Babil Ne Demek? Babil Ne Anlama Gelir? Babil Nedir, Nerededir?

Babil ne demek? Babil nerede? Babil kelimesinin anlamı nedir? Ne anlama gelir? Tarihi anlamda Babil'in önemi nedir? İşte cevabı...

BİLGİ SAYFASI
PAYLAŞ:

Babil ne demek sorusu, Babil dizisiyle beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Mezopotamya'da bir şehir ismi olan Babil'in Türk Dil Kurumu'nda (TDK) ne anlama geldiğini sorgulayan izleyenler Babil'in kelime anlamını öğrenmek istiyor. Peki, Babil kelimesinin sözlük anlamı nedir? Babil kelimesi ne demek ? İşte, Babil kelimesinin merak edilen anlamı ve Babil ile ilgili merak edilen bazı bilgiler.

BABİL NE DEMEK? BABİL BEBEK İSMİ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Milattan Önce 450'li yıllarda bile varlığı yazılan Babil, Türkçe bir kelime olmamasından dolayı, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde yer almamaktadır. Özel bir isimdir. Erkek ve kız ismi olarak da kullanılabilmektedir.

BABİL NEREDE?

Babil günümüzde Irak'ın bir ilidir. 5,603 kilometrekarelik bir alanda kurulmuştur 2003 yılı verilerine göre toplam nüfusu 1,385,783'tür. İlin merkezi Hilla'dır. İl ismini antik şehir Babil'den almaktadır. 1971 yılından önce il ismi Hilla iken daha sonra bu adı almıştır.

BABİL NEDİR?

Babil, Mezopotamya'da adını aldığı Babil kenti etrafında MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Babil halkının büyük bir kısmını tarih boyunca çeşitli Sami asıllı halklar oluşturmuştur. Bölgede konuşulmuş en yaygın dil Akadca olmuş olmasına rağmen Sümerce dinsel dil olarak kullanılmıştır. Aramice ise ilerleyen yıllarda bölgenin lingua francası konumuna gelmiştir.

Başlangıçta Akad İmparatorluğu'nda yer alan önemsiz ve güçsüz bir şehir iken, şehrin Amori hükümdarı Hammurabi tarafından kısa süre içinde büyüyen ve gelişen şehir kısa ömürlü de olsa bölgedeki en güçlü imparatorluklardan biri haline gelmiştir. Bu dönemden sonra tüm Güney Mezopotamya'ya Babil denilmeye başlanmış, devletin kutsal şehri Nippur olmuştur. Hammurabi'nin oğlu altında güçten düşen devlet uzun süre boyunca Asur, Kassit ve Elam egemenliği altında kalmıştır. Şehir Asurlular tarafından yıkılıp yeniden inşa edilmiştir. MÖ 609-539 yılları arasında hüküm sürmüş Yeni Babil İmparatorluğu bağımsızlığını Asurlulardan Keldani Nebupolassar önderliğinde kazanmıştır. Bu devletinde çökmesi ile Babil şehri Ahameniş, Seleukos, Part, Roma ve Sasani egemenliği altında kalmıştır.

BABİL KULESİ NEREDE?

Eski bir şehir olan Babil, Bağdat'ın 100 km kadar güneyinde bulunur. Şehirde yaşamın olduğu dönemde Fırat Nehri Babil Şehrinin tam ortasından geçmekteydi. Bulunan yazı tabletlerine göre M.Ö. 275 yılında şehrin terk edildiği sanılıyor. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölgenin kalıntıları hala görülmektedir. Irak'taki El Hilla kasabasının bugünkü konumu Babil şehrinin merkeziydi. Babil Kulesi eski çağların 7 harikasından biriydi. Günümüzde Babil şehri diye bir yer yoktur. Babil şehri şu anda konum olarak Irak sınırları içindedir.

Bugün Babil'den ve Babil Kulesi'nden geriye sadece adı kalmıştır. Rönesans döneminde babil kulesi bir çok ressamın dikkatini çekmiş ve tüm gerçekliği ile canlandırılmak istenmiştir. 9. yüzyıldaki tarihçilerden olan EL-Tabari, peygamberler ve krallar tarihi adındaki yapıtında yazdıklarına göre Nemrut, Babil Kulesini inşa ettirir. İnsanların kibirlerini ve ona ulaşmaya çalışılmalarına tanrı çok kızar ve Tanrı bu kuleyi yıkar. Tüm insanlığın konuştuğu tek dili 72 dile böler. İnsanlar arasında anlaşmazlık sağlayarak iletişimi engeller.

BABİL KULESİ GERÇEKTE VAR MI?

İslami kaynaklara göre, Kuran'da Hz. Musa, Firavun, Karun, Haman ve kerpiçten yapılan bir kule aynı hikâyenin içinde anlatılmaktadır. Farklı coğrafya ve tarihsel dilimlere ait bu öğelerin uyumunu sağlamak amacıyla bazı yorumcular kulenin piramit olabileceğini söyleseler de Mısır piramitlerinin ne mimarisi kuleye benzer, ne de inşaatında kullanılan malzemeler Kur'an da bahsedildiği gibi kilden yapılmıştır.

Hikâye Tevrat'taki ile benzerlik göstermesine rağmen Babil'de değil, Hz. Musa'nın yaşadığı dönemde Mısır'da geçmektedir. Tevratta, Firavun, Haman'a, kendisine kilden bir kule inşa etmesini, çıkıp Hz. Musa'nın tanrısına bakacağını söyler Babilden, Yakut el-Hamavi'nin yazılarında ve Lisan el - Arab'da da bahsedilir. Öyküye göre tüm insanlar rüzgârın önüne katılarak bir yerde toplanırlar. Buraya sonradan Babil denir. Babil'de insanlara Allah tarafından değişik lisanlar tahsis edilir ve yeniden rüzgârla geldikleri yerlere dağıtılırlar.

9. yy İslam tarihçilerinden El-Tabari'nin Peygamberler ve Krallar Tarihi adlı eserinde hikâyeye göre Nemrut Babil'de bir kule inşa ettirir. Tanrı bu inşa edilen kuleyi yıkar ve o zamana kadar aynı dili konuşan insanların dili böler ve 72 dile ayırdığını belirtir. 13. yy İslam tarihçilerinden Ebu el-Fida da aynı hikâyeden bahseder. İbrahim'in atası Hud'un kendi dili olan İbraniceyi korumasına izin verildiğini ekler.

Yahudi ve Hristiyan kaynaklara göre,Tanah ve Eski Ahit iki dinde de benzerlik gösterdiği için Babil konusu aynıdır. Tevrat'ın yaratılış kısmında Babil Kulesi'den bahsedilir. Nuh'un oğulları Büyük Tufan'dan sonra Sümer'e yerleşmiş, burada şehir ve göklere kadar yükselen bir kule yapmak istemişlerdir. Efsaneye göre Tanrı kendisine ulaşmaya çalışan insanların kendini beğenmişliğine, kibirli olmalarına kızar ve o zamana kadar tek dil konuşmakta olan insanların dillerini karıştırarak birbirlerini anlamalarını engeller. Kulenin yıkılışına dair Tevrat'ta anlatılan bir bilgi yoktur ancak Jubilees veya Leptogenesis olarak bilinen Yahudi belgelerinde bu bilgi aktarılır. Dini bir bakış açısıyla bu hikâye genellikle insanın kusurluluğunu, tanrının kusursuzluğu ile kıyaslamak ve dünyadaki yüzlerce dilin kökeninin nereden geldiğini açıklamak amacıyla kullanılmıştır.

BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ NEREDE VE GERÇEK Mİ?

 Babil'in Asma Bahçeleri M.Ö. 605 yılında Nebukadnezar tarafından inşa edilmiştir. Nebukadnezar Babil'de 43 yıl boyunda hükümdarlık yapmıştır. Bu yapı hükümdarın karısı Semiramis kurak ve sıcak Mezopotomya topraklarında bunalıma girdiği için Nebukadnezar tarafından yaptırıldı. Bu nedenle bazı kitaplarda Babil'in Asma Bahçeleri, Semiramis'in Asma Bahçeleri olarak da geçmektedir.

 Burada Semiramis'in şehrine benzer yapay bir şehir inşa edilmiştir. Pek çok yapay dağlar, akan sular, yeşillikler bulunmaktadır. Babil'in Asma Bahçeleri oldukça kısa bir sürede tamamlanmıştır. Burada bulunan bahçeler piramit oluşturacak şekilde yapılmıştır. Taraçalara dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş olan bitkiler ekilmişti. Bitkiler yapının aslını saklıyor ve bahçelerin havada asılı duruyormuş gibi görünmesine neden oluyordu.

 Babil'in Asma Bahçelerinde su ihtiyacı Fırat Nehrinden sağlanmıştır. Buraya pompalar ile su getirilmiş ve bahçelerin en üstüne kadar bu suların çıkması da sağlanmıştır. Bahçenin çevresi yüksekliğinin 100 metre olduğu söylenen oldukça büyük surlar ile çevriliydi. Bunun yanında bahçede bulunan kanallarda kayık ile yüzmekte mümkündü. Burada yalnızda bitkiler değil, çeşitli meyve ağaçları da bulunuyordu.

 BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ HİKAYESİ VE HAKKINDA KISA BİLGİ

 M.Ö. 450 yılında büyük bir tarihçi olan Heredot bilinen tüm şehirlerden Babil'in daha ihtişamlı ve gösterişli olduğunu söylemiştir. Bunun dışında şehrin dışındaki duvarların uzunluğunun 80 kilometre kalınlığının 25 metre, yüksekliğinin ise 100 metre olduğunu da söylemiştir. Bu duvarların üzerinde 4 atlı araba kolay bir şekilde gezebilmekteydi. Ayrıca duvarların iç kısımlarında som altından yapılmış heykeller ile birlikte çeşitli tapınak ve kaleler de bulunmaktaydı.

 Yunanlı bir coğrafyacı olan Strabo'na göre bahçeler birbiri üzerinde bulunan kübik direklere inşa edilmişti. Bu kübik direklerin iç kısımları boştu ve bitki yetiştirebilmek için toprak ile doldurulmuştu. Kubbe, taraça ve sütunlar pişmiş tuğla ile asfalttan inşa edilmişti. En yüksekte bulunan bahçeleri sulamak için Fırat Nehrinden zincirli pompa yardımı ile sular çekilmekteydi.

 İstilalar nedeni ile Babil şehrinin ihtişamı da zaman içerisinde sönmeye başlamıştır. Pers Kralı olan Keyhüsrev'in istilasının ardından şehir iyice kötü bir hal almaya başlamıştır. M.S. 5 ile 6. yüzyıllarda şehir tamamen kumlara gömülmüştür. Şehrin içinde bulunan tapınak ve kaleler ise 20. yüzyıl kazılarında ortaya çıkmıştır.

 Babil'in Asma Bahçeleri hakkında kesin bilgiler bulunmaz. Bu sebeple de bazı uzmanlar buranın efsanevi bir unsur olarak kabul edilmesi görüşündedir. Eski Roma ve Yunan şairlerinin burayı egzotik doğu bahçeleri şeklinde tasvir ettikleri de düşünülmektedir. Bunun yanında bu bahçeler gerçekte eğer bulunduysa 1. yüzyılda çoktan yok olmaları gerekirdi.

 Başka bir efsaneye göre Babil'in Asma Bahçeleri 2. Nebuchadnezzar tarafından İranlı eşi Amytis için yaptırmıştır. Bunun yanında Babil'in Asma Bahçelerinin bir efsane mi yoksa gerçek mi olduğu ile alakalı bazı teorilerde vardır. Babil döneminden günümüze herhangi bir yazılı belge ulaşmaması sebebi ile bu bahçelerin bir efsane olduğu düşünülmektedir.

 Bugün Irak bölgesinde bulunan Babil içerisinde yapılan kazılarda Babil'in Asma Bahçeleri ile ilgili herhangi bir kanıt da gün yüzüne çıkarılamamıştır. Eğer böyle bir yer tarihte bulunmuş olsa da şimdilerde Fırat Nehrine gömülü olduğu da düşünülmektedir.

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle