Hamdi Döndüren kimdir? Hamdi Döndüren kitapları ve sözleri

İslami Yazar Hamdi Döndüren hayatı araştırılıyor. Peki Hamdi Döndüren kimdir? Hamdi Döndüren aslen nerelidir? Hamdi Döndüren ne zaman, nerede doğdu? Hamdi Döndüren hayatta mı? İşte Hamdi Döndüren hayatı...

BİYOGRAFİ
İslami Yazar Hamdi Döndüren edebi kişiliği, hayat hikayesi ve eserleri merak ediliyor. Kitap severler arama motorlarında Hamdi Döndüren hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Hamdi Döndüren hayatını, kitaplarını, sözlerini ve alıntılarını sizler için hazırladık. İşte Hamdi Döndüren hayatı, eserleri, sözleri ve alıntıları...

Doğum Tarihi: 1943

Doğum Yeri: Balıkesir

Hamdi Döndüren kimdir?

1943 Balıkesir doğumlu. Hıfzını ikmal ettikten sonra İmam Hatip Lisesi ve genel liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Balıkesir merkez valiliği ve Çanakkale Bozcaada Müftülüğü görevlerinde bulundu.

20.4.1975 tarihinde Konya Yüksek İslâm Enstitüsüne İslâm Hukuk ve Fıkıh Usulü Öğretim Üyesi olarak atandı. Aynı görevi 6.11.1973 tarihinden bu yana Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü ve U.Ü.İlahiyat Fakültesinde sürdürmektedir.

Ankara Ü. İlahiyat Fakültesinde 1978'de İslâm Hukuku alanında başladığı doktora çalışmasını 1983'te tamamladı. 25.10.1998 de de doçent unvanını aldı. 1986'da Suudi Arabistan İmam Muhammed b. Suud el-İslamiyye Üniversitesinin daveti ile bir süre bu üniversitede araştırmalar yaptı.

Müellifin İslâm Hukuku ve İslâm İktisadı alanında yayınlanmış çeşitli eserleri, makale ve araştırmaları vardır.

- Delilleriyle İslâm Hukuku, Şahıs, Aile ve Çözümlü Miras.

- İslâm Hukukuna Göre Alım - Satımda Kâr Hadleri

- Çağdaş Ekonomik Problemlere İslâmi Yaklaşımlar

- İbn Abidin Tercümesi Fihristi ve Terimler Sözlüğü

- Ehl-i Sünnetle Şia Arasındaki Görüş Ayrılıkları (terceme basılmadı)

bunlar arasındadır.

Para, Kredi, Enflasyon, Şirket, İslâm Bankacılığı, Mudarabe, Sermaye Riski ve Faiz, Para vakıfları, İşçi ve İşveren gibi günümüz ekonomisinde karşılaşılan çeşitli problemlerle ilgili araştırmaları vardır.

Hamdi Döndüren Kitapları - Eserleri

 • Delilleriyle İslâm İlmihali
 • Delilleriyle Aile İlmihali
 • Güncel Fıkhî Meseleler
 • Evrensel Çağrı Kur'ân-ı Kerim
 • İslâmî Ölçülerle Ticaret Rehberi
 • Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali
 • Delilleriyle İslam İlmihali
 • İslam Hukukuna Giriş
 • Çağdaş Ekonomik Problemlere İslami Yaklaşımlar
 • İnsanlığa Son Çağrı
 • Delilleriyle Aile İlmihali
 • Delilleriyle İslam Hukuk Şahıs, Aile ve Çözümlü Miras
 • Günümüzde Vakıf Meseleleri
 • Hac ve Umre Duaları

Hamdi Döndüren Alıntıları - Sözleri

 • Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğru yolla eğri yol apaçık ortaya çıkmıştır. (Evrensel Çağrı Kur'ân-ı Kerim)
 • Yahya b. Muaz(r.a.):Para akrep gibidir. Eğer onu elinde usulüne göre tutamayacaksan sakın tutma, aksi halde seni ısırır ve zehiri ile öldürür (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Çünkü Allah takvâ ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. (Delilleriyle İslâm İlmihali)
 • Bir şeyim mal oluşu, herkesin veya bir kısım insanların ona ilgi duyup mal edinmesi ile sabit olur (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • Ayıp diye; ehil ve erbabı arasında malın değerinin düşmesine sebep olan kusura derler. (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • "Arab'ın Arap olmayana, beyazın siyaha takva dışında üstünlüğü yoktur. " (Delilleriyle İslâm İlmihali)
 • Nikâh nâfile ibadetlerden daha faziletli olup, insan türünün sürekliliğine, nesep temizliğine ve ahlakın güzelliğine hizmet eder. Bu yüzden de nikâh ibadetlerden sayılır. (Delilleriyle Aile İlmihali)
 • Tebük Gazvesi dönüşünde bu sefere özürleri sebebiyle katılamayan seksen kadar sahabi Hz. Peygamber'e gelerek özür dilediler. Hz. Peygamber onla nın iç yüzlerini Yüce Allah'a havale ederek, özürlerini kabul etti ve onlar için Allah'a istiğfarda bulundu. Ancak bunlardan Ka'b b. Mâlik, Hilâl b. Ümeyye ve Mirâre b. er-Rabî' (r. an hüm) adlarındaki üç sahabe özürsüz olarak Tebük Seferi'ne katılmadıklarını bil direrek doğruyu söylediler. Hz. Peygamber, haklarında bir hüküm gelinceye ka dar ashab-ı kiramın bu üç sahabî ile münasebetlerini kesmelerini bildirdi. Bu durum elli gün kadar sürdü. Kırk gün sonra hanımları da kendilerine hizmetten men edilmişti. Ancak Hilâl b. Ümeyye yaşlı olduğu için eşine sadece, ev işlerinde ken disine yardımcı olması için izin verilmiştir. Elli gün sonra inen şu âyetle onların tevbeleri kabul edildi: "Ve savaştan geri kalan o üç kişinin tevbesini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzünün kendilerine dar geldiği, ruhları son derece sıkıldığı, Allah'tan başka bir sığınak olmadığını anladıkları za man tevbe etsinler diye, Allah onları bağışlamıştı. Şüphesiz ki Allah, tevbe leri çok kabul eden ve çok merhametli olandır."tevbe 118 (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • İnsanın rızkı, ömür boyu yiyip tükettiği, giyip eskittiği şeylerdir. Bu duruma göre, dünya ve çevresindeki maddi varlıklar, insanın hizmetine sunulmuş araç varlıklardır. Amaç insandır. (Delilleriyle İslâm İlmihali)
 • Bilin ki Allah hoşlanmadığınız bir şeyde birçok hayır yaratmış olabilir. (Evrensel Çağrı Kur'ân-ı Kerim)
 • Hz. Ali'nin naklettiği bir hadiste; Ümmet işleyince başlarına belanın çökeceği bildirilen on hasletten bir tanesi de "şarkıcı kadınların ve çalgı âletlerinin türemesidir." (Delilleriyle Aile İlmihali)
 • Mehir; evlenme sırasında kadına bu adla verilen veya daha sonra verilmesi kararlaştırılan mal veya paradır. Bir fıkıh terimi olarak mehir yerine eş anlamlısı olan; "ecr", "ukr", "nıhle", "saduka", "farîza", "hibe", "tavI" veya "nikâh” sözcükleri de kullanılır. Eski çağlardan beri aile yuvası içinde erkekle kadın arasında kendiliğinden bir görev bölümü anlayışı görülmüştür. Buna göre, erkek dışarıda geçim için kazanç sağlamaya çalışırken, kadın da daha çok evin iç yönetimi, yemeğin hazırlanması ve çocuğun eğitim ve bakımı gibi ev içi hizmetlere yönelmiştir. Bu fıtrî yöneliş sonunda ailenin malî yükümlülüklerini daha çok evin erkeği üstlenmiştir. Mehir, nafaka, evin gerekli eşyasını temin etmek bunlar arasındadır. Aile yuvası içinde erkeğe malî sorumluluk verilmesinin nedeni Kur'an-ı Kerîm'de şöyle açıklanmıştır: "Erkekler kadınlardan daha güçlü kuvvetlidirler. Bunun nedeni şudur: Allah onlardan kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkek, mallarından evin geçimini sağlamaktadır." ( en-Nisâ', 4/34) (Delilleriyle Aile İlmihali)
 • Gerçek, Allah'tan gelendir. Öyleyse kuşkuya düşenlerden olma. (Evrensel Çağrı Kur'ân-ı Kerim)
 • Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Şüphesiz Allah, bir topluma, bir şeyin yenilmesi haram kıldığı zaman, onlara bu şeyin satış bedelini de haram kılar” (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • İslâm pratik ve dinamik bir dindir. Bu yüzden mü'minlerin sürekli maddi ve manevî bir gelişmenin içinde olmalarını ister. (Delilleriyle Aile İlmihali)
 • Dünya hayatı geçici ve aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. (Evrensel Çağrı Kur'ân-ı Kerim)
 • Alışveriş sırasında veya İslam devlet başkanına beyat ederken tarafların el ele tutuşmasına “safka” denir. (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Çünkü Allah takvâ ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. (Delilleriyle İslâm İlmihali)
 • Cenâb-ı Hak ihlâsı, sevdiği kullarının kalbine koyar. Bu ihlâsla kötülükler den korunur. Çünkü şeytanın ihlâslı kişileri etkilemesi güçtür. (Delilleriyle Ticaret ve İktisat İlmihali)
 • Namaz, Allah ile kul arasında bağ kurmaktır.Bu bağ, dinin direği ve temelidir. (Delilleriyle İslâm İlmihali)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle