İdarecilerin Gündemi Bireysel Başarılar Olmamalıdır

Kurumlardaki lokal başarılar, bireysel başarıları vazgeçilmez kılar.

KÖŞE YAZISI

Oysa asıl başarı kurumun geneline yayılabilen ve kurumun tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilen olgular bütünüdür.

Aslında bu bireysel başarılar kimi zaman kurum yöneticilerini, kimi zaman da üst yöneticileri yanıltır. Çünkü bu tür başarılar, bir anlamda kurumun gerçek fotoğrafının ortaya çıkarılmasında dez avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Görülmesi gereken sorunlar ve başarısızlıklar bu tür küçük başarılarla gizlenmiş olur.

Bu yüzden lokal başarılar idarecilerin gündemini asla meşgul etmemelidir.

Hiçbir bireysel başarı, ekip başarısı değildir. Bireysel başarılar, başarıyı yakalayan kişilerin emek ve azimlerinin sonucudur. Ödüllendirilir, ama hiç kimseye pay edilemez, edilmemelidir.

İdareciler; başarıyı genele yaymak, kurumlarındaki tüm paydaşlarını mutlu etme gayesi içinde olmalıdır. Lokal başarılar yerine, başarıyı genele yayma hedefindeki idareciler şu dört başlık altındaki konuları ön planda tutmalıdır. Bunun için her idareci;

 

1.FOTOĞRAFI DOĞRU ÇEKMELİ

*Kurumunu

*Paydaşlarını

*Sayısını

*İmkanlarını

*Dezavantajlarını

*Avantajlarını

*Problemini

*Çözüm yollarını iyi bilmeli

 

2.GEREKLİ KOŞULLARI SAĞLAMALI

*Her paydaşına eşit mesafede durmalı

*Her paydaşına eşit imkanlarını sunmalı

*Her paydaşına karşı adil olmalı ve gerektiğinde her paydaşını dinlemeli

*Her birine gerekli özeni göstermeli ve her birini desteklemeli

*Güven vermeli, güven duyulan olmalı

*Her kurumu, her bireyi, her yapılan işi önemseli

 

3.HEDEFLERİNİ EZBERLETMELİ

*Ne istediğini iyi anlatmalı

*Herkese karşı gündemi aynı olmalı

*Her kurum ve her bireyin önemli olduğunu hissettirmeli

*Aynı hedefe koşmalarını sağlamalı

*Hedef aynı, metodlar farklı ise saygı duymalı

*Başarılı çalışmaları örnek göstermeli ve genele yaymalı

*Problemi, çözüm yollarını, uygulama şeklini, ortaya çıkan sonuçları takip ettirmeli ve sonuç istemeli

*Hedefleri günlük değişmez, ama koşullara göre hedeflerinin değişebileceğini öğretmeli.

 

4.PLÂN ve UYGULAMAYI DOĞRU YAPMALI

Fotoğrafı doğru çektikten sonra;

*Yapılacak çalışmaları paydaşların katılımı ile plânlamalı

*Pilot uygulamadan vazgeçmemeli

*Tespit edilen soruna dair çözüm önerilerini dinlemeli

*Sorunun çözümüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli plânları olmalı

*Her aşamayı mutlaka değerlendirmeli

*Eksik kalanı tamamlamalı, doğru gideni genele yaymalı

*Kendi dahil, tüm paydaşlarını ortak hedeflerde birleştirmeli

*Başarıyı ödüllendirmeli, başarısızlığı cezalandırmalı

*Tüm sonuçları paydaşları ile beraber analiz etmeli

*Lokal başarıları gündeminden çıkarmalı, amacı; başarıyı genele yaymak olmalı

*Asla "Ben Dilini" kullanmamalı- Kullandırtmamalı

En önemlisi adil olmalı, adalet ile hükmetmeli. Yetki geçici, etki kalıcıdır.

Dua ile...

Murat Doğan

1977 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Mardin'in Midyat İlçesine bağlı Yolbaşı köyünde, lise öğrenimini ise Midyat Aziz ÖNEN Lisesinde tamamladı. 2001 yılında Dicle Üniversitesi Siirt

YORUMLAR

  • Keşke siz de başlığa uygun idarecilik yapsanız!

    Ağzına ssğlık hocam

Yorum Ekle