Çok az okuyoruz, Okuduğumuzu anlamıyoruz!

Çok az okuyoruz, Okuduğumuzu anlamıyoruz!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin bir araştırmasına göre Türkiye'de okuduğunu anlama yeteneğine sahip olmayanların nüfus içindeki oranı yaklaşık %39. Peki bu neden oluyor? Neden okuduğumuzu bile anlayamıyoruz?
Ülkemizde sosyolojik anlamda elbette pek çok sıkıntılı durum var ancak toplumsal olarak belki de en büyük sorunumuz okuduğumuzu anlayamamak. Bu durumu ele alabilmek için önce ‘bir şeyler okuyor muyuz ki anlayalım’ diye sorgulamak gerekli. 2020 yılında ‘Türkiye Eğilimleri’ araştırmasının raporuna göre ülkemizde kitap okuyanların oranı yüzde 40.9’ken; okumayanların oranı yüzde 59.1
Daha vahim sorunlardan bir tanesi de kitap okuyan yüzde 40.9’luk kesimimiz de okuduğunu anlamıyor. Eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlardan tutunda, okurken zihnin okumaya tam adapte olamaması gibi birçok etkenler okuduğunu anlama da birkaç sorundan bazılarıdır.
Ama en önemlisi gençlerin ve öğrencilerin sosyal medya ve dijital bağımlılığın artması ile beraber okuduğunu anlamada yapılan araştırmaların vahim sonuçlarının artması ile tehlike çanlarının bizim için çalıyor olmasıdır. Türkiye'de öğrencilerin yüzde 66'sı okuduğunu anlamıyor. Bu sonucun diğer derslerin başarısında etkili olduğu ve başarı düzeyini düşürdüğü sonucu çıkmaktadır. Son dönemlerde kitap satışlarında artış gözükse de yine de alınan kitapların okunmadığı sonucu çıkmaktadır. Halen birçok öğrencinin sınavlarda soruları iki defa okudukları gözlemlenmiştir. Birçok araştırma ve raporlarda bu gerçekler gün gibi ortaya çıkmıştır.
Peki, okuduğunu anlamak için gençlerimize ve öğrencilerimize ne tavsiye edebiliriz?
Okuduğunu anlama yeteneği nasıl geliştirilir?
Anlama becerilerinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz 7 okuma stratejisi
1.Kelime dağarcığınızı geliştirin
2.Okuduğunuz metinle ilgili sorular bulun
3. Bağlam ipuçlarını kullanın
4.Ana fikri arayın
5.Okuduklarınızın bir özetini yazın
6.Okumayı daha küçük bölümlere ayırın
7. Hızınızı artırın.
Çözümler basit uygulamak kolay yeter ki isteyelim. Temel eğitimlerin okul öncesi ile geliştirilmesi ve ilkokuldan itibaren dikkat eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Dikkat eksikliğinin küçük yaşlarda giderilmesi ileri yaşlardaki okuduğunu anlama problemlerinin giderilmesinde en etkili reçetedir. Herkese okuduğunu anlamada daha başarılı zamanlar diliyorum.

Yorum Yaz