Bir aşağı bir yukarı ne demek? Bir aşağı bir yukarı sözünün anlamı nedir?

Bir aşağı bir yukarı nedir? TDK Sözlükte Bir aşağı bir yukarı sözünün anlamı nedir? TDK'ya göre Bir aşağı bir yukarı atasözü ve deyimi ne demektir? İşte Türk Dil Kurumu sözlüğünde Bir aşağı bir yukarı ile ilgili bilgiler

TDK Sözlük Anlamı

Türkçe anlamı bilinmeyen veya ilk defa duyulan kelimelerin anlamı genellikle Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde aranmaktadır. TDK'da binlerce kelimenin yanı sıra Türkçede önemli atasözleri ve deyimleri de bulunmaktadır. Peki Bir aşağı bir yukarı sözü TDK’ya göre doğru anlamı nedir? Bir aşağı bir yukarı sözünün doğru kullanımı ve yazılışı nasıldır? Bir aşağı bir yukarı sözünün kökeni nedir? Bir aşağı bir yukarı doğru kullanımı ve yazılışı nasıldır? Bir aşağı bir yukarı sözüne dair Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan bilgiler...

Bir aşağı bir yukarı ne demek? Sözlük anlamı nedir?

1. amaçsız olarak gidip gelmeyi anlatan bir söz (zarf)

Örnek Cümleler:

 • Karabibik tenha sokakta bir aşağı bir yukarı gezinmekteydi. - Nabizade Nâzım

Bir aşağı bir yukarı doğru yazılışı ve kullanımı nasıl?

Bir aşağı bir yukarı

İçinde Bir aşağı bir yukarı geçen atasözü ve deyimler:

 • ... bir hâl almak (hâle girmek)
 • bir ... bir (veya bir de)
 • bir abam (postum) var atarım, nerede olsam yatarım
 • bir adama kırk gün ne dersen o olur
 • bir ağaçta gül de biter diken de
 • bir ağızdan çıkıp bin dile yayılır
 • bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz
 • bir arpa boyu (gitmek veya yol almak)
 • bir atımlık barutu olmak (veya kalmak)
 • bir ayağı çukurda olmak
 • bir ayak üstünde bin yalan söylemek
 • bir ayak üstünde kırk yalanın belini bükmek
 • bir baba dokuz evladı besler, dokuz evlat bir babayı beslemez
 • bir baltaya sap olamamak
 • bir bardak suda fırtına koparmak
 • bir başa bir göz yeter
 • bir başka (olmak)
 • bir baştan (veya uçtan) bir başa (veya uca)
 • bir ben, bir de Allah bilir
 • bir biçimine getirmek
 • bir boka yaramamak
 • bir bu eksikti
 • bir çatı altında (olmak veya bulunmak)
 • bir çekirdek geri kalmamak
 • bir çiçekle bahar (veya yaz) olmaz
 • bir çöplükte iki horoz ötmez
 • bir çuval inciri berbat etmek
 • bir dalda durmamak
 • bir de
 • bir dediği bir dediğini tutmamak
 • bir dediği iki olmamak
 • bir dediğini iki etmemek
 • bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış
 • bir deri bir kemik (kalmak)
 • bir dikili ağacı olmamak
 • bir dikiş kaldı
 • bir dokun bin ah işit (veya dinle) (kâseifağfurdan)
 • bir don bir gömlek
 • bir dostluk kaldı!
 • bir dönüm güzlük on dönüm yazlığa bedeldir
 • bir dudağı yerde bir dudağı gökte
 • bir düşüncedir (veya düşünce) almak
 • bire ... vermek
 • bire beş katmak
 • bire bin katmak
 • bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar
 • bir elini bırakıp ötekini öpmek
 • bir elinin verdiğini öbür elin görmesin
 • bir elin nesi var, iki elin sesi var
 • bir elin sesi çıkmaz
 • bir eli yağda bir eli balda (olmak)
 • bir elle verdiğini öbür elle almak
 • bir elmanın yarısı o, yarısı bu
 • bir fende kazık kakmak (veya çakmak)
 • bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır
 • bir fit bin büyü yerine geçer
 • bir gömlek aşağı
 • bir gömlek fazla eskitmiş olmak
 • bir görüş bir kör biliş
 • bir göz ağlarken öbür göz gülmez
 • bir göz gülmek
 • bir günden bir güne
 • bir günlük beylik beyliktir
 • bir hâl olmak
 • bir hizaya gelmek
 • biri bilmeyen bini hiç bilmez
 • bir içim su (gibi olmak)
 • bir iğne bir iplik olmak
 • bir ilke imza atmak
 • bir inat, bir murat
 • bir işaretine bakmak
 • bir işi başından kesmek
 • bir iş olmak
 • bir iştir oldu
 • bir kafada olmak
 • bir kapıya çıkmak
 • bir karıyla bir koca, dırdır eder her gece
 • bir kaşık suda boğmak
 • bir kazanda kaynamak
 • bir kenara atılmak
 • bir kenarda durmak
 • bir kıza dünür düşmek
 • bir kızı bin kişi ister, bir kişi alır
 • bir kolayını aramak
 • bir kolayını bulmak
 • bir kol çengi
 • bir koltuğa iki karpuz sığmaz
 • bir korkak bir orduyu bozar
 • bir koyundan iki post çıkarmak
 • bir Köroğlu, bir Ayvaz
 • bir köşeye atılmak
 • bir köşeye atmak
 • bir köşeye çekilmek
 • bir köşeye koymak
 • bir köşeye oturmak
 • bir köşeye sinmek
 • bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır (veya dokunur)
 • bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak
 • bir kurşun atımı
 • bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır
 • bir mum al da derdine yan
 • bir noktaya kadar
 • bir o kadar
 • bir olmak
 • bir olmak
 • bir o yana, bir bu yana
 • bir papel (veya pul) etmemek
 • bir pula satmak
 • bir selam bin hatır yapar
 • bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, sonunda yakalanırsın çekirge (veya üçüncüsünde avucuma düşersin çekirge)
 • bir sıkımlık canı olmak
 • bir söylemek pir söylemek
 • bir söyle on dinle
 • bir sözünü (veya dediğini) iki etmemek
 • bir sürçen atın başı kesilmez
 • bir şey (veya şeyler) olmak
 • bir şey anlamamak
 • bir şeye benzememek
 • bir şeyler, bir şeyler
 • bir şey sanmak
 • bir şey söylemek
 • bir şey yapmak
 • bir tanem
 • bir tarafa bırakmak (veya koymak)
 • bir tarakta bezi olmamak
 • bir taşla iki kuş vurmak
 • bir tat, bin feryat
 • bir tek
 • bir tek atmak
 • bir tepe yıkılır, bir dere dolar
 • bir torba kemik
 • bir tuhaflığı olmak
 • bir tutmak (veya görmek)
 • bir varmış bir yokmuş
 • bir yakadan baş çıkarmak
 • bir yastığa baş koymak
 • bir yastıkta kocamak
 • bir yaşına daha girmek
 • bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden
 • bir yere kadar
 • bir yiyip bin şükretmek
 • bir yol tutturmak
 • bir yolunu bulmak

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle