tatlidede

Boşanma Hazırlığı Nasıl Yapılır, Dava Öncesi İşlemler Nelerdir?

  • 24.02.2024 10:51
Boşanma Hazırlığı Nasıl Yapılır, Dava Öncesi İşlemler Nelerdir?

Boşanma Hazırlığı Nasıl Yapılır, Dava Öncesi İşlemler Nelerdir?

Evlilik birliği hiç sonlanmayacak düşüncesi ile kurulur. Bununla birlikte zaman zaman eşlerin bir arada yaşaması ve evlilik birliğini devam ettirmesi çeşitli nedenlerden zorlaşabilir. Eşler ayrılmaya karar verdiğinde ise boşanma davası açılması gerekir. Boşanma süreci taraflar için zorlayıcıdır ve dava öncesinde hazırlık yapılması işleri kolaylaştırır.

Boşanma davası açılmadan resmi olarak boşanmanın gerçekleşmesi mümkün olmaz. Kanunların zorunlu tuttuğu bu durum eşlerin ayrılık kararının ardından bazı hazırlıklar yapmasını gerekli kılar. Eşler bazen ortak karar alır ve anlaşma yoluna gider. Bazen de anlaşmanın sağlanması mümkün olmaz.

Anlaşmalı boşanma davası tarafların boşanmanın hukuki sonuçları konusunda ortak karar alabildiği davalardır. Bu davalar açılmadan önce hukuki danışmanlık alınması tarafların menfaatine olacaktır.

Çekişmeli boşanma davasında süreç biraz daha zordur. Bu davalarda velayet, nafaka, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımı gibi çok sayıda konu taraflar için büyük bir probleme dönüşebilir. Ortak karar alınamadığı için de mahkemenin karar vermesi gerekli olur.

Çekişmeye sebep olabilecek olayların olması, boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde fikir birliğine varılamaması eşlerin çekişme yaşamasına neden olabilir. Boşanma eşler açısından ve varsa çocuklar için zor bir süreci ifade eder. Bu nedenle tarafların birbirlerine ve çocuklarına zarar vermeyecek kararlar alması ve bunları uygulaması en sağlıklı olan yoldur fakat çoğu zaman bunu sağlamak oldukça güçtür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Boşanma davası açmaya karar veren eşlerin anlaşma yoluna gitmesi durumunda kısa sürede boşanabilmesi mümkündür. Eşler arasında anlaşma sağlanması çoğu zaman zor olmakla beraber bazı evliliklerde karşılaşılabilen bir durumdur. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ve ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü dava açılacağı zaman hazırlanması gereken belgelerdir. Bu belgeler hazırlanmadan önce taraflar boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde ortak karar alır. Eşler çocukları varsa velayetin kimde olacağına, nafaka talebi olup olmadığına önceden karar verir. Mal paylaşımının nasıl olacağı, maddi ve manevi tazminat talebinin olup olmadığı da protokolde yer verilmesi gerekenler arasındadır.

Boşanma davası nasıl açılır ise açılsın bu süreçte bir boşanma avukatı ile görüşülmesi yarar sağlar. Hukuki açıdan hak kaybı yaşamamak ve davanın kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak için bir avukattan yardım almak her zaman avantaj yaratacaktır. Boşanma davası açmak için gereken belgeler hazırlandıktan sonra da aile mahkemesine sunulması gereklidir. Davanın açılacağı yerde aile mahkemesi kurulmamışsa asliye hukuk mahkemesinde boşanma davası açılacaktır. Dava harç gideri ödendikten sonra tensip zaptı düzenlenerek duruşma günü atanır ve bu şekilde boşanma davası açılır.

Çekişmeli Boşanma Davası Hazırlığı Nasıl Olmalıdır?

Çekişmeli boşanma davası uzun sürede sonuçlanabilme özelliğine sahiptir. Eşler özel veya genel sebepleri gerekçe göstererek boşanma davası açabilir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar arasında çok sayıda problem ortaya çıkabilir. Bu problemler evlilik birliği ile ilgili olabileceği gibi boşanmanın hukuki sonuçları için de eşler anlaşmazlığa düşebilir.

Bu nedenle çekişmeli boşanma davalarında bir avukattan yardım alınması uygundur. Bu sayede sürecin daha hızlı ve hukuka uygun yollardan ilerlemesi kolaylaşır. Örneğin bir dilekçe hazırladığınızda bunun usulüne uygun olması gerekir. Dilekçede eksik ve hatalı bilgilere yer vermek davanın reddedilmesine yol açabilir. Bazen de sürecin uzamasına neden olur.

Bu ve benzer sebeplerle çekişmeli boşanma davası açılmak istendiğinde avukattan yardım alınması çok daha uygundur. Davanın hangi sebeple açılacağı, mahkemeden talep edilenin ne olduğu doğru ifade edilmelidir. Boşanma davası dilekçesi, hazırlandıktan sonra da mahkemeye bu belgelerin sunulması gerekecektir.

Editör: Beşir Şavur

Yorum Yaz