İki Efendinin Uşağı - Carlo Goldoni Kitap özeti, konusu ve incelemesi

İki Efendinin Uşağı kimin eseri? İki Efendinin Uşağı kitabının yazarı kimdir? İki Efendinin Uşağı konusu ve anafikri nedir? İki Efendinin Uşağı kitabı ne anlatıyor? İki Efendinin Uşağı PDF indirme linki var mı? İki Efendinin Uşağı kitabının yazarı Carlo Goldoni kimdir? İşte İki Efendinin Uşağı kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi...

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Carlo Goldoni

Çevirmen: Rekin Teksoy

Yayın Evi: Nisan Yayınları

İSBN: 9789757496601

Sayfa Sayısı: 103

İki Efendinin Uşağı Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

Carlo Goldoni (1707-1793) , İtalya'da yazılı olmayan halk tiyatrosu komedyalarına (Commedia dell'Arte) hem edebi bir derinlik kazandırmış hem de bunları yazılı tiyatro metinleri haline getirerek Aydınlanma Dönemi'de burjuva tiyatrosunun kurulmasına önayak olmuş önemli bir tiyatro yazarıdır. 

İki Efendinin Uşağı, zengin sevgililerin duygulu, romantik yaşamlarının karşısında, iki taraftan da para kazanıp güç yaşam koşullarını sürdürmek zorunda olan bir uşağın, doğaçlama yalanlarla durumu kurtarmaya çalışırken yarattığı karışıklıklar ve gülmece dolu olayların öyküsüdür.

İki Efendinin Uşağı Alıntıları - Sözleri

 • Dört bir yanımı üzüntülerle kıskıvrak sarılı gördükçe mutluluğa erişmek düş gibi geliyor bana. Acı çekmekle, umutlarımızın ardından koşmakla geçiyor günlerimiz, tadabildiğimiz zevkler öylesine az ki.
 • Evlilik yatmaya değil, onaya dayanır.
 • Dört bir yanımı üzüntülerle kıskıvrak sarılı gördükçe mutluluğa erişmek düş gibi geliyor bana. Acı çekmekle, umutlarımızın ardından koşmakla geçiyor günlerimiz, tadabildiğimiz zevkler öylesine az ki.
 • Clarice: (..) Acı çekmekle, umutlarımızın ardından koşmakla geçiyor günlerimiz, tadabildiğimiz zevkler öylesine az ki.
 • "Yürekliysem, korkusuzsam, terbiyesizsem, hep sevdam yüzünden."
 • "Prior in tempore potior in iure" (Zamanda öncelik, hakta öncelik sağlar.)
 • Bu hayatta ya üzülür, ya ümit besleriz; ancak pek az defa tat alırız.
 • Asıl siz erkekler öylesiniz. Ama bizim adımız çıkmış bir kez. Kadın erkeği aldatır derler. Asıl erkek aldatır. Kadın bir yanlış yapmayagörsün,tefe koyarlar hemen. Ama erkek söz konusu oldu mu, herkes sus pus olur. Bizi çekiştirirler. Sizeyse her hakkı tanırlar. Niçin biliyor musunuz? Yasaları erkekler yapıyor da onun için. Eğer kadınlar yapmış olsaydı, her şey tersine dönerdi.Elimde olsa, karısını aldatan her erkeğin eline bir dal tutuştururdum. Dört bir yan ormana dönerdi o zaman.
 • "Unutmayın ki, gerçek sevdalar acılar ve üzüntülerle bilenir."
 • Silvio: Siz kadınlar, hep pireyi deve yaparsınız zaten. Smeraldina: Asıl siz erkekler öylesiniz. Ama bizim adımız çıkmış bir kez. Kadın erkeği aldatır derler. Asıl erkek aldatır. Kadın bir yanlış yapmaya görsün, tefe koyarlar hemen. Ama erkek söz konusu oldu mu, herkes sus pus olur. Bizi çekiştirirler. Sizeyse her hakkı tanırlar. Niçin biliyor musunuz? Yasaları erkekler yapıyor da onun için. Eğer kadınlar yapmış olsaydı, her şey tersine dönerdi. Elimde olsa, karısını aldatan her erkeğin eline bir dal tutuştururdum. Dört bir yan ormana dönerdi o zaman.

İki Efendinin Uşağı İncelemesi - Şahsi Yorumlar

DEYYUS! .     Ey cihanın baş çıfıtı, çıfıtların çıfıtı, hayvanlardan ve necasetten âdi insanlık yüzkarası Ahmet Emin Yalman!... Sana murdar ismin ve cisminle apaçık hitaptan kastım, herhangi bir iphamın teselli perdesi altına çekilmene mâni olmak ve elinden ne gelirse göstermeye seni zorlamak içindir. Beni şerefsiz kılmak, temiz müslümanların ve soylu Türklerin itimadından düşürmek için tertiplenen pusunun baş mürettibi, ister haberin olsun, ister olmasın, bizzat sensin, senin hüviyetindir., senin mâna ve tıynetindir. Sen İslâm ve iman dâvasının baş düşmanı, baş suikastçısı, baş haini bir alçaksın; "alçak" sıfatına yükseklik verecek kadar alçaksın;       İrtica yalanını sen uydurursun, Konyalı müslümanları sen iftira çamuruna bularsın, inanmadığın putların prestij kal'ası içinde, sen, aziz Türk vatanını ve gençliğini kısım kısım böler ve birbirinin gözünü oymaya memur edersin! Ceddin Sabatay Sevi , onun ceddi İbni Sebe, onun da ceddi Yuda'nın ürettikleri nesillerin tek gayesi, galiba senin gibi bir redaet, şenaat, hile, münafıklık, bozgunculuk, suikastçılık, hiyanet, ihanet ve namussuzluk rekoruna erişmekmiş...  Baştanbaşa tarihî Yahudilik hıyanetinin vücut hikmeti sen, senin vücüt hikmetinde onlardır. Bu rolünü pek iyi bildiğimiz için, bize karşı bu güne kadar el altından tertiplediğin bazı ithamlar muvacehesinde seni zuhura mecbur edelim diye en ağır hakaretleri savurduk ama sen tahammül ettin! Uykunu, ne boynuzların, ne alnında ziftle yazılı şenî sıfatların bozabildi. Aldırmadın ve plânlı habasetini icrada devam ettin, nihayet meslek ve fikrî mükellefiyetin bana yüklediği ve kanunun tanıdığı bir vazife icabiyle ayak attığım bir yeri, o yer benim değil de ben o yerin mevzuu imişim gibi alçakça ve sahtekârca istismar etmek işini sen deruhte ettin!       Halbuki sen, bizzat bir Dönmenin bana dediği gibi "Başı hiçbir vincin kaldıramayacağı kadar boynuzla dolu" meşhur ve müseccel bir deyyussun! Deyyusluk vesikalarına Elhamra sinemasının locaları, Büyükada Yat Kulübünün bilcümle apteshane ve yatakhaneleri, bütün Bâbıâli eşhas-ı âdiye ve âliyesi ve dünya âlem şahittir. Masum müslüman ve necip Türkler, senin gibi fiilî ve zatî gelen tertibin, benim için ancak şeref ve ahlak şehadetnamesi olduğunu bilselerdi bir zafer alayı tertip ederler, beni alayın başına geçirirler, ihlâs ve ahlâkıma bundan büyük beyyine istemezlerdi. Halbuki sen onları benden çözmek, tesir ve telkin çemberinden kaçırmak, böylece İslâmî hareketi çürütmek istiyorsun! Öyleyse bütün hüviyet ve mahiyetinle apaçık tanınmaya razı ol ve bu teşhirden sonra ruhunda zerre miktarı haysiyet varsa bir fare zehiri içerek intihar et!... Üstad Necip Fazıl Kısakürek HÜCUM VE POLEMİK sh.137 (giryanı mecruh)

Goldoni, bu eseri ilk başta Truffaldino karakteri ile ünlenen, zamanın Commedia dell'arte geleneklerine bağlı, doğaçlama eserler sunan Antonio Sacchi'ye uygun bir şekilde taslak olarak yazmıştır, daha sonra arzuladığı ve gerçekleştirdiği reformun gereği olarak tam senaryo haline getirmiştir. Oyunun geneline bakıldığında, canlılığa ve beceriye sahip, yaşayan bir komedi diyebiliriz. Şöyle ki, oyunun merkezinde iki efendiye sahip Truffaldino karakteri, tek başına hem yaptığı hataları gizlemek hem de durumunu devam ettirmek için baş vurdurduğu yalanlar ve yanlış anlaşılmalardan doğan karışıklıklarla oyunun ritmini baştan sona kadar koruyor. Olaylar iç içe geçerek sonuna kadar birbirini besliyor ve son perdede nihayet çözüme ulaşıyor. Goldoni, 18. yüzyılın hayatını gösteriyor, zengin tüccar, işi gayet yolunda giden hancı ve hizmetçi gibi karakterlere eserinde yer vererek Venedik'in orta sınıfının durumunu yansıtmaktadır. Oyunda, kadın figürünü ve özgürlüğünü vurgulaması en beğendiğim kısımlardı. Bazı satırlarda erkeklerin ayrıcalıklarına ufaktan göndermeler vardı. Karakterlerin tanıtılmasında psikolojik derinlik yoktu, belki bir ikisi için birkaç bilgi yakalanabilirdi ama genele bakıldığında komedi ve eğlencenin ağır bastığı bir eser diyebiliriz. (Giz)

İki Efendinin Uşağı PDF indirme linki var mı?

