Adil Hikmet Bey kimdir? Adil Hikmet Bey kitapları ve sözleri

Asker, istihbaratçı Adil Hikmet Bey hayatı araştırılıyor. Peki Adil Hikmet Bey kimdir? Adil Hikmet Bey aslen nerelidir? Adil Hikmet Bey ne zaman, nerede doğdu? Adil Hikmet Bey hayatta mı? İşte Adil Hikmet Bey hayatı...
 • 04.02.2023 21:00
Adil Hikmet Bey kimdir? Adil Hikmet Bey kitapları ve sözleri
Asker, istihbaratçı Adil Hikmet Bey edebi kişiliği, hayat hikayesi ve eserleri merak ediliyor. Kitap severler arama motorlarında Adil Hikmet Bey hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Adil Hikmet Bey hayatını, kitaplarını, sözlerini ve alıntılarını sizler için hazırladık. İşte Adil Hikmet Bey hayatı, eserleri, sözleri ve alıntıları...

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

Adil Hikmet Bey kimdir?

Teşkilat-ı Mahsusa tarafından Hindistan üzerinden Orta Asya'ya gönderilen beş idealistten biri. Bu beş kişi, 1916'daki büyük Türkistan isyanının bir safhası olan Kırgızların başlattığı Yedisu İsyanı'nı idare etti. Ruslara büyük zayiat verdirdiler. Yedisu isyanının kurmay başkanlığını, piyade yüzbaşısı rütbesiyle Adil Hikmet Bey yürüttü.

Adil Hikmet Bey Kitapları - Eserleri

 • Asya'da Beş Türk
 • Asya'da Beş Türk

Adil Hikmet Bey Alıntıları - Sözleri

 • Safsataların, hurafelerin en azametlilerine bir misal görmek isteyenler Cidde’deki Hazreti Havva’nın kabrini ziyaret etsinler. Hazreti Havva 150 metre boyunda. Bu mezarı gördükten sonra kıyamet kopmasına bir şey kalmadığını düşündüm. Çünkü buna göre insan gittikçe küçülüyor demektir. Küçüle küçüle yok olması doğal olduğuna göre biz kır serdarlığımızı ilan etmeden, dönüp çocuklarımıza kavuşmadan kıyamet kopmasa bari. (Asya'da Beş Türk)
 • Fransız askerî tarihçisi Larcher “Cihan Harbinde Türk Harbi” adlı eserinde Yedisu isyanı için Pantürkizmin “Çok muvaffak olmuş cesur bir denemesidir. Jön Türklerin emeli, İttihad-ı İslâm bayrağı altında Pantürkizm yapmaktı.” der. (Asya'da Beş Türk)
 • Ortada Mustafa Kemal ismi dolaşıyordu. Ben Mustafa Kemal’i eskiden beri eserleriyle tanıyordum. Çok iyi bildiğim Trablusgarp’ta onun İtalyanlara nasıl harp ettiğini unutmamıştım. Anadolu sağlam bir rehber bulmuştu. Bu rehber mağlup olmayı hazmedemezdi. Anafartalar’daki müdafaasını ajanslardan, İngiliz gazetelerinden öğrenmiştim. Demek ki Anadolu’nun rehberi yüksek bir askerdi. (Asya'da Beş Türk)
 • Yıldız Yaylası’nda şu tezek yığını büyüklüğünde altın kümesi bulsa idik bu kadar memnun olmazdık. Bu yığın bizi donmaktan kurtaracaktı. (Asya'da Beş Türk)
 • Yanalım neyse ama bundan memlekete ne fayda var? https://1000kitap.com/kitapsuuru (Asya'da Beş Türk)
 • Hakiki bir çinli münevver Avrupalılardan nefret eder. Bir engerek, bir Avrupalıdan daha ziyade hürmete şayan görülür. Hele çinli züppelerden tamamiyle nefret eder. Avrupalılığa temessül etmiş olan bir Çinli, hakiki münevverin fikrince müthiş bir tehlikedir ve her benliğini Avrupa akıdelerine bulaştırmış olan Çinli, bir misyoner ordusuna bedeldir. Bunun için ondan nefret edilir. (Asya'da Beş Türk)
 • Hindistan'ın istiklâl cemiyetleri İngilizler aleyhine bir teşebbüslere başvursalar karşılarında mecusileri buluyorlardı ve mecusilerin reis-i ekberi Ağa Han idi. (Asya'da Beş Türk)
 • Subhiye Hanım’ın ağabeyisi sözlükçü Baha Toven’dir. Beethoven’i çok sevdiği için “Toven” soyadını almış, ad ve soyadının “Beethoven”i çağrıştırmasını istemiştir. (Asya'da Beş Türk)
 • Adil bey, eserinin başında “…bir elinde kılıç, bir elinde meşale taşıyan bir ihtilalci idim.” demiştir. Halkın ilim irfan seviyesini yükseltmek için kılıç ve ihtilalcilik yerine meşale taşımaktan söz etmiştir. (Asya'da Beş Türk)
 • Avrupalıların savaşlarda kullandığı “urra” uranı(narası) Türkçe “urmak” fiilinden geçmiştir. “Urmak” ise bu eserde “vurmak” anlamında kullanılmıştır. (Asya'da Beş Türk)

Yorum Yaz