Hakkı yazan kaleme yemin olsun

KÖŞE YAZISI
Kalem suresini hiç okudunuz mu?
 
Kur’an’ın ilk inen surelerinden biri, belki de ikincisidir Kalem suresi…
 
Yolun başında olan Hz. Peygambere ve onun şahsında tüm davetçilere “davette uyacakları kriterleri” aktarır bu sure…
 
Sure, isim vermeden uzak durulması gereken karakterler hakkında bilgi verir…
 
Ayetler adeta Hz. Peygamberin şahsında tüm dava erlerine dava yolunda kimlerle omuz omuza yürümeleri gerektiğini ve kimlerden uzak durmaları gerektiğini bildirir…
 
Bu ayetler sadece dava adamlarına, din adamlarına değil siyasilere, yöneticilere, memurlara, amirlere, tacirlere kısacası yediden yetmişe herkese “yürüdüğün yolu yanlış yol arkadaşı ile kirletme, yanlış kişilerin güdümüne girme” mesajını vermektedir…
 
Kalem suresi, “başarıya ulaşmak isterseniz karaktersizlerden mutlaka uzak durun” mesajını iletmektedir…
Kalem suresinin ilgili ayetleri (8-16) uzak durulması, yakın ilişki kurulmaması gereken kişileri şöyle tarif eder…
 
“Sana övgüde bulunup övgü almak isteyen, taviz verip taviz koparmak isteyen hakkın, hakikatin yalanlayıcılarına, hakka ve hakikate kör-sağır kesilenlere,
 
Etrafa güven vermediğini bildiği için sözlerine inandırmak için yeminler edip duran, her kalıba sığan ve her kılığa giren alçaklara, aşağılıklara,
 
İnsanların önünde başka arkasında başka davranan, yüzü gözü oynayıp duran, karakter yoksunu, laf taşımayı kendine vazife edinmiş arabozuculara,
 
Hayra, iyiliğe engel olan, hayır yollarını tıkayan, iyiliklere set çeken, haddini aşan, adilikte ileri giden, başkasının hukukuna tecavüz eden, günah bataklığına saplanmışlara,
 
Şımarık, kaba, saba, onursuz, haysiyetsiz ve şerefsizlere,
 
Sırtını mala, makama, mevkiye, güce, üne, çevreye, kabileye, akrabaya, aileye ve evlatlara dayadı diye kendisine ayetlerimiz ulaştırıldığında bunlar geçmişte kaldı, şimdi bunların zamanı mı, geçti bunların zamanı, bunların tümü geçmişlerin masalları diyenlere sakın aldanma, aldırma, takılma, yollarına uyma, yanlarında durma...
 
Uzak değil kısa bir zamanda bunların burnunu yere sürteceğiz, cümlesini rezil rüsva edeceğiz, sürüm sürüm süründüreceğiz…”
 
Rabbimiz bu karakterleri, kötü örnekleri, uzak durulması gereken tipleri bir bir izah ettikten sonra surenin devamında Hz. Peygambere Hz. Yunus’u örnek verir ve onun gibi bu olumsuz örneklere bakıp sahayı terk etmemesi gerektiğini ifade eder…
 
Kur’an’ın nüzul sürecinde ilk anlatılan peygamber Hz. Yunus, ilk sakındırılan eylem de Hz. Yunus’un sahayı terk etmesidir… Allah bu kıssa ile Hz. Peygambere adeta “sahayı kötülere teslim etme, mücadeleyi ihmal etme” mesajını vermektedir…

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle