Türküler ne tarzda yazılır, iki farklı dile bir türküde rastlamak mümkün mü?

Mardin Türküleri Arapça, Kürtçe ve Türkçe olarak üç dile de uyarlanıp söylenmektedir.

  • 10.07.2024 11:34
Türküler  ne tarzda yazılır, iki farklı dile bir türküde  rastlamak mümkün mü?

Son zamanlarda Mardin müziğini derleme çalışmaları yapılmaya çalışılmaktadır. Bu derlemelerde eserlerin sözleri birebir Türkçeye çevrilemediği için bazıları olduğu gibi yazılmış, bazıları da eserin ana temasına uygun olarak Türkçeye çevrilmiştir. Ancak bunların hemen hemen tamamında Arapça sözlere rastlamak mümkün olmaktadır.

Mardin Türküleri Arapça, Kürtçe ve Türkçe olarak üç dile de uyarlanıp söylenmektedir. Orijinal hâlleri daha çok Arapça ve Kürtçe’dir. Müzikler hep aynı kalsa da, sözler dile uyarlanırken değişiklik gösterebilmektedir. Örnek olarak Arapça ve Türkçe karışık olarak halk dilinde söylenmekte olan Esmerani’nin sözleri şu şekildedir:

ESMERANÎ

Ben bir keklik olaydım

Dallarına konaydım

Gelen geçen yolcudan

Haberini soraydım

Ah ye esmeri loy lo habibi ıl esmerani (Ah esmerim oy; Benim sevgilim esmerdir.)

Esmer ebu ıyun ıssud eğed akli u ğelleni (Esmerim siyah gözlüdür; Aklımı aldın başımdan.)

Editör: Neslihan Özkan

Yorum Yaz