Duyulmamış ve Az bilinen FARSÇA ERKEK İSİMLERİ ve Türkçe anlamları

Duyulmamış ve az bilinen Farsça kökenli erkek bebek isimleri ve anlamlarını mardinlife.com okurları için hazırladık. İşte en çok kullanılan Farsça erkek bebek isimleri ve Türkçe anlamları.

İSİMLER SÖZLÜĞÜ

"Oğluma Farsça güzel isim arıyorum" diyorsanız bu yazı tam size göre.

İşte az bilinen, hiç duyulmamış ve kulağa hoş gelen erkek bebek isimleri...

İsimler hakkında detaylı bilgi için isimlerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Beğendiğiniz veya burada bulunmayan isimleri aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz.

Abendam: Su gibi berrak

Abuzer: Altın suyu

Afrin: Şanslı,uğurlu

Agâh: Bilen bilgili

Agil: Göz ucuyla bakış

Ağacan: Yakın dost

Ahter: Yıldız,talih

Akcan: Dürüst kimse

Akçan: Temiz ruhlu kişi

Akser: Namuslu,güvenilir

Alar: Soylu,kahraman

Alamgir: Dünyanın fatihi

Âlemşah: Tüm dünyanın hükümdarı

Alihan: Yüce,ulu hükümdar

Aliyar: Ulu, dost

Ara: Süsleyen,güzelleştiren

Arcan: Özü saf

Ardak: İran’ın Kazvin Eyaleti’nde bir şehir.

Ardaş: Dua, niyaz

Aref: Yetenekli,becerikli

Artaç: Temiz taç takınmış,güvenilir hükümdar

Aryan: (İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse

Aryen: Antik Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Hint-İran dilleri konuşmuş halkların kendilerini ifade ettikleri isim.

Asan: Kolay

Asef: Bağışlayan kimse

Ateş: Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık.

Avesta: Eski İran inancı olan Zerdüştlüğün kutsal kitabının adı.

Aycan: Ey sevgili anlamına gelen kelime

Azer: İran ve Afganistan’ın resmi takvimi olan Güneş Hicri takviminin dokuzuncu ayıdır.

Babür: Kaplan

Babürşah: Kaplan gibi şah.

Baha: Güzellik,zariflik

Bahadır: Savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren kimse.

Bahti: Talih

Bahtiyar: Mutlu

Balâ: Yüksek, üst

Barsbay: Yiğit cesur

Batucem: Üstün gelen

Baver: İnanmak

Baybars: Zengin,varlıklı kişi

Baycan: Zengin, varlıklı

Bayraktar: Bayrağı taşıyan kişi

Bedran: Yeşillik,bahçe

Behmen: Zeki Anlayışlı

Behram: Eski İran dininde yolcuları korumakla görevli olduğuna inanılan melek.

Benam: Meşhur,az bulunan

Benazir: Eşsiz,tek olan

Bende: Kul, köle

Bent: Bağ,zincir

Berdan : Hoş kokulu dağotu

Berfu : Farsça’dan gelen Berfu kelimesi kar tanesi anlamındadır.

Berin: En yüksek,yüce

Berkcan: Sağlam, kuvvetl,

Berşan: Ümmet,cemaat

Bertan: Şafak yemişi

Berter: Üstün,nitelikli

Beybars: Pars gibi güçlü ve çevik olan bey,Memlük sultanı

Beybolat: Çelik gibi güçlü kişi

Beyzade: Beyoğlu, soylu

Beyzat: Doğuştan soylu olan,bey kimse

Boğatır: Savaşçı kimse

Bolat: Güç,kuvvet

Boratav: Fırtına gibi hızlı olan kişi

Bülent: Yüksek,yüce

Cangiray: Dürüst samimi hükümdar

Cankurt: Özü kurt gibi olan kimse.

Cenker: savaşçı,savaş eri

Eldar: Bir ülkenin hakimi

Efgan: Bağırma çağırma

Efsa : Farscada sihirbaz anlamındadır.

Erdil: Yürekli cesur anlamında

Mehran: Sevecen, şefkatli. Nazik, iyiliksever.

Laden : Farsça olan laden kelimesi bir çeşit bitki türüdür.

Nefes : Farsçadan gelen nefes kelimesi, yaşamın kaynağı demektir.

Nüvit: İyi haber

Özdem: Öz varlığı, kişiliği güçlü kimse.

Serdil : Gönül üstünde olan

Simin : Farsça olan kelime Simin parlak anlamındadır.

Şulan: İran’ın Hasanabad Kırsal Bölgesi’nde bir köy adı.

Nilhan: Nil havzası hanlarından

Serbay: Önder, lider, başta gelen.

Hercai: Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren

Keyhan: Dünya

Farzin: Bilgili kimse

Çekdar: Mülk sahibi ile kullanan (ekici, çiftçi) arasında bulunan bir ara kiracı.

Tanzer: Sarı altın renginde tan yeri.

Müjdat: Sevinçli haberler

Ercihan: Dünyanın, cihanın tanığı erkek

Serkut: Talihli insan.

Mâhur: Müzikte bir makam

Farşid: Çok parlayan, ışıltı, görkemli

Tuvana: Gücü yerinde, kuvvetli

Hümay: Hüma kuşu

Şehlevent: Leventlerin şahı, boylu boslu,

Dilâver: Yürekli

Şinaver: Suda yüzen

Erencan: Deneyimli, akıllı

Cihandar: Dünyaya egemen hükümdar

Taypars: Pars gibi güçlü

Seralp: Baş yiğit

Deryadil: Gönlü geniş

Tezel: Çabuk iş gören

Yezdan: Zerdüştlerin iyilik tanrısı

Şinasi: Tanımaya, anlamaya özgü, tanımak

Keyvan: Satürn (Zuhal) gezegeni.

Cihanmert: Dünyanın en cömert insanı

Efrasiyap: İranlı olmayan yiğit

Mirkelâm: Güzel nazik konuşan kimse

Tezelli: Çabuk iş gören

Niyaz: Yakarma,yalvarma

Teber: Bazı dervişlerin taşıdıkları sapı uzun, keskisi ayça biçiminde, küçük balta

Hanedan: Hükümdar veya devlet büyüğü gibi bir kimseye dayanan soy, büyük aile.

Hürcan: Özgür bağımsız kimse

Sağcan: Sağlıklı kimse

Pakalın: İyi tanınmış kimse,dürüst

Darcan: Aceleci,sıkıntılı kimse

Gökberk: Yeşil yaprak

Paksan: Temiz insan,namuslu kimse

Ocan: Cana yakın

Dizdar: Kale muhafızı

Timurlenk: Bir ayağının aksak olması nedeniyle Aksak Timur anlamındaki bu adla anılan Timurlular Hanedanı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı.

Serhun: Asil bir soydan gelen kimse

Kemter: Daha değersiz

Tezer: Çabuk hızlı kişi

Eşkan: Prens

Suhan: Söz,lakırdı

Şebi: Gece

Erimşah: Amacına ulaşmış hükümdar

Tunacan: Görkemli kişi

Suhrab: Suhrab veya Sohrab; Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde adı geçen efsanevi bir savaşçı. İranlı bir savaşçı olan Rüstem’in oğludur. Rüstem, bir dülleoda onu öldürdükten sonra oğlu olduğunu öğrenir.

Suhrab’ın kelime anlamı ise sudan gelen kızıllıkdemektir.

Orcaner: Kalede veya şehirde bulunanların yakın arkadaşı

Hünkâr: Padişah sultan,

Cengâver: Savaşçı silahşör

Ferkan: Saygın bir soydan gelen kimse

Hudaverdi: Tanrı verdi anlamına gelmektedir.

Sahrap: şanlı, parlayan veya kırmızı su anlamına gelir.

Şehâlem: Evrenin hükümdarı

Karacan: Esmer tipli

Ercan: Yiğit,canlı kimse

Merdin: Sert anlamında

Cemali: güzellik, ikram, ihsan, ince sanat gibi mânâları ihtivâ eden sıfatlarına verilen isim.

Merdim: Mert kişi

Cihaner: Dünyanın yiğidi

Dağıstan: Dağlar ülkesi

Kiyan: Krallık

Dodan: Uysal,esnek

Hükümran: Egemen olan,hakim

Nerim: Pehlivan,yiğit

Tezeren: Çabuk ulaşan

Mirkan: Soylu,bey kanı taşıyan

Erişah: Erginlişmiş hükümdar

Pakman: Dürüst,temiz

Şadi: Memnunluk,sevinç

Pakbaz: Vefalı kişi,içten bağlı

Key: İran’da efsanevi Keyyaniler Hanedanı’nın padişahlarına verilen unvan.

Neyzen: Ney çalan kimse

Gökbaran: Gökten yağan yağmur

Ercivan: Yiğit genç erkek

Dânâ: Bilen, bilgili, zeki kimse.

Erzade: Yiğit oğlu

Doğanşah: Dünyaya gelen hükümdar

Şahruh: Yüce ruhlu, görkemli, üstün kişilikli kimse.

Cihanefruz: Dünyayı parlatan, aydınlatan kimse.

Tez: Keskin,hızlı

Kemandar: Yay tutan

Yegân: Bir,tek

Torcan: Çekingen,utangaç

Servi: Uzun boylu

Ferhun: Güçlü,şanlı bir aileden gelme

Serazat: Serbest,özgür

Sarvan: Deve süren kişi

Halâskâr: Kurtarıcı

Rüstem: İran’ın efsanevi ünlü pehlivanı ve savaşçısı.

Velican: Can sahibi

Okyar: Hareketli,

Cavit: Sonrası olmayan,ebedi

Ferman: Emir buyruk

Yavuzcan: Güçlü kişiliği olan kimse

Gürcan: Canlı,kuvvetli

Danişment: Bilgin kişi

Efgen: Yıkan,yıkıcı

Vâlâşan: Şanı yüce

İlbars: Ülkenin en kuvvetli kişisi

Derviş: Alçak gönüllü

Fersan: Derisinden kürk yapılan bir kır sansarı.

Cemşir: Arslan gibi yürekli hükümdar

Hüsrev: Hükümdar,padişah

Korcan: Ateşli,canlı kişi

Semender: İran mitolojisine göre ateşten yaratılan ve ateşle yaşayan hayvan.

Civanbaht: Mutlu şanslı

İlimdar: Bilim sahibi kimse

Yangâr: Çok vefalı arkadaş

Fercan: Güçlü,parlak

Tacver: Taç sahibi padişah

Feridun: İran’da Pişdâdiyan sülâlesinin hükümdarı

Yandil: Gönül arkadaşı

Feramuş: Unutma

Tezkan: Kanı kaynayan

Hezarfen: Çok bilen,elinden her iş gelen

Civanmert: Cömert kişi

Firdevsi: İran’ın ünlü şairi, Şehname’nin yazarı.

Canay: Şirin,tatlı

Hemdem: Birlikte yaşayan

Fermani: Buyrukla alakalı

Güman: İnanç,kanaat

Nejat: Nesil,yaradılış

Hudayi: Allah’ın yarattığı

Serhenk: Çavuş

Şahsüvar: İyi ata binen

Yaver: Yardımcı

Dülger: Yapıların tahta işlerini yapan kişi

Canel: İçten,candan

Tezay: Hızlı,çabuk kimse

Reviş: Biçim,tarz,tutum

Diyan: Büyük,önemli

Tebernüş: Daha küçük genç olan

Mirsad: Gözetleyen kişi

Efkan: Istırap ile haykırma

Feray: Ay ışığı

Cansunay: Canını feda eden kimse

Cihannur: Dünyayı aydınlatan,nurlu

Taybars: Pars gibi güçlü cocuk

Suri: Güneş

Oğuzcan: Gerçek dost

Yiğitcan: Güçlü korkusuz,kahraman kimse

Pehlivan: Güreşçi,boyu uzun kimse

Gülal: Gül gibi bir kadınla evlenen

Revan: Yürüyen,giden,akan

Keyhüsrev: Hükümdar,padişah

Temircan: Demir gibi sağlam kimse

Merdan: Erkekler,yiğitler

Nilab: Mavi sular

Miranmir: Beyler beyi

Miran: Beyler

Ruşen: Aydınlık, parlak

Hümayun: Padişaha özgü

Mihri: Güneşle ilgili

Cem: İran mitolojisin şarabı bulan kişi

Keremşah: Eli açık cömert şah

Levent: Yiğit denizci

Şah: Hükümdar

Cansun: Kendini göster anlamında

Dervişhan: Alçak gönüllü hükümdar

Server: Başkan,reis

Gökcan: Mavi gözlü kimse

Namdar: Namlı,ünlü

Fer: Aydınlık,ışık

Simavi: Yüz,çehre

Ilıcan: Sıcakkanlı kimse

Civanşir: Genç aslan

Mihin: Büyük,ulu

Reset: Layık,değer

Erhun: Savaşmayı seven kimse

Süvari: Gemi,kaptanı,atlı

Sertaç: Baş tacı

Fehimdar: Zeka sahibi

Şengül: Güler yüzlü

Efser: Taç

Mirzat: Beyzade

Neda: Bağırma,seslenme

Hanzade: Hükümdar cocuğu

Cihan: Evren alem

Sercan: Sevilen

Keykubat: Hükümdar

Serdar: Komutan

Pars: Yırtıcı bir hayvan

Tilya: Üstün kimse,değerli

Dağcan: Ruhu güçlü kimse

Caner: Çok içten

Reha: Kurtuluş

Oğulcan: Çok sevgili çocuk

Özcan: Gerçek dost olan kimse

Mertcan: Sözün eri kimse

Cihangir: Dünyayı zapt eden kimse

Mirgün: Güneş gibi doğan

Nevşah: Genç hükümdar

Sühan: lakırdı,dedikodu

Ferah: Açık,aydınlık

Eflin: Eş,hayat arkadaşı

Yekta: Eşsiz ,benzersiz

Serhan: Baş kağan

Can: Güç, dirilik

Mirza: İranlılara özgü beyzade anlamında bir soyluluk sanı.

Cansu: Can suyu

Rüzgâr: Zaman,devir

Şeyda: Sevda nedeniyle aklını yitirmiş kişi

Mert: Sözü sözü bir olan

Nubar: Erken hasat

Yâren: Arkadaş yakın dost

Dara: Eski İran hükümdarlarından

Serkan: Asil soydan gelen kimse

Yâde: Sevgili aşık

Serhat: Sınır hudut

Duruşah: Özü temiz hükümdar

Germiyan: Sıcak yer

Canbolat: Güçlü kimse

Canbulat: Canbulat en-Naşirî. Mısır Memlûk sultanı.

Cantaş: Arkadaş,yoldaş

Cenger: Güreş

Cimşit: Mitolojide, İran’ın efsanevi dördüncü şahı.

Dündar: Eski ordu düzeninde artçılık

Cabil: Vergi toplayan görevli

German: Alakalı

Gülergün: Neşeli, esenlikli gün

Nev: Yeni,taze,genç

Hüdaverdi: Allah verdi

Hüdayi: Allah’a mensup,Allahlık

Hüdavent: Allah tanrı,

Hüdavendigâr: “Tanrı, hâkim, hükümdar, âmir, efendi,

Kâmuran: Arzusuna isteğine kavuşmuş mutlu.

Karcan: Beyaz tenli

Kerman: İran’da bir şehir

Kermen: Yüksek ve kalın duvarlı

Kirmen: Elde yün, pamuk eğirmeye yarayan, tahtadan yapılmış iğ.

Safter: Düşmanın arasına daıp yaran kimse

Selvi: Ağaç türü

Şahan: Güçlü ve güzel anlamında sevgi belirtmek için söylenir

Şazi: Memnunluk,gönül rahatlığı

Şeh: Tarikat kurucu

Şehsüvar: Usta binici

Şehzat: Saygıdeğer kimse

Timurcan: Demir gibi sağlam güçlü

Sudi: Faydalı,kazançlı

Mirhan: Kadın hükümdar

Mircan: Gerçek dost,değerli

Ferda: Yarın,gelecek

Efruz: Parlatan,tutuşturan

Derman: İlaç,çare

Kâmran: İstediğini alan kişi

Selcen: Hareketli çoşulu kimse

Kuday: Tanrı

Firuz: Mutlu,sevinçli

Segâh: üç-durak veya üçüncü durak, müzikte bir perde

Serdal: İleri gelen kişi,önmli

Karapars: Kuvvetli esmer kimse

Şehzade: Hükümdarın oğlu

Peyami: Haber,bilgi veren

Civan: Genç,delikanlı

Kenter: Şehirli

Lala: Efendinin çocuğuna bakmakla yükümlü hizmetkâr

Cenk: Savaş

Erzan: Ucuz

Nevres: Yeni yetişen,körpe

Vâlâ: Şanı yüce

Nevsal: Yeni yıl

Merter: Sözünün eri

Tekcan: Çok değerli, eşsiz kişi

Feyman: İyi ahlaka yönelme

Mestan: Savruk kimse

Paki: Temizlik,saflık

Nevzat: Yeni doğmuş çocuk

Şirvan: Aslan barınağı

Pakel: İyi şeyler yapan doğru kimse

Ercüment: Onurlu,şerefli kimse

Nurşah: Aydınlık parlak

Cemşit: Mitolojide, İran’ın efsanevi dördüncü şahı

Canda: Yürekte olan kimse

Daver: Hakem,hakim

Kervan: Uzak yerlere ticaret malı ve yolcu taşıyan, at, deve, katır vb.den oluşan yük hayvanları katarı.

Nihat: Doğa ,huy,yaratılış

Paker: Dürüst, iyi kimse

Babacan: Olgun,güvenilir kimse

Şirzat: Aslan gibi güçlü

Kalender: Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan alçak gönüllü kimse.

Feruzat: Hayırlı,kutlu

Ejder: Hiddetli korkusuz

Sezai: Uygun,yaraşır

Erşat: Mutlu erkek

Çadır: Kadınların baş örtüsü

İsfendiyar: İran mitolojisinde geçen hükümdarın ismi

Pak: Temiz

Kahraman: Yiğit,cesur kimse

Pakân: Azizler,ermişler

Toycan: Çok genç,tecrübesiz

Şader: Sevinçli kimse

Nami: Şöhretli,namı olan

Denizcan: Denizci,deniz insanı

Mahya: Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resim.

Nizar: Zayıf

Ferzan: Bilim ve hikmet

Bars: Asya ve Afrika’nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan.

Zeycan: cana yakın

Şadan: keyfi yerinde kimse

Siyavuş: Yağız atlı

Melikşah: hükümdar

Pertev: ışık,parkalılık

Nevruz: Yenigün

Şahzade: Şahın erkek çocuğu

Yadigâr: Hatıra, bir kimseyi veya bir olayı anımsatan şey veya kimse.

Zade: Erkek evlat

Zaven: Destekçi, taraftar. Yardımcı.

Zerin: Altından olan, altın gibi parlak olan

Zeyrek: İlgi çekici,akıllı

Zinar: Zincir

Ziran: Kimyon baharat türü

Ziver: Süs

Zoral: Zoru başar

Zorbey: Yenilmez bey

Zülfi: Saç ile, lüle ile ilgili

Zülfü: Saç ile ilgili

YORUMLAR

  • Valahi iranli biri olarak bu isimlerin buyuk kismini duymadim; bu yazdiniz isimler ya turkçe ya da arapçaler ya da anlamleriye yanliş yazdiniz.

    Gökberk,Gökbaran,Eren gibi isimler öz ve öz Türkçe'dir.

    Bunların çoğu öz Türk ismi

Yorum Ekle