Cennetlikler ve Cehennemlikler

Kur'an'a Göre Cennetlikler ve Cehennemlikler

KÖŞE YAZISI
PAYLAŞ:
Allah c.c. Kur'an'da "Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır." En'am 6/59 buyurmaktadır...
Ayrıca aynı surede peygamberimize (s.a.s)(Ey Muhammed) De ki: “Şüphesiz ben, rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz (azap) benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah’ındır ve Allah hakkı anlatır; O, doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” En'am 6/57 şeklinde emir-ferman buyurmaktadır...
 
       Bu bağlamda Kur'an'a göre konumuzun başlığını da teşkilden cehennemliklerin öne çıkan dört başat/temel özelikleri vardır.
Kur'ani deyimle söylersek: O gün iyiler cennet bahçelerinden mücrim olanlara/suçlulara sorarlar: "sizi cehenneme sürükleyen/koyan neydi?" Müddesir74/42
Suçlular şöyle cevap verirler:
1- Namaz kılmaz, Müddesir/43
2- Yoksulları doyurmaz, Müddesir/44
3- Boş-Batıl (söz ve davranışlara) dalanlarla birlikte dalar-takılır, Müddesir/45
4- Ahireti-Ceza gününü yalanlardık. Müddesir/46 derler"
Buna karşılık yine Kur'an, Cennetliklerin öne çıkan dört başat/temel özeliklerini de böyle sıralamaktadır:
1-Tasdik edenler- Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir; Müminun 23/1
2- Ki onlar, namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar; Müminun 23/2
3- Boş, anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar; Müminun 23/3
4- Zekâtı verirler; Müminun 23/4
 
       Şimdi bunları karşılaştıralım...
Cennetliklerin ilk vasfı tasdik sayılmışken, Cehennemliklerin ilk vasfı namaz kılmamak. Cennetliklerin ikinci vasfı kıldıkları namazda huşû sayılırken, Cehennemliklerin ikinci vasfı "Yoksulları doyurmamak". İbadet ile infak arasındaki ilişkiye dikkat eder misiniz?
Cennetliklerin üçüncü vasfı "Boş işlerden uzak durmak" Cehennemliklerin üçüncü vasfı tam aksine "Boş ve Batıla dalanlara takılmak".
Cennetliklerin dördüncü vasfı "zekat vermek" oysa Cehennemliklerin dördüncü vasfı "yalanlamak-tekzip" sayılmış. Burada da inkar-tekzip ve infak ilişkisini göz önüne sermektedir...
 
Cennetliklerden olmak dileğiyle...
M. Burhan Hedbi
18-11-2021

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle