Dünya'nın Gizli Tarihi 1 - Turgut Gürsan Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Dünya'nın Gizli Tarihi 1 kimin eseri? Dünya'nın Gizli Tarihi 1 kitabının yazarı kimdir? Dünya'nın Gizli Tarihi 1 konusu ve anafikri nedir? Dünya'nın Gizli Tarihi 1 kitabı ne anlatıyor? Dünya'nın Gizli Tarihi 1 PDF indirme linki var mı? Dünya'nın Gizli Tarihi 1 kitabının yazarı Turgut Gürsan kimdir? İşte Dünya'nın Gizli Tarihi 1 kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Turgut Gürsan

Yayın Evi: Pegasus Yayınları

İSBN: 9786055943493

Sayfa Sayısı: 490

Dünya'nın Gizli Tarihi 1 Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

İlluminati

• Mısır ve Yahudi Gizemleri

• Babil Kardeşliği

• Gül-Haç'ın Kuruluş Gayesi ve Faaliyetleri

• Tevrat ve İncil Mitleri, Eski Ahitteki Firavunlar

• Kabbala ve Kabbalaistler, Modern Yahudi Kabalası

• Yahova (Yahve'nin Gizli Kimliği)

• Zadok – Essenli'ler – Gnostikler – Haşişiler ve Haçlı Seferleri

• Din Savaşları'nın Perde Arkası

• Tarihte Dünya İhtilalleri ve Tek Dünya Hükümeti Projesi

• İlluminizimin Fransız İhtilali Üzerindeki Etkileri

• İhtilallerin Finansörleri

• Dünya'nın İlk Masonik Cumhuriyeti

• Siyonizmin İdeolojik Temelleri

• Okültizmin Öncü Akımları

• Altın Şafak Cemiyeti

• Jöntürk İhtilali ve Masonluk

Bu kitap bilinen Dünya Tarihi'nin aslında bilinmeyen tarihini anlatmaktadır. Tarih ve toplumun ortak bir sırrı vardır; küçük veya büyük bütün gizli örgütler yaşadıkları toplumları etkiler. Klasik tarih, gizli örgütlerin ve sırlarının tarihin karanlıkları içinde kalmasını tercih eder. Ama bu görmezlikten gelinen sırlar, tarihin akışı içinde dönüm noktaları ile ilgili olabilir. Çoğu zaman klasik tarihçiler belirli maksatlar ve hedefler uğruna, birçok sırrın açığa çıkmasına mani olurlar. Gerçekte gizli örgütlerin tarihi bugüne kadar yazılamamıştır ve onu yazmak her türlü insan gücünü aşmaktadır.

Benim bu kitapta yazmayı denediğim şey, tarihin bazı kesitlerindeki gizli örgütlerle ilgili konulara dikkatli yorumlarla değinmekle yetinmektir. İnalımaz global değişiklere tanık olduğumuz ve daha da olacağımız şu günlerde, günümüzdeki gizli örgütlerin, geçmişteki gizli örgütlerin mirasçısı olduğu gerçeğini unutmamamız gerekir diye düşünüyorum.

Dünya'nın Gizli Tarihi 1 Alıntıları - Sözleri

 • Güneş’in insan hayatı üzerindeki etkisi çok güçlüdür ve ısı ve ışık etkisinden çok farklıdır.
 • Size şunu da söylemeliyim; Stalin kapitalist uluslar arasında bir savaşı kışkırtmak için uygun bir bahane arıyorsa, bir başkası da bunu neden yapmasın?..
 • Osiris’in müritlerinden olan Hermes, ya da diğer bir adıyla İdris, günümüzden 16.000 yıl önce, beraberindeki bir güç ile Atlantis’ten Nil deltasına çıktı. Burada bir Atlantis kolonisi kurdu ve Osiris dinini Mısır’da yaymaya başladı. Sais’de bir tapınak inşa eden Hermes için, Mısır’ın ünlü “Ölüler Kitabı”ında, “ilahi kelamın efendisi ve ilahi sırların sahibi” denilmektedir. Kuzey Mısır, Hermes döneminden, Firavun Menes dönemine kadar-M.Ö. 5000 Hermetik rahipler tarafından yönetildi. Daha sonraları İdris Peygamber olarak tek Tanrılı dinlerin efsanelerine giren Hermes’e Yunanlılar, aynı zamanda hem kral, hem büyük rahip, hem de kurucu olması nedeniyle, üç defa büyük anlamına gelen “trimejist” sıfatını layık gördüler.
 • Eski Ahit-Tevrat: İngiliz yazar David Icke’ye göre, M.Ö. 586 yılında, Babil esareti sırasında, sürüngenimsi-Aryan rahipliği hiyerarşisinin başkenti olan Babilon’da İbrani rahipleri, yani Levililer gerçekte olanları tahrif ederek, yeniden kendilerine göre, “bir tarih imal ettiler.” Levi rahipleri, Sümerlerden o güne kadar gelen bilgileri, bazı gerçekler, çoğu zaman sembolik gerçekler ve fantezilerle karıştırarak “Eski Ahit’in temellerini oluşturdular.
 • Yazarların iddiasına göre, Hz. İsa’nın doğumundan önce Kudüs Tapınağı rahiplerinin iki okulu vardı; birisi erkek çocuklar, diğeri kızlar için. Tapınağın rahipleri Mihael, Mazaldek, Gebrail-Cebrail gibi melek isimleri taşıyorlardı. Bu rahipler, Yahudi Levi ve David soyunun saflığını korumakla mükelleftiler. Rahip okulundan olan ve “bakire” diye adlandırılan Meryem’in bir oğlu vardı.
 • Teozofi örgütünün kurucusu H.P. Blavatsky'e göre, "Yahudiler Hindistan'da yaşamış olan Kalde'lilerin torunlarıydı. Bunlar toplumdan kovulmuş serseri bir kavimdi...
 • Ve en önemli bulgu, bugüne kadar çözülmemiş sır da ortaya çıktı; Hz İbrahim, firavun Ahenaton'dan başkası değildi!.. müslüman Mısırlılar bugün bile bu Firavundan "Ahenaton Aleyhisselam" diye söz ederler....
 • Amerikan demokrasisi kendisini, Fransız ve İngiliz demokrasilerini, yani sömürgeci emperyalizmi, savunmaya mecbur hissedebilir. Aslında ne Sovyetler Birliğinin, ne de ABD’nin Avrupa emperyalizmi ile ilgileri yoktur. İdeolojik, politik ve ekonomik olarak Rusya ve Amerika’nın, Avrupa’nın sömürgeci emperyalizminin doğrudan veya dolaylı olarak yıkılmasında çıkarları vardır. Fakat ABD’nin bu işten çıkarı daha fazladır. Avrupa yeni bir savaşla bütün gücünü kaybederse, güçsüz İngiltere de Avrupa hegemonyal gücünün bir parçası haline gelir. Avrupa güç potansiyelini kaybederse, İngiliz İmparatorluğu zayıflar ve siyasi, ekonomik olarak tamamen ABD’nin yörüngesine girer.
 •   1920’de Gurdjieff batıya geldi ve Fransa’da kendi adına bir gizem veya ezoterizm okulu açtı, okulun izlediği yol çok eski bir ezoterik okulun yoluydu, yani “Sarman Kardeşliğinin…” Sarman Kardeşliği temelinde büyük bir ihtimalle, bir zamanlar Kuzey Mezopotamya’da gelişip, yayılan ama sonra yok edilen Hıristiyan Gnostik Okulu’ndan geriye kalanlar bulunuyordu. Gurdjieff’in kurduğu örgütün en uzak geçmişinde yer alan kayıp gizem okulu Anadolu’daydı. Yazar Gilbert sıkı bir arayışın ve gizem dedektifliğinin sonucunda Gurdjieff’in izine rastladı. Filistin’de ortaya çıkan iz, Fransa’dan gelen izle Anadolu’da birleşiyordu. Ve Gilbert artık sonuçtan emindi; kayıp “Kardeşlik Okulu”nun liderini ve yerini bulmuştu. Gilbert’e göre örgütün kurucusu Commagene Kralı I. Antiochus, yeri ise Nemrut Dağıydı.
 • Yazarların iddiasına göre, Hz. İsa’nın doğumundan önce Kudüs Tapınağı rahiplerinin iki okulu vardı; birisi erkek çocuklar, diğeri kızlar için. Tapınağın rahipleri Mihael, Mazaldek, Gebrail-Cebrail gibi melek isimleri taşıyorlardı. Bu rahipler, Yahudi Levi ve David soyunun saflığını korumakla mükelleftiler. Rahip okulundan olan ve “bakire” diye adlandırılan Meryem’in bir oğlu vardı. Meryem, “Melek Cebrail” diye adlandırılan bir rahip tarafından ziyaret edildi. Meryem daha sonra kendinden yaşça büyük olan Joseph-Yusuf ile evlendi. Meryem’in Joseph’ten dört oğlu ve üç kızı oldu. Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra Kudüs Kilisesinin ana direği Hz. İsa’nın kardeşi James oldu, James’in yardımcıları İsa’nın Havarileri olan Peter ve John idi. Hz. İsa’nın ölümü, halk tarafından fazla tanınmadığı için, büyük bir tepki yaratmadı. Fakat Hz. İsa’nın kardeşi James de öldürülünce şehirdeki Yahudi halk galeyana geldi ve Romalılara karşı büyük bir ayaklanma başlattı.
 • Osiris'in muritlerinden olan Hermes ya da diğer adıyla idris,günümüzden 16.000 yıl önce, beraberindeki bir güç ile Atlantist'ten Nil deltasına çıktı. Burada bir Atlantis kolanisi kurdu ve osiris dinini Mısır 'da yaymaya başladı. Sais'de bir tapınak inşa eden Hermes için Mısır'ın ünlü "Ölüler Kitabı'nda ilahi kelamın efendisi ve ilahi sırların sahibi" denilmektedir.
 • Bu arada ilk örgütlenmelerinin Atlanris kıtasinda başladıkları sanılan çeşitli mesleki kuruluşlar ve özellikle de inşaat loncalari, pramitlerin ve diğer mabetlerin yapımında aktif rol oynadılar. Mısır'daki bu loncaların devamı niteliğinde olan Yahudi loncalarının Süleyman Mabedi'nin inşasında oynadıkları rol yakından bilinmektedir.
 • 1888 yılında Libya çöllerinde yapılan kazılarda bulunan papirus rulolarında M.Ö 2000 yılında duzenlenen gizli bir lonca toplantısından bahsedilmektedir.Bu loncanın Süleyman Tapınağının yapımında rol aldığı anlaşılmıştır. Masonluk bugün halen var olan gizli örgütlerin en eskilerinden biridir. Masonların efsaneleri kayıp kita Atlantis'e ve hatta Mu kıtasına kadar uzanmaktadır.
 • Bugün dünyayı kontrol eden kardeşlik örgütlerinin kökeni Babil'in Aryan rahiplerine kadar uzanmaktadır.
 • New York'taki özgürlük heykeli Semiramis'i sembolize etmekredir ve Fransız Masonları tarafindan yapılmıştır. Babil rahiplerinin yönetici sınıfına "papalar büyük konseyi"denirdi. Bu isim daha sonra Roma kilisesine transfer oldu.

