Fidan dikimi nasıl yapılır? Fidan bakımı nasıl yapılır? Baharda yapılacak en iyi işlerden biri!

Fidan dikimi nasıl yapılır? "Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz!" hadisinde de işaret edildiği gibi ağaç dikmenin dinimizde büyük bir önemi var. Bahar mevsiminin gelişiyle ağaç dikme dönemi de gelmiş oldu. Peki fidan nasıl dikilir? Dikildikten sonra bakımı nasıl yapılır?

GÜNCEL YAŞAM

Toprağı ve suyu en iyi koruyan âmillerden biri ağaçtır. Bu sebeple,Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, ağaç dikmeye çok ehemmiyet vermiş, teşviklerde bulunmuştur:

“Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin.”

emr-i şerîfi bir başka hadiste gerekçesini bulur: Ağaçtan her kim istifade etse, diken adına bir sadaka hükmüne geçmektedir:

“Bir Müslüman ağaç diker de bunun meyvesinden insan, ehlî hayvan veya vahşî hayvan veya kuş yiyecek olsa, yenen şey onun için bir sadaka hükmüne geçer. Her kim ne eksiltirse bu kendisi için (kıyamete kadar) sadaka olur.”

Ağaçtan istifade onun odunundan, yaprağından, güzelliğinden... veya gölgesinden olabilir. Bu istifadeyi “Allahın herhangi bir mahluku” (müşteri, hırsız, satıcı veya yolcu sıfatıyla yapar, bazen bir yabanî veya ehlî hayvan) yapar, fark etmez... Şu halde bunların hepsi ağacı diken kimse adına bir sadaka olmaktadır ve ağaç ayakta kaldığı müddetçe o kimseye bir sadaka-i câriye hükmüne geçmektedir.

Resulullah, mühim bir borcun tesviyesi için 500 adet hurma dikerek bu konuda ümmetine pek çok feyiz ve bereketlerle dolu fiilî bir sünnet bırakmıştır. Sünnet deyince sadece sakal, bıyık, sarık ve misvak gibi, mahdut şeyleri anlayanların kulakları çınlasın.

Fidan dikimi nasıl yapılır?

Kimyasal gübre yerine hayvan gübresi ya da kumla karıştırılan toprak da olabilir.

Fidan dikim işlemi başlıca dört aşamadan olmaktadır.

-Toprak kazımı
-Fidan yerleştirme
-Toprak örtme
-Fidan sulama

FİDAN NASIL DİKİLİR?

Önce çapa veya bel küreği ile, dikilecek tüplü veya kaplı fidanın kök boğazı seviyesine gelecek derinlik ve genişlikte bir çukur açın. Dikim çukurunun kök çapından 50-60cm daha geniş ve derin olmasında yarar vardır. Yani dikim çukurunuzun ölçüleri 60cmX60cm genişliğinde 80cm derinliğinde olması ideal olandır. Bu işleme önem gösterilmesi gerekmektedir. Çukur açılırken üst toprak ile alt toprağı ayırınız.

Çukurun dibine 2 kürek kadar yanmış ahır gübresi ilave edip toprakla karışmasını sağlayın. Fidan tüplü/topraklı ise toprağın dağılıp parçalanmamasına dikkat edin. Kök sisteminin yırtılması sonradan kurumasına sebep olabilir.Fidanı düzgün bir biçimde çukura yerleştirin.

Toprağı yavaş yavaş çukura doldurun. Fidan aşılı ise aşı bölgesinin toprağın altında kalmamasına özen gösteriniz. Genellikle mevcut toprak seviyesinin korunması gerekir.

Son olarak fidan çukuru tamamen toprakla doldurulur. Ayak ile fidan çevresine basılarak toprağı sıkıştırın ve can suyu verin.

FİDAN DİKİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Fidan kökleri güneşe ve rüzgara karşı korunmalıdır. Fidan dikerken kökler kıvrılıp, dönmemeli, toprakta hava boşluğu kalacak biçimde sığ veya derin dikilmemelidir. Dikilecek fidanın 20 cm' den uzun olan kökleri önceden kesilmelidir. Tüplü ve kaplı fidanlar naylon ve kaplarından mutlaka çıkarıldıktan sonra dikilmelidir. Donlu günlerde fidan dikmeyiniz. Boylu fidanların rüzgarla sallanmasını önlemek için kazıkla bağlanması uygun olur. Fidan dikiminde deneyimli bir kişiden yardım isteyiniz.

Bir veya iki yaşındaki ibreli fidanlar ile bir yaşındaki çıplak köklü, yapraklı fidanların dikiminde, dikim çapası kullanılması yararlı olur. Tüplü ve kaplı fidanların dikiminde ise fidanların; kök yapısına, yaş ve boy durumuna göre açılacak uygun boyutlardaki çukurlara yerleştirilmesine, toprağın sıkıştırılmasına ve can suyu verilmesine dikkat edilir.

YORUMLAR

  • Faydalandım. Teşekkürler

Yorum Ekle