Michel Chodkiewicz kimdir? Michel Chodkiewicz kitapları ve sözleri

Yazar Michel Chodkiewicz hayatı araştırılıyor. Peki Michel Chodkiewicz kimdir? Michel Chodkiewicz aslen nerelidir? Michel Chodkiewicz ne zaman, nerede doğdu? Michel Chodkiewicz hayatta mı? İşte Michel Chodkiewicz hayatı...
 • 03.02.2023 01:00
Michel Chodkiewicz kimdir? Michel Chodkiewicz kitapları ve sözleri
Yazar Michel Chodkiewicz edebi kişiliği, hayat hikayesi ve eserleri merak ediliyor. Kitap severler arama motorlarında Michel Chodkiewicz hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Michel Chodkiewicz hayatını, kitaplarını, sözlerini ve alıntılarını sizler için hazırladık. İşte Michel Chodkiewicz hayatı, eserleri, sözleri ve alıntıları...

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

Michel Chodkiewicz kimdir?

Michel Chodkiewicz Kitapları - Eserleri

 • Sahilsiz Bir Umman

Michel Chodkiewicz Alıntıları - Sözleri

 • "Âlemdeki her hakîkat bize ilahi bir hakîkate yönelten bir işarettir ve zaten âlemdeki bir hakîkat ancak işaret ettiği bu ilâhi hakikate istinaden var olmakta, nihayetine ulaştığında yine ona dönmektedir. Allah Kur'an'da âlemi zikrettiğinde, onu hangi ismine izafe ettiğine dikkat et; böylece hangi âlemden bahsedildiğini anlayabilirsin. Allah kendine tekil şahısla sana da çoğula işaret ettiğinde, söz konusu ayet Allah'a ahadiyeti ve sana da kesretin vechesiyle mâtuftur. (Sahilsiz Bir Umman)
 • Şeyh Ebu Medyen, müridin ancak aradığı her şeyi Kuran'da bulacağı zaman hakikaten mürit olmuş olacağını söylemiştir. (Sahilsiz Bir Umman)
 • Hayret içinde sahilsiz bir umman ve ummansız bir sahil gördüm. İbn Arabî (Sahilsiz Bir Umman)
 • "Eğer nefesin yetiyorsa Kur'an ummanına dal, ama eğer nefesin yetmeyecekse onun zâhirini tefsir eden eserleri mütalaayla yetin ve ona dalma. Aksi takdirde orada helâk olursun, zira Kur'an ummanı derindir ve ona dalan kişi kıyıya en yakın yerlerle yetinmeyecek, bir daha asla mahlukata geri dönmeyecektir. Peygamberler ve vâris hafızlar âleme rahmet için tekrar bu yerlere döner. Gayeye ulaşan ve fakat geri dönmeksizin orada kalan 'vakıfun' ise ne kimseden fayda görür ne de kimseye fayda verir. Onlar ummanın merkezini hedef almıştır ya da daha doğrusu merkez onları hedef almıştır. Ve ebedî olarak oraya dalmışlardır." (Sahilsiz Bir Umman)
 • "Kur'an onu okuyanlar için her an yenidir. (...) Ama her karî onun nüzulünü idrak etmez, çünkü zihni kendi tabiatıyla meşguldür. Bu durumda karînin üzerine inan Kur'an onun tabiatının hicabı altında kalmakta ve karîde bir zevk hâsıl etmemektedir. Hz. Peygamber de Kur'an okuyan ama okuduğu Kur'an boğazından aşağı inmeyen kimselerden bahsederken buna işaret etmiştir. Bu, dillere inen kur'an'dır kalplere inen değil. Bu (nüzulü) zevk eden hakkındaysa Allah'a şöyle buyurmaktadır: "Rûhu'l Emin onunla (Kur'anla) birlikte senin kalbine inmiştir." (Şu'ara, 193). Nüzul bu kimse de öyle büyük bir zevk hâsıl etmektedir ki başka hiçbir şeyle kıyas kabul etmez. (Sahilsiz Bir Umman)
 • Ey sevgilim,kaç kez seni çağırdım,ama sen beni işitmedin Kaç kez kendimi gösterdim,ama sen bana bakmadın Kaç kez kendimi rayıha kıldım,ama sen beni koklamadın Kaç kez kendimi gıda kıldım ama sen beni tatmadın Nasıl oluyor da dokunduğun şeylerde beni hissetmiyorsun Beni nasıl görmüyor,nasıl işitmiyorsun Ben tatlı olan her şeyden daha tatlıyım Arzulanır olan her şeyden daha arzularıırım Güzel olan her şeyden daha güzelim Ben Cemil ve Melih'im Sev beni ve başka hiçbir şeyi sevme,iste beni Bütün endişelerden geç,ta ki yegane endişen kalayım. İbnul Arabi- Kitabut-tecelliyat (Sahilsiz Bir Umman)
 • Kalbe inen Kur'an beraberinde anlayışı da getirir; bu kalbin sahibi olan kişi, vahyin dilini hiç bilmiyor olsa dahi, okuduğu ibarenin mânâsını dolaysız olarak anlar. (Sahilsiz Bir Umman)
 • Basireti açılmış olan, yani "Rabb'inden bir nur üzerinde" (Zümer, 22) hidâyet olunan kul ise, bir ayeti okuduğu her defasında önceki okumalarda kendisine bahşedilmiş ve sonrakilerde bahşedilecek olanlardan ayrı yeni bir mânâya iletilmektedir. Allah, O'na "Rabbim ilmimi, artır." (Tâ-Hâ, 114) diye niyaz edenin duasına icabet etmiştir. Anlayışı iki okumada aynı kalan kişi ziyandadır. Anlayışı her okumada yenilenen kişiyse kazançtadır. Okuyup da hiçbir şey anlamayana gelince, Allah ona rahmet etsin." (Sahilsiz Bir Umman)
 • "Hayret içinde sahilsiz bir umman ve ummansız bir sahil gördüm." (Sahilsiz Bir Umman)
 • İnsan, Hakk'ın aksinin yansıdığı bir aynadır. (Sahilsiz Bir Umman)

Yorum Yaz