

İsmin çoğulu olan “esmâ” kelimesi ile “en güzel” anlamındaki “hüsnâ” kelimesinin oluşturduğu bir sıfat tamlaması olan “esmâ-i hüsnâ”, “en güzel isimler” anlamında Yüce Allah’ın bütün isimleri için kullanılan bir terimdir.

Kur’an-ı Kerim’de, “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ, 20/8); “...En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.” (Haşr, 52/24) mealindeki âyetlerde ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah’a mahsustur.

Çünkü bütün kemal ve yetkinliklerin sahibi O’dur. O’nun isimleri en yüce ve mutlak üstünlük ifade eden kutsal nitelemelerdir.

Allah Teala’nın Kur’an’da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardır. Kul bu isimleri öğrenerek Allah’ı tanır, O’nu sever ve gerçek kul olur.

Kur’an’da, “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimlerle dua edin...” (A‘râf, 7/180) buyrularak, esmâ-i hüsnâ ile dua ve niyazda bulunulması istenmiştir.

Esmâ-i hüsnânın birden fazla olması, işaret ettiği zâtın birden çok olmasını gerektirmez, bütün isimler o tek zâta delalet ederler: “De ki: İster Allah deyin, ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona aittir.” (İsrâ, 17/110)

Allahın İsimleri Okunuşu - Esmaül Hüsna İsimleri ve Türkçe Anlamları

İsmin çoğulu Esma kelimesidir. En güzel anlamına gelen Hüsna kelimesi ile bir sıfat tamlaması oluşturularak Esmaül Hüsna yani en güzel isimler anlamında Allah'ın isimleri için oluşturulmuş bir terimdir.

Bu terim içerisinde Allah'ın 99 ismi ve anlamları barınmaktadır. Esmaül Hüsna faziletleri hakkında kaynaklarda birçok açıklama yer almaktadır.

Allahın 99 İsmi ve Anlamları

Allah'ın 99 İsmi ve Anlamları

Esmaül Hüsna'nın manevi anlamda önemli hikmeti ve sağlık açısından sırları da bulunmaktadır.

Her bir isimde ayrı hikmet var olan Allah'ın 99 isimlerini ve anlamlarını, faziletlerini öğrenmek ise mümkündür.

Esmaül Hüsna hakkında bilgiler birçok kaynakta da yer almaktadır.

1- Allah

1- Allah

Eşi benzeri bulunmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.

2- Er-Rahmân

2- Er-Rahmân

Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

3- Er-Rahîm

3- Er-Rahîm

Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.

4- El-Melik

4- El-Melik

Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

5- El-Kuddûs

5- El-Kuddûs

Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.

6- Es-Selâm

6- Es-Selâm

Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

7- El-Mümin

7- El-Mü'min

Güven veren, emin kılan, koruyan.

8- El-Müheymin

8- El-Müheymin

Her şeyi görüp gözeten.

9- El-Azîz

9- El-Azîz

İzzet sahibi, her şeye galip olan.

10- El-Cebbâr

10- El-Cebbâr

Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.

11- El-Mütekebbir

11- El-Mütekebbir

Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.

12- El-Hâlık

12- El-Hâlık

Yaratan, yoktan var eden.

13- El-Bâri

13- El-Bâri

Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.

14- El-Musavvir

14- El-Musavvir

Varlıklara şekil veren.

15- El-Gaffâr

15- El-Gaffâr

Günahları örten ve çok mağfiret eden.

16- El-Kahhâr

16- El-Kahhâr

Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.

17- El-Vehhâb

17- El-Vehhâb

Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.

18- Er-Rezzâk

18- Er-Rezzâk

Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19- El-Fettâh

19- El-Fettâh

Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

20- El-Alîm

20- El-Alîm

Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.

21- El-Kâbıd

21- El-Kâbıd

Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.

22- El-Bâsıt

22- El-Bâsıt

Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

23- El-Hâfıd

23- El-Hâfıd

Dereceleri alçaltan.

24- Er-Râfi

24- Er-Râfi

Şeref verip yükselten.

25- El-Muız

25- El-Mu'ız

Dilediğini aziz eden, izzet veren.

26- El-Müzil

26- El-Müzil

Dilediğini zillete düşüren.

27- Es-Semi

27- Es-Semi

Her şeyi en iyi işiten.

28- El-Basîr

28- El-Basîr

Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

29- El-Hakem

29- El-Hakem

Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.

30- El-Adl

30- El-Adl

Mutlak adil, çok adaletli.

31- El-Latîf

31- El-Latîf

Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.

32- El-Habîr

32- El-Habîr

Olmuş olacak her şeyden haberdar.

33- El-Halîm

33- El-Halîm

Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.

34- El-Azîm

34- El-Azîm

Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.

