Arapça harfler nasıl yazılır? Kamerî ve Şemsî harfler nedir nasıl yazılır? Kelimede nasıl kullanılır?

Günümüzde insanlar farklı diller öğrenmek istiyorlar ve bunun için bir çok yola başvuruyorlar. Bizde siz okuyucularımız için Dünyada en çok konuşulan 6. dil olan Arapça'nın temel özellikleri hazırladık...

  • 17.09.2023 22:48
Arapça harfler nasıl yazılır? Kamerî ve Şemsî harfler nedir nasıl yazılır? Kelimede nasıl kullanılır?

Arapça'nın bazı temel özellikleri şunlardır;

Sağdan sola yazılır: Arapça metinler, Latin alfabesinden farklı olarak sağdan sola doğru yazılır. Bu, Arapça yazının temel bir özelliğidir.

Ünlü bir dil: Arapça, çok sayıda ünlü ses içeren bir dildir. Aynı harf, farklı ünlü seslerle farklı kelimeleri temsil edebilir.

Zengin kelime hazinesi: Arapça, çok zengin bir kelime hazinesine sahiptir ve birçok alanda ayrıntılı terimlere sahiptir. Özellikle dini, bilimsel ve edebi alanlarda zengin bir terminolojiye sahiptir.

Farklı lehçeler: Arapça, farklı bölgelerde farklı lehçelerde konuşulur. Modern Standart Arapça, yazılı ve resmi dil olarak kullanılırken, bölgesel lehçeler günlük konuşma için yaygın olarak kullanılır.

Ünlü Harfler: Arapça alfabesinde ünlü harf denilen sesleri temsil eden harfler yoktur. Ünlü harfler, genellikle noktalı işaretlerle veya özel sembollerle gösterilir.

Bağlantılı Harfler: Arapça alfabesinde harfler birbirine bağlı olarak yazılır. Kelimelerdeki harfler birleşerek okunur ve yazılır. Harf şekilleri, kelimenin içindeki konumlarına göre değişebilir.

Elif İle Başlayan Kelimeler: Arapça'da bazı kelimeler "elif" harfi (ا) ile başlar ve bu harf bir ünlü sesi temsil eder. Kelimelerdeki diğer harflerle birleştirilerek okunur.

Üç Harf Kök Sistemi: Birçok Arapça kelimesi, üç harflik bir köke dayanır. Bu kök harfler üzerine ekler eklenerek farklı anlamlar ve kelimeler oluşturulur.

Kamerî ve Şemsî harfler;

Arap alfabesinde harfler Kamerî harfler ve Şemsî harfler olarak ikiye ayrılır.

28 harfin 14 tanesi Kamerî, 14 tanesi de Şemsî harflerdir. Harflerin bu şekilde adlarının bilinmesi, isim cinsi kelimelerde kelimenin başına harf-i tarif denen “el” ( ال ) takısı geldiğinde, “lam”ın ( ل ) okunup okunmayacağını belirler. Kameri harfler ile başlayan bir ismin başına “el” ( ال ) takısı geldiğinde, “lam” ( ل ) cezimlenmek suretiyle açığa çıkarılır. Yani “lam” okunur.

Kameri harfler şunlardır;

ا ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، فَ ، قَ ، كَ ، م ، وَ ، ه ، ى

Aşağıdaki kelimelerde olduğu gibi, “lam” harfi cezimlenerek okunur

اَلْحَمْدُ ، اَلْكَافِرُونَ ، اَلْوَسْوَاسُ ، اَلْبَيْتُ

Şemsi harfler ise şunlardır;

تَ ، ث ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل ، ن

Şemsî harfler ile başlayan bir ismin başına “el” ( ال ) takısı geldiğinde, “lam” ( ل ) okunmadan direk kelimenin ilk harfi olan Şemsî harfe geçilir. Şemsî harfin üzerine şedde konur

Aşağıdaki kelimelerde olduğu gibi, “lam” harfi okunmayarak, kendinden sonra gelen harf şeddeli şekilde okunur

اَلشَّمْسُ ، اَلنَّاسُ ، اَلرَّحِيمُ ، اَلتَّوَّابُ ، اَلرِّزْقُ

Ayrıca başında elif-lam takısı bulunan isimlerin sonundaki tenvin kalkar.

Örnekler kelimeler;

ال + كِتَابٌ = اَلْكِتَابُ

ال + بَيْتٌ = اَلْبَيْتُ

ال + دَفْتَرٌ = اَلدَّفْتَرُ

ال + شَمْسٌ = اَلشَّمْسُ

Editör: Meliha Güneş

Yorum Yaz