matesis
dedas

2021 YKS DERS DEĞERLENDİRMELERİ! Matematik, Türkçe, Tarih, Kimya, Fizik, Din kültürü

2021 YKS sınavında öğrencilere Matematik, Türkçe, Tarih, Kimya, Fizik, Din kültürü alanlarında sorulan sorularının alanında uzman Kültür Kolejleri eğitimcilerinin gözü ile tek tek değerlendirilmesi...
  • 28.06.2021 14:26
2021 YKS DERS DEĞERLENDİRMELERİ! Matematik, Türkçe, Tarih, Kimya, Fizik, Din kültürü

 TYT TARİH DEĞERLENDİRMESİ

Edindiğimiz bilgilere göre tarih soruları kolay ve orta zorluk derecesinde, farklı üniteleri kapsayan, bilgi ve ağırlıklı olarak yorum soruları olduğu, müfredat dışı soru sorulmadığı yönündedir.

Bilgi sorusunun net, yorum sorularının ise açık ve anlaşılır nitelikte olduğu ve tartışmaya açık soruların olmadığı gözlendi. Özetle düzenli ve planlı çalışan her öğrencinin yapabileceği sorular olduğunu söyleyebiliriz.

Sorular, ÖSYM'nin konu dağılım kriterlerine ve müfredata uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

TYT FİZİK DEĞERLENDİRMESİ

1) Cismin sabit hızlı haldeyken durgun hızdan belirli bir seviyeye ulaşana kadar cismin üzerindeki net kuvvet kıyaslanması istenmiştir. Önceki yıllara göre oldukça net ve kolay soru seçilmiştir.

2) Cisimler arasında ortalama elektrik enerjileri kıyaslama yaptırılarak öğrencilerin güç formülünü bilip bilmedikleri yoklanmaktadır.

3) Madde ve özellikleri konusundan seçilen bir tane yüzey gerilim sorusu yine dikkat çekmektedir.

4) Isi-sicaklık konusunun temeli olan isi iletim katsayısı ile maddelerin birbirlerine göre kıyaslanması istenilmiştir.

5) İp dalgalarında hız ve kuvvetin birbirlerini nasıl etkilediğinin yorumu istenilmiştir.

6) Optik konumuzun alt başlığı olan merceklerle ilgili soru sorularak cismin görüntüsü konusunda öğrencilerimizin bilgilerini sorgulamaktadir.

7) Basınç konusu hakkında standart bir soru mevcuttur.

GENEL DEĞERLENDİRME

Önceki yıllara göre yeni nesil soru tarzı orta düzeydedir. İşleme dayalı sorular bulunmamakla beraber öğrencilerin yorum yeteneğini ortaya çıkarması istenilen ve gereken sorular mevcuttur.

TYT MATEMATİK DEĞERLENDİRMESİ

Sınava giren öğrencilerimizden gelen yorumlarından hareketle, 2021 Matematik TYT'sinin konuya

göre soru dağılımı bakımından 2020 Matematik TYT'sini andırdığını ancak zorluk açısından daha

çok belirleyici soru olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca öğrencilerimizden aldığımız diğer yorumlardan biriside Türkçe testiyle başlamalarından kaynaklı süre sıkıntısı çektiklerini, Matematiğe süre yetiştiremediklerini bununla beraber özellikle problem sorularında yoğun bir dil kullanıldığını ifade ettiler. Yorum ve muhakeme gerektiren sorularla beraber ilk 10 sorunun kolay ve akıcı olduğunu daha sonraki sorularda; soru ile verilen sürelerin eş değer olmadığından dolayı Matematik netlerinin az olacağından yakindilar.

Geometri soruların geçen seneye oranla daha zorlayıcı sorular olduğunu ifade ettiler. 

Matematiğine göre daha zor olduğunu ayrıca yeni nesil soruların ağırlıkta olduğunu ifade ettiler

(Bende sınav gözetmenliğinde bulundum bir öğretmen gözüyle bakıldığında zor hazırlanmamış bir sınav ancak pandemi sürecini göz önünde bulundurursak öğrencilerin bu sınavda zorlanmalarını ifade etmelerinide anlıyorum.)

Sonuç olarak bu sene de Matematiğin TYT'nin belirleyicisi olacağını gelen yorumlardan çıkarımsadık.

Sorular, ÖSYM'nin konu dağılım kriterlerine ve müfredata uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

TYT TÜRKÇE DEĞERLENDİRMESİ

Sinava giren öğrencilerimizin yorumlarından hareketle, 2021 TYT'sinin konuya göre soru dağılımı bakımından 2020 TYT'sini andırdığını ancak zorluk açısından

daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Yorum ve muhakeme gerektiren anlam sorularının yoğunlukta, çok uzun olmamakla beraber farklı bilimlerden seçilen metinlerin genel manada düşündürücü nitelikte ve kimi sorularda seçeneklerin birbirine yakın olduğunu belirtebiliriz.

Özetle anlam sorularıyla ilgili olarak okuduğunu anlayan, kavramlara hâkim, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmakta zorlanmayan ve çok iyi yorum yapabilen adayların kazançlı çıkacağını söyleyebiliriz.

Dil bilgisi sorularının ise anlam sorularına kıyasla çok daha açık ve kolay olduğunu ve sınavin da orta düzeyde bir zorluğa sahip ancak zaman alıcı olduğunu belirtebiliriz.

Sorular, ÖSYM'nin konu dağılım kriterlerine ve müfredata uygun bir şekilde hazırlanmıştır.

TYT KİMYA DEĞERLENDİRMESİ

1) Sistematik adı azot tr. hidrür olan bileşiğin yaygın adı nedir? Amonyak olacak (Kolay bir soru)

2) Metallerin özellikleriyle ilgili öncüllü bir soru

L. Tel ve levha haline gelme

II. Elektriği ve isiyi iletme

III. Ametallerle bileşik yapma şeklinde (Kolay denilebilir.)

3) Periyodik cetvel ile ilgili bazı elementlerin son katmanlarıyla değerlik elektron sayıları sıralaması (Kolay denilebilir) (N, Mg, He) He dikkat edilmesi gerekiyordu.

4) Çözeltiler verilip koligatif özellikleriyle kıyaslama istiyor. (Orta zorlukta)

5) Asit-bazların metallerle verdiği tepkimelerle ilgili bilgi sorusu (Bilgi ağırlıklı olduğu için zor diyebiliriz.)

6) P4+6Cl2=4PC13 tepkimesi için mol hesaplama (Hesaplama olduğundan dolayı zor diyebiliriz yine)

7) Buhar basıncı, buharlaşma ile ilgili yorum sorusu (Orta zorlukta)

Geçtiğimiz yıllara göre bilgi belirleyici sorulardan oluşmuş.

TYT DİN KÜLTÜRÜ DEĞERLENDİRMESİ

Bu sene çıkan TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden çıkan soruların ağırlık olarak öğrencinin yorum gücünü ölçen verilen bilgiyi yorumlamayı ön plana alan sorular olduğunu görmekteyiz.

Bu seneki sınavda dört tane yoruma dayalı bir tane bilgi sorusu sorulmuştur. 12.sınıf 1.ünite olan Anadolu'da İslam ünitesinden bir tane bilgi sorusu sorulmuştur.

Sorulan bilgi sorusu açık ve nettir. Sorular müfredat ve kazanımlara uygun bir şekilde hazırlanmış olup öğrencinin zorlanmadan yapabileceği düzeyde idi.

KÜLTÜR KURS

Editör: Nezir Güneş

Yorumlar

Image
rkp
30.06.2021 / 11:10

ayt edebiyat saçmaydı ve ayt tarih çok zordu

Yorum Yaz