DSİ yatırımlarıyla Siirt'te 37 bin dekar tarım alanı suya kavuştu

  • 02.07.2022 17:11
DSİ yatırımlarıyla Siirt'te 37 bin dekar tarım alanı suya kavuştu

SİİRT (AA) - Siirt'te yatırımlarla 37 bin dekar tarım arazisi suya kavuştu.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yatırımların kaynağını teşkil eden, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturan, ulaştığı her alanda zincirleme bir reaksiyona sebep olan ve hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikleyen su, tarım ve sanayide güçlü etki oluşturup geniş iş sahalarının doğmasına vesile oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, DSİ'nin ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, genişletilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması için projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığını, sulama projeleri başta olmak üzere yatırımları en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli toprakların bereketine bereket katmak için çalıştıklarını dile getiren Akca, "DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir." diye konuştu.

Siirt'te 15 Nisan'da başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 37 bin dekar tarım arazisinin sulanmaya başlandığını dile getiren Akca, birim fiyatları ile ülke ekonomisine 222 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Akca, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

AA

Yorum Yaz