35- El-Gafûr

35- El-Gafûr

Affı, mağfireti bol.

36- Eş-Şekûr

36- Eş-Şekûr

Az amele, çok sevap veren.

37- El-Aliyy

37- El-Aliyy

Yüceler yücesi, çok yüce.

38- El-Kebîr

38- El-Kebîr

Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.

39- El-Hafîz

39- El-Hafîz

Her şeyi koruyucu olan.

40- El-Mukît

40- El-Mukît

Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.

41- El-Hasîb

41- El-Hasîb

Kulların hesabını en iyi gören.

42- El-Celîl

42- El-Celîl

Celal ve azamet sahibi olan.

43- El-Kerîm

43- El-Kerîm

Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.

44- Er-Rakîb

44- Er-Rakîb

Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.

45- El-Mucîb

45- El-Mucîb

Duaları, istekleri kabul eden.

46- El-Vâsi

46- El-Vâsi

Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden.

47- El-Hakîm

47- El-Hakîm

Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.

48- El-Vedûd

48- El-Vedûd

Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.

49- El-Mecîd

49- El-Mecîd

Her türlü övgüye layık bulunan.

50- El-Bâis

50- El-Bâis

Ölüleri dirilten.

51- Eş-Şehîd

51- Eş-Şehîd

Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.

52- El-Hakk

52- El-Hakk

Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53- El-Vekîl

53- El-Vekîl

Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.

54- El-Kaviyy

54- El-Kaviyy

Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55- El-Metîn

55- El-Metîn

Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.

56- El-Veliyy

56- El-Veliyy

İnananların dostu, onları sevip yardım eden.

57- El-Hamîd

57- El-Hamîd

Her türlü hamd ve senaya layık olan.

58- El-Muhsî

58- El-Muhsî

Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

59- El-Mübdi

59- El-Mübdi

Maddesiz, örneksiz yaratan.

60- El-Muîd

60- El-Muîd

Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61- El-Muhyî

61- El-Muhyî

İhya eden, dirilten, can veren.

62- El-Mümît

62- El-Mümît

Her canlıya ölümü tattıran.

63- El-Hayy

63- El-Hayy

Ezeli ve ebedi hayat sahibi.

64- El-Kayyûm

64- El-Kayyûm

Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.

65- El-Vâcid

65- El-Vâcid

Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.

66- El-Macîd

66- El-Macîd

Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.

67- El-Vâhid

67- El-Vâhid

Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

68- Es-Samed

68- Es-Samed

Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.

69- El-Kâdir

69- El-Kâdir

Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70- El-Muktedir

70- El-Muktedir

Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

71- El-Mukaddim

71- El-Mukaddim

Dilediğini, öne alan, yükselten.

72- El-Muahhir

72- El-Muahhir

Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.

73- El-Evvel

73- El-Evvel

Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.

74- El-Âhir

74- El-Âhir

Varlığının sonu olmayan.

75- El-Zâhir

75- El-Zâhir

Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.

76- El-Bâtın

76- El-Bâtın

Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.

77- El-Vâlî

77- El-Vâlî

Bütün kainatı idare eden.

78- El-Müteâlî

78- El-Müteâlî

Son derece yüce olan.

79- El-Berr

79- El-Berr

İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.

80- Et-Tevvâb

80- Et-Tevvâb

Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.

81- El-Müntekim

81- El-Müntekim

Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.

82- El-Afüvv

82- El-Afüvv

Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.

83- Er-Raûf

83- Er-Raûf

Çok merhametli, pek şefkatli.

84- Mâlik-ül Mülk

84- Mâlik-ül Mülk

Mülkün, her varlığın sahibi.

85- Zül-Celâli vel ikrâm

85- Zül-Celâli vel ikrâm

Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.

86- El-Muksit

86- El-Muksit

Her işi birbirine uygun yapan.

87- El-Câmi

87- El-Câmi

Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.

88- El-Ganiyy

88- El-Ganiyy

Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.

89- El-Mugnî

89- El-Mugnî

Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.

90- El-Mâni

90- El-Mâni

Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.

91- Ed-Dârr

91- Ed-Dârr

Elem, zarar verenleri yaratan.

92- En-Nâfi

92- En-Nâfi

Fayda veren şeyleri yaratan.

93- En-Nûr

93- En-Nûr

Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.

94- El-Hâdî

94- El-Hâdî

Hidayet veren.

95- El-Bedî

95- El-Bedî

Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.

96- El-Bâkî

96- El-Bâkî

Daimi, ölümsüz, ebedi olan.

97- El-Vâris

97- El-Vâris

Her şeyin asıl sahibi olan.

98- Er-Reşîd

98- Er-Reşîd

İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.

99- Es-Sabûr

99- Es-Sabûr

Sabırlı olan, sabır veren. Ceza veya mükafat vermede acele etmeyen.

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle