Bismillah; Hayatın Anlamı

Bismillah. Elhamdülillah. Esselamu aleykum verehmetullah.

KÖŞE YAZISI

Yüce Allah'ın insanlığa son mesajı “Yaratan Rabbinin adıyla oku" (anla/bak/düşün/yaşa/duyur) (Alak 1-2) diye başlar. Kutlu elçisi (as)'da : “Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her söz veya iş, bereketsizdirbuyurur. (İbn Hanbel, II, 360)

Biz de, merhum Süleyman Çelebi’nin diliyle diyelim

Allah adın zikredelim evvela

Vacib oldu cümle işte her kula

Allâh adın her kim ol evvel anâ
Her işi âsan eder Allâh anâ

 

Ey, alemlerin Rabbi olan Rahman, Rahim ve kerim Allah’ım. Senin isminle başlarım.

Bizi yoktan var eden, insan olarak yaratan, iman ile tanıştıran, yeryüzünde,  gökyüzünde ve denizlerde yarattığın her şeyi, lufunla hizmetimize veren sensin, sana hamd ediyor, şükrediyoruz, bütün, tazimler, senalar ve övgüler sanadır.

Başlayacağımız her işe senin adınla başlıyoruz. Bu iş ve amellerden sadır olacak her türlü hayır, iyilik ve bereketi senden istiyor, yaptığımız ve yapacağımız her işten sadır olacak kötülük, haram ve zararlardan sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle, yanlış düşünmekten ve yanlışa sevk etmekten, sapmaktan ve saptırmaktan sana sığınırız.

Ey Rabbimiz Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet, nimet verdiklerinin yoluna, gazabına uğramış ve sapmışların yoluna değil. (Fatiha 1/5-7)

Allah’ım, bize Hakk’ı hak bilip Hakk’a tabi olmayı, batılı batıl bilip ve batıldan uzaklaşmayı nasip eyle.

Ey Rabbimiz! Sınırsız ihtiyaçlarımızı ancak sınırsız güç sahibi olan sen karşılayabilirsin.

Ya Rabbi, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün nimetleri ve iyilikleri senden istiyor, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kötülüklerden sana sığınıyoruz, umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eyle.

Ey Rabbimiz! Bize hem bu dünyada hem ahirette iyilikler ver ve bizi cehennem ateşinden koru! (Bakara 2/201)

Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni, Anne-babamı ve müminleri bağışla!  (İbrahim 41)

Okuma, dinleme, konuşma ve yazılarımızı ; düşüncemizin istikametine, ufkumuzun genişlemesine ve amelimizin salahına vesile eyle. Duyduğumuz hakikatlerden ibret almayı, bu hakikatler ışığında hayatımızı düzeltip dünya ve ahiretimizi mamur etmeyi nasip eyle. Amin

Bir güne bir işe, bir eyleme, Allah'ın adıyla başlamak, müminin şiarıdır. Besmele İslâm'ın temeli, her iyiliğin anahtarı, İslâmi ahlâkın kaynağıdır.

Besmele, duadır dua ibadet ve kulluğun özüdür.

Besmele çekmek, Allah'ı anmak, Allah'ı sevmek, tazim etmektir, Bismillah, Yüce Allah’ın azametini takdir, haddimizi ve hududumuzu bilmektir.

Bismillah, Allah'ın gösterdiğini yerden hayata bakmak, O’nun gösterdiği istikamete yönelmektir.

Bismillah Allah'lı ve Allah'la yaşamaya niyet etmektir. "Niyet ettim Allah'ın yolunda ve O'nun rızası doğrultusunda yaşamaya" demektir

Besmele çekerek Allah'ın razı olduğu şeyleri yapmaya, O'nun  hoşlanmadığı şeyleri de yapmamaya söz vermektir, zira Müslüman besmelesiz iş yapmaz, besmele çekemeyeceği işi de yapmaz/yapmamalı

Besmele ile kul, Allah'ı birlemek olan kelime-i tevhit olan “La İlahe İllallah" Allah’tan başka ilah yoktur hakikatinin idraki ile Allah'tan başka tapılacak ibadet edilecek mabut yoktur şuuru ile hayata bakmasıdır. Elhamdulillahi Rabbilalemin (Fatiha 1/2) her türlü hamd, övgü, sena, alemleri yaratan, yaşatan, rızıklandıran ve terbiye eden alemlerin Rabbi Allah'a aittir idraki ile şükrün zirvesine çıkmaktır.

Besmelede Fatiha Suresinde "Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz" hakikatine binaen, yardımın sadece Allah’tan isteneceği bilinci  ve"La (havle vela) Kuvvete İlla Billah" her türlü güç kuvvet, kazanç, başarı ve zaferin yalnızca Allah’a ait olduğu gerçeğinin idraki vardır.

Besmele ile kul aynı zamanda kendisini Allah’a nispet eder. Hani bazen sorulur ya "sen kimlerdensin?" Kendini kiminle adlandırırsın?  Besmele ile Müslüman; “Ben Allah'a aidim, Allah'ın dostuyum, Allah'ın seveniyim, Abdullah’ım "Allah’ın kuluyum.” diyerek aidiyetini ilan etmiş olur.

Askerlik yapan bilir, komutan bir yere giriş yaptığında askerlerden biri "dikkat" Diye bağırır. Bunu duyan tüm askerler hemen esas duruşa geçerek komutanın emrine amade olur. Tabiri caizse güne Besmele ile başlayan, Allah’a sığınan, kendini Allah'a nispet eden bir kul için adeta kainatta bir ses; "Dikkat! işte Allah'ın sevdiği kul geliyor, Allah'ın dostu geçiyor, Onun emrinde olun ve ona zarar vermeyin” diye nida eder.

Besmele ile insan bu şekilde izzet ve şeref sahibi olur. Kişi, yegane güç ve kudret sahibi olan Allah’a dayanmış olmanın verdiği güven ve umutla başı dik yaşar başına gelecek  sıkıntı ve üzüntülere karşı da dayanma iradesi de elde etmiş olur.

Bismillah diyen kişi, bütün güç ve kuvvetin Allah’a ait olduğu idrakiyle “Ey Allah’ım, sen bana güç ve kuvvet vermezsen, sen bana kalp, akıl, irade, göz, dil, kulak, el ve ayak vermezsen, ben hissedemem, seçemem, düşünemem, göremem, konuşamam, duyamam, dokunamam ve yürüyemem, hiçbir şey yapamam, hiçbir işi başaramam. Her türlü başarının ve zaferin kaynağı sensin şuuruna ermiş olur.

Besmelede yüce Allah’ın meşhur doksan dokuz sıfatı arasından ‘’Rahman ve Rahim’’ sıfatlarının seçilmiş olması, Yüce Allah’ın kendisini en çok bu sıfatı ile hatırlamamızı istemesindendir.

Evet, değil mi ki Allah her türlü iyiliğin, güzelliğin, şefkatin, cömertliğin, ikramın, merhametin, nimetin, affın kaynağıdır, o zaman Allah’a inanmış, O'nu sevmiş ve O'nun gösterdiği yolda yürümeye ahdetmiş Rahmanın kulları olarak bizlerin de başta mazlum ve mağdur insanlar olmak üzere bütün canlılara karşı şefkat ve merhamet sahibi cömert, affedici, yumuşak kalpli, olmamız icap eder.

Besmele ile kul hayatın sahibine hayatını emanet etmesi ile Allah'a tevekkülün zirvesine çıkar. Bu şekilde Allah'a sığınarak kendisini "En Emin'e" emanet olmuş olur.

Besmele ile hayat aydınlanır, huzur ve güvenle dolar, Besmeleli bir hayat şereftir, değerdir, berekettir, Rahmettir, iyiliktir, güzelliktir.

Besmele; insanı Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle donattığı için duyarlı, düzenli ve faydalı bir yaşayışa sevk eder, böylesi fertlerden oluşan bir toplum huzur ve güven toplumu olur.

Besmelesiz bir hayat, fert için korku, endişe, stres, bunalım, huzursuzluk üzüntü ve sıkıntıdır. Böylesine iç buhran yaşayan fert, duyarsız bencil ve başıboş bir kişiliğe dönüşür ve içinde yaşadığı toplum içinde bir probleme dönüşür.

Besmeleli hayat hem fert hem de toplum için huzur, güven, emniyettir.

Her türlü övgü âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

Hayır, iyilik ve güzelliğe ulaşmanız temennisiyle, “En Emin'e" emanet olun.

 

 

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle