SINAV DUASI! Sınava Girerken Okunacak Dualar! Sınav İçin Okunacak Dua

Milyonlarca öğrenci cumartesi ve pazar günü 2022 LGS sınavına girecek. Öğrenciler sınava girerken okunacak duaları merak ediyor. Herhangi bir sınava girerken başarılı olmak için etkili bazı dualar vardır. Peki, sınavdan önce okunacak sınav duası nedir? Sınavlarda başarılı olmak için hangi dualar okunur? Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?..
  • 19.06.2022 15:16
SINAV DUASI! Sınava Girerken Okunacak Dualar! Sınav İçin Okunacak Dua

Herhangi bir sınava girerken başarılı olmak için etkili bazı dualar vardır. Kuran-ı Kerim’de geçen bazı ayetler ve bazı hadis-i şerifler yerinde ve gerektiği gibi okunursa sınavda başarı sağlamak kolaylaşacaktır.

Dinimizin emrettiği gibi önce kişi üzerine düşeni yapmalı daha sonra da Allah’a onun adıyla dua ederek tevekkül etmelidir. Sadece dua okuyarak başarı beklemek olmaz. Kişi önce istediği şeye emek vermeli ve çalışmalı daha sonra duasını ederek, kalanını Allah’a bırakıp ona güvenmelidir.

SINAV İÇİN OKUNACAK DUALAR (SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUALAR)

Sınava girerken okunacak dualar oldukça çeşitlidir. Kişi sınava girmeden önce okuduğu dua ile ilgili önce Allah’tan ne istediğini bilmelidir.

Sınavda başarılı olmak için edilecek dua da vardır, sınavdaki stresi ve heyecanı gidermek için edilecek dua da vardır. Bu dualar oldukça çeşitlilik gösterebilmektedir.

Peygamberimizin Sınavdan Önce Okunacak Başarı Duası (Sınav Duası)

Peygamberimiz sınava girmeden önce başarılı olmak için okunabilecek bir dua buyurmuştur. Sınava girmeden önce okunması gereken ve sınav sırasında başarı sağlayan dua şu şekildedir:

Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr.

Sınava girmeden önce bu duanın 3, 5 veya 7 kere okunması gerekir.

Sınava girmeden önce okunacak duanın anlamı şu şekildedir:

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

Sınavı Kolaylaştıran, Zihin Açan Dua (Sınava Girerken Okunacak Dua)

Sınavın kolay geçmesi ve zihninizin açılması için okunacak bu dua sınavdaki heyecan ve stresi azaltırken sınavın daha kolay geçmesini sağlar ve zihninizin açılmasına yardımcı olur. Bu duanın okunuşu şu şekildedir:

Allâahümme salli alâ seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'il-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'is-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa indeke a'led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa'l gaayâati min cemî'il-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. Inneke alâa külli sey'in kadiyr."

Sınava girerken okunacak zihin açan bu duanın Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve afetlerden kurtaracağın, Bütün ihtiyaçlarımızı gidereceğin, Bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, Nezdinde ki derecelerin en yücesine yükselteceğin, Hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihayetine ulaştıracağın şekilde rahmet eyle. Muhakkak sen her şeye kadirsin.

Sınava Oturulunca Okunması Gereken Etkili Dua (Sınava Girerken Okunacak Dua)

Sınava oturduğunuz vakit okunacak etkili bu duayı sınav başlamadan hemen önce okumanız gerekmektedir. Sınava girmeden okuyacağınız duaları okuduktan sonra sınav başlamadan hemen önce okuyacağınız bu dua sınav boyunca bildiklerinizi hatırlamanıza ve sınavınızın kolay geçmesine katkı sağlar. Bu duanın okunuşu şöyledir:

Rabbi’şrah sadri ve yessir li emri, va’hlül ukdeten min lisani, yefkahü kavli

Sınav başlamadan okunacak olan bu duanın Türkçe meaili ise şu şekildedir:

Ya Rabbi, göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.

Çalışmak en büyük duadır. Ancak bu, kavli yani sözlü bir şekilde Allah'a dua ederek desteklenirse çok daha hayırlı neticelere ulaştıracaktır.

Bir işin hayırlı sonuca ulaşması için şu şekilde dua edilir:

"Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek yaptığım günahlarımı bağışla. Allah'ım yaratılanların en hayırlısı olan ve hakkında 'Sen olmasaydın, alemleri yaratmazdım.' buyurduğun son elçin Hz. Muhammed Mustafa'yı (asm) vesile yaparak, senden, işlerimde bana hayırlı başarılar ihsan etmeni istiyorum. Beni bu işimde ve daha sonraki işlerimde muvaffak eyle."

Sınava giren kişi şu duayı okuyabilir:

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr."

"Ey Rabbîm! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla sonuçlandır."

Yorum Yaz