Dünya'nın Gizli Tarihi 1 İncelemesi - Şahsi Yorumlar

Şimdi sizlere Sadık Koçak’ı zorla etkileyen 3 kitaplık ilki 36 bölümden oluşan ve “Al La Sen Seversin” yorumlarının dolu olduğu bir kitapla tanıştıracağım. Antik Çağlardan Günümüze diye Mısırdan başlayarak gelen bu eserin her bölümünü tek tek inceleyelim şimdi (Şaka şaka size böyle bir kötülük yapar mıyım hiç?). Spoiler vardır, muhtemelen de olmaya devam edecektir. Mısır Gizemleri, Babil Kardeşliği, Gurdjerf ve Sarmung (Sarman) Kardeşliği, Tevrat ve İncil Mitleri Eski Ahitteki Atalar ve Firavunlar, Essenliler veya Zadok’un Çocukları. Gnostikler, Haşişiler (İslamda Ezoterik Bir Örgüt Örneği) Nizari İsmaililerin Kökeni, Süleyman Tapınağının ve Hz. İsa’nın Fakir Askerleri Tarikatı: Tapınakçılar. Cizvit Tarikatı. Bahsedilen konularımızdan. Bununla beraber, Gül Haç Kardeşliği, Masonluk, Okültizm ve Gnostizm, Hür Masonluğun Kökenleri, Büyük Loca Dönemi, Alman Tapınakçıları ve Fransız İlluminizmi, Yahudi Kabalistler, Sabataycı – Frankist Elit, Rothschild’lerin Sabataycı Mesih J. Frank ile İlişkisi konu ediliyor. Bavyera Aydınlanmışları (İlluminati), İlluminizm’in Fransız İhtilali Üzerindeki Etkileri, Fransız İhtilalinin Finansörleri gibi giriş konularını işliyoruz. Ardından ABD’ye geçiyoruz. İlk Mason Cumhuriyeti. (ABD – Dünyanın İlk Mason Cumhuriyeti), İlluminati ve Kaos’tan Doğan Düzen Planları işlenen konular. Etniki Eterya (Ulusal Kardeşlik) başlığı ile birlikte artık ne zamandır beklenen “Türkler Ne Zaman Dahil Olacak Yazar Bey” sorularının cevabını alıyoruz. İlk dönem tarihi göz önüne alındığında bizden daha çok bahsetmesini isterdik ama Hristiyanlık – Yahudilik – Masonluk üçgeninden kurtulup yazarımızın yavaş yavaş Türk Milletine yönelmesi için tam 350 sayfa beklemek gerekiyormuş demek ki. Sonra Suikast’e kadar Türklere gene ara veriliyor ve Marx ve Engels’in Akıl Hocası; Haham Moses Hess, 1848 İhtilali – İlk Dalga, 1848-49 İhtilali | İkinci Dalga ile devam ediyoruz. 1870 Alman - Fransız Savaşı ve III. Napolyon’un Devrilmesi, Yahudi Masonluğu B’nai B’nai B’rith’in “İskoç Masonluğu” ile Birleşmesi ve son olarak da Anglo – İsrail veya İngiliz – Yahudi Medeniyeti, konusunu işleyerek asıl beklediğim konuya geliyoruz. Burada bizden (Türkler) bahsedilen 3 bölüm daha görüyoruz. II. Abdülhamid’e Karşı Düzenlenen İhtilaldeki Yabancı Parmağı, 1908 Jön Türk İhtilali ve Masonluk ile son olarak Yahudiler ile oluşan Kırmızı Tezkere olayında Abdülhamid’in bakış açısının mükemmeliyeti ve İttihatçıların tekrardan zorunlu olarak onun sistemine dönüş yaptığı kitabımızın son konusu Siyonistler ve Jön Türkler! Bunun yanında Siyonizm’in üzerinde durulan; Siyonizm’in İdeolojik Temelleri, Theodor Herzl ve Siyonizm, 19. Yüzyıl Sonunda Modern Okültizmin Öncü Akımları, Leon Troki ve 1905 Yılındaki Hükumet Darbesi Teşebbüsü. Peki, bu kitapta tam olarak neyi okuyoruz? Bir hayli fazla içerik olduğu gözümüze çarpıyor çünkü. Başta Yahudiler olmak üzere dünya üzerindeki örgütlerin sadece Osmanlı veya Türkler değil; Dünya üzerinde de ne kadar etkili olduğunun altını çizme planı aslında. Özellikle belgelerle ortaya koyduğu Albert Pike’nin (33 derece mason, 1809-1891) Dünya Savaşı planı ortaya koyduğu kısım beni çok etkiledi. 3 planın 2si tuttu, 1i de oldu olacak. Gerçekten oldukça şaşırtıcı bir sistem olduğunu görüyoruz. Bilgilenmek ve kültür adına, biraz sıkıcı tarih olarak gelse de okunmasının çok da zor olmadığı kanaatindeyim. Güzel bir hafta sonu sabahından günaydınlar ve keyifli okumalar dilerim.. (Sadık Kocak)

Kitap kapsamının genişliği nedeniyle araştırmacılar için tekrar tekrar okunup notlar alınacak cinsten. Dünya Tarihinin bilinmeyenlerini, gizli örgüt yapılanmalarının tarihi üzerinden anlatıyor. Hiç sıkılmadan keyifle ve merakla okunan bir kitap. O kadar çok yerin altını çizdim ki, hangi çarpıcı bilgiyi buraya alıntılayacağım bilemiyorum. siz en iyisi bu tip konulara meraklı iseniz, baskısı tükenmeden alın derim bu kitabı... (Oyku)

