Harputlu İshak Efendi kimdir? Harputlu İshak Efendi kitapları ve sözleri

Yazar Harputlu İshak Efendi hayatı araştırılıyor. Peki Harputlu İshak Efendi kimdir? Harputlu İshak Efendi aslen nerelidir? Harputlu İshak Efendi ne zaman, nerede doğdu? Harputlu İshak Efendi hayatta mı? İşte Harputlu İshak Efendi hayatı...

BİYOGRAFİ
Yazar Harputlu İshak Efendi edebi kişiliği, hayat hikayesi ve eserleri merak ediliyor. Kitap severler arama motorlarında Harputlu İshak Efendi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Harputlu İshak Efendi hayatını, kitaplarını, sözlerini ve alıntılarını sizler için hazırladık. İşte Harputlu İshak Efendi hayatı, eserleri, sözleri ve alıntıları...

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

Harputlu İshak Efendi kimdir?

Harputlu İshak Efendi Kitapları - Eserleri

 • Cevâb Veremedi

Harputlu İshak Efendi Alıntıları - Sözleri

 • Allahü teala kerimdir, merhameti sonsuzdur. İnsanlara hep faideli olan şeyleri ve yapabilecekleri kadar emr etmişdir. Zararlı olanları yasak etmişdir..... (Cevâb Veremedi)
 • Endülüs müslümanlarının Avrupa lılara tuttukları ışık ile, Avrupa da bir rönesans (islahat) hareketi başlamıştı. (Cevâb Veremedi)
 • Her mümin nefsini tezkiye için, lâ ilâhe illallah; ve kalbini tasfiye için, estağfirullah okumalıdır. (Cevâb Veremedi)
 • Katoliklerin protestanlara yapdığı zulme Sen Bartelmi katliâmı ve anlatması çok uzun süren nice katliâmlar şâhiddir. Sen Bartelmi katliâmında altmış bin protestan öldürülmüşdür. Katolik papazlar bunları bir iftihâr vesîlesi olarak yazıyor ve neşr ediyorlar. (Cevâb Veremedi)
 • Medeni bir cem’iyyetin, bir milletin kurtuluşu ve se’âdeti fakîrlik ile olamaz. Bil’aks, hayr ve iyilik müesseseleri, imârethâneler, mektebler, medreseler, aşevleri, hastahâneler yapmak, âcizlere, fakîrlere ve kimsesizlere yardım etmek [İnsanlara hizmet için çeşmeler, köprüler yapmak, fabrikalar kurmak], hep mal ve servet ile olur. Mal ve servet ise, çalışmak ve ticâret ile kazanılır. (Cevâb Veremedi)
 • Yahya bin Muaz Razi buyuruyor ki, Herkes seni, Allahını sevdiğin kadar sever, Allah dan korkduğun kadar, senden korkarlar. Allaha itaat ettiğin kadar, sana itaat ederler. (Cevâb Veremedi)
 • Aman ya Rabbi el'aman,ne müşkilmiş ahir zaman Din bilgisi unutuldu, pek azaldı namaz kılan.. (Cevâb Veremedi)
 • Bir hadîs-i şerîfde, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Yaşlılarımıza hurmet ve küçüklerimize merhamet etmiyen bizden değildir) buyurmuşdur. (Cevâb Veremedi)
 • Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Peygamberliğini i’lân etmesinden, vefâtına kadar yüzyirmidört binden ziyâde sahâbe, Onun da’vetini kabûl ederek, seve seve îmân etmişlerdi. (Cevâb Veremedi)
 • Kur'an-ı Kerim, bütün ilahi kitapların hükümlerini nesh etmiş ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır. (Cevâb Veremedi)
 • Haçlı seferleri hakkında 5 ciltlik bir eser yazan hıristiyan Michaud diyor ki: (492 [m. 1099] senesinde haçlılar Kudüse girmeğe muvaffak oldular. Şehre girince, müslimân ve yehûdî 70.000 kişiyi boğazladılar. Câmi’lere sığınan müslimân kadınları ve çocukları bile, hiç acımadan öldürdüler. Sokaklarda sel gibi kan akdı. Ölüler yüzünden yollar tıkandı. (Cevâb Veremedi)
 • Hadis-i Şerif de, "Günahdan nefret eden ve ibadetten lezzet alan hakiki mü'mindir." buyuruldu (Cevâb Veremedi)
 • İslâmiyyetde aklın ermediği çok şey vardır. Fekat akla aykırı hiç bir şey yokdur. (Cevâb Veremedi)
 • Herkes, en çok sevdiği ve kıymetli olan şeyleri kendi nefsi için sakladığı gibi, müslimânlar da, kendilerine her şeyden kıymetli, azîz ve muhterem bildikleri zevcelerini, hanımlarını uçan kuşdan esirgerler. Bu ise, muhabbetin, sevginin çokluğundandır. Avrupalılar, bu husûsda ahlâk ve nâmûs duygusundan uzaklaşmışlardır. Zevcin, zevcesini veyâ zevcenin zevcini kıskanması, çok gülünç ve alay konusu olan bir ahmaklık kabûl edilmekdedir. Bir kimse hakkında, filan kıskanç imiş denilince, terbiyesiz ve ahmak sayılır. (Cevâb Veremedi)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle