Murat Katı Kimdir? DİKA Genel Sekreteri Dr. Murat Kati Aslen nerelidir?

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine vekaleten atanan DİKA Araştırma Strateji Geliştirme ve Planlama Birim Başkanı Dr. Murat Katı kimdir? Aslen Nerelidir?
 • 25.02.2023 13:47
Murat Katı Kimdir? DİKA Genel Sekreteri Dr. Murat Kati Aslen nerelidir?

DİKA Araştırma Strateji Geliştirme ve Planlama Birim Başkanı Dr. Murat Katı, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine vekaleten atandı.

Görevden alınan Ahmet Alanlı'nın yerine atanan Dr. Murat Katı, ajansta daha önce  Şırnak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü olarak da görev yapmıştı.

1990 Elazığ doğumlu olan Dr. Murat Katı, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde okudu. Murat Katı, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Fırat Üniversitesinde, doktorasını ise İnönü Üniversitesinde yaptı.

KOBİ’lerin finansal sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir çalışması bulunan Katı, Dicle Kalkınma Ajansının icra organı olarak görev yapan Genel Sekreterliğnde şu görevleri üstlenecek:

 • Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 • Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
 • Ajans gelirlerini toplamak, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
 • Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenen usul v ve esaslar ile ilgili diğer mevzuata ve bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak,
 • Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek,
 • Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek, malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek,
 • Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak,
 • Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,
 • Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
 • Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek,
 • Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek,
 • Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak,
 • Ajansın sekreterya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek,
 • Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak,
 • Yönetim kurulu toplantılarına katılmak,
 • Program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesi ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımlara ilişkin olarak yönetim kuruluna teklif sunmak,
 • Bütçe sonuçlarını bütçe döneminin bitiminden sonraki Mart ayı içinde yönetim kuruluna sunmak,
 • Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansını denetlemek ve kalkınma kuruluna ve yönetim kuruluna iç denetim raporu sunmak.
 

Yorum Yaz