Yahudilerin, yüzyıllar boyunca siyonist bir devlet kurmak, sonrasında da tek dünya devleti oluşturmak ve yönetmek amacıyla yaptıkları entrikaları anlatan, Dünya'da olup biten tüm olayların (Fransız ihtilali, Bolşevik devrimi, Osmanlı, Alman, imparatorluklarının yıkılması vb) tamamını ilüminatiye ve masonlara dolayısıyla da yahudilere bağlayarak kanıtları ile anlatan bir kitap. Elbette, bu kanıtların doğruluğunu araştırma olanağımız çok zayıf. Anlatılan konuların birçoğu kendi içinde çelişkiler barındırıyor. Örneğin Hitler'i ilüminatinin finanse ettiği gibi. İlüminati üyeleri yahudi olduğuna göre, neden Hitler'in bunu kendilerine yapmasını desteklediklerinin açıklanmaması gibi. Anlatım çok karmaşık, birbiriyle ilgisiz görünen bilgiler içiçe sokuşturulmuş ama yine de çok hızlı okunan, birçok konuda da aydınlatan bir kitap. Son bölüm olan Jön Türkler'i anlattığı bölümde, 1900'lü yıllarda Selanik nüfusunun yarısının yahudi olduğunu, masonluğun yuvası olduğunu üzerine basa basa belirtip, Atatürk'ten söz etmemesi de garip geldi. Anadolu'daki deyim gibi; kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali Atatürk için olumsuz düşünülmesini sağlamaya çalışıyor gibi geldi. Yanlış anladıysam, yazarından özür dilerim. Ancak, bu son bölümü okuduktan sonra, ilk 400 sayfasını körü körüne inanarak okuduğum konuları sorgulamaya başladım. (ZEHRA YİĞİTER)

Dünya'nın Gizli Tarihi 1 PDF indirme linki var mı?

Turgut Gürsan - Dünya'nın Gizli Tarihi 1 kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Dünya'nın Gizli Tarihi 1 PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Turgut Gürsan Kimdir?

Turgut Gürsan Kitapları - Eserleri

 • Dünya'nın Gizli Tarihi 1
 • Dünyanın Gizli Tarihi 2
 • Nazi Almanyasının Gizli Tarihi
 • Agarta
 • Sinarşizm
 • Dünya'nın Gizli Tarihi 3
 • Yeraltındaki Gizli Dünyalar
 • Mesih Hitler
 • Dünya Tarihinin Perde Arkası
 • Atlantis
 • Rothschild Hanedanlığı
 • Hitler Almanyası'nın Gizli Tarihi
 • 20. Yüzyıl Dünya Tarihinin Perde Arkası
 • İlluminati
 • Yirminci Yüzyıldan Günümüze Illuminati Komploları