Carlo Goldoni - İki Efendinin Uşağı kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de İki Efendinin Uşağı PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF'leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Carlo Goldoni Kimdir?

Carlo Goldoni (d. 25 Şubat 1707, Venedik - ö. 6 Şubat 1793, Paris) İtalyan tiyatro yazarı. Bir yandan tiyatro ile ilgilenirken diğer yandan avukatlık mesleğine devam etti. Komedilerinde kahramanlarını günlük hayatın içinden seçti. Fransız oyun yazarı Molière'in eserlerini okuyabilmek için Fransızca öğrendi. Tiyatroda doğaçlamayı kaldırdı. Metine bağlı tiyatronun gelişmesini sağladı.Başlıca eserleri; "Gerçek Arkadaş", "Yalancı", "Yelpaze", "Yabanlar", "Dedikoducular", "Otelci Kadın", "İki Efendinin Uşağı", "Chioggia Kavgaları", "Tatminsiz", "Üç Portakalın Aşkı", "Kahvehane" ve "Don Juan (Don Giovanni Tenorio, ossia Il Dissoluto)"

Carlo Goldoni Kitapları - Eserleri

 • Sevgililer
 • Lokantacı Kadın
 • İki Efendinin Uşağı
 • Yabanlar
 • Yazlık Dönüşü
 • Kahvehane
 • Becerikli Dul
 • Antikacının Ailesi
 • Yalancı

Carlo Goldoni Alıntıları - Sözleri

 • Bir kere daha söylüyorum: Umurumda değilsiniz! (Sevgililer)
 • Kadınlar aşklarından fazla kinlerinde sebatkârdırlar. (Yalancı)
 • Ben hür­riyete aşığım: size apaçık söylüyorum. (Becerikli Dul)
 • Kimin kimi sevdiği davranışlarından bellidir. (Sevgililer)
 • İnsan evvela küçük ve zararsız oyunlarla başlar, sonra en mahvedici olanlara kadar gider. (Kahvehane)
 • Bir kez konuşmalarına izin verdiniz mi, suçlu çıkmalarına olanak yok. (Yabanlar)
 • Bazı durumlarda insan kendine egemen olamaz. (Yazlık Dönüşü)
 • Hey gidi para hey! Her kapıyı açıyor. (Kahvehane)
 • Bu erkeklerle ne yapacağız bilmem ki... Sevdikçe başınıza çıkıyorlar. (Lokantacı Kadın)
 • Bu hayatta ya üzülür, ya ümit besleriz; ancak pek az defa tat alırız. (İki Efendinin Uşağı)
 • Ben kebaptan hoşlanırım ,dumanı ne yapayım! (Lokantacı Kadın)
 • Dört bir yanımı üzüntülerle kıskıvrak sarılı gördükçe mutluluğa erişmek düş gibi geliyor bana. Acı çekmekle, umutlarımızın ardından koşmakla geçiyor günlerimiz, tadabildiğimiz zevkler öylesine az ki. (İki Efendinin Uşağı)
 • Fenalık düşünen hiçbir zaman iyilik yapamaz. Fena bir şeyden iyi bir şeyin çıkacağı, tasavvur edilemez. (Kahvehane)
 • LUNARDO- Vah zavallıcağız! Neniz eksik sanki? Karnınız doymuyor mu? MARGHERİTA- Öyle ya, kadının karnı doydu mu, her şeyi tamam demektir. (Yabanlar)
 • Dört bir yanımı üzüntülerle kıskıvrak sarılı gördükçe mutluluğa erişmek düş gibi geliyor bana. Acı çekmekle, umutlarımızın ardından koşmakla geçiyor günlerimiz, tadabildiğimiz zevkler öylesine az ki. (İki Efendinin Uşağı)
 • "... Ey ziyaretçi! Kaderin hükmiyle Lelio burada yatıyor; Alâkasız geçme, bir an durala; O bir avukattan çok bilir, Bir hikâyeciden daha iyi düzenlerdi. Gördüğün bu mezar taşı onundur ama, Sen gene inanma, çünkü belki bu da onun bir yalanıdır." (Yalancı)
 • Ben böyle değildim bir zamanlar; insanlıktan çıktım sanki. Ama ne yapayım? Kurtla yaşayan ulumasını öğrenirmiş meğer! (Yabanlar)
 • Ben onurlu ve açık sözlü oluşumla övünürüm. (Sevgililer)
 • Başınız rahat yaşamak istiyorsanız, karılarınızla aranızın iyi olmasını istiyorsanız, adam gibi davranın, yaban gibi değil: Buyuran siz olun ama zorba olmayın; sevilmek istiyorsanız, sevin! (Yabanlar)
 • Saygı değer patron, doğrusunu söylemek lazım gelirse, sabahları böyle erken kalkmak bana hiç yaramıyor. (Kahvehane)

YORUMLAR

YORUM YAZ!

Yorum Ekle