Turgut Gürsan Alıntıları - Sözleri

 • Şurası çok az bilinen bir gerçektir ki Adolf Hitler ve Naziler, Rothschild'ler tarafından kurulmuş ve finanse edilmiştir. (İlluminati)
 • Şerif Hüseyin aslında Osmanlıların ve Almanların müttefiki idi fakat Jön Türklerin Araplara karşı ırkçı ve ayrımcı tutumu onu saf değiştirmeye zorlamıştı. (İlluminati)
 • 19.uncu Yüzyıl "Rothschild Çağı" olarak bilinir ve bu yüzyılda Rothschildlerin dünyadaki servetin yarısını kontrol ettikleri tahmin edilmekteydi. (İlluminati)
 • Türkler, Ruslarla yaptıkları son savaşta Ermenilerin kendilerine nasıl ihanet ettiklerini ve onların Enver Paşa ve Talat Paşaya karşı suikastlar planladıklarını biliyorlardı. ***Talat Paşanın öldürülmesini Ankara Hükumeti nasıl yorumlamıştı? Buna ilişkin resmi bir belge bulunmuyor. Ama Ankara Hükumetinin resmi organı sayılan Hakimiyet-i Milliye’nin haberi verişinden ve yorumundan bunu çıkarabiliyoruz. 20 Mart 1925 tarihli gazetenin yorumu şöyle: “Bu cinayetin sebebini her şeyden evvel, İngiliz suikastlarında aramak zaruridir. İngilizlerin, askerle ve politikayla başa çıkamadıkları Türkiye’ye bugün mikyası geniş bir suikast tertibatı ihzar ettikleri anlaşılıyor. Bu menfur cinayet İngiliz hıyanetinin beşeriyetin yüzünü kızartacak ne çirkin bir raddeye ilerlediğini bir kez daha gösterir. İngilizler, menfur politikalarıyla gasıb-ı harplerine şimdi bir de Türk ricalini gizlice arkadan vurmak şeneatım ilave ettiler.... Vefatı cidden şayan-ı eseftir. Cenab-ı Hak rahmeti aliyesine mazhar eylesin.” (Dünyanın Gizli Tarihi 2)
 • Ve en önemli bulgu, bugüne kadar çözülmemiş sır da ortaya çıktı; Hz İbrahim, firavun Ahenaton'dan başkası değildi!.. müslüman Mısırlılar bugün bile bu Firavundan "Ahenaton Aleyhisselam" diye söz ederler.... (Dünya'nın Gizli Tarihi 1)
 • Kültür,istilaya haklı kılıyordu. himmler'in Atalar kültü, Alman yayılmacılığını ve istilasını haklı göstermeye yarıyordu. (Sinarşizm)
 • I. Dünya Savaşı Masonların savaşıdır. Burada söz konusu olan otokrasi ile demokrasi arasındaki savaştır. (20. Yüzyıl Dünya Tarihinin Perde Arkası)
 • New York'taki özgürlük heykeli Semiramis'i sembolize etmekredir ve Fransız Masonları tarafindan yapılmıştır. Babil rahiplerinin yönetici sınıfına "papalar büyük konseyi"denirdi. Bu isim daha sonra Roma kilisesine transfer oldu. (Dünya'nın Gizli Tarihi 1)
 • Yazarların iddiasına göre, Hz. İsa’nın doğumundan önce Kudüs Tapınağı rahiplerinin iki okulu vardı; birisi erkek çocuklar, diğeri kızlar için. Tapınağın rahipleri Mihael, Mazaldek, Gebrail-Cebrail gibi melek isimleri taşıyorlardı. Bu rahipler, Yahudi Levi ve David soyunun saflığını korumakla mükelleftiler. Rahip okulundan olan ve “bakire” diye adlandırılan Meryem’in bir oğlu vardı. (Dünya'nın Gizli Tarihi 1)
 • bir hıristiyan prensibi olan insanlık sevgisinin yerine,1789 Fransız devrimi'nin söylemleri olan, Hürriyet eşitlik kardeşlik söylemi geliştirildi. bu sözcüklerin gizli anlamı liberalizm komünizm,sinarşizm idi. (Sinarşizm)
 • Bu kadar bilgiyi öğrenmen doğru değil, bilgi insanlara yüktür. (Agarta)
 • ..., bankalar pis tefecilerin mabedi haline geldi. Para da bunların tanrısı oldu. (20. Yüzyıl Dünya Tarihinin Perde Arkası)
 • Rothschild ajanı Lord Alfred Milner’in kariyeri 1864’de Londra’da kurulan ‘Colonial Society’ (Koloniler Derneği) ile başlamıştı. 1868’de dernek, ‘Royal Colonial Institute’ (Kraliyet Koloniler Enstitüsü) adını aldı. Milner’in aktif olduğu enstitü, Barclys Bank ve Asyadaki uyuşturucu pazarını kontrol eden Hong- Kong Shangai Bank (HSBC) tarafından finanse ediliyordu. ***Jim Keith, “Casebook on Alternative- 3” adlı kitabında HSBC’nin günümüzde de uyuşturucu paralarını aklamak için kullanıldığını iddia etmektedir. Uyuşturucu finansman ve nakliyesi ‘Royal Institute of International Affairs’ (RIIA) ve İngiliz Gizli Servisinin gözetiminde yapılıyordu. (Dünyanın Gizli Tarihi 2)
 • Filistine'e Yahudi göçünü finanse eden Rothschildler, buraya yeterli Yahudi nüfusu çekemeyince, kendi akrabalarından birini (Hitler'i) devreye sokarak onları mecburi göçe zorladılar. (İlluminati)
 • Bolşevizm'in amacı Yahudi olmayan alanlardaki gücü kontrol etmek ve Yahudi olmayanların elindeki bütün serveti toplamaktır. Bu şekilde Yahudiler herkesin üzerinde bir güce sahip olabilecektir. (20. Yüzyıl Dünya Tarihinin Perde Arkası)
 • Yazarların iddiasına göre, Hz. İsa’nın doğumundan önce Kudüs Tapınağı rahiplerinin iki okulu vardı; birisi erkek çocuklar, diğeri kızlar için. Tapınağın rahipleri Mihael, Mazaldek, Gebrail-Cebrail gibi melek isimleri taşıyorlardı. Bu rahipler, Yahudi Levi ve David soyunun saflığını korumakla mükelleftiler. Rahip okulundan olan ve “bakire” diye adlandırılan Meryem’in bir oğlu vardı. Meryem, “Melek Cebrail” diye adlandırılan bir rahip tarafından ziyaret edildi. Meryem daha sonra kendinden yaşça büyük olan Joseph-Yusuf ile evlendi. Meryem’in Joseph’ten dört oğlu ve üç kızı oldu. Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra Kudüs Kilisesinin ana direği Hz. İsa’nın kardeşi James oldu, James’in yardımcıları İsa’nın Havarileri olan Peter ve John idi. Hz. İsa’nın ölümü, halk tarafından fazla tanınmadığı için, büyük bir tepki yaratmadı. Fakat Hz. İsa’nın kardeşi James de öldürülünce şehirdeki Yahudi halk galeyana geldi ve Romalılara karşı büyük bir ayaklanma başlattı. (Dünya'nın Gizli Tarihi 1)
 • 1785’de Fransa’daki aç gözlü spekülatörler yüzünden büyük bir buğday sıkıntısı çekilmişti (bu sıkıntının suni olarak yaratılmış olması çok muhtemeldir). Birçok bölgede buğday stokları erimişti. Halkın açlık yüzünden ayaklanması için ülke genelinde suni bir yiyecek darlığı yaratılmıştı. Bu ekonomik açlık operasyonları “City of London”43 spekülatörleri tarafından yürütülüyordu. *Bank of England’ı 1694 yılında kuranlar Yahudilerdir. Bu banka İngiliz menşeli bir banka olmayıp bir devlet kuruluşu gibi kurulan özel bir bankadır. İngiliz devleti, kendisine ait olması gereken para basma ve ülke parasını kontrol etme işini bir grup finansörün eline bırakmıştı. İngiltere parasının kontrolü esas olarak Rothschild’lerin elindedir. Bugün, Rothschild’ler ve birkaç Yahudi aile hanedanlığının elinde olduğu bilinen Bank of England ve Amerikan Federal Reserve Bankası ile bunlara bağlı karteller aynı zamanda Dünya Bankası ve IMF’nin yönetimini de ellerinde tutmaktadırlar. **İngiliz Krallığı ve Amerikan Başkanlığı, Bank of England ve Federal Reserve Bank’ın sahipleri tarafından yönetilmektedir. Bank of England’ın da içinde bulunduğu, Londra’dan ve İngiltere’den bağımsız bir şehir olan “City of London” ismiyle anılan bu garip şehir devletinin kendi belediyesi ve kendi özel polis gücü vardır. (Dünya'nın Gizli Tarihi 3)
 • “ Gerçek çoğu kez kurgudan daha çarpıcıdır.” (Nazi Almanyasının Gizli Tarihi)
 • Diğer faşist rejimler gibi, Napolyon da Katolik kilisesini kontrol etmek istiyordu. her kim papalıgi kontrol ederse, kiliseyi kim kiliseyi kontrol ederse, dünyayı kontrol edebilirdi. (Sinarşizm)
 • Eski Ahit-Tevrat: İngiliz yazar David Icke’ye göre, M.Ö. 586 yılında, Babil esareti sırasında, sürüngenimsi-Aryan rahipliği hiyerarşisinin başkenti olan Babilon’da İbrani rahipleri, yani Levililer gerçekte olanları tahrif ederek, yeniden kendilerine göre, “bir tarih imal ettiler.” Levi rahipleri, Sümerlerden o güne kadar gelen bilgileri, bazı gerçekler, çoğu zaman sembolik gerçekler ve fantezilerle karıştırarak “Eski Ahit’in temellerini oluşturdular. (Dünya'nın Gizli Tarihi 1)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle